UPUTE ZA UPORABU

UGRADBENA PEĆNICA

Važna sigurnosna predostrožnost

Zahvaljujemo vam na povjerenju kojeg ste nam iskazali kupnjom našeg uređaja.

Za lakšu uporabu proizvoda priložili smo vam detaljne upute, koje će vam pomoći da se što brže upoznate sa svojim novim uređajem.

Najprije se uvjerite dali ste primili neoštećen uređaj. Ukoliko otkrijete kakvo transportno oštećenje, molimo vas da se obratite vašem prodavaču kod kojeg ste uređaj kupili, ili područnom skladištu odakle je proizvod bio dostavljen. Telefonski broj naći ćete na računu odnosno na otpremnici.

Upute za montažu i priključivanje isporučuju se na posebnom listu.

U uputama ćete opaziti simbole koji imaju sljedeće značenje:

Informacija, savjet, ideja ili preporuka

Upozorenje za opasnost

Vrlo je važno da upute iz korisničkog priručnika pažljivo pročitate.

Mjere opreza

VAŽNE MJERE OPREZA – PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE I ČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPORABU.

Uređaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Sredstva za isključenje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

Uređaj ne smije biti postavljen iza dekorativnih vrata, da se spriječi pregrijavanje.

Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti (samo za uređaje isporučene s priključnim kabelom).

Djeca starija od osam godina, kao i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva, smiju upotrebljavati uređaj isključivo pod odgovarajućim nadzorom, odnosno ako su upoznate sa sigurnom uporabom uređaja i ako jasno razumiju opasnosti koje su povezane s njegovom uporabom. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Također ga ne smiju čistiti ili održavati bez odgovarajućeg nadzora odraslih.

UPOZORENJE: tijekom rada dostupni dijelovi uređaja mogu postati vrući. Djecu je potrebno držati podalje.

UPOZORENJE: sam uređaj i pojedini njegovi dijelovi kojima se može pristupiti mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Budite pažljivi i izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata. Djeca mlađa od osam godina nikad se ne smiju zadržavati u njegovoj blizini osim ako su pod stalnim nadzorom.

Uređaj nije namijenjen upravljanju pomoću vanjskih programskih satnih mehanizama ili daljinskih upravljačkih sustava.

Upotrebljavajte isključivo sondu za temperaturu koja je preporučena za uporabu s ovom pećnicom.

Staklena vrata odnosno šarke staklenog poklopca ploče za kuhanje (prema potrebi) ne čistite abrazivnim sredstvima ni oštrim metalnim strugačima jer oni mogu ogrepsti površinu zbog čega se staklo može razbiti.

Uređaj se ne smije čistiti parnim ili visokotlačnim čistačima jer mogu prouzročiti strujni udar.

UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje uvjerite se da je uređaj isključen iz električnog napajanja, jer ćete time spriječiti opasnost električnog udara.

Nikada ne ulijevajte vodu izravno na dno otvora pećnice. Zbog razlika u temperaturi može se oštetiti emajl.

Sigurna i ispravna uporaba pećnice tijekom pirolitičkog čišćenja

Tijekom postupka automatskog čišćenja pećnica se zagrijava do vrlo visoke temperature te također postaje vrlo vruća izvana. Rizik od opeklina! Djeca se ne smiju približavati pećnici.

Druga važna sigurnosna upozorenja

Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu. Nemojte ga koristiti u bilo kakve druge svrhe, npr. za zagrijavanje prostorija, sušenje životinja, papira, tkanina ili bilja, je u takvim slučajevima postoji opasnost ozljeda ili izbijanja požara.

Uređaj mora biti priključen na fiksno ožičenje koje ima ugrađena sredstva za odspajanje. Fiksno ožičenje mora biti izvedeno u skladu s pravilima ožičenja.

Preporučujemo da (zbog težine uređaja) najmanje dvije osobe nose i montiraju uređaj.

Uređaj ne podižite držeći ga za ručku vrata.

Šarke vrata pećnice mogu se oštetiti kada su pod prekomjernim opterećenjem. Nemojte stajati ili sjediti na otvorenim vratima pećnice i naslanjati se na njih. Također ne stavljajte teške predmete na vrata pećnice.

Ako se kabeli za napajanje drugih uređaja koji se nalaze u blizini pećnice zapetljaju u vrata pećnice, mogu se oštetiti, što može uzrokovati kratki spoj. Stoga provjerite jesu li kabeli za napajanje drugih uređaja na sigurnoj udaljenosti.

Pazite da otvori za provjetravanje nisu pokriveni ili blokirani na neki drugi način.

Zidove pećnice ne oblažite aluminijskom folijom i na dno pećnice ne stavljajte pladnjeve za pečenje ili druge posude. Time bi se smanjila cirkulacija zraka u pećnici, ometao i usporio proces pečenja i uništio emajlirani premaz.

Preporučujemo da izbjegavate otvaranje vrata pećnice tijekom pečenja jer se tako povećava potrošnja energije i nakupljanje kondenzata.

Na kraju pečenja, ali i tijekom pečenja pažljivo otvarajte vrata pećnice jer postoji opasnost od opeklina.

Kako biste spriječili nakupljanje kamenca, ostavite vrata pećnice otvorena nakon pečenja ili uporabe pećnice da se otvor pećnice ohladi na sobnu temperaturu.

Pećnicu očistite kada se potpuno ohladi.

Do eventualnih nesklada u nijansama boja između različitih uređaja ili sastavnih elemenata unutar jedne dizjnerske linije može doći uslijed različitih čimbenika, kao što su npr. različiti kutovi pod kojima gledamo uređaj, različita boja pozadine, materijali, ili sama osvjetljenost prostora.

Ne upotrebljavajte aparat ako je oštećen. Odspojite uređaj s napajanja i nazovite ovlašteni servis.

Pećnica se može sigurno upotrebljavati s vodilicama za tavu za pečenje ili bez njih.

Nemojte spremati predmete u pećnicu jer to može izazvati opasnost kad je pećnica uključena.

Silikonska obloga može se vremenom istrošiti i ne podliježe vijeku trajanja uređaja.

Prije nego što aktivirate postupak automatskog čišćenja, pažljivo pročitajte i slijedite sve upute u poglavlju Čišćenje i održavanje koje opisuje ispravnu i sigurnu uporabu ove funkcije.

Ne stavljajte ništa na dno pećnice tijekom postupka automatskog čišćenja.

Opasnost od požara! Tijekom automatskog čišćenja uređaj se zagrijava na vrlo visoke temperature, što će spaliti ostatke hrane u uređaju. Stoga uklonite vidljivu prljavštinu iz unutrašnjosti pećnice i posuđa prije svake uporabe. Dim, nadražujuće pare i plinovi također mogu doći iz pećnice dok je funkcija čišćenja aktivna. Stoga se pobrinite da je soba dobro prozračena dok provodite ovaj postupak. Male životinje ili kućni ljubimci mogu biti vrlo osjetljivi na bilo kakve pare koje mogu izaći iz pećnice. Preporučuje se da ih sklonite iz prostorije tijekom rada i dobro prozračite prostorije nakon čišćenja.

Ne otvarajte vrata pećnice tijekom čišćenja.

Provjerite da u otvoru za zaključavanje vodilice vrata nema stranih predmeta jer bi mogli blokirati automatsko zaključavanje vrata tijekom postupka čišćenja pećnice.

Ne dodirujte metalne površine ili dijelove uređaja tijekom postupka automatskog čišćenja!

U slučaju nestanka struje tijekom postupka automatskog čišćenja program će se prekinuti nakon dvije minute, a vrata pećnice ostat će zaključana. Vrata će se otključati kada uređaj osjeti da se temperatura spustila na ispod 150 °C u sredini otvora pećnice.

Nakon postupka samočišćenja otvor pećnice i pribor za pećnicu mogu promijeniti boju i izgubiti svoj sjaj. To ne utječe na njihovu funkcionalnost.

Uporaba pećnice s otvorenim vratima i zatvorenom sklopkom vrata nije dopuštena.

Prije priključenja uređaja detaljno proučite upute za uporabu. Otklanjanje kvarova, odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nije predmet garancije.

Opis uređaja

Funkcije uređaja i pribor ovise o modelu.

1 Upravljačka jedinica

2 Zaključavanje vrata prekidačem

3 Osvjetljenje

4 Utičnica za temperaturnu sondu

5 Vodilice – razine rešetki

6 Oznaka

7 Vrata pećnice

8 Ručka vrata

Pribor uređaja

Prekidač na vratima pećnice

Prekidač isključuje rad grijača i ventilaciju u pećnici kada se vrata pećnice otvore tijekom rada.

