ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Σημαντική προειδοποίηση ασφαλείας

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά της συσκευής μας.

Το παρόν λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών παρέχεται για να καταστεί η χρήση του προϊόντος ευκολότερη. Οι οδηγίες θα σας επιτρέψουν να μάθετε τη νέα σας συσκευή το συντομότερο δυνατόν.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει μια συσκευή χωρίς φθορές. Εάν υπάρχουν φθορές από τη μεταφορά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή την τοπική αποθήκη από την οποία την προμηθευτήκατε. Ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να βρεθεί στο τιμολόγιο ή στο δελτίο παράδοσης.

Οι οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης παρέχονται σε ξεχωριστό φύλλο.

Οι οδηγίες χρήσης, εγκατάστασης και σύνδεσης διατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα μας:

http://www.gorenje.com

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε όλο το εγχειρίδιο και έχουν τις παρακάτω ερμηνείες:

Πληροφορίες, συμβουλές, υποδείξεις, ή συστάσεις

Προειδοποίηση - γενικός κίνδυνος

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση

Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με σταθερή καλωδίωση που έχει ενσωματωμένα μέσα αποσύνδεσης. Η σταθερή καλωδίωση πρέπει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Η σταθερή καλωδίωση του κτιρίου πρέπει να ενσωματώνει μέσα αποσύνδεσης, σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή αντίστοιχα εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος (μόνο για συσκευές που παρέχονται με καλώδιο σύνδεσης).

Κατά τη χρήση, η συσκευή αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία. Φροντίστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο, και με την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και μερικά από τα προσβάσιμα μέρη της ενδέχεται να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Φροντίστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να μένουν μακριά εκτός κι αν είναι υπό συνεχή επίβλεψη.

Η συσκευή δεν προορίζεται να ελέγχεται από εξωτερικά χρονόμετρα ή ειδικά συστήματα ελέγχου.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου/το γυάλινο αφαιρούμενο καπάκι της εστίας (όπου διατίθεται), καθώς μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν σε θραύση του γυαλιού.

Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό της συσκευής καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Ποτέ μην ρίχνετε νερό απευθείας στον πάτο του θαλάμου του φούρνου. Η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγιέ επίστρωση.

Άλλες σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό, όπως θέρμανση δωματίου ή στέγνωμα κατοικίδιων ή άλλων ζώων, χαρτιών, υφασμάτων, βοτάνων κ.λπ., καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή πυρκαγιά.

Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με σταθερή καλωδίωση που έχει ενσωματωμένα μέσα αποσύνδεσης. Η σταθερή καλωδίωση πρέπει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Μην σηκώνετε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.

Οι μεντεσέδες της πόρτας του φούρνου μπορεί να υποστούν ζημιά αν δεχτούν υπερβολικό φορτίο. Μην στέκεστε ή κάθεστε πάνω στην ανοιχτή πόρτα του φούρνου και μην στηρίζεστε πάνω της. Επίσης, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στην πόρτα του φούρνου.

Αν τα καλώδια ρεύματος άλλων συσκευών που βρίσκονται κοντά σε αυτήν τη συσκευή πιαστούν στην πόρτα του φούρνου, μπορούν να υποστούν ζημιά, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα. Για τον λόγο αυτό, διασφαλίστε ότι τα καλώδια ρεύματος άλλων συσκευών βρίσκονται πάντα σε απόσταση ασφαλείας.

Η πόρτα του φούρνου αποκτά πολύ υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Για επιπλέον προστασία, έχει τοποθετηθεί ένας τρίτος υαλοπίνακας που μειώνει τη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν καλύπτονται ή εμποδίζονται με οποιοδήποτε τρόπο.

Μην καλύπτετε τον θάλαμο του φούρνου με αλουμινόχαρτο και μην τοποθετείτε ταψιά ή άλλα μαγειρικά σκεύη στον πάτο του φούρνου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εμποδίσει και να μειώσει την κυκλοφορία του αέρα στον φούρνο, να επιβραδύνει τη διαδικασία μαγειρέματος και να προκαλέσει ζημιά στην εμαγιέ επίστρωση.

Συνιστούμε να αποφεύγετε το άνοιγμα της πόρτας του φούρνου κατά το μαγείρεμα, καθώς αυτό αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος και τη συγκέντρωση συμπυκνωμάτων.

Δείξτε προσοχή όταν ανοίγετε την πόρτα του φούρνου στο τέλος ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος.

Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση αλάτων, αφήνετε την πόρτα του φούρνου ανοιχτή μετά το μαγείρεμα ή τη χρήση του φούρνου, ώστε να επανέλθει ο θάλαμος του φούρνου σε θερμοκρασία δωματίου.

Καθαρίζετε τον φούρνο όταν είναι εντελώς κρύος.

Ενδέχεται να υπάρχουν αναντιστοιχίες σε χρωματικές αποχρώσεις μεταξύ διαφορετικών συσκευών ή εξαρτημάτων σε μια σειρά λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως διαφορετικές γωνίες υπό τις οποίες παρατηρούνται οι συσκευές, φόντα με διαφορετικά χρώματα, υλικά και φωτισμός δωματίου.

Ποτέ μην ρίχνετε νερό στον πάτο του θαλάμου του φούρνου. Η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην εμαγιέ επίστρωση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη σύνδεση της συσκευής. Η επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση εγγύησης που προκύπτει από λανθασμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Εντοιχιζόμενος φούρνος

Περιγραφή συσκευής

Οι λειτουργίες και ο εξοπλισμός της συσκευής εξαρτώνται από το μοντέλο.

