INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PLITĂ CU INDUCȚIE

Vă mulţumim pentru încredere şi pentru achiziţionarea aparatului!

Acest manual de instrucţiuni detaliat este oferit pentru a face mai accesibilă utilizarea acestui produs. Instrucţiunile ar trebui să vă permită să aflaţi totul despre noul dumneavoastră aparat, mult mai repede.

Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat nedeteriorat. Dacă există deteriorări în urma transportului, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul sau depozitul local de unde a fost furnizat. Numărul de telefon poate fi găsit pe factură sau nota de livrare.

Instrucţiunile de utilizare pot fi găsite şi pe site-ul nostru:

www.gorenje.com / < http://www.gorenje.com />

Informație, aviz, sfat, sau recomandare

Avertisment – pericol general

Precauții de siguranță

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE – CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de minimum 8 ani şi de către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţa sau cunoştinţele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li se oferă instrucţiuni cu privire la folosirea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg ce pericole pot apărea. Nu lăsaţi copii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.

AVERTISMENT: Aparatul și părţile sale accesibile devin fierbinţi în timpul utilizării. Ar trebui să aveţi grijă să evitaţi atingerea elementelor încinse.

Copiii sub 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi continuu.

Nu folosiți mașini de curățat cu aburi sau produse de curățat de înaltă presiune pentru a curăța aparatul, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.

Aparatul nu este destinat a fi controlat prin temporizatori externi sau prin sisteme speciale de comandă de la distanţă.

Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix, în conformitate cu regulile de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agenţii săi de service autorizaţi sau persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru (doar pentru aparatele cu cablu de legătură).

ATENŢIONARE: Dacă suprafaţa este crăpată, opriţi aparatul pentru a evita o eventuală electrocutare.

ATENŢIONARE: Gătirea pe plită cu grăsime sau ulei dacă nu este supravegheată poate fi periculoasă şi poate duce la producerea unui incendiu. Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă, ci opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau o pătură anti-foc.

ATENŢIONARE: Pericol de incendiu: nu depozitaţi obiecte pe suprafeţele de gătit.

ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie să fie supravegheat. Un proces de gătire pe termen scurt trebuie să fie supravegheat în mod continuu.

ATENŢIE: Acest aparat este destinat doar în scop de gătit. Aparatul nu trebuie folosit în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

ATENŢIONARE: Folosiţi doar grilajele de protecţie proiectate de producătorul aparatului sau indicate de producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau grilajele de protecţie încorporate în aparat. Utilizarea unor grilaje de protecţie inadecvate poate duce la producerea unor accidente.

Nu aşezaţi obiecte metalice pe plită, precum cuţite, furculiţe, linguri şi capace deoarece se pot încinge.

După utilizare, opriţi zona de gătit de la butonul de comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul pentru vase.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Alte avertizări de siguranță importante

Aparatul este destinat doar pentru uz casnic. Nu îl folosiţi în alte scopuri, cum ar fi încălzirea camerelor, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, ţesăturilor, ierburilor, etc. pentru că vă poate provoca răni sau se poate produce un incendiu.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Dacă se conectează alt aparat electric la o priză de curent continuu lângă aparat, asiguraţi-vă să nu intre cablul de alimentare în contact cu arzătoarele fierbinţi.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau într-un centru de service tehnic autorizat, pentru a evita orice pericole.

Utilizarea plitei din vitroceramică ca zonă de depozitare poate duce la zgârieturi sau alte deteriorări ale acesteia. Nu încălziți niciodată mâncarea în folie de aluminiu sau în recipiente de plastic pe plită. O astfel de folie sau recipientele se pot topi, putând duce la un incendiu sau la deteriorarea plitei de gătit.

Nu depozitați articole sensibile la temperatură sub aparat, cum ar fi produse de curățat sau detergenți, cutii de pulverizare, etc.

Eventualele neconcordanţe între culorile diferitelor aparate sau componente dintr-o singură linie de proiectare pot să apară din cauza diferiţilor factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile diferite, materialele și iluminarea camerei.

Înainte de conectarea aparatului

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a conecta aparatul. Orice reparaţie ce rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanţie.

Appliance description

Appliance functions and equipment depend on the model.

G7_opis_aparata_HSN_NS

 1. Zona de gătit prin inducție ø 90 mm

 2. Zona de gătit prin inducție ø 130 mm

 3. Panoul de control al plitei

Date tehnice

(în funcţie de model)

napisna tablica

 1. Serie

 2. Cod

 3. Tip

 4. Marcă înregistrată

 5. ID Model

 6. Date tehnice

 7. Indicaţii/simboluri de conformitate

Plăcuţa de date cu informaţiile de bază de pe aparat este situată în partea inferioară a plitei. Informaţii privind tipul și modelul aparatului se pot găsi pe fișa de garanţie.