Vodilice

Žičane vodilice – uvijek umetnite žičanu rešetku i pladanj za pečenje u vodilicu.

Fiksne izvlačne vodilice– postavite opremu na vodilicu. Na istu vodilicu možete postaviti rešetku zajedno s posudom za skupljanje tekućine.

NAPOMENA: Vodilice – razine rešetke broje se odozdo prema gore.

Oprema i pribor pećnice

resetka

Žičana rešetka– upotrebljava se za pečenje na žaru ili kao potpora za tavu, pladanj za pečenje ili posudu za pečenje.
NAPOMENA: prilikom umetanja žičane rešetke u vodilicu, uvijek pazite da je povišeni dio na stražnjoj i gornjoj strani.
Na žičanoj rešetki nalazi se sigurnosni zasun. Stoga žičanu rešetku treba lagano podići sprijeda prilikom izvlačenja iz pećnice.

nizek pekac

Plitka posuda za pečenje– koristi se za plosnate i male kolače. Može se upotrebljavati i kao posuda za skupljanje tekućine.
NAPOMENA: plitka posuda za pečenje može se deformirati kada se zagrije u pećnici. Kada se ohladi, vraća se u prvobitno stanje. Deformacija ne utječe na njezinu funkcionalnost.

Rešetka za prženje vrućim zrakom – (posuda za pečenje s rupama) koji se upotrebljava za pečenje sa sustavima koji imaju ubrizgavanje pare i za prženje vrućim zrakom. Rupe omogućuju bolji protok zraka oko hrane i pridonose većoj hrskavosti.

globok pekac

Duboka posuda za pečenje – upotrebljava se za pečenje povrća i vlažnih kolača. Može se upotrebljavati i kao posuda za skupljanje.
NAPOMENA: nikad ne stavljajte duboku višenamjensku (ili univerzalnu) posudu za pečenje u prvu vodilicu tijekom pečenja.

Temperaturna sonda - (BAKESENSOR)

Silikonska podloga za pečenje - koristi se kao zamjena za papir za pečenje za jednokratnu uporabu, može se ponovno upotrijebiti dok se s vremenom ne istroši. Sprječava lijepljenje hrane na posudu za pečenje. Pogodna je za pečenje kolača, peciva, pizze, smrznutih prethodno pečenih proizvoda itd. Promjena boje ili mrlje ne utječu na njezina svojstva. Lako se čisti i skladišti.
Silikonska podloga ne podliježe jamstvu.

NAPOMENA: Dodatna oprema može se kupiti u ovlaštenom servisnom centru.

Upravljačka ploča

Tipka

Uporaba

1

Odabir osnovnih izbornika

2

Postavke Wi-Fi povezivanja i daljinsko upravljanje

3

Uključivanje i isključivanje svjetla pećnice

4

Lijeva tipka za odabir

5

Izađite ili se vratite bez spremanja

6

Uključivanje i isključivanje brzog predgrijavanja

7

Uključivanje i isključivanje pećnice

8

Vremenske funkcije se resetiraju

9

Potvrda odabira, postavke

10

Desna tipka za odabir

11

Poništite trenutnu postavku, izbrišite funkciju

12

Dodatne opcije postavljanja

13

Odabir vremenskih funkcija

14

Pokretanje i zaustavljanje rada

NAPOMENA: Na upravljačkoj ploči osvijetljene su (potpuno ili djelomično) samo tipke koje su omogućene u trenutnom izborniku.

Projekt koristi grafičku knjižnicu LVGL kao grafičko korisničko sučelje.

Tipkovni prečac:

Kratko dodirnite tipku –

za odabir postavki

Pritisnite tipku – na 5 sekundi

za dodatne postavke ili brze promjene

Svim postavkama upravljate pomoću tipki.
Za bolje reagiranje tipki dodirnite ih velikim dijelom vrha prsta. Svaki put kad pritisnete tipku, to će se potvrditi zvučnim signalom (kad je ova funkcija dostupna).

Prvi korak

Srednji korak

Čekanje/Implementacija

Neobavezan korak

Prije prve upotrebe

1

Izvadite pribor za pećnicu i svu ambalažu (karton, polistirensku pjenu, plastiku) iz pećnice.

2

Obrišite pribor za pećnicu i unutrašnjost vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivne krpe ili abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje.

3

Uključite pećnicu (pogledajte poglavlje ).

4

Zagrijavajte pećnicu gornjim i donjim grijačem oko sat vremena na temperaturi od 250 °C (pogledajte poglavlje 5.1 Glavni izbornik - Ručni način pečenja).

NAPOMENA: tijekom zagrijavanja oslobađa se karakteristični miris "po novom", pa tijekom tog vremena temeljito prozračite prostoriju.

Prvo uključivanje uređaja

Nakon prvog spajanja uređaja na napajanje ili nakon dužeg nestanka struje, morat ćete podesiti jezik i vrijeme.

Ako ovo ne želite podesiti, dodirnite . Zadane postavke će se spremiti. Postavke možete promijeniti u bilo kojem trenutku (pogledajte poglavlje ).).

1

Postavljanje jezika:
Na zaslonu se prikazuje zadani jezik (engleski). Pritiskom na ili možete promijeniti jezik. Potvrdite s .

2

Postavljanje točnog vremena:
Pritiskom na ili možete podesiti doba dana. Postavite sate i minute odvojeno. Potvrdite svoj odabir tipkom .

Sve početne postavke su postavljene i uređaj je u stanju pripravnosti.

Uporaba pećnice – odabir postavki pečenja

Glavni izbornik odabira

Uključite uređaj i odaberite . Pritiskom na ili možete birati između različitih izbornika:

Ručni

Omogućuje proizvoljno postavljanje parametara pečenja s tvornički zadanim vrijednostima koje se mogu mijenjati (pogledajte poglavlje ).

Automatski

Omogućuje velik izbor unaprijed postavljenih programa ovisno o odabranom jelu (pogledajte poglavlje ).

Omiljeno

Ovaj način rada omogućuje odabir vlastitih programa koje ste prethodno spremili (pogledajte poglavlje ).

Dodatno

Odabir dodatnih programa (pogledajte poglavlje ).

Čišćenje

Programi čišćenja pećnice.

Postavke

Opće postavke pećnice (pogledajte poglavlje ).

izbornik - dodatne postavke

Funkcija pruža dodatne opcije podešavanja. Sadržaj izbornika razlikuje se ovisno o mogućnostima upravljanja koje su u tom trenutku dostupne.
Za odabir dodatnih postavki dodirnite .

Pečenje u koracima

Postavka pečenja u tri koraka s različitim parametrima (pogledajte poglavlje ).

Informacije

Detaljne informacije o programima i funkcijama sustava pećnice.

Gratiniranje

Koristi se za jela kojima dodajete preljev ili želite na kraju dodatno zapeći gornju površinu. Funkcija se može odabrati nakon 10 minuta pečenja ili na kraju pečenja (pogledajte poglavlje ).

Omiljeno

Spremanje odabranih prilagođenih postavki (pogledajte poglavlje ).

Zaključavanje zaslona

Aktiviranje/deaktiviranje blokade sigurnosne brave radi zaštite pećnice od slučajne uporabe (pogledajte poglavlje ).

Glavni izbornik - Priručnik

1

Uključite uređaj .

2

Pritiskom na ili možete odabrati sustav pečenja (pogledajte tablicu Odabir sustava pečenja).

3

Pritiskom na ili možete postaviti temperaturu ili snagu.

4

Upotrijebite brzo zagrijavanje kako bi se pećnica što prije zagrijala na željenu temperaturu. Pritiskom na simbol će zasvijetliti u potpunosti. Kad se dosegne podešena temperatura, oglasit će se zvučni signal. Na zaslonu će se prikazati Umetnite hranu. Otvorite vrata i umetnite hranu. Program automatski nastavlja pečenje s odabranim postavkama.

5

Osim toga, možete podesiti:
- Tajmer (pogledajte poglavlje )
- Pečenje po koracima (pogledajte poglavlje )

6

Za početak kuhanja dodirnite .

Odabir sustava za kuhanje

Simbol

Uporaba

Gornji grijač + Donji grijač
Upotrebljavajte ovaj sustav za uobičajeno pečenje na jednoj rešetci, za pečenje nabujaka i za pečenje na niskim temperaturama (sporo pečenje).

