INSTRUCTIONS FOR USE

OF A BUILT-IN OVEN

Avertizare de siguranţă importantă

Vă mulţumim pentru încredere şi pentru achiziţionarea aparatului!

Acest manual de instrucţiuni detaliat este oferit pentru a face mai accesibilă utilizarea acestui produs. Instrucţiunile ar trebui să vă permită să aflaţi totul despre noul dumneavoastră aparat, mult mai repede.

Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat nedeteriorat. Dacă există deteriorări în urma transportului, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul sau depozitul local de unde a fost furnizat. Numărul de telefon poate fi găsit pe factură sau nota de livrare.

Instructions for installation and connection are supplied on a separate sheet.

Instructions for use, installation and connection are also available at our website:

http://www.gorenje.com

Următoarele simboluri sunt folosite pe tot cuprinsul manualului și au următoarele sensuri:

Informație, aviz, sfat, sau recomandare

Avertisment – pericol general

Este important să citiți instrucțiunile cu atenție.

Este important să citiți instrucțiunile cu atenție.

Precauții de siguranță

Carefully read the instructions and save them for future reference

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix, în conformitate cu regulile de cablare.

Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi decorative pentru a evita supraîncălzirea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita pericolele (numai pentru aparatele furnizate cu cablu de alimentare).

During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching the heating elements inside the oven.

This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way, and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

AVERTISMENT: Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Mențineți copiii mici la distanță.

WARNING: The appliance and some of its accessible parts may become very hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

Aparatul nu este destinat a fi controlat prin temporizatori externi sau prin sisteme speciale de comandă de la distanţă.

Only use the temperature probe recommended for use in this oven.

Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass/ the glass of hinged lids of the hob (as appropriate), since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

Do not use steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance as this may result in an electric shock.

AVERTISMENT: Înainte de a înlocui becul, asiguraţi-vă că aparatul a fost deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie pentru a preveni pericolul de şoc electric.

Never pour water directly on the bottom of the oven cavity. Temperature differences could result in damage to the enamel coating.

Other important safety warnings

The appliance is intended for household use. Do not use it for any other purpose, such as room heating or drying of pets or other animals, paper, fabrics, herbs etc., as this may lead to injury or fire hazard.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Do not lift the appliance by holding it by the door handle.

Oven door hinges may be damaged when under excessive load. Do not stand or sit on the open oven door, and do not lean against it. Also, do not place any heavy objects onto the oven door.

If the power cords of other appliances placed near this appliance get entangled in the oven door, they can be damaged, which in turn can result in a short circuit. Therefore, make sure the power cords of other appliances are always at a safe distance.

Oven door becomes very hot during operation. A third glass is installed for extra protection, reducing the temperature of the outside surface (only with some models).

Asiguraţi-vă că gurile de ventilaţie nu sunt acoperite sau obstrucţionate.

Do not line the oven cavity with aluminium foil, and do not place any baking trays or other cookware on the oven bottom. This would obstruct and reduce air circulation in the oven, slow down the baking process, and destroy the enamel coating.

We recommend you avoid opening the oven door during baking, as this increases power consumption and increases condensate accumulation.

At the end of the baking process, and during baking, be careful when opening the oven door, as there is danger of scalding.

To prevent limescale accumulation, leave the oven door open after baking or using the oven, to allow the oven cavity to cool down to room temperature.

Clean the oven when it has completely cooled down.

Eventualele neconcordanţe între culorile diferitelor aparate sau componente dintr-o singură linie de proiectare pot să apară din cauza diferiţilor factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile diferite, materialele și iluminarea camerei.

Never pour water onto the oven cavity bottom. Temperature differences could result in damage to the enamel coating.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a conecta aparatul. Orice reparaţie ce rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanţie.

Built-in oven

Appliance description

Appliance functions and equipment depend on the model.

Basic equipment of your appliance includes wire guides, shallow baking sheet, and a grid.

aparat_opis_IL+_bio21

1 Control unit

2 Door switch

3 Lighting

4 Temperature probe socket

5 Guides – cooking levels

6 Rating plate

7 Oven door

8 Door handle

Rating plate – product information

A rating plate with basic information about the appliance is attached to the edge of the oven. Precise information on appliance type and model can also be found on the warranty sheet.

napisna tablica_BIO21

1 Serial number

2 Code/ID

3 Type

4 Brand

5 Model

6 Technical information

7 Compliance indications/symbols

Unitatea de control

(în funcţie de model)

čelna plošča_steam_bio21_il+

 1. Tasta on [pornire]| off [oprire].

 2. Tasta (pro bake)[Coacere profesională] mod profesional

 3. Tasta (auto bake) [Coacere automată] de mod automat

 4. buton selecție și confirmare setări
  - rotiți butonul pentru a alege o setare
  - apăsați butonul pentru confirmarea setării

 5. Tasta (extra bake) [Coacere suplimentară] pentru funcții suplimentare și setări generale ale aparatului

 6. Tasta (light) [Lumină cuptor] pentru pornirea și oprirea luminii cuptorului

 7. Tasta start/stop pentru pornirea sau oprirea temporară, precum și setări de confirmare

 8. Display unit

 1. a sistemelor de coacere, a modului step [etapă] (STEP) [ETAPĂ]conectivitate (Wi-Fi, acționare la distanță)

 2. sisteme de coacere speciale, programe automate, gratinare

 3. ceas, funcții temporizare, sondă de temperatură, durată coacere

 4. programe speciale, preîncălzire

 5. temperatură, greutate

Tastele vor reacționa mai bine dacă le veți atinge cu o parte mai mare a degetului dvs. La fiecare apăsare a unei taste se va emite un semnal acustic scurt (dacă funcția este disponibilă).

