INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PLITA VITROCERAMICĂ

Vă mulţumim pentru încredere şi pentru achiziţionarea aparatului!

Acest manual de instrucţiuni detaliat este oferit pentru a face mai accesibilă utilizarea acestui produs. Instrucţiunile ar trebui să vă permită să aflaţi totul despre noul dumneavoastră aparat, mult mai repede.

Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat nedeteriorat. Dacă există deteriorări în urma transportului, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul sau depozitul local de unde a fost furnizat. Numărul de telefon poate fi găsit pe factură sau nota de livrare.

Instrucțiunile de instalare și conectare sunt furnizate pe o coală separată.

Instrucțiunile de utilizare, instalare și conectare pot fi găsite și pe site-ul nostru:

http://www.gorenje.com

Următoarele simboluri sunt folosite pe tot cuprinsul manualului și au următoarele sensuri:

Informație, aviz, sfat, sau recomandare

Avertisment – pericol general

Precauții de siguranță

De siguranţă citiţi cu atenţie instrucţiunile şi păstraţi-le pentru o consultare ulterioară.

Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta de minimum 8 ani şi de către persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experienţa sau cunoştinţele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li se oferă instrucţiuni cu privire la folosirea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg ce pericole pot apărea. Nu lăsaţi copii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi efectuate de către copii fără a fi supravegheaţi.

AVERTISMENT: Aparatul și părţile sale accesibile devin fierbinţi în timpul utilizării. Ar trebui să aveţi grijă să evitaţi atingerea elementelor încinse.

Copiii sub 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi continuu.

Nu folosiți mașini de curățat cu aburi sau produse de curățat de înaltă presiune pentru a curăța aparatul, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.

Aparatul nu este destinat a fi controlat prin temporizatori externi sau prin sisteme speciale de comandă de la distanţă.

Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix, în conformitate cu regulile de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agenţii săi de service autorizaţi sau persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru (doar pentru aparatele cu cablu de legătură).

ATENŢIONARE: Dacă suprafaţa este crăpată, opriţi aparatul pentru a evita o eventuală electrocutare.

ATENŢIONARE: Gătirea pe plită cu grăsime sau ulei dacă nu este supravegheată poate fi periculoasă şi poate duce la producerea unui incendiu. Nu încercaţi niciodată să stingeţi focul cu apă, ci opriţi aparatul şi acoperiţi flacăra cu un capac sau o pătură anti-foc.

ATENŢIONARE: Pericol de incendiu: nu depozitaţi obiecte pe suprafeţele de gătit.

ATENȚIE: Procesul de gătire trebuie să fie supravegheat. Un proces de gătire pe termen scurt trebuie să fie supravegheat în mod continuu.

ATENŢIE: Acest aparat este destinat doar în scop de gătit. Aparatul nu trebuie folosit în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

ATENŢIONARE: Folosiţi doar grilajele de protecţie proiectate de producătorul aparatului sau indicate de producătorul aparatului în instrucţiunile de utilizare ca fiind adecvate sau grilajele de protecţie încorporate în aparat. Utilizarea unor grilaje de protecţie inadecvate poate duce la producerea unor accidente.

După utilizare, opriţi zona de gătit de la butonul de comandă şi nu vă bazaţi pe detectorul pentru vase.
Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Atenţionări și precauţii importante

Aparatul este destinat doar pentru uz casnic. Nu îl folosiţi în alte scopuri, cum ar fi încălzirea camerelor, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, ţesăturilor, ierburilor, etc. pentru că vă poate provoca răni sau se poate produce un incendiu.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Dacă se conectează alt aparat electric la o priză de curent continuu lângă aparat, asiguraţi-vă să nu intre cablul de alimentare în contact cu arzătoarele fierbinţi.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau într-un centru de service tehnic autorizat, pentru a evita orice pericole.

Utilizarea plitei din vitroceramică ca zonă de depozitare poate duce la zgârieturi sau alte deteriorări ale acesteia. Nu încălziți niciodată mâncarea în folie de aluminiu sau în recipiente de plastic pe plită. O astfel de folie sau recipientele se pot topi, putând duce la un incendiu sau la deteriorarea plitei de gătit.

Nu depozitați articole sensibile la temperatură sub aparat, cum ar fi produse de curățat sau detergenți, cutii de pulverizare, etc.

Eventualele neconcordanţe între culorile diferitelor aparate sau componente dintr-o singură linie de proiectare pot să apară din cauza diferiţilor factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile diferite, materialele și iluminarea camerei.

Înainte de conectarea aparatului

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a conecta aparatul. Orice reparaţie ce rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanţie.

Appliance description

Appliance functions and equipment depend on the model.

opis_aparata_HSN_741742

 1. Ochi spate (stânga)

 2. Ochi faţă (stânga)

 3. Zona de gătit dreapta spate

 4. Zona de gătit dreapta faţă

 5. Utilizarea plitei de gătit

Date tehnice

(în funcţie de model)

napisna tablica

 1. Serie

 2. Cod

 3. Tip

 4. Marcă înregistrată

 5. ID Model

 6. Date tehnice

 7. Indicaţii/simboluri de conformitate

Plăcuţa de date cu informaţiile de bază de pe aparat este situată în partea inferioară a plitei. Informaţii privind tipul și modelul aparatului se pot găsi pe fișa de garanţie.

Înainte de prima utilizare

În cazul în care plita are o suprafaţă vitroceramică, curăţaţi-o cu o cârpă umedă şi detergent lichid. Nu folosiţi detergenţi agresivi, precum soluţii de curăţare abrazive care pot zgâria suprafaţa, bureţi abrazivi de spălat vase sau soluţii de îndepărtare a petelor.

În timpul utilizării iniţiale, poate apărea „mirosul caracteristic de aparat nou”; acesta va dispărea în mod treptat.

Suprafaţă vitroceramică

 • Plita este rezistentă la schimbările de temperatură.

 • Nu utilizați plita vitroceramică dacă este crăpată sau spartă. În cazul în care un obiect ascuțit cade pe plită, aceasta se poate sparge. Consecințele unui astfel de eveniment pot fi vizibile imediat sau numai după un timp.