Vrući zrak
Vrući zrak omogućuje bolju cirkulaciju zraka oko hrane. Na taj način bolje suši površinu i stvara deblju koru. Za pečenje mesa, kolača i povrća te za sušenje hrane na jednoj ili više razina u isto vrijeme.

Veliki žar + ventilator
Za pečenje peradi i grilovanje velikih komada mesa.

Tajmer - Funkcije tajmera

Za odabir funkcija tajmera dodirnite . Pritiskom na ili možete odabrati vremensku funkciju koju želite postaviti.

Sat mora biti postavljen na dnevno vrijeme.

Odabranu vremensku funkciju možete resetirati dodirom .

Opis/vremenska funkcija

Uporaba

Trajanje

U ovom načinu možete odrediti trajanje rada pećnice.

Odbrojavanje minuta

Odbrojavanje minuta radi neovisno o radu pećnice. Nakon isteka podešenog vremena, uređaj se ne uključuje i ne isključuje automatski.

Završetak pečenja u

Upotrijebite ovaj način rada kad želite da se hrana u pećnici počne peći s vremenskom odgodom. Unesite trajanje i željeno vrijeme završetka pečenja. Uređaj se automatski pokreće i završava s radom u željeno vrijeme.

Podešavanje vremena pečenja

1

Pritiskom na ili možete postaviti željeno vrijeme pečenja (sati i minute). Potvrdite svoj odabir tipkom . Odabrano vrijeme rada pećnice prikazat će se na zaslonu.

2

Za početak kuhanja dodirnite .

Podešavanje alarma

1

Pritiskom na ili možete postaviti trajanje neovisnog alarma (sati i minute).
Potvrdite svoj odabir tipkom .

Maksimalna moguća postavka je 24 sata.

NAPOMENA: ako je uređaj isključen, odbrojavanje minuta i dalje će biti aktivno.

Postavljanje završetka pečenja u

1

Prvo postavite vrijeme pečenja. Tipkom ili možete postaviti željeno vrijeme pečenja (sati i minute). Potvrdite svoj odabir tipkom . Odabrano vrijeme rada pećnice prikazat će se na zaslonu.
Primjer: vrijeme pečenja je 2 sata

2

Odgođeni rad možete odabrati pritiskom na a zatim dvostrukim klikom na .
Pritiskom na ili možete postaviti vrijeme u koje želite da jelo bude spremno. Potvrdite svoj odabir tipkom . Na zaslonu se prikazuje željeno vrijeme završetka.
Primjer: pečenje završava u 18:00

3

Za početak kuhanja dodirnite .

Pećnica se prebacuje u djelomično stanje pripravnosti dok čeka uključivanje. Odabrane postavke automatski se uključuju i isključuju u odabrano vrijeme.
Primjer: pečenje počinje u 16:00, pečenje završava u 18:00

Nakon isteka podešenog vremena, pećnica automatski prestaje raditi. Oglašava se kratki zvučni signal.

Ova funkcija nije prikladna za hranu koja zahtijeva brzo zagrijavanje.
Kvarljivu hranu ne smijete dugo držati u pećnici. Prije upotrebe ovog načina rada provjerite je li sat na uređaju točno podešen.

Pečenje po koracima ( + izbornik)

Ova funkcija omogućuje podešavanje pečenja u tri koraka (kombinirajte tri uzastopna koraka pečenja u jednom postupku pečenja).

Funkcija se može postaviti u glavnom izborniku - ručni način pečenja (pogledajte poglavlje ).

1

Uključite uređaj .

2

Prvi korak

Pritiskom na ili možete odabrati sustav pečenja, temperaturu i trajanje pečenja kao prvi korak. Također možete odabrati brzo zagrijavanje i dodirnuti .

3

Odaberite dodatne postavke. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati Dodajte korak. Potvrdite s .

4

2. korak

Odaberite postavke za drugi korak pečenja (pogledajte postavku pod točkom 2) i dodirnite .

NAPOMENA: Učinite isto za 3. korak.

5

Također možete promijeniti sva tri koraka prije početka pečenja. Pritiskom na ili možete odabrati korak koji želite promijeniti.

6

Za početak kuhanja dodirnite .
Pećnica najprije počinje raditi s postavkama za prvi korak.

NAPOMENA: Pojedinačni korak možete ukloniti dodirom .

Automatski

Program vam nudi veliki izbor unaprijed postavljenih recepata koje su odobrili profesionalni kuhari i nutricionisti.

1

Uključite uređaj i odaberite . Dodirivanjem tipke ili odaberite izbornik Automatski. Potvrdite s za ulazak u podizbornik.

2

Dodirivanjem tipke ili odaberite vrstu hrane, a zatim odabrano jelo. Potvrdite s .

Recepti imaju unaprijed određeni sustav, temperaturu i vrijeme pečenja.

NAPOMENA: Za neka jela možete promijeniti težinu i stupanj pečenja.

3

Za početak pečenja dodirnite .

4

Neka jela također uključuju funkciju brzog zagrijavanja. Kad se dosegne postavljena temperatura, oglasit će se zvučni signal. Na zaslonu će se prikazati Umetnite hranu. Otvorite vrata i umetnite hranu. Program automatski nastavlja pečenje s odabranim postavkama.

NAPOMENA: dodirom tipke možete vidjeti detaljan opis trenutnog odabira.

Dodatno

1

Uključite uređaj i odaberite . Dodirivanjem tipke ili odaberite Dodatno. Potvrdite s za ulazak u podizbornik.

2

Dodirivanjem tipke ili odaberite funkciju (pogledajte tablicu u nastavku). Potvrdite s .

Prikazuju se pohranjene vrijednosti. Neke funkcije omogućuju postavljanje temperature i vremena pečenja.

3

Za početak pečenja, dodirnite .

Program

Uporaba

Prženje zrakom

Prženje hrane vrućim zrakom, bez dodavanja masti. Brža i zdravija verzija "brze hrane". Ova metoda pečenja daje hrani hrskavu koricu, bez dodanih masti. To je zdrava verzija "brze hrane" s nižim sadržajem kalorija.

Dizanje tijesta

Tijesto će rasti brže i ravnomjernije bez isušivanja površine. Dok se tijesto diže, nemojte otvarati vrata.

Dehidriranje

Uz pomoć zraka smanjujemo količinu vlage u hrani i na taj način produljujemo njezinu trajnost.

Odleđivanje

Koristi se za sporo odmrzavanje smrznute hrane (kolača, peciva, kruha i peciva te duboko smrznutog voća).
Na pola vremena odmrzavanja okrenite komade hrane i odvojite ih ako su zamrznuti jedan na drugom.

Podgrijavanje

Ovaj način rada omogućuje lagano podgrijavanje gotovih jela. Nemojte nepotrebno otvarati vrata tijekom rada.

Održavanje topline

Koristi se za održavanje već pripremljenih jela toplim. Nemojte nepotrebno otvarati vrata tijekom rada.

Zagrijavanje tanjura

Koristi se za zagrijavanje tanjura ili šalica kako bi hrana ostala topla dulje vrijeme. Možete podesiti temperaturu.

Konzerviranje

Proces kojim produljujemo trajnost hrane.

Steriliziranje boca

Pogodno za sterilizaciju svih vrsta boca. Sterilizacija je proces koji uništava sve vrste mikroorganizama.

Sabbath

Funkcija Sabbath omogućuje da hrana u pećnici ostane topla bez potrebe za uključivanjem i isključivanjem pećnice.
Podesite trajanje rada (između 24 i 72 sata) i temperaturu. Pritiskom na , odbrojavanje počinje.
Svi su zvukovi i radnje isključeni osim tipke .

NAPOMENA: u slučaju nestanka struje, način rada Sabbath će se deaktivirati, a pećnica će se vratiti u početno stanje.

Upućivanje pečenja

Počnite peći tako da dodirnete tipku .
Na zaslonu se prikazuju sljedeće vrijednosti:
- odabrane postavke i vrijeme rada,
- trenutna temperatura,
- postavljena temperatura,
- ako ste odabrali tajmer, prikazat će se i vrijeme pripreme hrane i vrijeme završetka.

Tijekom pečenja možete mijenjati sustav, temperaturu i funkcije tajmera.

Gratiniranje ( + izbornik)

Ova funkcija upotrebljava se u posljednjoj fazi pečenja, kada dodamo preljev/nadjev u jelo ili želimo postići hrskavost. Kada se upotrebljava funkcija gratiniranja, na jelu se formira hrskava zlatno žuta korica koja ga štiti od sušenja, a istodobno daje jelu ljepši izgled i bolji okus.