Appliance equipment

Lumini de control

Iluminare cuptor: lumina cuptorului se va aprinde atunci când deschideți sau închideți ușa cuptorului, la pornirea cuptorului, la finalul procesului de coacere și atunci când atingeți tasta de iluminare a cuptorului de pe panoul de comandă.

Guides

 • The guides allow cooking or baking on 5 rack levels.

 • The height levels of guides into which the racks can be inserted, shall be counted from bottom up.

 • Guide levels 4 and 5 are intended for grilling/broiling.

 • When inserting equipment, it should be correctly rotated.

 • Always push the equipment all the way into the appliance.

Ghidaje de sârmă

žična vodila_bio21

In case of wire guides, always insert the wire (grid) rack and the baking sheets into the slot between the upper and lower part of each guide level.

Fixed pull-out guides

teleskopska vodila_bio21

Pull-out guides may be fitted for the 2nd and 4th level.

IN case of fixed pull-out guides, place the rack or baking sheet onto the guide. You can place the wire rack directly onto a baking sheet (shallow or deep all-purpose baking sheet) and place both onto the same guide; in this case, the baking sheet acts as a drip tray.

Click-on pull-out guides

(în funcţie de model)

flexi vodila_bio21

Click-on pull-out guides can be attached in any space between two wire guide levels.
Place the guides symmetrically onto the wire guides on the left and right side of the oven cavity. First, hook the upper clip of the guide onto the wire of the wire guide. Then, press the lower clip into the right position until you hear a click.

NOTE: The guides can be attached to any height between two levels of wire guides.

The click-on pull-out guides cannot be mounted onto guides with fixed double-level partial extension. They can, however, be mounted on to single-level partially extendible guides, to levels 3–4 and 4–5.

Make sure the pull-out guide is correctly rotated and that it extends outwards, i.e. out from the oven.

Buton uşă cuptor

(în funcţie de model)

If the oven door is opened during oven operation, the switch turns off the heater and fan in the oven cavity. When the door is closed, the switch turns the appliance operation back on.

Ventilator pentru răcire

The appliance is fitted with a cooling fan that cools the housing, the door, and the appliance control unit. After the oven is switched off, the cooling fan continues to operate for a short while in order to cool down the oven.

Aparatură cuptor și accesorii

resetka

The WIRE RACK is used for grilling/broiling or as support for a pan, baking tray or baking dish with the food you are baking.

There is a safety latch on the grid. Therefore, the grid has to be lifted slightly at the front when pulling it out from the oven.

nizek pekac

SHALLOW BAKING SHEET is used for flat and small pastry. It can also be used as a drip tray.

The shallow baking sheet may deform as it heats up in the oven. Once it cools down, it returns to the initial shape. Such deformation does not affect its function.

globok pekac

The ALL-AROUND DEEP BAKING TRAY is used for roasting vegetables and baking moist pastry. It can also be used as a drip tray.

Never insert the all-purpose (or universal) deep baking tray into the first guide during baking.

sonda_bio21

Temperature PROBE(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

The appliance and some of the accessible parts tend to heat up during cooking.

Utilizarea aparatului

Înainte de prima utilizare

 • Remove oven accessories and any packaging (cardboard, polystyrene foam) from the oven.

 • Wipe the oven accessories and interior with a damp cloth. Do not use abrasive or aggressive cloths or cleaners.

 • Heat an empty oven for approximately one hour with the top and bottom heater system at a temperature of 250 °C. The characteristic "new oven scent" will be released; therefore, ventilate the room thoroughly during this process.

Switching on for the first time

After connecting your appliance or after an extended power outage, 12:00 will flash on the display.

Mai întâi, reglați și confirmați următoarele setări de bază.

Modificați-le prin rotirea BUTONULUI. Pentru confirmarea setării dorite, apăsați BUTONUL sau atingeți tastele start | stop .

nastavitev_ure_bio21_il+

1. SETAREA CEASULUI
Setați ora/ceasul. Setați mai întâi minutele; apoi, cursorul va trece la ore.

Pentru a regla sau ajusta ceasul mai târziu, consultați capitolul funcții Suplimentare.

nastavitev_kontrast_bio21_il+

2. REDUCERE LUMINOZITATE ECRAN
Intensitatea medie a luminii reprezintă o setare implicită. Se vor afișa semnul brht și valoarea setată curentă pentru intensitatea luminozității de afișare. Rotiți BUTONUL pentru a mări sau reduce intensitatea luminii.

nastavitev_glas_bio21_il+

3. VOLUM SEMNAL ACUSTIC
Volumul mediu reprezintă setarea implicită. Se vor afișa semnul VoL și valoarea setată curentă pentru volumul semnalului acustic. Rotiți BUTONUL pentru a mări sau reduce volumul tastelor.