 • În cazul în care apar crăpături vizibile pe plită, deconectați imediat aparatul de la alimentarea cu energie.

 • Asigurați-vă că zona de gătit și partea inferioară a vaselor de gătit sunt curate și uscate. Astfel se asigură o mai bună propagare a căldurii și se previne deteriorarea suprafeței de încălzit.

 • Nu așezați vase de gătit goale pe zonele de gătit. Zona de gătit poate fi avariată în cazul în care așezați tigăi goale pe aceasta. Înainte de așezarea tigăii pe zona de gătit, uscați partea inferioară a tigăii pentru a permite propagarea căldurii.

Sfaturi privind utilizarea vaselor

nasveti pri uporabi posode

 • Utilizaţi vase de calitate cu fund plat și stabil.

 • Fundul tigăii și zona de gătit trebuie să aibă același diametru.

 • Vasele din sticlă termorezistentă cu fund special finisat pot fi utilizate pe zonele de gătit dacă diametrul lor se încadrează pe zonele de gătit. Vasele cu diametrul mai mare se pot sparge din cauza stresului termic.

 • Puneți cratița sau tigaia în mijlocul zonei de gătit.

 • Atunci când utilizaţi o oală sub presiune, nu o lăsaţi nesupravegheată până când ajunge la presiunea dorită. În primul rând, setaţi zona de gătit la putere maximă; apoi, urmând instrucţiunile producătorului oalei sub presiune, utilizaţi senzorul relevant pentru a reduce puterea de gătit la momentul potrivit.

 • Asiguraţi-vă că există suficient lichid în oala sub presiune sau în orice altă oală sau vas. Din cauza supraîncălzirii, folosirea unui vas gol pe zona de gătit pot determina deteriorarea vasului şi a zonei de gătit.

 • Atunci când utilizaţi vase speciale, respectaţi instrucţiunile producătorului.

Sfaturi pentru economisirea energiei electrice

 • Atunci când cumpăraţi vase de gătit aveţi grijă la alegerea dimensiunilor: diametrul vasului se referă de obicei la marginea superioară a vasului, care este adesea mai mare decât fundul vasului.

 • În cazul în care un preparat necesită o durată mai lungă de preparare, folosiţi un vas sub presiune. Asiguraţi-vă că vasul sub presiune are sufi cient lichid. În cazul în care aşezaţi un vas de gătit gol pe plită, aceasta se poate supraîncălzi, ducând la avarierea vasului, precum şi a zonei de gătit.

 • În măsura în care este posibil, acoperiţi vasul sau folosiţi un capac de dimensiune adecvată. Folosiţi vase cu dimensiuni corespunzătoare cu cantitatea de alimente ce urmează a fi preparată. Dacă folosiţi vase excesiv de mari pentru cantităţi mici de alimente, veţi consuma considerabil mai multă energie.

Utilizarea plitei de gătit

Unitatea de control

(în funcţie de model)

upravljalna_enota_HSN_741742

A Tastă pornire/oprire plită și blocare

A1 Aplicare indicator luminos

C Tastă Stop & Go (pauză)

C1 Indicator luminos Stop & Go (pauză)

D Tastă memento oprire cronometru

E Indicator luminos ochi extins

F Afișare nivel putere/căldură reziduală

G Tastă intensificare putere (+)

I Tastă reducere putere (–)

J Tastă pornire/oprire ochi de încălzire extins stângă

J1 Tastă pornire/oprire ochi de încălzire extins dreapta

K Indicator luminos ochi funcţional cu cronometru

L Afișare cronometru

M Tastă descreștere setări cronometru

N Tastă creștere setări cronometru

Pornirea plitei

vklop_kuhališča_HSN_741742

Atingeţi tasta pornire/oprire (A) și ţineţi apăsat timp de 1 secundă pentru a porni plita. "0"va apărea pe toţi indicatorii nivelului de putere. Se va emite un scurt semnal acustic, iar un indicator luminos se va aprinde deasupra tastei "pornire".

Dacă în următoarele 10 secunde nu este pornită nicio zonă de gătit, plita de gătit se va opri.

Pornirea zonelor de gătit

vklop_kuhalnih_polj_HSN_741742

După pornirea plitei (în următoarele 10 secunde), aprindeţi ochiul dorit. Utilizaţi tastele BRT_HSN_S_minus și BRT_HSN_S_plus pentru a selecta setările dorite pentru ochiul activat. Dacă atingeţi mai întâi tasta "BRT_HSN_S_plus, nivelul de putere va fi setat la"9". Dacă atingeţi mai întâi tasta BRT_HSN_S_minus, nivelul de putere va fi setat la"4".

Modificarea setărilor ochiului
Nivelul de putere poate fi modificat în orice moment prin atingerea tastei corespunzătoare BRT_HSN_S_minus sau BRT_HSN_S_plus. Pentru a intensifica sau diminua nivelul de putere mai repede, atingeţi și ţineţi apăsată tasta BRT_HSN_S_minus sau BRT_HSN_S_plus.

Funcţia Stay-warm/reîncălzire Zona stay-warm/reîncălzire
este destinată menţinerii temperaturii alimentelor deja gătite. Pentru a activa funcţia digit13_pind, selectaţi setarea între 0 și 1.

Încălzire rapidă automată

Toate ochiurile sunt prevăzute cu un mecanism special ce setează puterea de gătit la maxim la începerea procesului de gătit, indiferent de setarea actuală a puterii. După o perioadă de timp, puterea ochiului revine la nivelul setat iniţial (1 la 8).
Funcţia încălzire rapidă automată este potrivită pentru preparatele ce trebuie mai întâi încălzite la putere maximă și apoi gătite pentru o perioadă mai lungă de timp.
Funcţia de încălzire rapidă automată nu esteadecvată pentru înăbușire, prăjire sau fierbere, alimente care trebuie întoarse, unse sau amestecate frecvent, sau alimente care trebuie să fiarbă pentru o perioadă mai lungă de timp într-o oală sub presiune.

avtomatika_za_hitro_segrevanje_HSN_741742

Ochiul ar trebui să fie oprit ("0" ar trebui să apară pe unitatea de afișaj). Apăsaţi tasta BRT_HSN_S_plus corespunzătoare și ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde până auziţi un scurt semnal sonor. "A"și"9"vor lumina intermitent pe afișaj. Reduceţi puterea la nivelul la care doriţi să gătiţi după încălzirea rapidă automată. "A" și nivelul de putere selectat vor alterna pe afișajul nivelului de putere. Atunci când expiră timpul încălzirii rapide automate, ochiul va reveni automat la nivelul selectat, care va fi apoi afișat în mod continuu.