Ο βασικός εξοπλισμός της συσκευής σας περιλαμβάνει οδηγούς σχάρας, ρηχό ταψί και σχάρα.

aparat_opis_minutnikA_bio21

1 Μονάδα ελέγχου

2 Διακόπτης πόρτας

3 Φωτισμός

4 Οδηγοί - επίπεδα μαγειρέματος

5 Πινακίδα τεχνικών στοιχείων

6 Πόρτα φούρνου

7 Λαβή πόρτας

Πινακίδα τεχνικών στοιχείων – πληροφορίες προϊόντος

Μια πινακίδα με τα βασικά στοιχεία της συσκευής βρίσκεται στην άκρη του φούρνου. Ακριβείς πληροφορίες για τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής περιλαμβάνονται επίσης στο φύλλο εγγύησης.

napisna tablica_BIO21

1 Αριθμός σειράς

2 Κωδικός

3 Τύπος

4 Μάρκα

5 Μοντέλο

6 Τεχνικά στοιχεία

7 Ενδείξεις/σύμβολα συμμόρφωσης

Μονάδα ελέγχου

(ανάλογα με το μοντέλο)

čelna plošča_bio21_minutnikA

 1. Διακοπτησ επιλογησ συστηματοσ μαγειρεματοσ

 2. χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης (ανάλογα με το μοντέλο)

 3. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Βυθιζόμενα κουμπιά

(ανάλογα με το μοντέλο)

Πιέστε ελαφρά το κουμπί μέχρι να πεταχτεί έξω. Στη συνέχεια, περιστρέψτε το.

Μετά από κάθε χρήση, περιστρέψτε το κουμπί πίσω στη θέση «off» και πιέστε το ξανά. Το κουμπί push-pull μπορεί να πιεστεί προς τα πίσω μόνα όταν ο διακόπτης είναι στη θέση «off».

Εξοπλισμός συσκευής

Λαμπακι ενδειξησ

Ενδεικτική λυχνία: υποδεικνύει τη λειτουργία των αντιστάσεων. Όταν οι αντιστάσεις λειτουργούν, η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη (για συσκευές χωρίς τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης).

Οδηγοί

 • Οι οδηγοί επιτρέπουν το μαγείρεμα ή ψήσιμο σε 5 επίπεδα.

 • Η αρίθμηση των επιπέδων στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν οι σχάρες, αρχίζει από κάτω προς τα πάνω.

 • Τα επίπεδα 4 και 5 προορίζονται για ψήσιμο στη σχάρα.

 • Τοποθετείτε τον εξοπλισμό της συσκευής με τον σωστό προσανατολισμό.

 • Ωθείτε πάντα τον εξοπλισμό εντελώς μέσα στη συσκευή.

Οδηγοι σχαρασ

žična vodila_bio21

Για τους οδηγούς σχάρας, τοποθετείτε πάντα τη σχάρα και τα ταψιά μέσα στην υποδοχή μεταξύ του πάνω και του κάτω τμήματος κάθε οδηγού.

Ενσωματωμένοι τηλεσκοπικοί οδηγοί

teleskopska vodila_bio21

Τα επίπεδα 2 και 4 μπορεί να εφοδιάζονται με τηλεσκοπικούς οδηγούς.

Για τους ενσωματωμένους τηλεσκοπικούς οδηγούς, τοποθετήστε τη σχάρα ή το ταψί πάνω στον οδηγό. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη σχάρα απευθείας πάνω σε ένα ταψί (ρηχό ή βαθύ ταψί) και να τοποθετήσετε και τα δύο πάνω στον ίδιο οδηγό. Σε αυτήν την περίπτωση, το ταψί λειτουργεί ως δίσκος σταλαγμάτων.

Κουμπωτοί τηλεσκοπικοί οδηγοί

(ανάλογα με το μοντέλο)

flexi vodila_bio21

Ο κουμπωτός τηλεσκοπικός οδηγός μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε διάστημα μεταξύ δύο οδηγών σχάρας.
Τοποθετήστε τον οδηγό συμμετρικά πάνω στους οδηγούς σχάρας στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά του θαλάμου του φούρνου. Πρώτα, περάστε το πάνω κλιπ του οδηγού κάτω από τη ράβδο του οδηγού σχάρας. Μετά, πιέστε το κάτω κλιπ στη σωστή θέση μέχρι να ακούσετε ένα ΚΛΙΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγοί μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ύψος μεταξύ δύο οδηγών σχάρας.

Οι κουμπωτοί τηλεσκοπικοί οδηγοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε οδηγούς με ενσωματωμένη μερική επέκταση δύο επιπέδων. Μπορούν, ωστόσο, να τοποθετηθούν σε μερικώς επεκτάσιμους οδηγούς ενός επιπέδου στα επίπεδα 3–4 και 4–5.

Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεσκοπικός οδηγός έχει σωστό προσανατολισμό και ότι επεκτείνεται προς τα έξω, δηλ. έξω από τον φούρνο.

Διακοπτησ πορτασ φουρνου

(ανάλογα με το μοντέλο)

Αν η πόρτα του φούρνου ανοίξει κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ο διακόπτης απενεργοποιεί τις αντιστάσεις και τον ανεμιστήρα του φούρνου. Όταν η πόρτα κλείσει, ο διακόπτης ενεργοποιεί και πάλι τη λειτουργία της συσκευής.