Înainte de prima utilizare

În cazul în care plita are o suprafaţă vitroceramică, curăţaţi-o cu o cârpă umedă şi detergent lichid. Nu folosiţi detergenţi agresivi, precum soluţii de curăţare abrazive care pot zgâria suprafaţa, bureţi abrazivi de spălat vase sau soluţii de îndepărtare a petelor.

În timpul utilizării iniţiale, poate apărea „mirosul caracteristic de aparat nou”; acesta va dispărea în mod treptat.

Plită

Suprafaţă vitroceramică

 • Plita este rezistentă la schimbările de temperatură.

 • Nu utilizați plita vitroceramică dacă este crăpată sau spartă. În cazul în care un obiect ascuțit cade pe plită, aceasta se poate sparge. Consecințele unui astfel de eveniment pot fi vizibile imediat sau numai după un timp.

 • În cazul în care apar crăpături vizibile pe plită, deconectați imediat aparatul de la alimentarea cu energie.

 • Asigurați-vă că zona de gătit și partea inferioară a vaselor de gătit sunt curate și uscate. Astfel se asigură o mai bună propagare a căldurii și se previne deteriorarea suprafeței de încălzit.

 • Nu așezați vase de gătit goale pe zonele de gătit. Zona de gătit poate fi avariată în cazul în care așezați tigăi goale pe aceasta. Înainte de așezarea tigăii pe zona de gătit, uscați partea inferioară a tigăii pentru a permite propagarea căldurii.

Niveluri de gătit

Puterea de încălzire a zonei de gătit poate fi setată la 10 niveluri diferite (în funcție de model). Tabelul prezintă câteva exemple de utilizare pentru fiecare nivel.

Nivelul de gătit

Scopul

0

oprit, folosind căldura reziduală

1 - 2

păstrarea caldă a mâncării, fi erberea lentă a cantităţilor mici de mâncare

3

fierbere lentă (continuarea procesului de gătire după pornirea puternică)

4 - 5

gătirea lentă (continuare) a unor cantităţi mari de alimente, prăjirea în tigaie a unor bucăţi mari

6

prăjire la foc iute şi rumenire

7 - 8

prăjire la foc iute

9

gătirea cantităţilor mari de alimente, prăjire la foc iute

P

setarea Power Boost pentru începerea procesului de gătit; potrivită, de asemenea, pentru o cantitate foarte mare de alimente

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice

 • Atunci când cumpăraţi vase de gătit aveţi grijă la alegerea dimensiunilor: diametrul vasului se referă de obicei la marginea superioară a vasului, care este adesea mai mare decât fundul vasului.

 • În cazul în care un preparat necesită o durată mai lungă de preparare, folosiţi un vas sub presiune. Asiguraţi-vă că vasul sub presiune are sufi cient lichid. În cazul în care aşezaţi un vas de gătit gol pe plită, aceasta se poate supraîncălzi, ducând la avarierea vasului, precum şi a zonei de gătit.

 • În măsura în care este posibil, acoperiţi vasul sau folosiţi un capac de dimensiune adecvată. Folosiţi vase cu dimensiuni corespunzătoare cu cantitatea de alimente ce urmează a fi preparată. Dacă folosiţi vase excesiv de mari pentru cantităţi mici de alimente, veţi consuma considerabil mai multă energie.

Principiul de funcţionare al plitei cu inducţie

posoda_1_ei_brez_ure

 • Plita este prevăzută cu zone de gătit cu inducţie efi ciente. Căldura este generată direct în partea inferioară a vasului, acolo unde este necesară. Astfel, cantitatea de energie este considerabil redusă comparativ cu încălzitoarele tradiţionale, care funcţionează pe principiul radiaţiei.

 • Zonele vitroceramice nu se încălzesc direct, ci doar indirect, prin căldura returnată, transmisă de către vas. După ce zona de gătit este oprită, această căldură reziduală este indicată prin "H".

 • În zonele de gătit cu inducţie, căldura este generată de bobina de inducţie instalată sub suprafaţa vitroceramică. Bobina creează un câmp magnetic la fundul vasului de gătit feromagnetic, iar acesta încălzeşte vasul.

În cazul în care vărsaţi zahăr sau alimente cu conţinut ridicat de zahăr pe o plită vitroceramică încinsă, ştergeţi imediat plita sau îndepărtaţi reziduurile cu o racletă, chiar dacă zona de gătit este încă încinsă, în cazul contrar se pot produce daune la nivelul suprafeţei vitroceramice.

Nu folosiţi detergenţi şi alţi agenţi de curăţare pentru curăţarea plitei vitroceramice încinse. Acestea pot avaria suprafaţa.

Recunoaşterea vaselor

posoda_1

 • Chiar dacă nu există niciun vas pe zona de gătit sau dacă aşezaţi pe zona de gătit o tigaie cu un diametru mai mic decât cel al zonei de gătit, nu vor exista pierderi de căldură.

 • În cazul în care o tigaie este mult mai mică decât zona de gătit, există posibilitatea ca aceasta să nu fie recunoscută de zona de gătit. Când zona de gătit este activată, semnul digit13_pindși nivelul de alimentare selectat vor clipi alternativ pe afișajul puterii de gătit.