1

Dodirnite i pritisnite ili za odabir funkcije Gratiniranje.

2

Na zaslonu se prikazuje pohranjeni sustav (veliki žar) i temperatura 300 °C. Podesite vrijeme rada (maks. 10 min).

3

Funkcija se također može isključiti tijekom rada. Isključite pečenje dodirom .

Kontrolirajte pečenje. Kad upotrebljavate funkciju gratiniranja, pećnica doseže visoke temperature.
Funkcija gratiniranja radi najviše 10 minuta, a zatim se pećnica automatski isključuje.

Hrskava donja korica

Ova funkcija dostupna je samo na kraju pečenja i može se aktivirati 10 minuta.

1

U konačnom izborniku pritisnite ili za odabir funkcije gratiniranja odozdo. Potvrdite s .

2

Funkcija se također može isključiti tijekom rada. Isključite pečenje dodirom .

Završetak pečenja i isključivanje pećnice

Po završetku pečenja, na zaslonu se prikazuje Pečenje je završeno.
Postupak možete zaustaviti i dodirom .

Pritiskom na ili možete odabrati novu postavku. Potvrdite s .

Sadržaj izbornika razlikuje se ovisno o mogućnostima upravljanja koje su u tom trenutku dostupne.

Završetak pečenja

Odaberite End (Završi) za završetak pečenja. Na zaslonu se prikazuje glavni izbornik.

Nastavite s pečenjem

Odabirom ove opcije produljujete pečenje istim postavkama sustava i temperature.

NAPOMENA: Ako ste postavili trajanje pečenja, vrijeme se broji naprijed od trenutka zaustavljanja.

Gratiniranje

Odaberite kako biste još više zapekli površinski sloj jela.

Hrskava donja korica

Odaberite kako biste dodatno zapekli donju stranu jela.

Dodaj u omiljeno

Ovaj način rada omogućuje vam spremanje odabranih postavki u omiljene i njihovo ponovno korištenje kasnije ( ).

Nakon završetka pečenja prekidaju se i brišu sve vremenske postavke brojača vremena, osim odbrojavanja minuta. Prikazuje se sat. Ventilator za hlađenje nastavlja s radom još neko vrijeme.

Nakon upotrebe pećnice može ostati nešto vode u kanalu kondenzata (ispod vrata). Obrišite kanal spužvom ili krpom.

Omiljeno - spremite vlastite postavke

Dodaj u omiljeno je značajka koja vam omogućuje da spremite svoje omiljene i najčešće korištene postavke i ponovno ih koristite u budućnosti. Može se pohraniti do 12 recepata.

1

Spremanje recepata u postavke.

Dodirnite i pritisnite ili za odabir funkcije Dodaj u omiljeno. Potvrdite s .

2

Spremanje postavke nakon završetka pečenja.

U konačnom izborniku pritisnite ili za odabir funkcije Dodaj u omiljeno. Potvrdite s .

Također možete promijeniti naziv spremljene postavke. Pritiskom na ili odaberite slovo i potvrdite ga pomoću . Ako je potrebno, izbrišite znak pomoću . Potvrdite s za spremanje omiljenog recepta.

3

Prikaz već spremljenih recepata.

Dodirnite . Pritiskom na ili odaberite Omiljeno. Potvrdite s za ulazak u podizbornik. Prikazuju se spremljeni recepti.

NAPOMENA: Također možete promijeniti unaprijed postavljene vrijednosti za već spremljene recepte i spremiti ih pod novim nazivom nakon pečenja.

4

Brisanje već spremljenih recepata

Uključite uređaj i odaberite . Dodirivanjem tipke ili odaberite Omiljeno. Potvrdite s za prikaz već spremljenih recepata. Odaberite recept i izbrišite ga dodirom .

Odabir općih postavki

Nakon što nestane električna energija ili se isključi uređaj, sve dodatne funkcije ostaju pohranjene najviše još nekoliko minuta. Nakon toga se sve postavke, osim zvučnog signala i prigušivača svjetla, vraćaju na tvorničke postavke.

Dodirnite . Pritiskom na ili odaberite Postavke. Potvrdite s za ulazak u podizbornik.
Pojedinačne postavke možete uređivati pomoću ili i potvrditi ih pomoću tipke .

1

Sat
Postavite sate i minute.

Možete odabrati format 12h ili 24h. Ponovno potvrdite odabir dodirom tipke .

2

Glasnoća
Možete birati između četiri razine glasnoće (bez zvuka, niska, srednja, visoka).

3

Zvuk dodira
Možete birati između četiri razine glasnoće (bez zvuka, niska, srednja, visoka).

4

Noćni način
To je značajka kojom se automatski smanjuje svjetlina zaslona tijekom noći (između 19:00 i 7:00) i isključuje prikaz sata, kao i zvučne signale. Podesite vrijeme.

5

Zaslon
To je funkcija kojom se uključuje ili isključuje prikaz sata. Uključi (ON) ili isključi (OFF).

6

Postavke brzog predgrijavanja
Funkcija omogućuje automatsko brzo predgrijavanje za sustave pečenja koji to omogućuju.
Uključi (ON) ili isključi (OFF).

7

Sustavi zagrijavanja
Ova funkcija omogućuje prikaz svih sustava pečenja na zaslonu.
Uključi (ON) ili isključi (OFF).

8

Resetiranje - Tvorničke postavke
Ova funkcija omogućuje vraćanje uređaja na tvorničke postavke. Na zaslonu će se prikazati Resetiraj, što se potvrđuje dugim pritiskom .

Jezik
Na zaslonu se prikazuje zadani jezik (engleski). Ako vam jezik na kojem su tekstovi prikazani na zaslonu ne odgovara, odaberite drugi.

Za izlazak iz izbornika općih postavki dodirnite ili

Zaključavanje zaslona (+ izbornik)

1

Dodirnite i pritisnite ili za Zaključavanje zaslona. Potvrdite odabir dodirom tipke . Zaslon je sada zaključan.

Za otključavanje zaslona dodirnite i potvrdite svoj odabir tipkom .

 • Ako je zaštita za djecu aktivirana, a nije aktiviran mjerač vremena (samo je prikazan sat), pećnica neće raditi.

 • Ako se zaključavanje aktivira nakon što se podesi mjerač vremena, pećnica će raditi normalno; međutim, neće biti moguće promijeniti postavke.

 • Kad su tipke zaključane, ne možete mijenjati sustave pečenja ili dodatne funkcije. Možete samo isključiti pečenje.

 • Tipke ostaju zaključane čak i nakon isključivanja pećnice. Za odabir novog sustava morate deaktivirati zaključavanje.

Povezivanje uređaja s aplikacijom ConnectLifeMobilna aplikacija

ConnectLife je pametna kućna platforma koja povezuje ljude, uređaje i usluge. Aplikacija ConnectLife uključuje napredne digitalne usluge i bezbrižna rješenja koja korisnicima omogućuju praćenje i upravljanje uređajima, primanje obavijesti s pametnog telefona i ažuriranje softvera (podržane značajke mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i regiji/zemlji u kojoj se nalazite).

Za povezivanje pametnog uređaja potrebna vam je kućna Wi-Fi mreža (podržane su samo 2,4 GHz mreže) i pametni telefon s aplikacijom ConnectLife.

Za preuzimanje ConnectLife aplikacije, skenirajte QR kod ili potražite ConnectLife u omiljenoj trgovini aplikacija.

 1. Instalirajte aplikaciju ConnectLife i kreirajte račun.

 2. U aplikaciji ConnectLife, idite na izbornik "Dodaj uređaj" i odaberite odgovarajuću vrstu uređaja. Zatim skenirajte QR kod (možete ga pronaći na natpisnoj pločici uređaja; također možete ručno unijeti AUID/MV broj).

 3. Aplikacija vas zatim vodi kroz cijeli postupak povezivanja uređaja s pametnim telefonom.

 4. Nakon uspješnog povezivanja, uređajem možete daljinski upravljati putem mobilne aplikacije.

Upravljanje Wi-Fi mrežom

Ako ova postavka nije dostupna, vaša pećnica nema Wi-Fi modul i ne podržava povezivanje s internetom.

Kada je Wi-Fi modul omogućen, a veze uspješno uspostavljene i sinkronizirane, pećnicu možete nadzirati i upravljati njome putem mobilnog uređaja i aplikacije ConnectLife.