After you confirm the selected settings, the clock will appear on the display unit.

Selectarea setărilor

Interfața vă permite să alegeți între mai multe moduri de operare:

 • Modul profesional (pro bake)

 • Modul automat (auto bake)

 • Funcții suplimentare (extra bake)

 • Programul STEP (etapă) din modul profesional (pro bake)

 • Programele automate din modul automat (auto bake)

 • Rotiți BUTONUL pentru derulare setări.

 • Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTONUL sau tasta start | stop .

 • Veți vedea o linie și o săgeată care indică locația parametrului pe care încercați să îl setați.

 • Apăsați și mențineți apăsată tasta start | stop pentru pornirea programului.

simbol_ProBake_bio21_il+Modul profesional Tasta (pro bake)[Coacere profesională]

Această funcție permite setarea parametrilor de coacere - sistemul de coacere, temperatura, preîncălzirea și durata de coacere - în mod liber, la discreția utilizatorului.

Atingeți tasta pro bake și setați următoarele:

nastavitev_ProBake_bio21_il+

A sistemul de coacere
C durata programului
D preîncălzirea
E temperatura

În plus, se pot seta următoarele:
- funcțiile de temporizare (consultați Funcțiile de temporizare)
- modul Step baking [Gătire pe etape]STEP [ETAPA]) (consultați capitolul Step program [Gătire pe etape])
- gratinare (GRATINARE)(consultați capitolul Începerea procesului de gătit)

Preîncălzire

Folosiți funcția de preîncălzire dacă doriți să încălziți cuptorul la temperatura dorită, cât mai repede posibil.
Pentru activarea preîncălzirii, rotiți BUTONUL către setarea de PREÎNCĂLZIRE (consultați imaginea, eticheta D). Confirmați selecția. Apoi, rotiți BUTONUL pentru selectarea semnului complet aprins și confirmarea acestuia. Funcția este acum activată.
Atunci când cuptorul atinge temperatura selectată, procesul de preîncălzire se va opri și se va emite un semnal acustic. Deschideți ușa și introduceți alimentele. Programul va continua automat coacerea cu setările selectate.

După setarea funcției de preîncălzire, nu se poate folosi funcția de pornire întârziată.

CHOOSING THE COOKING SYSTEM

Appliance functions and equipment depend on the model.

Symbol

Utilizare

zg. in sp. grelo_bio21_il+

simbol_steam_bio21_il+

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR1
Utilizați acest sistem pentru coacere convențională, pe un singur rând, pentru sufleuri și pentru coacere la temperaturi reduse (gătire lentă).
Injecția cu abur rezultă în rumenire și consistență crocantă.

Aceste sisteme permit injecția de abur în timpul coacerii (consultați capitolul Începerea procesului de gătit).

velik žar in sp.grelo_bio21_il+

GRĂTAR MARE ȘI SISTEM DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR
Pentru coacere mai rapidă, pe un singur nivel, și pentru rumenire cu crustă crocantă în partea de sus a produselor de patiserie.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

COACERE TURBO
Pentru preparatele la care se dorește o crustă crocantă pe toate părțile. Sistemul este recomandat și ca primă etapă a modului de gătire pe etape, acesta permițând rumenirea rapidă a suprafeței, în primul stadiu, respectiv gătirea lentă, în al doilea stadiu. Carnea va fi suculentă, cu o crustă rumenită frumos.

velik žar_bio21_il+

GRĂTAR MARE
Utilizați sistemul pentru a prepara la grătar alimentele plate, precum pâinea prăjită, sandvișurile, cârnații de grătar, pește, frigărui etc., precum și pentru gratinare și rumenirea crustei. Sistemele de încălzire montate în partea superioară a interiorului cuptorului încălzesc întreaga suprafață.
Temperatura maximă permisă: 240 °C

velik žar in ventilator_BIO21_il+

GRĂTAR MARE CU VENTILATOR
Pentru friptură de pui și porțiuni mai mari de carne pe grătar.

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

SISTEM PIZZA
Acest sistem este optim pentru coacerea de pizza și produse de patiserie cu conținut mare de apă. Utilizați pentru coacere pe un singur rând, atunci când doriți gătirea mai rapidă și mai crocantă.

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

AER CALD
Aerul cald permite un flux de aer cald mai bun în jurul alimentelor. Astfel, acesta usucă suprafața și creează o crustă groasă. Utilizați acest sistem pentru a găti carne, produse de patiserie și legume, și pentru a usca alimentele pe un singur nivel sau pe rânduri multiple.
Injecția cu abur rezultă în rumenire și consistență crocantă sporită a suprafeței.

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR CU VENTILATOR
Pentru coacere uniformă a alimentelor pe un singur nivel și pentru sufleuri.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

simbol_steam_bio21_il+

PRĂJIRE CU AER
Această metodă de coacere formează o crustă crocantă, fără grăsime adăugată. Aceasta este o alternativă sănătoasă la prăjirea de tip fast-food, având mai puține calorii în mâncarea gătită. Adecvat pentru bucăți mai mici de carne, pește, legume și produse congelate pentru prăjit (cartofi prăjiți, nuggets de pui).
Injecția cu abur rezultă în rumenire și consistență crocantă.