 • Dacă aşezaţi pe zona de gătit o tigaie cu un diametru mai mic decât cel al zonei de gătit, va fi furnizată doar puterea necesară pentru a încălzi vasul pe care îl utilizaţi.

Vase de gătit prin inducție

gor_ind_potmagnet

 • Inducția va funcționa corect dacă folosiți vase pentru gătit adecvate.

 • Asiguraţi-vă că oala sau tigaia se afl ă pe mijlocul arzătorului.

 • Vase de gătit adecvate: vase confecţionate din oţel, tigăi din oţel emailate sau tigăi din fontă.

 • Vase de gătit neadecvate: vase din aliaje de oţel cu bază din cupru sau aluminiu și vase de gătit din sticlă.

 • Testarea cu magnet: Utilizaţi un magnet mic pentru a verifi ca dacă au a oalei este feromagnetică. Dacă magnetul de lipește de baza tigăii, atunci aceasta este adecvată pentru gătitul cu inducţie.

 • Atunci când utilizaţi o oală sub presiune, nu o lăsaţi nesupravegheată până când ajunge la presiunea corectă. În primul rând, setaţi arzătorul la putere maximă; apoi, urmând instrucţiunile producătorului oalei sub presiune, micșoraţi puterea de gătit atunci când este necesar.

 • Asiguraţi-vă că există suficient lichid în oala sub presiune sau în orice altă oală sau vas. Din cauza supraîncălzirii, folosirea unui vas gol pe zona de gătit pot determina deteriorarea vasului şi a zonei de gătit.

 • Anumite vase de gătit nu au o bază integral feromagnetică. În aceste cazuri, doar partea magnetică se va încălzi, în timp ce restul bazei va rămâne rece.

 • Atunci când utilizaţi vase speciale, respectaţi instrucţiunile producătorului.

 • Pentru cele mai bune rezultate ale gătitului, zona feromagnetică de la baza vasului de gătit trebuie să corespundă cu dimensiunea arzătorului. Dacă arzătorul nu recunoaște tigaia, încercaţi să o așezaţi pe un alt arzător cu un diametru mai mic.

Arzător

Diametrul minim al bazei tigăii

Stânga spate, dreapta faţă

Ø 90 mm

Stânga faţă, dreapta spate

Ø 130 mm

Partea inferioară a tigăii trebuie să fie plată.

mere

Utilizarea plitei de gătit

Unitatea de control

(în funcţie de model)

G7_upravljalna_enota_HSN_NS

A Tastă pornire/oprire plită

B Blocare/Blocare copii

C Tastă reducere putere și temporizare

D Tastă creștere putere și temporizare

E Tastă pornire arzător

F Punct zecimal ce indică activarea funcţiei temporizare

G Afișări nivel de putere

Pornirea plitei

G7_vklop_kuhališča_HSN_NS

Atingeţi tasta on/off (A) și ţineţi-o apăsată timp de 1 secundă pentru a porni plita. Se va emite un semnal acustic, iar punctul zecimal se va aprinde pe toate unităţile de afișaj.

Dacă în următoarele 10 secunde nu este pornită nicio zonă de gătit, plita de gătit se va opri.

La prima conectare a aparatului la reţeaua electrică sau la reconectarea după o cădere de tensiune, aparatul este blocat.

Pornirea zonelor de gătit

G7_vklop_kuhalnih_polj_HSN_NS

După pornirea plitei de gătit (în următoarele 10 secunde), porniţi arzătorul dorit (E). Utilizaţi tastele C și D pentru a selecta setarea dorită pentru arzătoarele active. Dacă atingeţi mai întâi tasta C, nivelul de putere va fi setat la "9". Dacă atingeţi mai întâi tasta D, nivelul de putere va fi setat la "1".

Dacă nu există vase de gătit pe arzătorul selectat, nivelul de putere setat și simbolul digit13_pind vor alterna pe unitatea de afișaj.

Schimbarea setărilor zonei de gătit

Nivelul puterii poate fi schimbat în orice moment selectând arzătorul dorit și ajustând setarea apăsând tastele corespunzătoare C sau D.

Pentru a crește sau reduce rapid nivelul puterii, atingeţi și ţineţi apăsat tastele C sau D.

Funcția Power Boost

(în funcţie de model)

G7_power_boost_HSN_NS

Selectaţi oricare arzător. Atingeţi tasta (C). Se va emite un scurt semnal acustic, iar "9" va apărea pe unitatea de afișaj. Atingeţi tasta D, iar P va apărea pe unitatea de afișaj. Arzătorul va funcţiona la putere maximă timp de 10 minute; apoi, un semnal acustic va fi emis, iar nivelul de putere va trece la 9.

Dezactivarea funcţiei Power boost

Puterea poate fi redusă la nivelul dorit apăsând tasta (C).

Arzătorul cu funcţia power boost activată este foarte puternic.