Ανεμιστηρασ ψυξησ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν ανεμιστήρα ψύξης που ψύχει το περίβλημα, την πόρτα και τη μονάδα ελέγχου της συσκευής. Όταν φούρνος απενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας ψύξης εξακολουθεί να λειτουργεί για λίγο χρονικό διάστημα ώστε να κρυώσει ο φούρνος.

Εξοπλισμός και αξεσουάρ φούρνου

resetka

Η ΣΧΑΡΑ χρησιμοποιείται για ψήσιμο στη σχάρα ή για στήριξη μαγειρικών σκευών, ταψιών ή πιάτων.

Η σχάρα διαθέτει ένα μάνδαλο ασφαλείας. Επομένως, για να την αφαιρέσετε από τον φούρνο πρέπει να ανασηκώσετε ελαφρά στο μπροστινό μέρος της.

nizek pekac

Το ΡΗΧΟ ΤΑΨΙ χρησιμοποιείται για ζύμες μικρού μεγέθους που δεν φουσκώνουν. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος σταλαγμάτων.

Το ρηχό ταψί μπορεί να παραμορφωθεί καθώς θερμαίνεται μέσα στον φούρνο. Μόλις κρυώσει, επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του. Τέτοια παραμόρφωση δεν επηρεάζει τη λειτουργία του.

globok pekac

Το ΒΑΘΥ ΤΑΨΙ χρησιμοποιείται για ψήσιμο λαχανικών και για υγρές ζύμες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δίσκος σταλαγμάτων.

Ποτέ μην τοποθετείτε το βαθύ ταψί στον πρώτο οδηγό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Η συσκευή και μερικά από τα προσβάσιμα μέρη τείνουν να αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρηση τησ συσκευησ

Πριν τη χρηση της συσκευης για πρωτη φορα

 • Αφαιρέστε τα αξεσουάρ φούρνου και τυχόν υλικά συσκευασίας (χαρτόνι, αφρώδες υλικό πολυστερίνης) από τον φούρνο.

 • Σκουπίστε τα αξεσουάρ και το εσωτερικό του φούρνου με ένα νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγάρια ή καθαριστικά.

 • Θερμάνετε τον άδειο φούρνο για περίπου μία ώρα με το σύστημα πάνω και κάτω αντίστασης στους 250 °C. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εκπέμπεται η χαρακτηριστική οσμή μιας καινούργιας συσκευής και γι' αυτό θα πρέπει να αερίζετε καλά τον χώρο.

Επιλογη ρυθμισεων

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

gumb_izklop_bio21_il

Γυρίστε το ΚΟΥΜΠΙ (αριστερά και δεξιά) για να επιλέξετε ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ (δείτε τον πίνακα προγραμμάτων).

Οι ρυθμίσεις μπορούν να και αλλάξουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μαγειρέματος.

Οι λειτουργίες και ο εξοπλισμός της συσκευής εξαρτώνται από το μοντέλο.

Σύμβολο

Χρήση

predgretje_bio21

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ
Για την ταχύτερη επίτευξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Όταν ο φούρνος αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία, η διαδικασία προθέρμανσης ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση συστήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το μαγείρεμα. Αυτή η λειτουργία δεν είναι κατάλληλη για μαγείρεμα τροφίμων.

sp. in zg. grelo_bio21

ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για συμβατικό ψήσιμο σε μία μόνο σχάρα, για σουφλέ και για ψήσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες (αργό μαγείρεμα).
Η έγχυση ατμού έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο ρόδισμα του φαγητού και πιο τραγανή επιφάνεια

sp. in zg. grelo, vent in dodatek pare_bio21

žar z vent._bio21

ΜΕΓΑΛΟ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΕΡΑ
Για ψήσιμο πουλερικών και μεγαλύτερων κομματιών κρέατος στο γκριλ.

simbol_airfry_bio21_il

ΕΝΤΟΝΟ ΨΗΣΙΜΟ (ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ)
Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος δημιουργεί μια τραγανή κρούστα χωρίς επιπλέον λίπος. Πρόκειται για μια υγιεινή έκδοση του τηγανίσματος, με λιγότερες θερμίδες στο μαγειρεμένο φαγητό. Κατάλληλο για μικρότερα κομμάτια κρέατος, ψάρια, λαχανικά και κατεψυγμένα προϊόντα έτοιμα για τηγάνισμα (πατάτες τηγανητές, κοτομπουκιές).
Η έγχυση ατμού έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο ρόδισμα του φαγητού και πιο τραγανή επιφάνεια.

vroči zrak_bio21

ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ1
Το σύστημα ζεστού αέρα επιτρέπει την καλύτερη κυκλοφορία ζεστού αέρα γύρω από το φαγητό. Με αυτόν τον τρόπο, σχηματίζεται παχύτερη κρούστα την επιφάνεια του φαγητού. Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για να μαγειρέψετε κρέας, ζύμες και λαχανικά και για να αποξηράνετε τρόφιμα σε μία σχάρα ή σε πολλές σχάρες ταυτόχρονα. Η έγχυση ατμού έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο ρόδισμα του φαγητού και πιο τραγανή επιφάνεια.

simbol_para_bio21Με αυτά τα συστήματα μπορείτε να προσθέσετε ατμό στη διαδικασία ψησίματος. Όταν επιλέγετε ένα σύστημα, τίθεται σε εφαρμογή η βασική λειτουργία του. Χρησιμοποιώντας ένα ταψί με νερό, η λειτουργία μεταβάλλεται σε ψήσιμο με προσθήκη ατμού (βλέπε κεφάλαιο Έναρξη λειτουργίας).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για συμβατικό ψήσιμο σε μία μόνο σχάρα, για σουφλέ και για ψήσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες (αργό μαγείρεμα).
Η έγχυση ατμού έχει σαν αποτέλεσμα καλύτερο ρόδισμα του φαγητού και πιο τραγανή επιφάνεια.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

sp. grelo_bio21

ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα προς το τέλος του μαγειρέματος για να ροδίσετε το κάτω μέρος του φαγητού σας. Το σύστημα είναι επίσης κατάλληλο για μαγείρεμα σε μπεν μαρί.