Wi-Fi veza radi u istom frekvencijskom rasponu kao i neki drugi uređaji (npr. mikrovalne pećnice i igračke na daljinsko upravljanje). Slijedom toga, moguć je privremeni ili trajni prekid veze. U takvim slučajevima ne može se jamčiti dostupnost ponuđenih funkcija.

Osiguravanje kvalitete ponuđenih funkcija uvelike ovisi o jačini signala. Ako je usmjerivač daleko od uređaja, može doći do problema s pouzdanošću veze.

Uporaba Wi-Fi veze

Uključite uređaj , zatim pritisnite za aktiviranje postavki Wi-Fi funkcija.
Za unos različitih postavki Wi-Fi modula pritisnite .
Ako ste dodirnuli nehotice, postavka se može poništiti ponovnim dugim dodirom (18 sekundi) .

1

Uključivanje Wi-Fi modula:
Nakon dugog pritiska (do 3 sekunde) , na zaslonu će se prikazati Wi-Fi active kako bi se označilo da je modul uključen. Simbol počet će treperiti.

2

Povezivanje uređaja:
Nakon dugog pritiska (između 3 i 6 sekundi), na zaslonu će se prikazati Establishing connection.
NAPOMENA: za daljnje postavke slijedite upute u aplikaciji ConnectLife app..

3

Povezivanje dodatnih korisnika:
Nakon dugog pritiska (između 6 i 9 sekundi) , na zaslonu će se prikazati Pairing.
Koristite ovu postavku za povezivanje dodatnih korisnika s uređajem pomoću aplikacije ConnectLife app..
NAPOMENA: za daljnje postavke slijedite upute u aplikaciji ConnectLife app..

4

Uklanjanje svih povezanih korisnika:
Nakon dugog pritiska (između 9 i 12 sekundi) , na zaslonu će se prikazati Ungroup all devices.
Pomoću ove postavke uklonite sve povezane korisnike iz aplikacije ConnectLife app..

5

Isključivanje Wi-Fi modula:
Isključite Wi-Fi vezu dugim dodirom (između 15 i 18 sekundi) . Na zaslonu će se prikazati Wi-Fi disabled.

Upravljanje daljinskom kontrolom pećnice

Funkcija daljinskog nadzora putem mobilnog uređaja ne smije zamijeniti izravni osobni nadzor postupka pečenja u pećnici. Uvijek redovito osobno provjeravajte što se zapravo događa u pećnici.

Pritisnite . Na zaslonu se prikazuje Remote kako bi se ukazalo na mogućnost daljinskog upravljanja putem aplikacije ConnectLife app.,

Zbog sigurnosnih razloga neke funkcije nisu dostupne putem daljinskog pristupa.

 • Ako je pećnica u stanju pripravnosti i otvorite vrata pećnice, opciju daljinskog upravljanja treba ponovno omogućiti.

 • Ako se vrata pećnice otvore tijekom pečenja, opcija daljinskog upravljanja na pećnici se onemogućuje.

 • Svaka aktivnost korisnika na upravljačkoj jedinici automatski onemogućuje opciju daljinskog upravljanja na pećnici.

 • Otkazivanje ili dovršetak programa ili postupka pečenja jedina je opcija koja ostaje dostupna bez obzira na to je li daljinsko upravljanje omogućeno ili ne.

 • Daljinsko upravljanje je onemogućeno pri uporabi mikrovalnog sustava (nije primjenjivo na kombinirane mikrovalne sustave).

Uvijek provjerite upotrebljava li se pećnica ispravno i u skladu s uputama, osobito kada upotrebljavate daljinski upravljač. Nemojte uključivati pećnicu na daljinu, osim ako niste sigurni u to što se točno nalazi u pećnici.

Status Wi-Fi-ja

Wi-Fi simbol na zaslonu

Wi-Fi je onemogućen.

Wi-Fi je stalno slabo osvijetljen.

Wi-Fi je omogućen i uspješno je povezan s poslužiteljem.

Wi-Fi simbol je stalno potpuno osvijetljen.

Wi-Fi je omogućen i:

 • uspostavlja se veza s poslužiteljem,

 • nalazi se u stanju postavljanja ili uspostavljanja veza,

 • nema veze s poslužiteljem.

Ikona Wi-Fi-ja u potpunosti svijetli i treperi.

Daljinsko upravljanje pećnicom nije omogućeno.

Simbol REMOTE ne svijetli na zaslonu.

Daljinsko upravljanje pećnicom je omogućeno.

Znak NA DALJINU u potpunosti svijetli na zaslonu.

Opći savjeti i savjeti za pečenje

Oprema:

 • Upotrebljavajte opremu izrađenu od nereflektirajućih materijala otpornih na toplinu (isporučeni limovi i plitice za pečenje i posuđe, emajlirano posuđe, posuđe od kaljenog stakla). Materijali svijetle boje (nehrđajući čelik ili aluminij) reflektiraju toplinu, što dovodi to toga da se namirnice manje učinkovito toplinski obrađuju u njima.

 • Uvijek umetnite limove i plitice za pečenje do kraja vodilica. Prilikom pečenja na žičanoj rešetki stavite posude ili plitice za pečenje na sredinu rešetke.

 • Ne stavljajte plitice za pečenje izravno na dno otvora pećnice.

 • Ne stavljajte višenamjensku duboku pliticu za pečenje na 1. razinu vodilice dok uređaj radi.

 • Ne pokrivajte dno otvora pećnice ili žičanu rešetku aluminijskom folijom.

 • Posude za pečenje uvijek stavite na žičanu rešetku.

 • Prilikom istovremenog pečenja na nekoliko razina, umetnite duboku višenamjensku posudu za pečenje u nižu razinu.

 • Ako upotrebljavate papir za pečenje, provjerite je li otporan na visoke temperature. Uvijek ga odrežite prema veličini posude. Papir za pečenje sprečava da se hrana zalijepi za lim za pečenje i olakšava uklanjanje hrane s njega.

 • Prilikom izravnog pečenja na žičanoj rešetki, stavite višenamjenski duboki lim jednu razinu niže kako bi poslužio kao plitica za masnoću.

Priprema hrane:

 • Za optimalnu pripremu hrane preporučujemo da se pridržavate smjernica navedenih u tablici za pečenje. Odaberite nižu navedenu temperaturu i najkraće navedeno vrijeme pečenje. Kada to vrijeme istekne, provjerite rezultate, a i prema potrebi prilagodite postavke.

 • Prilikom pečenja prema receptima iz starijih kuharica upotrijebite donji i gornji sustav grijača (kao u konvencionalnim pećnicama) i postavite temperaturu 10 °C nižu od one koja je navedena u receptu.

 • Prilikom pečenja većih komada mesa ili tijesta s većim udjelom vode, nastaje veća količina pare u pećnici koja se zauzvrat može kondenzirati na vratima pećnice. To je normalna pojava koja ne utječe na rad uređaja. Nakon pečenja obrišite vrata i osušite staklo na vratima.

Učinkovita uporaba energije

 • Zagrijte pećnicu samo ako je to naznačeno u receptu ili u tablicama u ovim uputama za uporabu. Ako upotrebljavate brzo zagrijavanje, ne stavljajte hranu u pećnicu dok se pećnica potpuno ne zagrije, osim ako nije drugačije preporučeno. Prilikom zagrijavanja prazne pećnice troši se puno energije, pa ako je moguće, preporučujemo da pripremite nekoliko jela zaredom ili nekoliko jela istovremeno.

 • Uklonite sav nepotrebni pribor iz pećnice tijekom pečenja.

 • Osim ako to nije nužno, ne otvarajte vrata pećnice tijekom pečenja.

 • U slučaju dužih programa pečenja pećnicu možete isključiti približno 10 minuta prije završetka pečenja i iskoristiti akumuliranu toplinu.

Tablica pečenja

NAPOMENA: jelo koje zahtijeva potpuno zagrijanu pećnicu označeno je jednom zvjezdicom u tablici. * Jela koja zahtijevaju samo 5-minutno zagrijavanje pećnice označena su dvjema zvjezdicama. **. U tom slučaju nemojte upotrebljavati način brzog zagrijavanja.

