Suported browsers:
 
 
Username:
Password:
Login
Aplikacija je lahko zaradi vzdrževanja sistema začasno nedostopna vsako nedeljo od 14 do 18h (CET) in vsak večer od 21 do 23h (CET).
 
OBVESTILO: Zaradi sistemskega vzdrževanja bodo spletne aplikacije nedosegljive od 17.2.2019 ob 10:00 CET do 17.2.2019 ob 20:00 CET
 
The application may be temporary unavailable due to the system maintenance every Sunday from 2 p.m. to 6 p.m. (CET) and every evening from 9 p.m. to 11 p.m. (CET).
 
NOTICE: Due to system maintenance Gorenje's web applications will not be available from 17.2.2019 at 10:00 CET until 17.2.2019 at 20:00 CET.
 
NOTICE: This application is available just for the registered Gorenje users!