Blocarea de siguranţă pentru copii

Blocarea de siguranţă pentru copii se poate activa pentru plită pentru a preveni pornirea ușoară și rapidă a aparatului și pentru a preveni orice modifică în timpul funcţionării.

G7_otroška_zaščita_HSN_NS

Blocare controalelor plitei de gătit
Atingeţi tasta blocare/blocare de siguranţă pentru copii (B) și ţineţi apăsat pentru 1 secundă. Semnalul luminos (B1) se va aprinde. În acest moment plita de gătit este blocată.

Deblocarea controalelor plitei de gătit
Pentru a debloca plita de găti procedaţi ca în cazul blocării sale. Plita trebuie să fie oprită. Atingeţi tasta B și ţineţi apăsat pentru 1 secundă.

Funcţia de blocare se poate activa atunci când arzătoarele sunt pornite sau când plita este oprită. Dacă arzătorul este pornit, funcţia de blocare a tastelor blochează toate tastele, cu excepţia tastei on/off a arzătorului (A) și a tastei de blocare.
Dacă arzătorul este oprit, funcţia de blocare a tastelor blochează toate tastele, cu excepţia tastei de blocare.
Blocarea plitei de gătit se activează întotdeauna atunci când aparatul este conectat la reţeaua electrică sau după deconectarea sursei de energie electrică.

Funcţiile temporizatorul

G7_časovne_funkcije_HSN_NS

Această funcţie permite setarea timpului de gătit pentru arzătorul selectat pentru care s-a setat deja un nivel de gătit. La expirarea timpului, arzătorul se oprește automat.
Timpul de gătit poate fi setat de la 1 la 99 de minute. Temporizatorul poate fi setat pentru toate arzătoarele la toate nivelurile de putere.

Activare temporizator

Mai întâi, selectaţi arzătorul (E). Apoi, utilizaţi tastele (C) și (D) pentru a seta nivelul de putere. Temporizatorul programat nu va funcţiona dacă nivelul de putere este setat la "0". Atingeţi din nou tasta de selectare a arzătorului (E). Se va emite un semnal acustic, iar "t." cu un punct zecimal va apărea pe unitatea de afișaj a arzătorului (G). Timpul rămas va fi indicat pe afișajul opus al arzătorului.

 • Atingeţi tastele (C) și (D) pentru a seta timpul de la 1 la 99 de minute.

 • Odată cu setarea valori dorite, începe numărătoarea inversă. Dacă apăsaţi tastele (C) și (D) în mod simultan, timpul se va reseta la »0« sau se va opri. Dacă apăsaţi și ţineţi apăsat tastele (C) și (D), va crește rata la care setarea se modifi că.

 • După câteva secunde, afi șajul temporizatorului se va opri, iar un punct zecimal se la aprinde lângă afi șajul puterii.

 • La expirarea timpului setat, se va activa semnalul acustic, iar arzătorul se va opri. Opriţi alarma atingând orice tastă; în mod alternativ, se va opri automat după 2 minute.

Modificarea timpului de gătire

 • Timpul de gătire rămas poate fi modifi cat în orice moment în timpul gătirii.

 • Apăsaţi de două ori tasta pentru arzătorul dorit.

 • Atingeţi tasta (C) sau (D) pentru a seta un nou timp de gătit dorit.

Afișarea timpului de gătit rămas
Dacă sunt activate mai multe setări de temporizare, timpul de gătit rămas poate fi afișat atingând tasta (E) de două ori.

Oprirea zonei de gătit

Pentru a opri un arzător (E), folosiţi tasta relevantă (C) pentru a seta nivelul de putere la "0". Pentru a opri rapid arzătorul, atingeţi tastele relevante (C) și (D) în mod simultan. Veţi auzi un scurt semnal acustic, iar "0" va apărea pe unitatea de afișaj.

Dacă puterea tuturor arzătoarelor este setată la "0", plita se va opri automat după câteva secunde.

Timpul maxim de gătire

Pentru siguranţă, timpul de gătire pentru fiecare ochi este restricţionat la o durată maximă. Timpul maximum de gătire depinde de cel mai recent nivel de putere setat. Dacă nivelul de putere nu este modificat, ochiul se va opri automat la atingerea duratei maxime de gătire.

Nivelul de gătit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Timp maxim de funcţionare (ore)

10

10

10

10

10

10

10

10

3

*După 10 minute, nivelul de putere scade automat la 9; după 1,5 ore, zona de gătit se oprește.

Indicator căldură reziduală

Plita din vitroceramică este prevăzută și cu un afișaj pentru căldură reziduală H. Zona de gătit din vitroceramică nu este încălzită direct, ci numai indirect prin căldura radiată înapoi de tigaie. Atâta timp cât simbolul H este luminat după ce plita a fost oprită, există căldură reziduală în zona de gătit, care poate fi folosită pentru a menţine alimentele calde sau pentru a dezgheţa. Când semnul H dispare, zona de gătit încă mai poate fi fierbinte. Fiţi precaut deoarece există pericolul arsurilor!