Jelo

KOLAČI I PECIVA

Tijesto/kolači u kalupima

Biskvitna torta

3

170

30-40

Pita s nadjevom

2

160

70-120

Mramorni kolač

2

170-180

50-60

Kolač od dizanog tijesta, kuglof (nabujak, kolač pečen u četvrtastom kalupu)

2

170-180

45-55

Otvorena pita, tart

3

170-180

35-45

Brownies

2

170-180

30-35

Kolači na pliticama i limovima za pečenje

Savijača

2

180-190

60-70

Savijača, zamrznuta

2

200-210

34-45

Biskvitna rolada

3

170-180 *

13-18

Buhtle

2

180-190

30-40

Keksi, kolačići

Cupcake

3

160 *

25-35

Cupcake, 2 razine

2, 4

140-150 **

30-40

Sitni kolači od dizanog tijesta

2

180 *

17-22

Sitni kolači od dizanog tijesta, 2 razine

2, 4

160 *

18-25

Kolači od lisnatog tijesta

3

200-220

30-45

Kolači od lisnatog tijesta, 2 razine

2, 4

170 *

25-30

Kolačići, keksi

Strojni keksi

3

150

30-40

Strojni keksi, 2 razine

2, 4

150 *

30-40

Strojni keksi, 3 razine

1, 3, 5

145 *

40-50

Kolačići, keksi

3

160-180

40-50

Kolačići, 2 razine

2, 4

150-160 *

20-25

Meringue

3

80-100 *

120-150

Meringue, 2 razine

2, 4

80-100 *

120-150

Francuski makaroni

3

130-140 *

15-20

Francuski makaroni, 2 razine

2, 4

130-140 *

15-20

Kruh

Dizanje i fermentacija

2

40-45

30-45

Kruh na limu za pečenje

2

190-200

40-55

Kruh na limu za pečenje, 2 razine

2, 4

190-200 *

40-55

Kruh u kalupu

3

190-200

30-45

Kruh u kalupu, 2 razine

2, 4

200-210

30-45

Pogača (focaccia)

2

270

15-25

Svježa peciva (žemlje/pogačice)

3

180-200

20-30

Svježa peciva (žemlje/pogačice), 2 razine

2, 4

200-210 *

15-20

Prepečeni kruh

5

Visoko

4-6

Otvoreni sendvič

5

Visoko

3-5

Pizza i ostala jela

Pizza

1

300 *

4-10

pizza, 2 etaže

2, 4

210-220 *

25-30

Zamrznuta pizza

2

200-220

10-20

smrznuta pizza, 2 razine

2, 4

200-220

10-25

Slana pita, quiche

2

190-200

50-60

Burek

2

190-210

40-50

MESO

Govedina i teletina

Goveđe pečenje (hrbat, but), 1,5 kg

2

160-170

130-160

Kuhana govedina, 1,5 kg

2

200-210

90-120

pržolica srednje pečena, 1 kg

2

170-190 *

40-60

Goveđe pečenje, sporo pečena

2

120-140 *

250-300

Goveđi odresci, dobro pečeni, debljina 4 cm

4

Visoko

25-30

Burgeri, debljina 3 cm

4

Visoko

25-35

Teleće pečenje, 1,5 kg

2

160-170

120-150

Svinjetina

Svinjsko pečenje, but, 1.5 kg

3

200-220

100-200

Svinjsko pečenje, rame, 1,5 kg

3

180-190

90-120

Svinjska leđa, 400 g

2

80-100 *

80-100

Svinjsko pečenje, sporo pečena

2

100-120 *

200-230

Svinjska rebra, sporo pečena

2

120-140 *

210-240

Svinjski kotleti, debljina 3 cm

4

Srednje pečeno

20-25

Perad

Kokoš, 1,2 – 2,0 kg

2

200-220

60-80

Perad s nadjevom, 1,5 kg

2

170-180

70-90

Perad, prsa

2

170-180

45-60

Pileći zabatak

3

210-220

25-40

Pileća krilca

4

210-220

25-40

Perad, prsa, sporo pečena

3

100-120 *

60-90

Mesna jela

Mesna štruca, 1 kg

2

170-180

60-70

Kobasice za roštiljanje, bratwurst

4

Visoko

8-15

RIBA I MORSKI PLODOVI

Cijela riba, 350 g

4

230-240

12-20

Riblji file, debljina 1 cm

4

Nisko

8-12

Riblji odrezak, debljina 2cm

4

Srednje pečeno

10-15

Jakobove kapice

4

230 *

5-10

Škampi

4

Nisko

3-10

POVRĆE

Pečeni krumpir, pekarski

3

180-200 *

30-40

Pečeni krumpir, polovice

3

200-210 *

40-50

Punjeni krumpir (nadjeveni pečeni krumpir)

3

190-200

30-40

Pomfrit, domaći

4

210-220 *

20-30

Miješano povrće, ploške

3

190-200

30-40

Punjeno povrće

3

190-200

30-40

KONVENCIONALNI PROIZVODI – ZAMRZNUTI

Pomfrit

3

210-220

20-25

Pomfrit, 2 razine

2, 4

190-210

30-40

Pileći medaljoni

4

210-220 *

12-17

Riblji štapići

2

210-220

15-20

Lazanje, 400 g

2

200-210

30-40

Narezano povrće

2

190-200

20-30

Kroasani

3

170-180

18-23

PEČENI PUDINZI, SOUFFLÉI GRATINIRANA JELA

Musaka od krumpira

2

180-190

35-45

Lazanje

2

180-190

35-45

Pečeni slatki puding

2

160-180

40-60

Slatki soufflé

2

160-180 *

35-45

Gratinirana jela

3

170-190

30-45

Punjene tortilje, enchilade

2

180-200

20-35

Sir za roštiljanje

4

Nisko**

6-9

OSTALO

Konzerviranje

2

180

30

Sterilizacija

3

125

30

Pečenje u bain-marie posudi (dvostruka posuda)

2

150-170 *

/

Podgrijavanje

3

60-95

/

Grijanje tanjura

2

75

15

Pečenje sa sondom za temperaturu (BAKESENSOR)

Sonda za temperaturu omogućuje precizno praćenje unutarnje temperature hrane tijekom pečenja .

Sonda za temperaturu ne smije se nalaziti u neposrednoj blizini grijaćih elemenata.

1

Metalni kraj sonde stavite u najdeblji dio hrane.
NAPOMENA: Za početak pečenja s temperaturnom sondom prvo se mora prekinuti trenutni postupak pečenja, a zatim se temperaturna sonda mora spojiti na utičnicu. Umetanjem sonde u utičnicu brišu se unaprijed postavljene funkcije pećnice.

2

Odvrnite poklopac utičnice u gornjem desnom kutu pećnice (pogledajte sliku) i umetnite utikač sonde u utičnicu.
Pritiskom na ili odaberite automatsku ili ručnu postavku.

3

- U ručnom načinu rada, simbol pojavit će se pored sustava na zaslonu, zajedno s unaprijed postavljenom temperaturom pečenja (u temperaturnom rasponu do 210 °C), koja se može promijeniti. Također odredite temperaturu jezgre hrane (u temperaturnom rasponu od 30 do 99 °C).

- U automatskom načinu rada dodirnite ili za odabir jela. Recepti imaju unaprijed određeni sustav, temperaturu i vrijeme pečenja. Možete promijeniti stupanj zapečenosti

NAPOMENA: dok se upotrebljava sonda, nije moguće namjestiti vrijeme pečenja.

4

Potvrdite postavku dodirom .
Tijekom pečenja na zaslonu se izmjenjuju podešena temperatura i trenutna temperatura namirnica. Ako želite, možete promijeniti temperaturu pečenja ili željenu temperaturu jezgre namirnice tijekom rada.

5

Nakon što se dosegne odabrano vrijeme, pećnica automatski prestaje s radom. Na prikaznoj jedinici pojavit će se End. Oglasit će se zvučni signal koji možete isključiti dodirom bilo koje tipke, a nakon jedne minute automatski se isključuje.

Ispravna uporaba sonde, prema vrsti hrane:

 • perad: stavite sondu u najdeblji dio prsa

 • crveno meso: stavite sondu u krti dio koji nije prožet masnoćom

 • manji komadi s kosti: stavite sondu u područje uz kost

 • riba: stavite sondu iza glave, prema kralježnici.

Ako je ne želite koristiti, izvadite temperaturnu sondu iz uređaja i ponovno pričvrstite poklopac.

Nakon uporabe pažljivo izvadite sondu iz hrane, odspojite ju iz utičnice u otvoru pećnice i očistite ju.