žar_bio21

ΜΕΓΑΛΟ ΓΚΡΙΛ
Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα για το ψήσιμο μεγάλων ποσοτήτων φαγητών με μικρό πάχος, όπως τοστ, καναπεδάκια, λουκάνικα, ψάρια, σουβλάκια, κ.λπ., καθώς και για το ψήσιμο φαγητών ογκρατέν και για ρόδισμα της κρούστας. Οι αντιστάσεις στο πάνω μέρος του θαλάμου του φούρνου θερμαίνουν ομοιόμορφα ολόκληρη την επιφάνεια.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 240 °C.

počasna peka_bio21

ΑΡΓΟ ΨΗΣΙΜΟ2
Για απαλό, αργό και ομοιόμορφο ψήσιμο κρέατος, ψαριού και ζυμών σε μία μόνο σχάρα. Αυτή η μέθοδος μαγειρέματος διατηρεί την υγρασία στο κρέας, κάνοντάς το πιο ζουμερό και πιο τρυφερό, ενώ οι ζύμες ροδίζουν/ψήνονται ομοιόμορφα. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται με θερμοκρασίες από 140 °C έως 220 °C.

Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350 - 1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΤΣΑΣ
Αυτό το σύστημα είναι ιδανικό για το ψήσιμο πίτσας και ζυμών με υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό. Χρησιμοποιήστε το για να ψήσετε σε μία μόνο σχάρα, όταν θέλετε το φαγητό να ψηθεί γρηγορότερα και να είναι τραγανό.

peka zamrzjene hrane_bio21

ΨΗΣΙΜΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αυτή η μέθοδος σας επιτρέπει να ψήνετε κατεψυγμένα τρόφιμα σε συντομότερο χρόνο χωρίς προθέρμανση. Ιδανική για προψημένα κατεψυγμένα προϊόντα (αρτοσκευάσματα, κρουασάν, λαζάνια, τηγανητές πατάτες, κοτομπουκιές), κρέας και λαχανικά.

odtaljevanje_bio21

ΑΠΟΨΥΞΗ
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ελεγχόμενη απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων (κέικ, γλυκά, ψωμί, ρολά και κατεψυγμένα φρούτα). Κατά τη διαδικασία απόψυξης, αναποδογυρίστε τα κομμάτια φαγητού, ανακατέψτε το φαγητό και χωρίστε τυχόν κομμάτια που έχουν παγώσει μαζί. Για μικροβιολογική ασφάλεια, σας συνιστούμε να αποψύχετε αργά το κρέας και άλλα ευαίσθητα τρόφιμα στο ψυγείο.

aqua_bio21

AQUA CLEAN
Αυτό το πρόγραμμα διευκολύνει την απομάκρυνση λεκέδων από το εσωτερικό του φούρνου.

simbol_lička_bio21

ΦΩΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
Το φως του φούρνου ανάβει όταν επιλέγετε ένα σύστημα ή όταν στρέφετε το κουμπί στη θέση φωτός.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Περιστρέψτε το διακόπτη για να ορίσετε την επιθυμητή ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

(ανάλογα με το μοντέλο)

gumb_minutnik_bio21

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (διακόπτης χρονόμετρου) Πρώτα, επιλέξτε το σύστημα και τη θερμοκρασία μαγειρέματος. Ρυθμίστε τον χρόνο γυρίζοντας το κουμπί προς τα δεξιά. Όταν ο ρυθμισμένος χρόνος λήξει, το επιλεγμένο σύστημα απενεργοποιείται.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη χρονόμετρου ή αν ο χρόνος που θέλετε είναι είτε μικρότερος από 15 λεπτά είτε μεγαλύτερος από 120 λεπτά, τότε συνιστούμε τη χειροκίνητη ρύθμιση. Γυρίστε το κουμπί προς τα αριστερά στο σύμβολο simbol_roka_bio21_min. Στη θέση "0" ο φούρνος δεν θα λειτουργήσει.

Εναρξη διαδικασιας μαγειρεματος

Όταν επιλέξετε το σύστημα και ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, ξεκινήστε τη διαδικασία μαγειρέματος.

Σε μοντέλα με λειτουργία χρονοδιακόπτη, επιλέξτε τον χρόνο μαγειρέματος ή γυρίστε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης στη χειροκίνητη θέση (χέρι) simbol_roka_bio21_min.

uporaba_entry steam_bio21

Ψήσιμο με προσθήκη ατμούsimbol_para_bio21
Σε συστήματα με προσθήκη ατμού, τοποθετήστε το ρηχό ταψί στον οδηγό του πρώτου επιπέδου ενόσω ο φούρνος είναι ακόμα κρύος. Ρίξτε το πολύ 200 ml νερού στο ρηχό ταψί. Τοποθετήστε το φαγητό που πρόκειται να μαγειρέψετε στο δεύτερο επίπεδο και εκκινήστε το σύστημα.

Αν χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί, τοποθετήστε το ένα επίπεδο πιο πάνω από αυτό που αναγράφεται στον πίνακα συνιστώμενων ρυθμίσεων.
Για καλύτερη λειτουργία, μην ανοίγετε την πόρτα και μην προσθέτετε νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Τέλος μαγειρέματος και απενεργοποίηση του φούρνου

Γυρίστε τον ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ και το ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στη θέση "0".

Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, όλες οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη σταματούν και διαγράφονται, εκτός από το χρονόμετρο. Εμφανίζεται η ώρα της ημέρας (ρολόι).

Μετά τη χρήση του φούρνου, μπορεί να παραμείνει λίγο νερό στο κανάλι συμπυκνωμάτων (κάτω από την πόρτα). Σκουπίστε το κανάλι με ένα σφουγγάρι ή πανί.

Γενικές συμβουλές για το ψήσιμο

 • Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, αφαιρέστε από τον φούρνο όλον τον εξοπλισμό που δεν χρειάζεστε

 • Χρησιμοποιήστε σκεύη από ανθεκτικά στη θερμότητα, μη ανακλαστικά υλικά (ταψιά που παρέχονται, δίσκοι, πιάτα, εμαγιέ σκεύη, κατάλληλα γυάλινα σκεύη). Υλικά (ανοξείδωτο ατσάλι ή αλουμίνιο) σε έντονα χρώματα αντανακλούν τη θερμότητα. Ως αποτέλεσμα, η θερμική διεργασία του φαγητού μέσα σε αυτά είναι λιγότερο αποτελεσματική.

 • Τοποθετείτε πάντα τα ταψιά και τους δίσκους μέχρι τέρμα στους οδηγούς. Όταν ψήνετε πάνω στη σχάρα, τοποθετείτε τα σκεύη ή τους δίσκους ψησίματος στο μέσον της σχάρας.

 • Για την καλύτερη παρασκευή των φαγητών, συνιστούμε να τηρείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στον πίνακα μαγειρέματος. Επιλέξτε τη χαμηλότερη αναγραφόμενη θερμοκρασία και τον μικρότερο αναγραφόμενο χρόνο μαγειρέματος. Όταν ο χρόνος λήξει, ελέγξτε τα αποτελέσματα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως απαιτείται.

 • Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου εκτός κι αν είναι απολύτως απαραίτητο.

 • Μην τοποθετείτε τα ταψιά απευθείας πάνω στον πάτο του θαλάμου του φούρνου.

 • Μην χρησιμοποιείτε το βαθύ ταψί στο επίπεδο 1 ενόσω η συσκευή λειτουργεί.

 • Μην καλύπτετε τον πάτο του θαλάμου του φούρνου ή τη σχάρα με αλουμινόχαρτο.

 • Στα προγράμματα με μεγάλους χρόνους μαγειρέματος, μπορείτε να σβήσετε τον φούρνο περίπου 10 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου μαγειρέματος για να αξιοποιήσετε τη θερμότητα που έχει συγκεντρωθεί.

 • Τοποθετείτε πάντα τα πιάτα ψησίματος πάνω στη σχάρα.

 • Όταν ψήνετε σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, τοποθετήστε το βαθύ ταψί στο κατώτερο επίπεδο.

 • Όταν μαγειρεύετε σύμφωνα με συνταγές από παλαιότερα βιβλία μαγειρικής, χρησιμοποιήστε το σύστημα πάνω και κάτω αντίστασης (όπως στους συμβατικούς φούρνους) και ρυθμίστε τη θερμοκρασία 10 °C πιο κάτω από τη θερμοκρασία που αναφέρει η συνταγή.

 • Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικό χαρτί, βεβαιωθείτε ότι είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Να το κόβετε πάντα στις κατάλληλες διαστάσεις. Το αντικολλητικό χαρτί εμποδίζει το φαγητό να κολλήσει στο ταψί και κάνει ευκολότερη την απομάκρυνση των υπολειμμάτων φαγητού από το ταψί.

 • Κατά το μαγείρεμα μεγαλύτερων κομματιών κρέατος ή ζυμών με υψηλή περιεκτικότητα νερού, δημιουργείται πολύς ατμός στο εσωτερικό του φούρνου, ο οποίος μπορεί να συμπυκνώνεται στην πόρτα του φούρνου. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής. Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, σκουπίστε και στεγνώστε την πόρτα και τον υαλοπίνακα της πόρτας.

 • Όταν ψήνετε απευθείας πάνω στη σχάρα, τοποθετήστε το βαθύ ταψί ένα επίπεδο πιο κάτω για να λειτουργεί σαν δίσκος σταλαγμάτων.

 • Γρήγορη προθέρμανση του φούρνου: Προθερμαίνετε τον φούρνο μόνο όταν αυτό απαιτείται από τη συνταγή ή από τους πίνακες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης, τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο μόνο αφότου ο φούρνος έχει θερμανθεί πλήρως. Η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η γρήγορη προθέρμανση συνιστάται για λεπτεπίλεπτα κομμάτια κρέατος (φιλέτο) και για ζύμες και ζυμάρια με μαγιά που απαιτούν μικρότερους χρόνους ψησίματος. Η θέρμανση ενός άδειου φούρνου καταναλώνει πολλή ενέργεια. Γι’ αυτό, συνιστούμε, αν είναι δυνατόν, να μαγειρεύετε πολλά φαγητά διαδοχικά ή ταυτόχρονα.

  Πιάτα που απαιτούν πλήρως προθερμασμένο φούρνο επισημαίνονται με έναν αστερίσκο στον πίνακα * , ενώ πιάτα για τα οποία αρκεί προθέρμανση 5 λεπτών επισημαίνονται με δύο αστερίσκους **. Σε αυτήν την περίπτωση, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία γρήγορης προθέρμανσης.