Oprirea întregii plite de gătit

Plita de gătit poate fi oprită în orice moment atingând tasta pornire/oprire.

Oprire automată

Dacă tastele sunt active pentru un timp prea lung în timpul gătitului (de ex. din cauza lichidului vărsat sau a unui obiect așezat pe tastele senzor), plita de gătit se va opri după 10 secundedigit1_pind.
Va lumina pe toate afișajele și va fi emis un semnal acustic. Semnalul acustic se va opri atunci când îndepărtaţi obiectul sau când ștergeţi lichidul vărsat.

Întreținere & curățare

După fiecare utilizare, aşteptaţi ca suprafaţa vitroceramică să se răcească şi curăţaţi-o. În caz contrar, toate impurităţile rămase se vor arde pe suprafaţa fierbinte data viitoare când veţi folosi plita.

Pentru întreţinerea periodică a plitei vitroceramice, utilizaţi produse speciale de îngrijire, care creează un strat protector pe suprafaţă pentru a preveni lipirea murdăriei pe aceasta.

Înainte de fiecare utilizare a suprafeţei vitroceramice, ştergeţi praful sau orice alte impurităţi care ar putea zgâria suprafaţa atât de pe plită cât şi de pe fundul vasului.

Bureţii de sârmă, bureţii grosieri de curăţare şi prafurile abrazive pot zgâria suprafaţa. Suprafaţa poate fi, de asemenea, deteriorată de spray-urile de curăţare agresive şi detergenţii lichizi neadecvaţi.

Semnele se pot şterge dacă se utilizează soluţii de curăţare agresive sau abrazive sau vase cu fund aspru sau deteriorat.

Folosiţi o cârpă moale şi umedă pentru a elimina impurităţile minore. Apoi, uscaţi suprafaţa.

Îndepărtaţi petele de apă cu o soluţie de oţet. Cu toate acestea, nu utilizaţi această soluţie pentru a şterge rama (doar la unele modele) deoarece îşi poate pierde luciul. Nu utilizaţi spray-uri agresive de curăţare sau soluţii de dedurizare.

Utilizaţi soluţii de curăţare speciale pentru suprafeţe vitroceramice în cazul murdăriei dificile. Respectaţi instrucţiunile producătorului. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi bine orice reziduuri de soluţie de curăţare după procesul de curăţare, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa vitroceramică atunci când zonele de gătit se încălzesc.

Îndepărtaţi reziduurile arse şi rezistente cu ajutorul unei raclete. Aveţi grijă atunci când folosiţi racleta pentru a preveni rănirea persoanelor.

Racleta nu este inclusă în echipamentul aparatului.

H-USA_strgalo

Utilizaţi racleta doar atunci când murdăria nu poate fi îndepărtată cu o cârpă umedă sau soluţii de curăţare speciale pentru suprafeţe vitroceramice.

Ţineţi racleta în unghiul corect (45° - 60°). Apăsaţi uşor racleta pe sticlă şi glisaţi-o peste semne pentru a îndepărta murdăria. Asiguraţi-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele) nu intră în contact cu zona de gătit fierbinte.

Nu apăsaţi racleta perpendicular pe sticlă şi nu zgâriaţi suprafaţa plitei cu vârful sau lama acesteia.

Îndepărtaţi imediat zahărul sau mâncărurile care conţin zahăr de pe plita vitroceramică cu ajutorul unei raclete, chiar dacă plita este încă fierbinte, deoarece zaharul poate deteriora permanent suprafaţa vitroceramică.

Tabel depanare și erori

În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat de producător.

Înainte de efectuarea oricărei reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie prin scoaterea siguranţei sau a ştecherului din priza de perete.

Orice reparații neautorizate ale aparatului pot rezulta în electrocutare și risc de scurtcircuit; prin urmare, nu se recomandă să le efectuați. Lucrările respective se vor efectua de un expert sau tehnician de servicii.

În cazul problemelor minore cu operarea aparatului, consultați acest manual pentru a vedea dacă puteți rezolva problema pe cont propriu.

În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător sau deloc în condiții de operare sau manipulare, tehnicianul va face intervenții contracost, chiar și pe perioada de garanție.

Salvați instrucțiunile pentru consultare ulterioară și transmiteți-le oricăror titulari ulteriori sau ai utilizatori ai aparatului.

În cele ce urmează sunt prezentate sfaturi pentru soluționarea unor probleme comune.

Problemă/eroare

Cauză

Siguranţa principală sare des.

Sunaţi un tehnician.

Semnal continuu sonor și afișaj digit1_pind

Apă vărsată pe suprafaţa senzorului, sau un obiect așezat peste senzori.
Ştergeţi suprafaţa senzorului.

"C" pe afi șaj

Arzătorul s-a supraîncălzit.
Aşteptaţi până când se răceşte arzătorul.

"r" pe afi șaj

Acesta indică faptul că nivelul de putere dorit nu poate fi setat deoarece limita pentru puterea maximă totală a plitei de gătit a fost activată.