Preporučene razine pripreme za različite vrste mesa

Namirnica

/ /

krvavo do srednje pečeno

srednje pečeno

srednje pečeno do dobro pečeno

dobro pečeno

GOVEĐE MESO

Govedina, pečenje

/ 170 / 2

48-52

53-58

59-65

68-73

Govedina, pržolica

/ 140 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

Pečena govedina / odrezak od buta

/ 160 / 3

49-53

54-57

58-62

63-66

Burgeri

/ 210 / 4

54-57

60-63

66-68

71-74

TELEĆE MESO

Teletina, pržolica

/ 140 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

Teletina, but

/ 160 / 2

49-53

54-57

58-62

63-66

SVINJEĆE MESO

Pečenje, vratina

/ 170 / 3

/

/

65-70

75-85

Svinjetina, leđa

/ 140 / 2

/

/

60-69

/

Mesna štruca

/ 170 / 2

/

/

/

80-85

JANJEĆE MESO

Janjetina

/ 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

OVČETINA

Ovčetina

/ 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

KOZLETINA

Kozletina

/ 170 / 3

60-65

66-71

72-76

77-80

PERAD

Perad, cijelu

/ 210 / 2

/

/

/

82-90

Perad, prsa

/ 170 / 2

/

/

/

62-65

RIBA I MORSKI PLODOVI

Pastrva

/ 210 / 4

/

/

62-65

/

Tuna

/ 210 / 4

/

/

55-60

/

Losos

/ 210 / 4

/

/

52-55

/

Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

 • Za lakše čišćenje otvor pećnice i lim i plitica za pečenje obloženi su posebnim emajlom za glatku i otpornu površinu.

 • Uređaj redovito čistite, a toplom vodom i tekućinom za ručno pranje posuđa uklonile veće nečistoće i kamenac. Upotrebljavajte čistu mekanu krpu ili spužvastu krpu.

 • Nikada ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje i pribor (abrazivne spužve i deterdženti, odstranjivači mrlja i hrđe, strugači za staklene keramičke ploče).

 • Ostaci hrane (masnoća, šećer, bjelančevine) mogu se zapaliti tijekom uporabe uređaja. Stoga uklonite veće komade prljavštine iz unutrašnjosti pećnice i pribor prije svake uporabe.

 • Pribor za pećnicu može se prati u perilici posuđa.

Vanjski dio uređaja

Pomoću vruće sapunice i mekane krpe uklonite nečistoće i osušite površine.

Unutrašnjost uređaja

Za tvrdokornu prljavštinu upotrebljavajte uobičajena sredstva za čišćenje pećnice. Nakon uporabe takvih sredstava, temeljito obrišite uređaj mokrom krpom kako biste uklonili sva preostala sredstva za čišćenje.

Pribor i vodilice

Očistite vrućom sapunicom i vlažnom krpom. U slučaju tvrdokorne prljavštine preporučujemo prethodno namakanje i uporabu četke.

Ako ne postignete zadovoljavajuće rezultate, ponovite postupak.

Automatsko čišćenje pećnice – piroliza

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne instalacije i pričekajte da se ohladi.

Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora!

Zahvaljujući visokim temperaturama, funkcija omogućuje jednostavno čišćenje unutrašnjosti uređaja i neke od isporučene opreme (duboki univerzalni pladanj za pečenje, plitki pladanj za pečenje i vodilice). Tijekom čišćenja, ostaci masti i druge nečistoće spaljuju se i kremiraju.

Dostupne su tri razine pirolize (intenziteta čišćenja) s različitim trajanjem postupka:

Razina

Svrha čišćenja

Trajanje programa

nisko

Za manje nečistoće

2 h

srednje pečeno

Za primjetno veće nečistoće

2 sata 15 min

visoko

Za tvrdokorne i trajne (starije) nečistoće

2 sata 30 min

NAPOMENA: što je tvrdokornija prljavština, to je potrebno odabrati višu razinu.

Priprema za pirolitičko čišćenje

Na temelju prosječne stope uporabe pećnice, preporučujemo pirolitičko čišćenje jednom mjesečno.

 • Izvadite rešetku Airfry i sondu za temperaturu iz pećnice.

 • Uklonite svu vidljivu prljavštinu i ostatke hrane iz pećnice.

 • Pirolitičko čišćenje započnite samo kad se uređaj ohladi.

 • Isporučenu opremu moguće je očistiti: duboki univerzalni pladanj za pečenje, plitki pladanj za pečenje i vodilice.

 • Umetnite dodatnu opremu u utor na vodilice druge ili treće razine – nikad ne upotrebljavajte vodilicu prve razine.

 • Nakon pirolitičkog čišćenja pričekajte da se oprema ohladi i očistite ju vrućim sapunima i vlažnom krpom.

 • Prilikom čišćenja vodilica, izvucite ih i izvadite nakon završetka postupka.

Za bolje rezultate čišćenja preporučujemo odvojeno čišćenje pećnice i pribora ili opreme. Prilikom uporabe postupka pirolitičkog čišćenja za čišćenje opreme, otvor pećnice možda neće biti potpuno čist na kraju ciklusa.

Ako niste zadovoljni rezultatima čišćenja, preporučujemo ponavljanje postupka.

Kao rezultat automatskog pirolitičkog čišćenja, unutrašnjost pećnice i dodaci mogu promijeniti boju i izgubiti sjaj. Vodilice mogu postati glasnije. To ne utječe na funkcionalnost pećnice ili dodataka.

1

Uključite pećnicu.

Pritiskom na ili odaberite Čišćenje. Potvrdite svoj odabir tipkom .

2

Na zaslonu se prikazuju tri razine čišćenja i trajanje.

Pritiskom na ili odaberite razinu čišćenja (pogledajte gornju tablicu).

3

Dodirnite . Potvrdite svoj odabir tipkom .

4

Vrata pećnice automatski se zaključavaju nakon određenog vremena radi vaše sigurnosti.

5

Po završetku programa, informacija infoPyroLock zadržat će se na zaslonu i oglasit će se kratki zvučni signal.

6

Kada završi postupak pirolitičkog čišćenja i pećnica se ohladi, vrata pećnice automatski će se otključati.

Nakon što se otvor pećnice potpuno ohladi, prebrišite ga vrućom vodom sa sapunicom i mekom krpom kako biste uklonili ostatke (npr. pepeo).

Tijekom pirolize mogu se emitirati neugodni mirisi i dim, kao i nadražujuće pare i plinovi. Stoga se pobrinite da je prostorija dobro prozračena tijekom postupka i ne zadržavajte se u toj prostoriji dulje vrijeme. Ne dopustite djeci ili kućnim ljubimcima da se približe pećnici.

Tijekom pirolitičkog postupka mogu se zapaliti ostaci hrane i masnoća. Stoga uklonite sve nečistoće iz unutrašnjosti pećnice prije početka postupka.

Vanjski dio uređaja zagrijat će se do visoke temperature tijekom postupka pirolitičkog čišćenja. Ne dodirujte vrata pećnice i nikada ne vješajte zapaljive predmete, kao što su kuhinjske krpe ili ručnike, na ručku vrata.

Ne pokušavajte otvarati vrata dok su zaključana (tijekom pirolitičkog čišćenja i dok se uređaj hladi nakon postupka)! Postupak čišćenja može se prekinuti i postoji opasnost od opeklina!

Male životinje ili kućni ljubimci mogu biti posebno osjetljivi na pare. Preporučujemo da ih udaljite iz prostorije tijekom postupka pirolitičkog čišćenja te da temeljito prozračite prostoriju nakon što završi postupak čišćenja.

Uklanjanje žičanih rešetaka i fiksnih izvlačnih (teleskopskih) vodilica

Prilikom uklanjanja vodilica pazite na to ne oštetite emajl.

1

Vodilice uhvatite na donjoj strani i povucite ih prema unutrašnjosti pećnice.

2

Na gornjoj strani ih izvucite iz otvora.

Uklanjanje i zamjena vrata pećnice i staklenih ploča

1

Vrata pećnice najprije potpuno otvorite.

2

Vrata pećnice pričvršćena su na šarke pomoću posebnih potpornja koji uključuju i sigurnosne poluge. Okrećite sigurnosne poluge prema vratima za 90°. Polako zatvorite vrata pod kutom od 45° (u odnosu na položaj potpuno zatvorenih vrata). Zatim podignite vrata i izvucite ih van.

Staklena vrata pećnice mogu se očistiti iznutra, ali se staklo najprije mora ukloniti iz vrata. Prvo učinite kako je opisano u točki 2., ali nemojte ga ukloniti.

3

Uklonite zračnu vodilicu. Držite ju rukama na lijevoj i desnoj strani vrata. Uklonite ju tako da ju lagano povučete prema sebi.