Tabel încălzire rapidă automată

Nivel de putere

1

2

3

4

5

6

7

8

Timp de încălzire rapidă automată (min)

1:00

2:00

4:50

6:30

8:30

2:30

3:30

4:30

Dacă nivelul de gătire este diminuat în timp ce încălzirea rapidă automată este pornită, atunci încălzirea rapidă automată pentru acest ochi se va opri.
Funcţia de încălzire rapidă automată poate fi dezactivată prin selectarea ochiului corespunzător și diminuarea nivelului de putere la"0". Apoi, setaţi noul nivel de putere.

Tip aliment/metodă de gătire

Cantitate

Nivel de putere

Timp de gătire (minute)

Supă/reîncălzire

0,5 - 1 l

A 7 - 8

4 - 7

Lapte/reîncălzire

0,2 - 0,4 l

A 1 - 2

4 - 7

Orez/gătire

125g - 250g aprox. 300ml - 600ml de apă

A 2 - 3

20 - 25

Cartofi fierţi/întregi, în coajă

750 g - 1,5 kg

A 5 - 6

25 - 38

Legume proaspete, tocate/gătire

0,5 - 1 kg aprox. 400ml - 600ml de apă

A 4 - 5

18 - 25

 • Tabelul enumeră exemple de anumite preparate care vor benefi cia în mod special de funcţia de încălzire rapidă automată.

 • Valorile indicate sunt aproximative și pot depinde de parametrii gătirii (de ex. tipul și calitatea vaselor de gătit, cantitatea de apă adăugată etc.).

 • Cantităţile mai mici se pun pe ochiurile mai mici; cantităţile mai mari se pun pe ochiurile mai mari.

Ochi extins

(în funcţie de model)

Un inel de încălzire suplimentar poate fi activat pentru anumite ochiuri (în funcţie de model).

dodatno_grelno_polje_HSN_741742

Activarea extensiei ochiului/inelului de încălzire suplimentar

 • Un inel suplimentar poate fi activat pentru a extinde un ochi deja selectat pentru care a fost setat nivelul de putere. Pentru a activa extensia, apăsaţi tasta (J/J1). Se va aprinde semnalul luminos (E) de lângă afi șaj.

 • Nivelul de putere este selectat pentru ambele inele.

 • Dacă un ochi are un al treilea inel, activaţi-l apăsând din nou tasta (J/J1), astfel încât să fi e aprinse două semnale luminoase (E) lângă afi șajul nivelului de putere.

Dezactivarea extensiei ochiului/inelului de încălzire suplimentar

 • Pentru a opri inelul (inelele) suplimentare, apăsaţi tasta (J/J1) de lângă ochiul selectat.

Zona de putere

(în funcţie de model)

La anumite modele, se poate activa o funcţie power boost la ochiul faţă stânga indicat cu"P"sau"»". Acesta permite încălzirea mai rapidă atât a vasului de gătit cât și a alimentelor.

power_zone_HSN_741742

Activarea funcţiei power boost

 • Selectaţi ochiul faţă stânga.

 • Apăsaţi tasta (J) pentru un inel de încălzire suplimentar sau pentru funcţia power boost. LiteraPva apărea pe unitatea de afi șare a puterii și va fi activată în curând o putere suplimentară de încălzire pe ochiul care va străluci intens.

Dezactivarea funcţiei power boost

Funcţia power boost se poate dezactiva în două moduri:

 • Apăsaţi tasta (J). Funcţia power boost se va dezactiva, iar puterea de funcţionare va reveni la nivelul setat înainte de activarea funcţiei power boost.

 • Puterea poate fi diminuată la nivelul dorit prin apăsarea tastei BRT_HSN_S_minus.

Ochiul cu funcţia power boostPactivă utilizează multă putere pentru încălzire. Prin urmare, ochiul superior adiacent (din spate) nu se poate seta în mod simultan la putere maximă; mai degrabă puterea sa va fi limitată la nivelul 7 pe durata funcţiei power boost. Dacă funcţia power boost este activată pentru ochiul faţă stânga, atunci când ochiul din spate este setat la nivelul de putere 8 sau 9, sau atunci când este activă încălzirea rapidă automată, nivelul de putere al ochiului spate stânga va fi setat automat la 7, iar funcţia de încălzire rapidă automată va fi dezactivată.

Fiecare ochi are incorporată protecţie împotriva supraîncălzirii. Dacă nu este așezat niciun vas pe ochi sau dacă transferul căldurii la aliment nu este suficient, atunci încălzirea va fi dezactivată automat pentru câteva secunde. Acest lucru este important în special pentru ochiul cu opţiunea power boost, întrucât funcţionează la o putere mult mai mare și există o probabilitate mai mare de supraîncălzire.

Blocare de siguranţă pentru copii

Funcţia de blocare automată pentru copii se poate activa pentru plită pentru a preveni pornirea ușoară și rapidă a aparatului.

otroška_zaščita_HSN_741742

Blocarea comenzilor plitei de gătit
Plita trebuie să fie oprită. Atingeţi tasta pornire/oprire și ţineţi-o apăsată timp de 3 secunde. "0"de pe indicatorii de putere ai zonei se vor schimba în semnul"L". Plita de gătit este blocată în acest moment. După câteva secunde, plita de gătit se va opri automat.

Deblocarea comenzilor plitei de gătit
Pentru a debloca plita de gătit, procedaţi în același mod ca și pentru blocarea acesteia. Plita trebuie să fie oprită. Atingeţi tasta pornire/oprire și ţineţi apăsat timp de 3 secunde. "L"de pe indicatorii de putere ai zonei se vor schimba în"0". În acest moment plita de gătit este deblocată și gata de utilizare.