 • Λειτουργία GentleBake: Επιτρέπει το αργό, ελεγχόμενο μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία. Οι ζωμοί του κρέατος διανέμονται ομοιόμορφα και το κρέας παραμένει ζουμερό και τρυφερό. Η μέθοδος αργού μαγειρέματος GentleBake είναι κατάλληλη για λεπτεπίλεπτα κομμάτια κρέατος χωρίς κόκαλο. Πριν το αργό μαγείρεμα, σοτάρετε καλά το κρέας από όλες τις πλευρές σε ένα τηγάνι.

Πίνακας μαγειρέματος

Πιάτο

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

ΖΥΜΕΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ζύμες/κέικ σε φόρμες

Παντεσπάνι

3

zg. in sp. grelo_bio21

160

30-40

πίτα με γέμιση

2

zg. in sp. grelo_bio21

180

60-70

κέικ μαρμπέ (βανίλια-σοκολάτα)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

κέικ με μαγιά, κέικ φόρμας (Bundt κέικ)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

ανοιχτή πίτα, τάρτα

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

μπράουνις

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

ζύμες σε δίσκους και ταψιά

στρούντελ

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

στρούντελ, κατεψυγμένα

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

ρολό παντεσπάνι

3

vroči zrak_bio21

+ ταψί με νερό

170-180

13-18

Buchteln (αυστριακά τσουρεκάκια με μαρμελάδα)

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

μπισκότα, cookies

καπκέικ

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

25-35

καπκέικ, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

155-165 *

30-40

μικρά γλυκίσματα ζύμης με μαγιά

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

μικρά γλυκίσματα ζύμης με μαγιά, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

σφολιάτα

2

zg. in sp. grelo_bio21

200 *

15-20

σφολιάτα, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

cookies/μπισκότα

μπισκότα φτιαγμένα με κορνέ

3

zg. in sp. grelo_bio21

150 *

30-40

μπισκότα φτιαγμένα με κορνέ, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

150 *

30-40

μπισκότα φτιαγμένα με κορνέ, 3 επίπεδα

1, 3, 5

vroči zrak_bio21

145 *

40-50

cookies/μπισκότα

3

zg. in sp. grelo_bio21

160-170 *

15-20

μπισκότα, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

μαρέγκες

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

μαρέγκες, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

μακαρόν

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

μακαρόν, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

ψωμί

φούσκωμα ζυμαριού

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

ψωμί σε ταψί

2

zg. in sp. grelo_bio21
+ ταψί με νερό

190-200

40-55

ψωμί σε ταψί, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

ψωμί σε φόρμα

1

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

ψωμί σε φόρμα, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

λαγάνα (φοκάτσια)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

στρογγυλά ψωμάκια

3

zg. in sp. grelo_bio21
+ ταψί με νερό

200-210

10-15

στρογγυλά ψωμάκια, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

φρυγανισμένο ψωμί

5

žar_bio21

240

4-6

καναπεδάκια

5

žar_bio21

240

3-5

πίτσα και άλλα πιάτα

πίτσα

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

πίτσα, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

κατεψυγμένη πίτσα

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

κατεψυγμένη πίτσα, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220

10-20

αλμυρή πίτα, κις

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

μπουρεκάκια

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

ΚΡΕΑΣ

βοδινό και μοσχάρι

βοδινό ψητό (κόντρα φιλέτο, κιλότο), 1,5 κιλό

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

βραστό βοδινό, 1,5 κιλό

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

κόντρα φιλέτο, μέτρια ψημένο, 1 κιλό

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

βοδινό ψητό, αργομαγειρεμένο

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

μοσχαρίσιες μπριζόλες, καλά ψημένες, πάχος 4 εκ.

4

žar_bio21

220-230

25-30

μπιφτέκια, πάχος 3 εκ.

4

žar_bio21

220-230

25-35

μοσχάρι ψητό, 1,5 κιλό

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

χοιρινό

χοιρινό ψητό, μπούτι, 1,5 κιλό

3

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

100-130

χοιρινό ψητό, σπάλα, 1,5 κιλό

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

χοιρινό καρέ (νεφραμιά), 400 γρ.

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

χοιρινό ψητό, αργομαγειρεμένο

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

χοιρινά παϊδάκια, αργομαγειρεμένα

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

χοιρινές μπριζόλες, πάχος 3 εκ.

4

žar_bio21

220-230

20-25

πουλερικά

πουλερικό, 1,2 - 2,0 κιλά

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

πουλερικό με γέμιση, 1,5 κιλό

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

πουλερικό, στήθος

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

κοτόπουλο φτερούγες

3

žar z vent._bio21

210-220

25-40

φτερούγες κοτόπουλου

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-35

πουλερικό, στήθος, αργομαγειρεμένο

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

πιάτα με κρέας

ρολό κιμά, 1 κιλό

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

λουκάνικα

4

žar_bio21

230 **

8-15

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

ολόκληρο ψάρι, 350 γρ.

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

φιλέτο ψαριού, πάχος 1 εκ.

4

žar_bio21

220-230

8-12

φιλέτο ψαριού, πάχος 2 εκ.

4

žar_bio21

220-230

10-15

χτένια

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

γαρίδες

4

žar_bio21

230 *

3-10

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ψητές πατάτες, κυδωνάτες

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

ψητές πατάτες, κομμένες στη μέση

3

simbol_airfry_bio21_il
+ ταψί με νερό

200-210 *

40-50

γεμιστές πατάτες

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

τηγανητές πατάτες, σπιτικές

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

ανάμεικτα λαχανικά, σε φέτες

3

simbol_airfry_bio21_il
+ ταψί με νερό

190-200

30-40

γεμιστά λαχανικά

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

τηγανητές πατάτες

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

τηγανητές πατάτες, 2 επίπεδα

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

μενταγιόν κοτόπουλου

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

ψαροκροκέτες

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

λαζάνια, 400 γρ.