4

Držite staklo vrata na gornjem rubu i uklonite ga. To vrijedi i za drugu i treću staklenu ploču (ovisno o modelu).

5

Kako biste zamijenili staklene ploče, postupite obrnutim redoslijedom.

Namještanje vrata odvija se obrnutim redoslijedom. Ukoliko se vrata ne otvaraju ili zatvaraju pravilno, provjerite dali su urezi šarki pravilno namješteni u ležišta šarki.

Šarka vrata pećnice može se zatvoriti velikom snagom. Stoga uvijek rotirajte obje sigurnosne poluge na potpornju prilikom montaže ili uklanjanja vrata uređaja.

Mehanizam mekanog zatvaranja i otvaranja vrata

(ovisno o modelu)

Vrata pećnice opremljena su sustavom koji ublažava snagu prilikom zatvaranja vrata. Sustav počinje po kutom od 75 stupnjeva. Taj sustav omogućuje jednostavno, tiho i lagano zatvaranje vrata. Lagani je pritisak (do kuta od 15° s obzirom na otvoren položaj vrata) dovoljan da se vrata automatski i mekano zatvore.

Ako se vrata zatvore upotrebom prejake sile, smanjuje se učinak sustava ili se sustav zaobilazi radi sigurnosti.

Zamjena žarulje

Žarulja je potrošna i nije pokrivena jamstvom. Prije zamjene žarulje izvadite sav pribor iz pećnice.
Halogena žarulja: G9, 230 V, side bulb - 25W and ceiling bulb - 40W.

Zamijenite žarulju samo kada je uređaj isključen iz mrežnog napajanja.
Pazite da ne oštetite emajl. Koristite primjerenu zaštitu da se ne opečete.

1

Odvrnite i uklonite poklopac (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu). Uklonite halogenu žarulju.

2

Upotrijebite ravni plastični alat za uklanjanje poklopca. Uklonite halogenu žarulju.

Otklanjanje poteškoća

Sve popravke u garancijskom roku smije obaviti isključivo ovlaštena servisna služba proizvođača aparata.

 • Prije početka bilo kakvih popravaka obavezno iskopčajte uređaj iz električne instalacije, i to tako da izvučete priključni kabel iz utičnice ili izvadite osigurač.

 • Bilo kakvi neovlašteni popravci uređaja mogu prouzročiti strujni udar i opasnost od kratkog spoja. Stoga ne izvodite takve radove nego ih prepustite stručnjaku ili serviseru.

 • U slučaju manjih problema s radom uređaja provjerite u ovom priručniku možete li sami riješiti problem.

 • Ako uređaj ne radi ispravno ili ako uopće ne radi zbog neprikladnog rada ili rukovanja, dolazak servisera neće biti besplatan, čak ni tijekom jamstvenog roka.

 • Upute spremite za buduću uporabu i proslijedite ih svim sljedećim vlasnicima ili korisnicima uređaja.

 • U nastavku se navode neki savjeti o otklanjanju određenih uobičajenih problema.

Tabela smetnji i grešaka u radu

Problem

Uzrok

Kućni osigurač češće izbacuje.

Pozovite servisnu službu.

Osvjetljenje pećnice ne radi.

Zamjena žarulje u pećnici opisana je u poglavlju Čišćenje i održavanje.

Upravljačka jedinica ne reagira, zaslon je zamrznut.

Uređaj odspojite iz električne mreže na nekoliko minuta (odspojite osigurač ili isključite glavni prekidač), zatim ponovno priključite i uključite uređaj.

Prikazuje se kôd pogreške ErrX.

U slučaju dvoznamenkastog koda pogreške, na zaslonu će se prikazati ErXX.

Postoji pogreška u radu elektroničkog modula. Isključite uređaj iz električne mreže na nekoliko minuta.

Ako se pogreška nastavlja prikazivati, nazovite servisera.

Na zaslonu će se prikazati SEnS kad nije spojena temperaturna sonda.

Očistite utičnicu.
Pokušajte spojiti i odspojiti temperaturnu sondu nekoliko puta uzastopno.

Ako unatoč gornjim savjetima niste uspjeli otkloniti smetnje, pozovite ovlašteni servis. Popravci odnosno reklamacija koji nastanu kao posljedica nepravilnog priključenja ili uporabe uređaja, nisu obuhvaćeni jamstvom. U tom slučaju troškove popravaka snosi korisnik sam.

Naljepnica – podaci o uređaju

Natpisna pločica s osnovnim podacima o uređaju pričvršćena je na donjoj strani pećnice. Točne podatke o tipu i modelu uređaja također možete pronaći u jamstvenom listu.

1 Serijski broj

2 Oznaka modela

3 Tip

4 Marka

5 Identifikacijski kod

6 QR kod

7 Tehničke informacije

8 Oznake/simboli sukladnosti

Informacije o usklađenosti

Vrsta radijske opreme:

Ugrađeni WiFi/BLE modul

Pokazivač Wi-Fi veze

Raspon radne frekvencije:

2412 ~ 2472 MHz

Maksimalna izlazna snaga:

19.99 dBm EIRP

Maksimalni dobitak antene:

3.26 dBi

Bluetooth indikator

Raspon frekvencije:

2402 ~ 2480 MHz

Izlaz nositelja:

10,00 dBm

Vrsta emisije:

F1D

Hisense izjavljuje da je prethodno navedena radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Briga za okoliš

kanta1_FACE_LIFT

Za ambalažu proizvoda koristimo materijale prijazne do okoline, koji se mogu bez opasnosti za okoliš ponovno preraditi (reciklirati), deponirati, ili uništiti. U tu su svrhu ambalažni materijali odgovarajuće i označeni.

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smijete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. Takav proizvod odvezite na prikladno zbirno mjesto za preradu električne i elektronske opreme.

Pravilnim načinom zbrinjavanja ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju možebitnih negativnih posljedica i utjecaja na okolinu i zdravlje ljudi, koje bi se mogle pojaviti u slučaju neispravnog zbrinjavanja proizvoda. Za detaljnije informacije o zbrinjavanju i preradi uređaja obratite se nadležnoj gradskoj službi za sakupljanje otpadaka, komunalnoj službi, ili trgovini, u kojoj ste uređaj nabavili.

Pridržavamo pravo do eventualnih izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Testiranje kuhanja

EN60350-1: Upotrebljavajte samo opremu koju je isporučio proizvođač.
Uvijek umetnite lim za pečenje do kraja u vodilicu za rešetke. Postavite peciva ili kolače koji se peku u kalupima kao što je prikazano na slici.

* Zagrijte uređaj na željenu temperaturu. Ne upotrebljavajte način brzog prethodnog zagrijavanja.
** Prethodno zagrijavajte uređaj 10 minuta. Ne upotrebljavajte način brzog prethodnog zagrijavanja.
*** Okrenite nakon 2/3 vremena pečenja.

PEČENJE

Jelo

Oprema

kalup
postavljanje

keksi/kolačići – jedna rešetka

plitki lim za pečenje

3

150

25-40

keksi/kolačići – jedna rešetka

plitki lim za pečenje

3

135 **

35-50

keksi – dvije rešetke/razine

plitki lim za pečenje

2, 4

140 **

25-40

kolačići – tri rešetke/razine

plitki lim za pečenje

1, 4, 5

135

45-60

tortice – jedna rešetka

plitki lim za pečenje

3

160-170 **

20-30

tortice – jedna rešetka

plitki lim za pečenje

3

155 **

20-30

kolačići – dvije rešetke/razine

plitki lim za pečenje

1,5

140 **

30-45

tortice – tri rešetke/razine

plitki lim za pečenje

1, 3, 5

140-150

30-50

Biskvitna torta

okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka

2

150

45-55

Biskvitna torta

okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka

2

160

45-55

biskvit – dvije rešetke/razine

2 × okrugli metalni kalup, promjer 26 cm / žičana rešetka

2, 4

170 *

45-55

pita od jabuka

2 × okrugli metalni kalup, promjer 20 cm / žičana rešetka

2

160 **

70-120

pita od jabuka

2 × okrugli metalni kalup, promjer 20 cm / žičana rešetka

2

160

70-120

PEČENJE NA OTVORENOM IZVORU TOPLINE (BROILING)

Prepečeni kruh

žičana rešetka

5

max

4-7

pljeskavica

žičana rešetka + plitki lim za pečenje kao posuda za sakupljanje tekućine

5

Visoko

25-40 ***

Vaše napomene

 

929244