Dacă funcţia blocare de siguranţă pentru copii este activată în modul setărilor utilizatorului (a se vedea capitolul "Mod setări utilizator"), atunci plita se va bloca automat de fiecare dată când este oprită.

Funcţiile temporizatorul

časovne_funkcije_HSN_741742

Timpul de gătire poate fi setat de la 1 la 99 de minute. Această funcţie permite două moduri de funcţionare:

1 Memento
Apăsaţi tasta cronometru/memento (D) pentru a activa cronometrul. "0"va apărea pe afișajul cronometrului (L). Atingeţi tastele BRT_HSN_S_plus (N) și BRT_HSN_S_minus (M) pentru a seta timpul în intervalul de la 1 la 99 de minute.

 • La expirarea timpului setat, se va activa alarma; cu toate acestea, ochiul nu se va opri.

 • Opriți alarma apăsând pe orice tastă; alternativ, aceasta se va opri automat după o anumită perioadă de timp.

 • Funcția memento minute va rămâne activă chiar și atunci când plita de gătit este oprită dacă apăsați pe tasta (A).

 • Pe parcursul ultimului minut din numărătoarea inversă, timpul rămas va fi afișat în secunde.

2 Cronometru oprire pentru ochiul selectat
Această funcţie permite setarea timpului de gătire pentru ochiul selectat pentru care s-a setat deja un nivel de putere. La expirarea timpului, ochiul va fi oprit automat. Apăsaţi tasta cronometru/memento (D) pentru a activa cronometrul. "0"va apărea pe afișajul cronometrului (L). Atingeţi din nou tasta senzor (G). Punctul (K) pentru ochiul corespunzător va lumina intermitent.

 • Atingeţi tastele BRT_HSN_S_plus și BRT_HSN_S_minus pentru a seta timpul în intervalul de la 1 la 99 de minute.

 • Atunci când se setează valoarea dorită, începe numărătoarea inversă. Punctul (K) ce indică ochiul pentru care este setată funcţia va continua să lumineze intermitent.

 • La expirarea timpului setat, se va activa semnalul acustic, iar ochiul nu se va opri. "0"va lumina intermitent pe afi șajul ceasului. Opriţi alarma prin atingerea oricărei taste; în mod alternativ, se va opri automat după o anumită perioadă de timp.

Timpul de gătire poate fi setat separat pentru fiecare ochi. Dacă sunt activate mai multe funcţii cronometru, timpul rămas pentru fiecare ochi va alterna pe unitatea afișaj în intervale ce durează câteva secunde. Un indicator luminos intermitent va indica ochiul corespunzător.

Modificarea timpului de gătire

 • Timpul de gătire rămas poate fi modifi cat în orice moment în timpul gătirii.

 • Atingeţi tasta de oprire a cronometrului (D) pentru a selecta afi șajul cronometrului pentru ochiul dorit. Indicatorul luminos corespunzător (K) va lumina intermitent.

 • Atingeţi tastele BRT_HSN_S_plus (N) și BRT_HSN_S_minus (M) pentru a seta noul timp de gătire.

Afișare timp de gătire rămas
Dacă sunt activate mai multe setări ale cronometrului, timpul de gătire rămas poate fi afișat prin atingerea tastei (D).

Resetare cronometru

 • Selectaţi afi șajul cronometrului dorit prin apăsarea tastei (D) (a se vedea secţiunea Modifi carea timpului de gătire setat). Se va afi șa cronometrul setat și se va aprinde un indicator luminos pentru ochiul corespunzător.

 • Atingeţi tasta BRT_HSN_S_minus (M) pentru a seta valoarea"0"sau păsaţi simultan tastele BRT_HSN_S_plus (N) și BRT_HSN_S_minus (M) pentru a reseta imediat valoarea la"0".

Suspendarea procesului de gătire cu ajutorul funcţiei Stop&Go

Funcţia Stop&Go vă permiteţi să puneţi pauză (sau să suspendaţi) procesul de gătire, dar să păstraţi toate setările.
Pentru a pune pauză procesului de gătire, atingeţi tasta Stop&Go (C).Un indicator luminos (C!) se va aprinde deasupra tastei. Setările de pe afișaje vor începe să lumineze intermitent. Toate setările sunt îngheţate, iar ochiurile nu sunt încălzite (rezistenţele sunt oprite).
Toate tastele cu excepţia tastei pornire/oprire și Stop&Go sunt inactive.
Pentru a dezactiva funcţia Stop&Go, atingeţi din nou tasta Stop&Go. Indicatorul luminos (C1) se va opri.
Dacă funcţia Stop&Go nu este oprită, toată plita se va opri automat după 10 minute.

Funcţia memorie

Funcţia memorie permite restabilirea celor mai recente setări selectate în 5 secunde de la oprirea plitei. Acest lucru este util atunci când, spre exemplu, aţi apăsat accidental tasta pornire/oprire și aţi oprit plita în întregime, sau dacă plita se oprește automat din cauza unei scurgeri de lichid. După oprirea cu ajutorul tastei pornire/oprire, aveţi la dispoziţie 5 secunde pentru a Stop&Go pentru a vă restabili setările. În timpul acestor 5 secunde, indicatorul luminos de deasupra tastei de restabilire a setărilor va lumina intermitent. Toate setările active înainte de oprirea plitei vor fi restabilite.

Oprire automată

Dacă tastele sunt active pentru o perioadă prea lungă de timp în timpul gătirii (de ex. din cauza scurgerii de lichid sau a unui obiect așezat peste tastele senzor), toate ochiurile se vor opri după 10 secunde. SimbolulDSI_samodejniizklop_ikonava lumina intermitent pe afișaj.
Obiectul ar trebui îndepărtat sau lichidul scurs ar trebui curăţat de pe tastele senzor în 2 minute; în caz contrar, plita se va opri automat. Cele mai recente setări pot fi restabilite cu ajutorul funcţiei memorie, utilizând tasta Stop&Go.