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

GRĂTAR CU AER FIERBINTE
Aerul cald permite un flux de aer cald mai bun în jurul alimentelor. Aceasta va usca suprafața. În combinație cu încălzitorul/sistemul de încălzire grill, acesta va rezulta într-o culoare mai intensivă.

Pentru coacerea rapidă a cărnii și a legumelor.

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

COACERE DELICATĂ
Pentru gătirea lentă și controlată a alimentelor delicate (porțiuni moi de carne) și coacerea produselor de patiserie crocante în partea inferioară.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

GRĂTAR CU ELEMENTUL DE ÎNCĂLZIRE INFERIOR ȘI VENTILATORUL
Pentru coacerea optimă a aluaturilor dospite cu drojdie, a oricăror tipuri de pâine și pentru conservarea acestora.

În aceste sisteme, este posibilă utilizarea funcției de gratinare (consultați capitolul Începerea procesului de gătit).

Apăsați lung tasta start | stop pentru a porni procesul de gătire. Setările selectate vor apărea pe ecran.

Step program [Program gătire pe etape])

Acest mod permite coacerea în două etape sau pași (două etape consecutive de gătire sunt combinate într-un proces de gătire lentă).

Funcția poate fi setată în modul tasta pro bake . Apăsați și mențineți apăsată tasta tasta pro bake . Ecranul va afișa STEP1 (Etapa 1 de gătire). Puteți seta procesul de gătire drept o combinație a două etape (Etapa 1 și Etapa 2).

nastavitev_step_bio21_il+

A1 Etapa 1 de gătire STEP1, (STEP2)
C durata programului/finalul programului (consultați capitolul Funcțiile de temporizare)
E temperatura

Rotiți BUTONUL și selectați opțiunea dorită în ETAPA 1. Setați sistemul de coacere și temperatura. De asemenea, puteți seta preîncălzirea și durata preparării. Confirmați opțiunea dvs. prin apăsare BUTONULUI sau a tastei start | stop .

Dacă doriți, puteți continua cu setările pentru ETAPA 2. Mai întâi, atingeți tasta tasta pro bake și selectați opțiunea dorită în ETAPA 2. De asemenea, puteți seta pornirea temporizată, însă nu se poate seta preîncălzirea.
Dacă nu doriți să setați a doua etapă, apăsați și mențineți apăsată tasta tasta pro bake .

Țineți apăsată tasta start|stop pentru a porni procesul de gătire. Mai întâi, cuptorul începe să opereze cu setările selectate pentru PASUL 1. După finalizarea Etapei 1, se activează Etapa 2.

simbol_AvtoBake_bio21_il+MODUL AUTOMAT Tasta (auto bake) [Coacere automată]

În acest mod, puteți opta între sistemele speciale de coacere sau programele automate (programe prestabilite pentru anumite tipuri de alimente).

Sisteme speciale de coacere

Atingeți tasta auto bake și setați următoarele:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il+

B sisteme speciale de coacere
C durata programului (consultați capitolul Funcțiile de temporizare)
E temperatura

Rotiți BUTONUL și faceți setările. Se vor afișa valorile presetate: Puteți modifica temperatura și durata programului.

Symbol

Utilizare

peka zamrzjene hrane_bio21

COACEREA ALIMENTELOR CONGELATE2
Această metodă permite coacerea alimentelor congelate într-un interval de timp mai scurt, fără preîncălzire. Ideală pentru produse congelate coapte în prealabil (produse de panificație, croissant, lasagna, cartofi prăjiți, nuggets de pui), carne și legume.

În aceste sisteme, este posibilă utilizarea funcției de gratinare (consultați capitolul Începerea procesului de gătit).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZA SYSTEM
This system is optimal for baking pizza and pastry with higher water content. Use it to bake on a single rack, when you want the food to be done faster and to be crunchy.

počasna peka_bio21

COACERE LENTĂ3
Pentru gătirea delicată, lentă și uniformă a cărnii, a peștelui și a produselor de patiserie pe un singur rând. Această metodă de gătit va lăsa carnea cu un conținut mai mare de apă în interior, făcând-o mai suculentă și mai fragedă, în timp ce produsele de patiserie vor fi rumenite/coapte uniform. Acest sistem este folosit în intervalul de temperatură 140 °C și 220 °C

Este folosit pentru a obţine o clasă de eficienţă energetică în conformitate cu standardul EN 60350-1.

simbol_airfry_bio21_il+

PRĂJIRE CU AER
Această metodă de coacere formează o crustă crocantă, fără grăsime adăugată. Aceasta este o alternativă sănătoasă la prăjirea de tip fast-food, având mai puține calorii în mâncarea gătită. Adecvat pentru bucăți mai mici de carne, pește, legume și produse congelate pentru prăjit (cartofi prăjiți, nuggets de pui).

Preîncălzire

Procedurile de gătire a anumitor feluri de mâncare în modul automat includ și funcția de preîncălzire. Semnul se va aprinde complet. Atunci când cuptorul atinge temperatura selectată, procesul de preîncălzire se va opri și se va emite un semnal acustic. Deschideți ușa și introduceți alimentele. Programul va continua automat coacerea cu setările selectate.

După setarea funcției de preîncălzire, nu se poate folosi funcția de pornire întârziată.