"F" pe afi șaj

Acesta indică faptul că a apărut o eroare în timpul funcţionării.

Dacă problemele persistă în ciuda respectării sfaturilor de mai sus, apelați un tehnician de service autorizat. Repararea sau orice reclamație de garanție rezultată din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanție. În acest caz, utilizatorul va acoperi costul reparației.

Înainte de reparaţie, deconectaţi aparatul de la sursa de curent (prin scoaterea siguranţei sau prin scoaterea din priza de perete).

Zgomotele emise în timpul gătitului prin inducție

Zgomote şi sunete

Cauză

Soluţie

Zgomot generat de inducţie

Tehnologia inducţiei se bazează pe proprietăţile anumitor metale cu efect electromagnetic. Astfel, se produc curenţi electromagnetici care forţează oscilarea moleculelor. Aceste oscilaţii (vibraţii) sunt transformate în căldură. În funcţie de tipul de metal, se pot produce zgomote mai mici.

Zgomotul este normal, fără a fi rezultatul unei defecţiuni.

Zgomot intermitent

Apare atunci când gătiţi la un nivel de putere ridicat. Motivul pentru aceasta este cantitatea de energie transferată de la plită spre oală sau tigaie.

Zgomotul va dispărea sau se va diminua atunci când reduceţi nivelul de putere.

Vibraţii şi pocnituri la nivelul vaselor de gătit

Zgomotul apare la vasele de gătit (oale sau tigăi) fabricate din diferite materiale.

Acestea rezultă din vibraţiile suprafeţelor adiacente diferitelor straturi de material. Zgomotul depinde de vasul de gătit folosit. Acesta poate varia din punct de vedere al cantităţii şi tipului de alimente.

Zgomot de ventilaţie

Operarea corectă a componentelor electronice de inducție necesită controlul temperaturii. Astfel, plita este prevăzută cu un ventilator care răcește componentele electronice, în funcție de temperatura percepută.

Este posibil ca ventilatorul să funcţioneze chiar dacă plita a fost oprită, în cazul în care temperatura acesteia este încă una foarte ridicată.

Instalarea unei plite încorporate

Procedura de instalare

 • Blatul de lucru trebuie așezat complet drept.

 • Protejați corespunzător marginile cadrului decupat.

 • Conectați plita de gătit la sursa de alimentare de la rețea (consultați instrucțiunile pentru conectarea plitei de gătit la sursa de alimentare de la rețea).

 • Introduceți plita de gătit în cadrul decupat.

BR_BI_Copreci_mere_napa_DN

 • Instalarea aparatului într-un blat de lucru din bucătărie și conectarea acestuia la rețeaua electrică pot fi efectuate numai de către un tehnician calificat corespunzător.

 • Furnirul sau alt finisaj al piesei de mobilier de bucătărie în care urmează să fie integrată plita trebuie să fie tratate cu adeziv rezistent la căldură (100° C); în caz contrar, finisajul blatului de lucru se poate decolora sau deforma.

 • Utilizarea de corniere ornamentate din lemn masiv la blaturi de bucătărie în spatele arzătorului este permisă doar dacă distanţa dintre ornament și plita de gătit nu este mai mică decât cea indicată în schiţele de montare.

 • Plita de gătit este dimensionată pentru a fi încorporată în blatul de lucru peste o bucată de mobilier de bucătărie, cu o lățime de 600 mm sau mai mult.

 • Articolele de bucătărie care atârnă sau care sunt montate pe perete ar trebui să fie instalate la o înălțime suficient de mare pentru a nu interfera cu procesul de lucru.

 • Distanța dintre plita de gătit și hota de bucătărie nu trebuie să fie mai mică decât cea indicată în instrucțiunile de instalare a hotei de bucătărie. Distanța minimă este de 500 mm.

 • Distanța dintre marginea aparatului și elementul înalt adiacent al mobilierului de bucătărie trebuie să fie de cel puțin 40 mm.

 • Utilizarea de corniere ornamentate din lemn masiv la blaturi de bucătărie în spatele arzătorului este permisă doar dacă distanţa dintre ornament și plita de gătit nu este mai mică decât cea indicată în schiţele de montare.

 • Distanța minimă dintre plita de gătit încorporată și peretele din spate este indicată pe graficul de instalare.

vgradnja_60_BI4T

Orificii de ventilație în dulapul inferior de bucătărie.

Pentru a permite funcţionarea normală a componentelor electronice ale plitei cu inducţie, trebuie asigurată o circulaţie sufi cientă a aerului.

element_vgradnja_BI4T

Dulap inferior cu sertar

 • Trebuie să lăsaţi o deschizătură de cel puţin 140 mm înălţime pe peretele din spate al dulapului de bucătărie, pe toată lăţimea sa. Mai mult decât atât, trebuie păstrat un spaţiu de minim 6 mm în partea frontală, pe toată lăţimea dulapului.