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

λαχανικά σε κύβους

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

κρουασάν

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

ΠΟΥΤΙΓΚΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΣΟΥΦΛΕ ΚΑΙ ΠΙΑΤΑ ΟΓΚΡΑΤΕΝ

μουσακάς με πατάτες

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

λαζάνια

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

γλυκές πουτίγκες

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

γλυκά σουφλέ

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

πιάτα ογκρατέν

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

γεμιστές τορτίγιες, εντσιλάδας

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

ψητό τυρί

4

žar_bio21

240 **

6-9

ΛΟΙΠΑ

συντήρηση

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

αποστείρωση

3

vroči zrak_bio21

125

30

μαγείρεμα σε μπεν μαρί

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

ξαναζέσταμα

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

ζέσταμα πιάτου

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Συντηρηση & καθαρισμοσ

Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και περιμένετε να κρυώσει.

Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.

Για ευκολότερο καθαρισμό, ο θάλαμος του φούρνου και ο δίσκος και το ταψί ψησίματος είναι επενδυμένα με ειδικό σμάλτο για λεία και ανθεκτική επιφάνεια.

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων για να αφαιρέσετε μεγαλύτερες ακαθαρσίες και άλατα. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μαλακό πανί ή σφουγγάρι.

Εξωτερικό συσκευής: χρησιμοποιήστε ζεστή σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες και μετά σκουπίστε τις επιφάνειες

για να στεγνώσουν.

Εσωτερικό συσκευής: για τις επίμονες ακαθαρσίες, χρησιμοποιήστε συμβατικά καθαριστικά φούρνου. Όταν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα, σκουπίστε καλά τη συσκευή με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα του καθαριστικού.

Αξεσουάρ και οδηγοί: καθαρίστε με ζεστή σαπουνάδα και ένα υγρό πανί. Για επίμονες ακαθαρσίες, συνιστούμε να τα μουλιάσετε και να χρησιμοποιήσετε βούρτσα.

Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του καθαρισμού, επαναλάβετε τη διαδικασία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά ή λειαντικά καθαριστικά και αξεσουάρ (λειαντικά σφουγγάρια και απορρυπαντικά, προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και σκουριάς, ξύστρες για κεραμικές πλάκες).

Ο εξοπλισμός του φούρνου μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.

Υπολείμματα φαγητού (λίπη, ζάχαρη, πρωτεΐνες) μπορούν να αναφλεγούν κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής. Για το λόγο αυτό, αφαιρείτε τα μεγάλα κομμάτια ακαθαρσιών από το εσωτερικό του φούρνου και τα αξεσουάρ πριν από κάθε χρήση.

Χρήση του προγράμματος Aqua Clean για τον καθαρισμό του φούρνου

Αυτό το πρόγραμμα κάνει ευκολότερη την αφαίρεση των λεκέδων από το εσωτερικό του φούρνου.
Η λειτουργία είναι πιο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται τακτικά, μετά από κάθε χρήση.
Πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα καθαρισμού, αφαιρέστε όλα τα μεγάλα ορατά κομμάτια ακαθαρσιών και υπολειμμάτων φαγητού από το θάλαμο του φούρνου.

čiščenje_aqua_bio21

1Τοποθετήστε το ρηχό ταψί στον οδηγό του πρώτου επιπέδου και ρίξτε στο ταψί 0,4 λίτρα ζεστό νερό.

2Γυρίστε τον ΕΠΙΛΟΓΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ στην επιλογή Aqua Clean. Ρυθμίστε το ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ στους 80 °C.

3Αφήστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει για μισή ώρα.

4Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, αφαιρέστε προσεκτικά το ταψί φορώντας γάντια φούρνου (μπορεί να υπάρχει ακόμα λίγο νερό μέσα στο ταψί). Αφαιρέστε τους λεκέδες με ένα υγρό πανί και σαπουνάδα. Σκουπίστε καλά τη συσκευή με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα καθαριστικού.

Αν η διαδικασία καθαρισμού δεν πετύχει (σε περίπτωση ιδιαίτερα επίμονων ακαθαρσιών), επαναλάβετε τη διαδικασία.

Χρησιμοποιήστε το σύστημα AquaClean όταν ο φούρνος έχει κρυώσει πλήρως.

Αφαίρεση οδηγών και ενσωματωμένων τηλεσκοπικών (επεκτάσιμων) οδηγών

odstranitev vodil_bio21

AΚρατήστε τους οδηγούς από την κάτω πλευρά και τραβήξτε τους προς το κέντρο του θαλάμου του φούρνου.

BΑφαιρέστε τους από τα ανοίγματα στην κορυφή.

Όταν αφαιρείτε τους οδηγούς, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στην εμαγιέ επίστρωση.

Αφαίρεση και αντικατάσταση της πόρτας και των υαλοπινάκων του φούρνου

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Πρώτα, ανοίξτε πλήρως την πόρτα (όσο πάει).

2Η πόρτα του φούρνου συνδέεται με τους μεντεσέδες με ειδικά στηρίγματα που περιλαμβάνουν μοχλούς ασφαλείας. Περιστρέψτε τους μοχλούς ασφαλείας προς την πόρτα κατά 90°. Κλείστε αργά την πόρτα σε γωνία 45° (σε σχέση με την εντελώς κλειστή πόρτα), και στη συνέχεια, ανασηκώστε την πόρτα και τραβήξτε την για να βγει.