Oprirea zonei de gătit

Pentru a opri un ochi, utilizaţi tasta BRT_HSN_S_minus corespunzătoare pentru a seta valoarea "0". Pentru a opri ochiul rapid, atingeţi simultan tastele BRT_HSN_S_plus și BRT_HSN_S_minus corespunzătoare. Veţi auzi un scurt semnal sonor, iar "0"va apărea pe unitatea afișaj.
Dacă puterea tuturor ochiurilor este setată la "0", ochiul se va opri automat după câteva secunde.

Indicator căldură reziduală

Imediat ce un ochi fierbinte sau întreaga plită este oprită, vor fi afișate următoarele:

 • "H" este fierbinte;

Perioada de afișare a acestui mesaj depinde de nivelul de putere și de perioada în care ochiul a fost activ. Atunci când semnul"H"dispare, în anumite cazuri, ochiul încă poate fi fierbinte (pană de curent, o tigaie fierbinte a fost lăsată pe ochi etc.) Aveţi grijă deoarece există riscul de arsuri! În cazul unei pene de curent în timp ce ochiurile sunt încă fierbinţi, semnul"H"va lumina intermitent pe afișaj. Acesta indică faptul că ochiul poate fi fierbinte sau nu, în funcţie de durata penei de curent.

Aparatul a fost testa în fabrică, iar ochiurile au fost încălzite. Prin urmare,"H"ar putea lumina intermitent pe afișaj pentru o perioadă de timp atunci când conectaţi aparatul pentru prima dată în gospodăria dvs.

Atunci când semnul "H" dispare, ochiul încă mai poate fi fierbinte. Risc de arsuri!

Timpul maxim de gătire

Pentru siguranţă, timpul de gătire pentru fiecare ochi este restricţionat la o durată maximă. Timpul maximum de gătire depinde de cel mai recent nivel de putere setat. Dacă nivelul de putere nu este modificat, ochiul se va opri automat la atingerea duratei maxime de gătire.

Nivel

digit13_pind

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P

Timp maxim de funcţionare (ore)

8

8

8

6

6

4

4

2

1,5

1,5

1

Oprirea întregii plite de gătit

Atingeţi tasta ON/OFF (A) pentru a opri plita complet. Plita va scoate un semnal sonor și toţi indicatorii se vor opri, cu excepţia indicatorilor pentru ochiurile care sunt încă fierbinţi, pentru care indicatorul de căldură reziduală‘’H’’va rămâne aprins.

Setări utilizator

Puteţi regla volumul semnalului acustic, durata alarmei acustice și setările de blocare automată. Meniul setărilor parametrice poate fi activat într-o perioadă prin atingerea și ţinerea apăsată a tastei pauză (Stop&Go) pentru aproximativ 3 secunde în timp ce aparatul este oprit.
Primul parametru "Uo" va apărea pe afișajul cronometrului, indicând volumul (intensitatea sonoră) semnalelor acustice. Apăsaţi tasta cronometru (M, N) pentru a selecta tipul parametrului.

Uo_HSN_741742

Uo volum semnal acustic și alarmă (intensitate sonoră)
So durată alarmă
Lo blocare automată

parameter_HSN_741742

Valoarea actuală setată va apărea pe afișajele nivelului de putere al ochiului drept. Valoarea poate fi modificată prin apăsarea tastelor BRT_HSN_S_plus sau BRT_HSN_S_minus pentru ochiul faţă dreapta. Toţi parametrii pot fi confirmaţi și păstraţi prin apăsarea și ţinerea apăsată a tastei pauză (Stop&Go) timp de 2 secunde. Apoi, se va emite un scurt semnal sonor. Dacă nu doriţi să memoraţi noile setări ale parametrului, închideţi modul setări utilizator prin apăsarea tastei pornire/oprire.

Semnal acustic și volum alarmă (intensitate sonoră) „Uo”.

Se pot seta următoarele valori:
00 pe afișaj = oprit (nu se aplică alarmei și semnalului acustic de eroare)
01 pe afișaj = volum minim
02 pe afișaj = volum mediu
03 pe afișaj = volum maxim (implicit)
Se va emite un scurt semnal acustic la fiecare modificare, cu noul volum setat.

Durata alarmei acustice „So”

Se pot seta următoarele valori:
05 pe afișaj = 5 secunde
1.0 pe afișaj = 1 minut
2.0 pe afișaj = 2 minute (implicit)

Blocare de siguranță pentru copii „Lo”

Dacă funcţia de blocare automată este activată în modul setărilor utilizatorului, plita se va bloca automat de fiecare dată când este oprită.
00 pe afișaj = oprit (implicit)
01 pe afișaj = pornit

Întreținere & curățare

După fiecare utilizare, aşteptaţi ca suprafaţa vitroceramică să se răcească şi curăţaţi-o. În caz contrar, toate impurităţile rămase se vor arde pe suprafaţa fierbinte data viitoare când veţi folosi plita.

Pentru întreţinerea periodică a plitei vitroceramice, utilizaţi produse speciale de îngrijire, care creează un strat protector pe suprafaţă pentru a preveni lipirea murdăriei pe aceasta.

Înainte de fiecare utilizare a suprafeţei vitroceramice, ştergeţi praful sau orice alte impurităţi care ar putea zgâria suprafaţa atât de pe plită cât şi de pe fundul vasului.

Bureţii de sârmă, bureţii grosieri de curăţare şi prafurile abrazive pot zgâria suprafaţa. Suprafaţa poate fi, de asemenea, deteriorată de spray-urile de curăţare agresive şi detergenţii lichizi neadecvaţi.

Semnele se pot şterge dacă se utilizează soluţii de curăţare agresive sau abrazive sau vase cu fund aspru sau deteriorat.

Folosiţi o cârpă moale şi umedă pentru a elimina impurităţile minore. Apoi, uscaţi suprafaţa.

Îndepărtaţi petele de apă cu o soluţie de oţet. Cu toate acestea, nu utilizaţi această soluţie pentru a şterge rama (doar la unele modele) deoarece îşi poate pierde luciul. Nu utilizaţi spray-uri agresive de curăţare sau soluţii de dedurizare.