 • Sub plită, de-a lungul întregii sale lungimi, ar trebui instalat un panou despărțitor orizontal. Ar trebui să existe un spațiu de cel puțin 10 mm între partea inferioară a aparatului și panoul despărțitor. Trebuie să se permită ventilarea adecvată din partea din spate.

 • Plita este prevăzută cu un ventilator localizat în partea de jos. În situația în care există un sertar sub dulapul de bucătărie, nu trebuie să îl folosiți pentru a depozita obiecte mici sau hârtie, întrucât acestea ar putea fi aspirate de ventilator, producând avarii ventilatorului sau întregului sistem de răcire. În plus, nu utilizați sertarul pentru a depozita folie de aluminiu sau substanțe sau lichide inflamabile (cum ar fi spray-uri). Țineți la distanță astfel de substanțe de plita de gătit. Pericol de explozie!

 • Ar trebui să existe un spațiu de cel puțin 20 mm între conținutul sertarului și orificiile de aerisire ale ventilatorului.

vgradnja pečica

Dulap inferior cu cuptor

 • Instalarea unui cuptor sub plita cu inducție este posibilă în cazul cuptoarelor de tipul care sunt prevăzute cu un ventilator de răcire.

 • Înainte de a monta cuptorul, peretele posterior al dulapului se va înlătura în zona deschiderii pentru instalare.

 • Mai mult decât atât, trebuie păstrat un spațiu de minim 6 mm în partea frontală, pe toată lățimea dulapului.

 • Jeśli pod indukcyjną płytą grzejną zamontowane są inne urządzenia, nie możemy zagwarantować jej prawidłowego działania.

Instalarea pentru încorporare în blatul de lucru

Aparatele fără margini faţetate sau rame decorative sunt adecvate pentru încastrare.

FM_rob_pult

Instalarea aparatului

Aparatul poate fi instalat doar într-un blat rezistent la temperaturi și apă, cum ar fi un blat din piatră (naturală) (marmură, granit), sau din lemn masiv (marginile de-a lungul decupării trebuie etanșate). Atunci când se instalează într-un blat ceramic, din lemn sau din sticlă, ar trebui utilizat un sub-cadru din lemn. Cadrul nu este furnizat împreună cu aparatul. Aparatul poate fi instalat într-un blat confecţionat din alte materiale după ce aţi consultat producătorul blatului și aţi obţinut aprobarea expresă a acestuia. Dimensiunea internă a unităţii de bază ar trebui să fie cel puţin egală cu decuparea internă pentru aparat. Acest lucru va permite scoaterea cu ușurinţă a aparatului din blat. Atașaţi bandă adezivă de-a lungul perimetrului părţii de jos a panoului din sticlă.

trak

Mai întâi, introduceți cablul de alimentare prin decupaj. Așezați aparatul deasupra zonei centrale a decupajului. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare (consultați instrucțiunile pentru conectarea aparatului). Înainte de a etanșa aparatul testați-l pentru a vedea dacă funcționează. Etanșați fanta dintre aparat și blat folosind un agent de etanșare din silicon. Materialul de etanșare din silicon utilizat pentru etanșarea aparatului trebuie să fie rezistent la temperaturi ridicate (la cel puțin 160 °C). Neteziți agentul de etanșare din silicon cu ajutorul unui instrument adecvat. Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de etanșare din silicon. Nu porniți aparatul până când agentul de etanșare din silicon nu s-a uscat complet.

kit_pind

 1. Agent de etanșare din silicon

 2. Banda de etanșare

Acordaţi o atenţie deosebită dimensiunilor de încastrare pentru blatul din piatră (naturală). Atunci când alegeţi un adeziv siliconic, observaţi materialul blatului și consultaţi producătorul blatului. Utilizarea adezivilor siliconic neadecvaţi pot rezulta în decolorarea permanentă a anumitor părţi.

Scoaterea aparatului încorporat

Deconectaţi aparatul de la sursa de energie. Utilizaţi o unealtă adecvată pentru a îndepărta garnitura siliconică din perimetru. Scoateţi aparatul împingându-l în sus din partea de jos.

Nu încercaţi să scoateţi aparatul din partea superioară a blatului!

Departamentul de servicii va fi responsabil pentru reparaţiile și serviciile plitei. Consultaţi distribuitorul specializat de echipamente de bucătărie în privinţa reinstalării plitei de gătit încastrate.

Blat din piatră

pult kamen Copreci

 1. Blat

 2. Aparatul

 3. Slot

Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min 2 mm).

Blat ceramic, din lemn sau sticlă

pult les Copreci

 1. Blat

 2. Aparatul

 3. Slot

 4. Cadru din lemn, grosime 16 mm

Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min. 2 mm). Instalaţi cadrul din lemn la 5,5 mm sub marginea superioară a blatului (a se vedea figura).

Respectaţi razele marginilor de sticlă (R10, R2) la efectuarea decupării.