Programe automate

În modul automat Tasta (auto bake) [Coacere automată]puteți opta între numeroase programe automate (aparatul va recomanda metoda optimă de gătire, temperatură și durată de gătire, în funcție de tipul de alimente specificat).

Apăsați și mențineți apăsată tasta the auto bake pentru afișarea programelor automate pe ecran (consultați tabelul). Sistemul sugerat de coacere, temperatura și durata pot fi modificate la discreția dvs. După caz, puteți seta greutatea alimentelor.
Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON. Țineți apăsată tasta start | stop pentru a porni procesul de gătire. Se vor afișa pe ecran valorile presetate.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il+

A sistemul de coacere
C indicator automat program/durată program
D preîncălzirea
E cantitatea selectată

Indicații

Nume program

Echipamente

Nivel

Preîncălzire

Rotire

Pr01

piped cookies

tava de copt puțin adâncă

3

da

nu

Pr02

cupcakes

tava de copt puțin adâncă

3

da

nu

Pr03

Pandișpan

tava de copt/vasul de pe grătar

2

da

nu

Pr04

yeast-leavened small pastry

tava de copt puțin adâncă

2

da

nu

Pr05

puff pastry

tava de copt puțin adâncă

2

da

nu

Pr06

plăcintă cu mere

tava de copt/vasul de pe grătar

2

nu

nu

Pr07

Ștrudel cu mere

tava de copt puțin adâncă

2

nu

nu

Pr08

Sufleu de ciocolată

tava de copt/vasul de pe grătar

3

da

nu

Pr09

rising and proofing

tava de copt puțin adâncă

2

nu

nu

Pr10

bread

tava de copt puțin adâncă

2

da

nu

Pr11

Friptură de porc

vas de copt mic pe ghidajul din sârmă

2

nu

nu

Pr12

Friptură de vită

vas de copt mic pe ghidajul din sârmă

2

nu

nu

Pr13

Carne de pui - pui întreg

grătarul cu o tavă de picurare

2

nu

după 2/3 din timpul de gătire

Pr14

Carne de pui - bucăți mici

grătarul cu o tavă de picurare

3

nu

după 2/3 din timpul de gătire

Pr15

meat loaf

tava de copt/vasul de pe grătar

2

nu

nu

Pr16

Friptură de vită la cuptor

grătarul cu o tavă de picurare

4

nu

după 2/3 din timpul de gătire

Pr17

Carne- Gătire lentă

vas de copt mic pe ghidajul din sârmă

2

da

nu

Pr18

Pește la cuptor/la grătar

grătarul cu o tavă de picurare

4

nu

după 2/3 din timpul de gătire

Pr19

cartofi copți - wedges

tavă de cop adâncă multifuncțională

3

nu

nu

Pr20

Sufleu de legume

tava de copt/vasul de pe grătar

2

nu

nu

Pr21

lasagne

tava de copt/vasul de pe grătar

2

nu

nu

Pr22

pizza

tava de copt puțin adâncă

1

da

nu

Funcția de gratinare poate fi utilizată cu anumite programe automate (consultați capitolul Începerea procesului de gătit).

TIMER FUNCTIONS

Rotiți BUTON pentru a selecta funcția dorită de temporizare.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il+

simbol_trajanje delovanja_bio21_il

Gătire cronometrată
În acest mod, puteți specifica durata de operare a cuptorului (timp de gătire).
Simbolul duratei de gătiresimbol_trajanje delovanja_bio21_ilpe ecran. Rotiți BUTONUL pentru a seta timpul de gătire dorit. Atingeți tasta start | stop pentru confirmarea setărilor.

Țineți apăsată tasta start | stop pentru a porni procesul de gătire.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Setarea începerii întârziate

După activarea funcției de preîncălzire, nu se poate folosi funcția de pornire întârziată.

Use this function when you wish to start cooking the food in the oven after a certain period of time. Place the food into the oven, then set the system and temperature. Then, set the program duration and the time when you wish your food done.

Exemplu:
Ora curentă: 12:00 (prânz)
Durata preparării: 2 ore
Finalizare gătire la 18:00 (6 P.M.)

Se va afișa pe ecran simbolul duratei de gătiresimbol_trajanje delovanja_bio21_il(în cazul nostru, ora 2:00). Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON. Rotiți BUTONUL pentru a seta timpii în care vreți ca alimentele să fie gata (în cazul nostru, 18:00 sau 6:00 P.M.). Se va afișa pe ecran timpul dorit de finalizare a preparării (18:00). Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON.

Țineți apăsată tasta start | stop pentru a porni procesul de gătire.

În ce așteptați activarea, cuptorul se comută în stand-by parțial (ecranul se stinge). Cuptorul va porni cu setările selectate, automat (în cazul nostru, 16:00 sau 4:00 P.M.). Cuptorul se va opri la ora selectată (în cazul nostru, 18:00 sau 6:00 P.M.).

Se va afișa pe ecran timpul dorit de finalizare a preparării, iar ceasul se va afișa alternativ pe ecran.

După expirarea timpului, cuptorul se va opri automat. Semnele End [Sfârșit] și 00.00 se vor afișa alternativ pe ecran. Se va emite un semnal acustic, care poate fi oprit prin atingerea oricărei taste. După un minut, semnalul acustic se va opri automat.

This function is not suitable for food requiring a preheated oven.