Ο υαλοπίνακας της πόρτας μπορεί να καθαριστεί από την εσωτερική πλευρά του αφού πρώτα αφαιρεθεί από την πόρτα της συσκευής. Πρώτα, προχωρήστε όπως περιγράφεται στον αριθμό 2 αλλά μην αφαιρέσετε την πόρτα.

3Αφαιρέστε τον οδηγό αέρα. Πιάστε τον με τα χέρια σας στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της πόρτας. Αφαιρέστε τον τραβώντας τον ελαφρά προς το μέρος σας.

4Κρατήστε τον υαλοπίνακα της πόρτας από την πάνω άκρη και αφαιρέστε τον. Κάντε το ίδιο για τον δεύτερο και τον τρίτο υαλοπίνακα (ανάλογα με το μοντέλο).

5Για να επανατοποθετήσετε τους υαλοπίνακες, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.

Για να τοποθετήσετε ξανά την πόρτα, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αντίστροφα. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει ή δεν κλείνει σωστά, βεβαιωθείτε ότι οι εγκοπές στους μεντεσέδες είναι ευθυγραμμισμένες με τις βάσεις των μεντεσέδων.

Ο μεντεσές της πόρτας του φούρνου μπορεί να κλείσει με σημαντική δύναμη. Γι’ αυτό, να περιστρέφετε πάντα και τους δύο μοχλούς ασφαλείας στο στήριγμα όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε την πόρτα της συσκευής.

Απαλό κλείσιμο και άνοιγμα πόρτας

(ανάλογα με το μοντέλο)

Η πόρτα του φούρνου είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα που μειώνει τη δύναμη με την οποία κλείνει η πόρτα, ξεκινώντας από γωνία 75 μοιρών. Επιτρέπει το απαλό και αθόρυβο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας. Μια απαλή ώθηση (σε γωνία 15° σε σχέση με την κλειστή θέση της πόρτας) είναι αρκετή για να κλείσει αυτόματα και μαλακά η πόρτα.

Αν η δύναμη που ασκείται για να κλείσει η πόρτα είναι υπερβολικά μεγάλη, η επίδραση του συστήματος μειώνεται ή το σύστημα παρακάμπτεται για λόγους ασφάλειας.

Αντικατασταση του λαμπτηρα

Ο λαμπτήρας είναι αναλώσιμος και, επομένως, δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Πριν αλλάξετε τον λαμπτήρα, αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από τον φούρνο.

Λαμπτήρας αλογόνου: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Ξεβιδώστε (προς τα αριστερά) και αφαιρέστε το κάλυμμα. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα αλογόνου.

2Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο πλαστικό εργαλείο για να αφαιρέσετε το κάλυμμα. Αφαιρέστε τον λαμπτήρα αλογόνου.

Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στην εμαγιέ επίστρωση.
Χρησιμοποιήστε γάντια για να μην καείτε.

Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα μόνο αφότου αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων

Ειδικεσ προειδοποιησεισ και αναφορεσ σφαλματων

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, μόνο ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε επισκευή.

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο ρεύματος είτε αφαιρώντας την ασφάλεια ή αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία και βραχυκύκλωμα. Γι’ αυτόν τον λόγο, μην προβαίνετε σε επισκευές. Αναθέστε αυτές τις εργασίες σε κάποιον ειδικό ή τεχνικό σέρβις.

Σε περίπτωση μικρών προβλημάτων με τη λειτουργία της συσκευής, συμβουλευτείτε αυτό το εγχειρίδιο για να δείτε αν μπορείτε διορθώσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί καθόλου εξαιτίας ακατάλληλης λειτουργίας ή χειρισμού, θα υπάρχει χρέωση για την επίσκεψη τεχνικού σέρβις ακόμη και κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση και παραδώστε τες σε τυχόν επακόλουθους κατόχους ή χρήστες της συσκευής.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την αποκατάσταση κάποιων κοινών προβλημάτων.

Πρόβλημα/σφάλμα

Αιτία

Η κύρια ασφάλεια στο σπίτι σας πέφτει συχνά.

Καλέστε έναν τεχνικό.

Ο φωτισμός του φούρνου δεν λειτουργεί.

Η διαδικασία αλλαγής του λαμπτήρα στον φούρνο περιγράφεται στο κεφάλαιο Αντικατάσταση λαμπτήρα.

Εάν τα προβλήματα επιμένουν παρά την τήρηση των παραπάνω συμβουλών, καλέστε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. Η επισκευή ή οποιαδήποτε αξίωση βάσει εγγύησης που προκύπτει από εσφαλμένη σύνδεση ή χρήση της συσκευής δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα καλύψει το κόστος επισκευής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

kanta1_FACE_LIFT

Η συσκευασία των συσκευών μας είναι φιλική προς το περιβάλλον, μπορεί να ανακυκλωθεί, να απορριφθεί ή να αποσυντεθεί χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον. Όλα τα υλικά συσκευασίας έχουν την αντίστοιχη σήμανση.

Το σύμβολο στο προϊόν ή τη συσκευασία του, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Θα πρέπει να παραδοθεί στα κατάλληλα σημεία συλλογής για να γίνει ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του προϊόντος, συνεισφέρετε στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από τη λανθασμένη μεταχείριση του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές, τις υπηρεσίες αποκομιδής ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Διατηρούμε το δικαίωμα για οποιεσδήποτε αλλαγές και την επιφύλαξη σφαλμάτων στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Σημειώσεις

 

858935