STICLĂ

DECUPATĂ

steklo_izrez_svk_HV_BIEH

G7_vgradne_mereFM_60

În cazul în care cuptorul este instalat sub o plită de gătit flushmount, atunci grosimea blatului trebuie să fie de cel puțin 45 mm.

Montarea garniturii de spumă

Unele aparate sunt prevăzute cu garnitura deja montată!

Înainte de a instala aparatul într-un blat de lucru din bucătărie, atașați garnitura de spumă furnizată cu aparatul pe partea inferioară a plitei vitroceramice. Scoateți stratul protector al garniturii de etanșare. Atașați garnitura de partea inferioară a sticlei (la 2-3 mm distanță de margine). Garnitura trebuie aplicată de-a lungul întregii margini a sticlei. Garnitura nu trebuie să se suprapună în colțuri. Atunci când montați garnitura, asigurați-vă că aceasta nu este deteriorată sau în contact cu obiecte ascuțite.

tesnilni_trak

Nu montaţi aparatul fără această garnitură!

Diagrama de conectare

Conectarea aparatului la o distanță de 60 cm

priključna sponka 60

 1. Verificați tensiunea. Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe plăcuța nominală este conformă cu tensiunea rețelei. Tensiunea rețelei dvs. de putere (220-240 V între L și N) trebuie verificată de un expert, cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare adecvat.

 2. Deschideți capacul casetei de conectare.

 3. Conectarea firelor în funcție de tipul de aparat.

 4. Conectorii sunt prevăzuți pe terminalul de conectare.

Cablu de alimentare

(aparat fără cablu de alimentare)

votlica

 • Pot fi folosite la conectare următoarele:

 • Cabluri de conectare izolate din PVC tip H05 VV-F sau H05V2V2-F cu conductor de protecție galben și verde sau alte cabluri echivalente sau superioare.

 • Diametrul exterior al cablului trebuie să fie de cel puțin 8.00 mm.

 • Treceți cablul de alimentare printr-un dispozitiv de protecție (clemă) care

* papucii nu sunt furnizați

Vă recomandăm să folosiți papuci pentru cabluri electrice (pini terminali).

Diagrama de conectare

shema_1F

Conexiune monofazică (32 A)

 • Conexiune monofazică (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):

  • Tensiunea între conductorul de fază și nul este de 220-240 V ~. Instalați un conector între terminalele 1 și 2 și între terminalele 4 și 5.

  • Circuitul va fi prevăzut cu o siguranță de cel puțin 32 A. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 4 mm².

shema_2F_380

Conexiune bifazică (16A)

 • bifazic, 1 conductor nul (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz):

  • Tensiunea între conductorul de fază și nul este de 220-240 V ~; tensiunea dintre linii este de 380–415 V~. Instalați un conector între terminalele 4 și 5. Circuitul trebuie să fie echipat cu cel puțin două siguranțe de cel puțin 16 A fiecare. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 1.5 mm².

shema_2F_220

 • bifazic, 2 conductori nuli (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50–60Hz):

  • Tensiunea între faze și conductorul nul este de 220-240 V ~.

  • Circuitul trebuie să fie echipat cu cel puțin două siguranțe de cel puțin 16 A fiecare. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 1.5 mm².

Conectarea cablului de alimentare

(aparat cu cablu de alimentare)

 • Aparatul trebuie să fie conectat direct la rețeaua electrică.

 • Dispozitivele de deconectare de la rețeaua electrică trebuie să respecte reglementările relevante.

 • Nu prelungiți cablul de alimentare și nu îl treceți peste margini ascuțite.

 • Dacă aparatul este instalat deasupra unui cuptor, asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge niciodată părțile fierbinți ale cuptorului.

Conexiune monofazică

Conexiune bifazică

BR_ABC_60A

BR_ABC_60B

BR_ABC_60C

L, L1 = maro

L = negru

N, N1 = gri

zemlja_ikona= galben-vede

BR_ABC_60skupaj

Conexiune monofazică

Conexiune bifazică

Conectați plita așa cum se arată în diagrama A. în cazul în care rețeaua electrică nu permite o siguranță de 32 A, puterea aparatului trebuie redusă sau limitată în consecință. Consultați capitolul Setări utilizator.

În cazul în care rețeaua dvs. electrică are 2 conductori de fază și 1 conductor nul, conectați aparatul așa cum se arată în diagrama B.

În cazul în care rețeaua dvs. electrică are 2 conductori de fază și 2 conductori nuli, conectați aparatul așa cum se arată în diagrama C.

numai pentru NL!

Dezafectarea

kanta1_FACE_LIFT

Ambalajul este confecționat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun risc pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi considerat un deșeu casnic. Predați produsul unui centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea corectă a produsului va ajuta la eliminarea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării incorecte a produsului. Pentru informații detaliate privind eliminarea și reciclarea produsului, vă rugăm să contactați autoritatea municipală competentă responsabilă de gestionarea deșeurilor, serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Ne rezervăm dreptul asupra oricăror modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

Notele dvs.

 

908786