Nu păstrați alimente perisabile în cuptor pentru perioade îndelungate. Înainte de utilizarea acestui mod, verificați dacă ceasul sau aparatul au fost setate corect.

simbol_alarm_bio21_il

Setarea minutarului
Minutarul poate fi folosit separat de funcția cuptorului. Cea mai lungă setare posibilă este de 24 de ore. Pe parcursul ultimului minut, minutarul afișează secundele rămase.
Rotiți BUTONUL pentru selectareasimbol_alarm_bio21_ilsimbolului și confirmați fiecare setare. Rotiți BUTONUL pentru a seta minutarul. Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON.

Funcția de temporizator selectată poate fi resetată la 00:00 prin apăsarea lungă a BUTONULUI.

The most recently used timer function values will be stored and offered as preset values the next time you use the timer. These settings may also be deactivated (see chapter Selecting extra functions, Adaptive function).

simbol_ExtraBake_bio21_il+SELECTAREA FUNCȚIILOR SUPLIMENTARE Tasta (extra bake) [Coacere suplimentară]

Atingeți tasta extra bake pentru afișarea funcțiilor suplimentare cu valorile presetate respective pe ecran.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il+

C durata de gătire
D program
E temperatura presetată

Rotiți BUTONUL pentru selectarea programului. Se vor afișa valorile presetate: Unele programe permit setarea temperaturii și a timpului de gătire.

Rotiți BUTONUL pentru derulare prin programe. Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON sau tasta start | stop .

aqua_bio21

1. Aqua clean
Acest program permite eliminarea cu ușurință a petelor din cuptor (consultați capitolul Curățare și mentenanță).

simbol_odtaljevanje_bio21_il+

2. Decongelarea
Utilizați această funcție pentru dezghețare lentă a alimentelor (prăjituri, produse de patiserie, pâine, chifle și fructe congelate). Valorile programului presetate poate fi modificată (temperatură, durata preparării).
La jumătatea timpului de decongelare, alimentele trebuie întoarse, agitate și separate dacă au fost înghețate împreună.

simbol_pogrevanje_bio21_il+

3. Reîncălzire
Acesta este utilizat pentru a menține calde alimentele care au fost deja preparate. Puteți seta temperatura și ora de pornire și oprire a reîncălzirii.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il+

4. Încălzire placă
Folosiți această funcţie pentru a reîncălzi vesela (farfurii, ceşti) înainte de a servi mâncarea pentru a o menţine caldă mai mult timp. Puteți seta temperatura și ora de pornire și oprire a reîncălzirii.

CHOOSING THE GENERAL SETTINGS

Apăsați și mențineți apăsată tasta extra bake . Pe ecran se va afișa SEtt timp de câteva secunde. Apoi, se va afișa meniul cu setări generale.

nastavitev_sett_bio21_il+

Rotiți BUTONUL pentru derulare setări. Confirmați fiecare setare, apăsând pe BUTON sau tasta start | stop .

nastavitev_ure_bio21_il+_1

1. Afișare ceas
Rotiți BUTONUL pentru a seta ora. CLoc pe ecran. După confirmare, puteți alege între afișajul de tip 12h și 24h. Confirmați, apoi setați ora/ceasul. Mai întâi, setați minutarul. Confirmați, apoi setați ora și confirmați din nou.

nastavitev_glas_bio21_il+

2. Volum semnal acustic
Alegeți dintre cele trei niveluri de volum. Rotiți BUTONUL pentru a alege setările VoL . Confirmați setările și setați volumul. Acestea sunt cele patru niveluri disponibile de volum (bara zero - OPRIRE, una, două sau trei bare).

nastavitev_kontrast_bio21_il+

3. Iluminare ecran
Optați între trei niveluri de afișare a intensității luminoase. Rotiți BUTONUL pentru selectarea brht . Confirmați selecția și alegeți o intensitate mai mare sau mai mică. Acestea sunt cele trei niveluri disponibile de iluminare (una, două sau trei bare).

nastavitev_predgretje_bio21_il+_1

4. Preîncălzire automată
Această funcție permite adăugarea automată a preîncălzirii rapide la sistemele de coacere care permit acest lucru.
Rotiți BUTONUL pentru selectarea Auto . Selectați ON [PORNIRE] sau OFF [OPRIRE].

nastavitev_sabb_bio21_il+

5. Sabbath [Menținere la cald]
Funcția Sabbath [Menținere la cald] permite menținerea alimentelor calde în cuptor, fără a porni sau opri cuptorul.
Rotiți BUTONUL pentru selectarea opțiunii SAbb. Rotiți BUTONUL la ON [PORNIRE] sau OFF [OPRIRE].
Funcția este dezactivată ca valoare implicită din fabrică, dar poate fi și activată. Durata activării funcției poate fi setată între 24 și 72 de ore. Confirmați selecția. Apăsați și mențineți apăsată tasta start | stop pentru a începe numărătoarea inversă.
Se va aprinde un bec în cuptor. Toate sunetele și operațiunile vor fi dezactivate, cu excepția tastei on | off .