Utilizaţi soluţii de curăţare speciale pentru suprafeţe vitroceramice în cazul murdăriei dificile. Respectaţi instrucţiunile producătorului. Asiguraţi-vă că îndepărtaţi bine orice reziduuri de soluţie de curăţare după procesul de curăţare, deoarece acestea pot deteriora suprafaţa vitroceramică atunci când zonele de gătit se încălzesc.

Îndepărtaţi reziduurile arse şi rezistente cu ajutorul unei raclete. Aveţi grijă atunci când folosiţi racleta pentru a preveni rănirea persoanelor.

Racleta nu este inclusă în echipamentul aparatului.

strgalo_koti

Utilizaţi racleta doar atunci când murdăria nu poate fi îndepărtată cu o cârpă umedă sau soluţii de curăţare speciale pentru suprafeţe vitroceramice.

Ţineţi racleta în unghiul corect (45° - 60°). Apăsaţi uşor racleta pe sticlă şi glisaţi-o peste semne pentru a îndepărta murdăria. Asiguraţi-vă că mânerul de plastic al racletei (la unele modele) nu intră în contact cu zona de gătit fierbinte.

Nu apăsaţi racleta perpendicular pe sticlă şi nu zgâriaţi suprafaţa plitei cu vârful sau lama acesteia.

Îndepărtaţi imediat zahărul sau mâncărurile care conţin zahăr de pe plita vitroceramică cu ajutorul unei raclete, chiar dacă plita este încă fierbinte, deoarece zaharul poate deteriora permanent suprafaţa vitroceramică.

Tabel depanare și erori

În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat de producător.

Înainte de efectuarea oricărei reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie prin scoaterea siguranţei sau a ştecherului din priza de perete.

Orice reparații neautorizate ale aparatului pot rezulta în electrocutare și risc de scurtcircuit; prin urmare, nu se recomandă să le efectuați. Lucrările respective se vor efectua de un expert sau tehnician de servicii.

În cazul problemelor minore cu operarea aparatului, consultați acest manual pentru a vedea dacă puteți rezolva problema pe cont propriu.

În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător sau deloc în condiții de operare sau manipulare, tehnicianul va face intervenții contracost, chiar și pe perioada de garanție.

Salvați instrucțiunile pentru consultare ulterioară și transmiteți-le oricăror titulari ulteriori sau ai utilizatori ai aparatului.

În cele ce urmează sunt prezentate sfaturi pentru soluționarea unor probleme comune.

Problemă/eroare

Cauză

Siguranţa principală sare des.

Sunaţi un tehnician.

Semnal continuu sonor și afișaj digit50

Este vărsată apă pe suprafața senzorului sau un obiect este așezat peste senzori.

Ștergeți suprafața senzorului.

F pe afișaj

Acesta indică faptul că a apărut o eroare în timpul funcţionării.

Dacă problemele persistă în ciuda respectării sfaturilor de mai sus, apelați un tehnician de service autorizat. Repararea sau orice reclamație de garanție rezultată din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanție. În acest caz, utilizatorul va acoperi costul reparației.

Înainte de reparaţie, deconectaţi aparatul de la sursa de curent (prin scoaterea siguranţei sau prin scoaterea din priza de perete).

Instalarea unei plite încorporate

Procedura de instalare

 • Blatul de lucru trebuie așezat complet drept.

 • Protejați corespunzător marginile cadrului decupat.

 • Conectați plita de gătit la sursa de alimentare de la rețea (consultați instrucțiunile pentru conectarea plitei de gătit la sursa de alimentare de la rețea).

 • Introduceți plita de gătit în cadrul decupat.

vgradnja_odmiki

 • Instalarea aparatului într-un blat de lucru din bucătărie și conectarea acestuia la rețeaua electrică pot fi efectuate numai de către un tehnician calificat corespunzător.

 • Furnirul sau alt finisaj al piesei de mobilier de bucătărie în care urmează să fie integrată plita trebuie să fie tratate cu adeziv rezistent la căldură (100° C); în caz contrar, finisajul blatului de lucru se poate decolora sau deforma.

 • Utilizarea de corniere ornamentate din lemn masiv la blaturi de bucătărie în spatele arzătorului este permisă doar dacă distanţa dintre ornament și plita de gătit nu este mai mică decât cea indicată în schiţele de montare.

 • Plita de gătit este dimensionată pentru a fi încorporată în blatul de lucru peste o bucată de mobilier de bucătărie, cu o lățime de 600 mm sau mai mult.

 • Articolele de bucătărie care atârnă sau care sunt montate pe perete ar trebui să fie instalate la o înălțime suficient de mare pentru a nu interfera cu procesul de lucru.

 • Distanța dintre plita de gătit și hota de bucătărie nu trebuie să fie mai mică decât cea indicată în instrucțiunile de instalare a hotei de bucătărie. Distanța minimă este de 650 mm.

 • Distanța dintre marginea aparatului și elementul înalt adiacent al mobilierului de bucătărie trebuie să fie de cel puțin 40 mm.

 • Utilizarea de corniere ornamentate din lemn masiv la blaturi de bucătărie în spatele arzătorului este permisă doar dacă distanţa dintre ornament și plita de gătit nu este mai mică decât cea indicată în schiţele de montare.

 • Distanța minimă dintre plita de gătit încorporată și peretele din spate este indicată pe graficul de instalare.

vgradnja_BR_30
30 cm

vgradnja_BR_60
60 cm

vgradnja_BR_80
80 cm

Orificii de ventilație în dulapul inferior de bucătărie.

Pentru a permite funcţionarea normală a componentelor electronice ale plitei cu inducţie, trebuie asigurată o circulaţie sufi cientă a aerului.

element_vgradnja_BI4T

Dulap inferior cu sertar

 • Trebuie să lăsaţi o deschizătură de cel puţin 140 mm înălţime pe peretele din spate al dulapului de bucătărie, pe toată lăţimea sa. Mai mult decât atât, trebuie păstrat un spaţiu de minim 6 mm în partea frontală, pe toată lăţimea dulapului.

 • Sub plită, de-a lungul întregii sale lungimi, ar trebui instalat un panou despărțitor orizontal. Ar trebui să existe un spațiu de cel puțin 10 mm între partea inferioară a aparatului și panoul despărțitor. Trebuie să se permită ventilarea adecvată din partea din spate.

 • Plita este prevăzută cu un ventilator localizat în partea de jos. În situația în care există un sertar sub dulapul de bucătărie, nu trebuie să îl folosiți pentru a depozita obiecte mici sau hârtie, întrucât acestea ar putea fi aspirate de ventilator, producând avarii ventilatorului sau întregului sistem de răcire. În plus, nu utilizați sertarul pentru a depozita folie de aluminiu sau substanțe sau lichide inflamabile (cum ar fi spray-uri). Țineți la distanță astfel de substanțe de plita de gătit. Pericol de explozie!

 • Ar trebui să existe un spațiu de cel puțin 20 mm între conținutul sertarului și orificiile de aerisire ale ventilatorului.

vgradnja pečica

Dulap inferior cu cuptor

 • Instalarea unui cuptor sub plita cu inducție este posibilă în cazul cuptoarelor de tipul care sunt prevăzute cu un ventilator de răcire.

 • Înainte de a monta cuptorul, peretele posterior al dulapului se va înlătura în zona deschiderii pentru instalare.

 • Mai mult decât atât, trebuie păstrat un spațiu de minim 6 mm în partea frontală, pe toată lățimea dulapului.

 • Jeśli pod indukcyjną płytą grzejną zamontowane są inne urządzenia, nie możemy zagwarantować jej prawidłowego działania.

Instalarea pentru încorporare în blatul de lucru

Aparatele fără margini faţetate sau rame decorative sunt adecvate pentru încastrare.

FM_rob_pult

Instalarea aparatului

Aparatul poate fi instalat doar într-un blat rezistent la temperaturi și apă, cum ar fi un blat din piatră (naturală) (marmură, granit), sau din lemn masiv (marginile de-a lungul decupării trebuie etanșate). Atunci când se instalează într-un blat ceramic, din lemn sau din sticlă, ar trebui utilizat un sub-cadru din lemn. Cadrul nu este furnizat împreună cu aparatul. Aparatul poate fi instalat într-un blat confecţionat din alte materiale după ce aţi consultat producătorul blatului și aţi obţinut aprobarea expresă a acestuia. Dimensiunea internă a unităţii de bază ar trebui să fie cel puţin egală cu decuparea internă pentru aparat. Acest lucru va permite scoaterea cu ușurinţă a aparatului din blat. Atașaţi bandă adezivă de-a lungul perimetrului părţii de jos a panoului din sticlă.

trak

Mai întâi, introduceți cablul de alimentare prin decupaj. Așezați aparatul deasupra zonei centrale a decupajului. Conectați aparatul la rețeaua de alimentare (consultați instrucțiunile pentru conectarea aparatului). Înainte de a etanșa aparatul testați-l pentru a vedea dacă funcționează. Etanșați fanta dintre aparat și blat folosind un agent de etanșare din silicon. Materialul de etanșare din silicon utilizat pentru etanșarea aparatului trebuie să fie rezistent la temperaturi ridicate (la cel puțin 160 °C). Neteziți agentul de etanșare din silicon cu ajutorul unui instrument adecvat. Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de etanșare din silicon. Nu porniți aparatul până când agentul de etanșare din silicon nu s-a uscat complet.

kit_pind

 1. Agent de etanșare din silicon

 2. Banda de etanșare

Acordaţi o atenţie deosebită dimensiunilor de încastrare pentru blatul din piatră (naturală). Atunci când alegeţi un adeziv siliconic, observaţi materialul blatului și consultaţi producătorul blatului. Utilizarea adezivilor siliconic neadecvaţi pot rezulta în decolorarea permanentă a anumitor părţi.

Scoaterea aparatului încorporat

Deconectaţi aparatul de la sursa de energie. Utilizaţi o unealtă adecvată pentru a îndepărta garnitura siliconică din perimetru. Scoateţi aparatul împingându-l în sus din partea de jos.

Nu încercaţi să scoateţi aparatul din partea superioară a blatului!

Departamentul de servicii va fi responsabil pentru reparaţiile și serviciile plitei. Consultaţi distribuitorul specializat de echipamente de bucătărie în privinţa reinstalării plitei de gătit încastrate.

Blat din piatră

kamen_BR

 1. Blat

 2. Aparatul

 3. Slot

Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min 2 mm).

Blat ceramic, din lemn sau sticlă

steklo_BR

 1. Blat

 2. Aparatul

 3. Slot

 4. Cadru din lemn, grosime 16 mm

Având în vedere marja de eroare (toleranţă) a plăcii din vitroceramică a aparatului și decupajul din blat, slotul este ajustabil (min. 2 mm). Instalaţi cadrul din lemn la 5,5 mm sub marginea superioară a blatului (a se vedea figura).

Respectaţi razele marginilor de sticlă (R10, R2) la efectuarea decupării.

STICLĂ

DECUPATĂ

steklo_izrez_svk_HV_BIEH

vgradnjaFM_BR_30
30 cm

vgradnjaFM_BR_60
60 cm

vgradnjaFM_BR_80
80 cm

În cazul în care cuptorul este instalat sub o plită de gătit flushmount, atunci grosimea blatului trebuie să fie de cel puţin 40 mm.

Montarea garniturii de spumă

Unele aparate sunt prevăzute cu garnitura deja montată!

Înainte de a instala aparatul într-un blat de lucru din bucătărie, atașați garnitura de spumă furnizată cu aparatul pe partea inferioară a plitei vitroceramice. Scoateți stratul protector al garniturii de etanșare. Atașați garnitura de partea inferioară a sticlei (la 2-3 mm distanță de margine). Garnitura trebuie aplicată de-a lungul întregii margini a sticlei. Garnitura nu trebuie să se suprapună în colțuri. Atunci când montați garnitura, asigurați-vă că aceasta nu este deteriorată sau în contact cu obiecte ascuțite.

tesnilni_trak

Nu montaţi aparatul fără această garnitură!