În cazul unei pene de curent, modul Sabbath va fi dezactivat și cuptorul va reveni la starea inițială.

nastavitev_nočni način_bio21_il+

6. Unitate de afișare - mod noapte
Această funcție va reduce automat luminozitatea ecranului (comutare între nivel de iluminare ridicat sau scăzut) în timpul nopții (8:00 P.M. până la 6:00 A.M.) Selectați nGht . Rotiți BUTONUL la ON [PORNIRE] sau OFF [OPRIRE].

nastavitev_pripravljenost_bio21_il+

7. În așteptare
Această funcție comută automat între pornirea și oprirea afișării ceasului. Selectați hidE . Rotiți BUTONUL la ON sau OFF.

nastavitev_adaptivne_bio21_il+

8. Funcție adaptivă
Această funcție permite ajustarea Temperaturii și timpului de gătire setat. Funcția este activată ca valoare implicită din fabrică, dar poate fi și dezactivată.
Atunci când funcția este activată, se va afișa cel mai recent timp de gătire. Au fost luate în calcul setările pentru cea mai recentă sesiune de gătire, de cel puțin 1 minut.
Se va afișa AdPt pe ecran. Pentru a dezactiva funcția, rotiți BUTONUL în poziția OFF [OPRIRE]. Urmați aceeași procedură pentru activarea funcției. Selectează „On” pe ecran.

nastavitev_wifi_bio21_il+

9. WIFI (în funcție de model)
Această funcție activează sau dezactivează conexiunea Wi-Fi a aparatului. Selectați setarea Conn . Rotiți BUTONUL la ON sau OFF.

nastavitev_tovarniške_bio21_il+

10. Setări din fabrică
Această funcție permite resetarea aparatului la valorile din fabrică. Se va afișa FAct pe ecran. Rotiți BUTONUL pentru selectarea opțiunii rES pentru setări din fabrică. Apoi, confirmați prin apăsarea și menținerea tastei de pornire/oprire .

After a power outage or after the appliance is switched off, additional function settings will remain stored for no more than a few minutes. Then, all settings, except for the acoustic signal volume and display dimmer will be reset to factory defaults.

Începerea procesului de gătit

simbol_start stop_bio21_il

Începeți procesul de gătire prin apăsarea lungă a tastei start | stop .
Până la atingerea temperaturii setate, pentru prima dată, temperatura curentă și cea setată vor alterna pe unitatea de afișare. Simbolul de temperatură se aprinde intermitent, mai întâi. Atunci când s-a atins temperatura dorită, acesta se va opri.

If no timer function is selected, cooking time will appear on the display unit. A short acoustic signal is emitted when the oven reaches the selected temperature.

simbol_gratin_bio21_il+

Gratinare suplimentară
Puteți activa această funcție la 10 minute după pornirea procesului de gătire (simbolul GRATINARE pe ecran). Selectați funcția prin rotirea BUTONULUI și apăsați pentru confirmare. Se va afișa pe ecran timpul de gătire de 10 minute (10:00). Rotiți BUTONUL pentru a seta durata de gratinare.
Această funcție poate fi dezactivată prin rotirea BUTONULUI. Selectați și confirmați pentru dezactivare.

Funcția este folosită în ultimul stadiu de coacere sau după procesul de coacere, atunci când se adaugă sos (frecare umedă) sau frecare uscată pe alimente sau atunci când doriți rumenirea suplimentară a crustei. Se va forma o crustă aurie pe pește în timpul procesului de gratinare, care protejează alimentele de uscare, în timp ce transmite un aspect mai plăcut și o aromă mai plăcută.

End of cooking and switching off the oven

Apăsați lung tasta start | stop pentru a opri temporar procesul. Se va afișa End [Sfârșit] pe ecran și se va emite un semnal acustic.

După finalizarea procesului de gătire, toate setările de temporizare vor fi oprite și șterse, cu excepția minutarului. Se va afișa momentul zilei (ceas). Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze pentru un timp.

After the use of the oven, some water may be left in the condensate channel (underneath the door). Wipe the channel with a sponge or a cloth.

General tips and advice for baking

 • Remove all unnecessary equipment from the oven during baking

 • Use equipment made of heat-resistant non-reflective materials (supplied baking sheets, trays, and dishes, enamel-coated cookware, tempered glass cookware). Bright-coloured materials (stainless steel or aluminium) materials reflect heat. As a result, thermal processing of food in them is less effective.

 • Always insert the baking sheets and trays to the end of the guides. When baking on the wire rack, place the baking dishes or trays in the middle of the rack.

 • For optimum food preparation, we recommend observing the guidelines specified in the cooking table. Choose the lower specified temperature and the shortest specified cooking time. When this time expires, check the results and then adjust the settings as necessary.

 • Unless it is absolutely necessary, do not open the oven door during baking.

 • Do not place the baking trays directly onto the oven cavity bottom.

 • Do not use the all-purpose deep baking tray on the 1st guide level while the appliance is operating.

 • Do not cover the oven cavity bottom or the wire rack with aluminium foil.

 • With longer cooking programs, you can switch off the oven approximately 10 minutes before the end of cooking time to make use of the accumulated heat.

 • Always place the baking dishes onto the wire rack.

 • When baking on several levels at the same time, insert the all-purpose deep baking tray into the lower level.

 • When cooking according to recipes from older cookbooks, use the bottom and top heater system (as in conventional ovens) and set the temperature 10 °C lower than specified in the recipe.