Montarea strânge clema

sponka_vgradnja_BR

 • Blatul trebuie să fi e perfect orizontal. Protejaţi suprafeţele decupate.

 • Folosiţi cele patru şuruburi livrate (4x) pentru a prinde elementele de fi xare (4x) pe gaura şi decupajul din peretele din faţă şi din spate al plitei.

 • Introduceţi plita în decupaj şi apăsaţi-o puternic pe blat de sus.

 • Nu folosiţi şuruburi mai lungi de 6.5 mm pentru a strânge clema de fi xare.

Conectarea plitei la rețeaua electrică

 • Protecția la rețeaua electrică se va conforma reglementărilor relevante.

 • Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța nominală se conformează tensiunii din rețeaua de alimentare.

 • Instalația electrică va fi prevăzută cu un dispozitiv de comutare care să poată deconecta toți stâlpii de la rețeaua electrică, cu un spațiu minim de 3 mm între contacte, atunci când este deschis. Dispozitivele adecvate includ siguranțe, întrerupătoare de protecție, etc.

 • Se va ajusta conexiunea la intensitatea curentului și siguranțe.

 • După instalare, piesele care transportă curentul electric şi piesele izolate vor fi protejate împotriva contactului.

Aparatul poate fi conectat numai de un expert autorizat. Conectarea falsă poate distruge piesele aparatului. În acest caz, pierdeţi dreptul de garanţie! Deconectaţi aparatul de la sursa de curent înainte de orice operaţii de reparaţii sau întreţinere.

Diagrama de conectare

priključna sponka 60

 • Verificați tensiunea. Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea specificată pe plăcuța nominală este conformă cu tensiunea rețelei. Tensiunea rețelei dvs. de putere (220-240 V între L și N) trebuie verificată de un expert, cu ajutorul unui dispozitiv de măsurare adecvat.

 • Deschideți capacul casetei de conectare.

 • Conectarea firelor în funcție de tipul de aparat.

 • Conectorii sunt prevăzuți pe terminalul de conectare.

Cablu de alimentare

(aparat fără cablu de alimentare)

votlica

 • Pot fi folosite la conectare următoarele:

 • Cabluri de conectare izolate din PVC tip H05V2V2-F cu conductor de protecţie galben-verde, sau alte cabluri echivalente sau superioare.

 • Diametrul exterior al cablului trebuie să fie de cel puțin 8.00 mm.

 • Treceți cablul de alimentare printr-un dispozitiv de protecție (clemă) care

* papucii nu sunt furnizați

Vă recomandăm să folosiți papuci pentru cabluri electrice (pini terminali).

shema_1F

Conexiune monofazică (32 A)

 • Conexiune monofazică (1 1N, 220–240 V~ /50–60 Hz):

  • Tensiunea între conductorul de fază și nul este de 220-240 V ~. Instalați un conector între terminalele 1 și 2 și între terminalele 4 și 5.

  • Circuitul va fi prevăzut cu o siguranță de cel puțin 32 A. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 4 mm².

shema_2F_380

Conexiune bifazică (16A)

 • bifazic, 1 conductor nul (2 1N, 380–415 V~ /50–60 Hz):

  • Tensiunea între conductorul de fază și nul este de 220-240 V ~; tensiunea dintre linii este de 380–415 V~. Instalați un conector între terminalele 4 și 5. Circuitul trebuie să fie echipat cu cel puțin două siguranțe de cel puțin 16 A fiecare. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 1.5 mm².

shema_2F_220

 • bifazic, 2 conductori nuli (2 2N, 220–240 V 2 2N ~ /50–60Hz):

  • Tensiunea între faze și conductorul nul este de 220-240 V ~.

  • Circuitul trebuie să fie echipat cu cel puțin două siguranțe de cel puțin 16 A fiecare. Zona secțiunii transversale a miezului cablului de alimentare trebuie să fie de cel puțin 1.5 mm².

shema_30_BR

Aparatele cu o lăţime de 30 de centimetri (două ochiuri) permit doar conectarea monofazată. Diametrul cablului de alimentare ar trebui să fie de cel puţin 1.5 mm²!

Conectarea cablului de alimentare

(aparat cu cablu de alimentare)

 • Aparatul trebuie să fie conectat direct la rețeaua electrică.

 • Dispozitivele de deconectare de la rețeaua electrică trebuie să respecte reglementările relevante.

 • Nu prelungiți cablul de alimentare și nu îl treceți peste margini ascuțite.

 • Dacă aparatul este instalat deasupra unui cuptor, asigurați-vă că cablul de alimentare nu atinge niciodată părțile fierbinți ale cuptorului.

Conexiune monofazică

Conectați aparatul așa cum se arată în diagrama A. în cazul în care rețeaua electrică nu permite o siguranță de 32 A, alimentarea aparatului trebuie redusă sau limitată în consecință.

Consultați capitolul Setări utilizator.

kabel_A

L = maro
N = albastru
zemlja = galben/verde

Conexiune bifazică

 • În cazul în care rețeaua dvs. electrică are 2 conductori de fază și 1 conductor nul, conectați aparatul așa cum se arată în diagrama B.

 • În cazul în care rețeaua dvs. electrică are 2 conductori de fază și 2 conductori nuli, conectați aparatul așa cum se arată în diagrama C.

kabel BC

L1 = maro
L2 = negru
N = albastru
zemlja = galben/verde

L1 = maro
L2 = negru
N1 = albastru
N2 = gri
zemlja = galben/verde

numai pentru NL!

Dezafectarea

kanta1_FACE_LIFT

Ambalajul este confecționat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun risc pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi considerat un deșeu casnic. Predați produsul unui centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea corectă a produsului va ajuta la eliminarea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării incorecte a produsului. Pentru informații detaliate privind eliminarea și reciclarea produsului, vă rugăm să contactați autoritatea municipală competentă responsabilă de gestionarea deșeurilor, serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Ne rezervăm dreptul asupra oricăror modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

Notele dvs.

 

883199