 • If you are using parchment paper, make sure it is resistant to high-temperatures. Always trim it accordingly. Parchment paper prevents the food from sticking to the baking sheet and makes it easier to remove the food from the baking sheet.

 • When cooking larger cuts of meat or pastry with higher water content, a lot of steam will be generated inside the oven, which in turn may condense on the oven door. This is a normal phenomenon which will not affect the operation of the appliance. After the cooking process, wipe the door and the door glass dry.

 • When baking directly on the wire rack, insert the all-purpose deep tray one level lower to serve as a drip tray.

 • Preheating: Only preheat the oven if required by the recipe of in the tables in these instructions for use. If you are preheating the oven, do not insert the food into the oven until the oven is fully heated. Temperature has a substantial effect on the final result. Preheating is recommended for delicate cuts of meat (sirloin), and for yeast-leavened and sponge dough that require a shorter baking time. Heating an empty oven consumes a lot of energy. Therefore, if possible, we recommend cooking several dishes in succession, or making several dishes simultaneously.

  Dishes that require a fully pre-heated oven are indicated with one asterisk in the table * , while dishes for which a 5-minute preheat will suffice are indicated with two asterisks **. In this case, do not use the rapid preheat mode.

 • GentleBake: Allows slow and controlled cooking at a low temperature. The meat juices are distributed evenly, and the meat remains juicy and tender. The GentleBake slow cooking method is suitable for delicate boneless meat cuts. Before slow cooking, sear the meat thoroughly from all sides in a frying pan.

uporaba_entry steam_bio21

In systems with steam injection, insert the shallow baking sheet in the first-level guide, while the oven is still cool. Pour a maximum of 2 dl of water onto the baking sheet. Place the food to be cooked on the second level and start the system.

If you are using a deep baking tray, insert it one level higher than specified in the recommended settings table.
For optimum operation of the function, do not open the oven door and do not add water during the cooking process.

Cooking table

Dish

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

PASTRY AND BAKERY PRODUCTS

Pastry/cakes in moulds

Pandișpan

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160

30-40

pie with filling

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180

60-70

marble cake

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

50-60

cake with leavened dough, Gugelhupf (Bundt cake, pound cake)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-180

45-55

open pie, tart

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

35-45

brownies

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

30-35

pastry on baking trays and sheets

strudel

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

60-70

strudel, frozen

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

sponge roll

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180*

13-18

Buchteln

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

180-190

30-40

biscuits, cookies

cupcakes

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160 *

25-35

cupcakes, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

155-165 *

30-40

yeast-leavened small pastry

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180 *

17-22

yeast-leavened small pastry, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

160 *

18-25

puff pastry

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200 *

15-20

puff pastry, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170 *

25-30

cookies/biscuits

piped cookies

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

150 *

30-40

piped cookies, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150 *

30-40

piped cookies, 3 levels

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

145 *

40-50

cookies/biscuits

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170 *

15-20

biscuits, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

150-160 *

20-25

meringue

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

80-100 *

120-150

meringue, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

80-100 *

120-150

macarons

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

macarons, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

130-140 *

15-20

bread

rising and proofing

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

40-45

30-45

bread on a baking sheet

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

190-200

40-55

bread on a baking sheet, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-200 *

40-55

bread in a tin

1

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-45

bread in a tin, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210

30-45

flatbread (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

270

15-25

fresh bread rolls (Semmel/morning rolls)

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

10-15

fresh bread rolls (Semmel/morning rolls), 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-210 *

15-20

toasted bread

5

velik žar_bio21_il+

240

4-6

open sandwiches

5

velik žar_bio21_il+

240

3-5

pizza and other dishes

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 rack levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

210-220 *

25-30

frozen pizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

frozen pizza, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

200-220

10-20

savoury pie, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

180-190

40-50

CARNE

beef and veal

beef roast (loin, rump), 1.5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

160-170

130-160

boiled beef, 1.5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

200-210

90-120

sirloin, medium done, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

170-190 *

40-60

beef roast, slow cooked

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

250-300

beef steaks, well done, thickness 4 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-30

burgers, thickness 3 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

25-35

veal roast, 1.5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

160-170

120-150

pork

pork roast, rump, 1.5 kg

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il+

170-180

100-130

pork roast, shoulder, 1.5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

90-120

pork loin, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

80-100 *

80-100

pork roast, slow cooked

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

200-230

pork ribs, slow cooked

2

zg. in sp. grelo_bio21_il+

120-140 *

210-240

pork chops, thickness 3 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

20-25

poultry

perutnina, 1.2 - 2.0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il+

200-220

60-80

poultry with stuffing, 1.5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

70-90

poultry, breast

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

170-180

45-60

chicken thighs, wings

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

210-220

25-40

poultry, breast, slow cooked

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

100-120 *

60-90

meat dishes

meat loaf, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

170-180

60-70

grill sausages, bratwurst

4

velik žar_bio21_il+

230 **

8-15

FISH AND SEAFOOD

whole fish, 350 g

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230-240

12-20

fish fillet, thickness 1 cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

8-12

fish steak, thickness 2cm

4

velik žar_bio21_il+

220-230

10-15

scallops

4

velik žar in ventilator_BIO21_il+

230 *

5-10

shrimps

4

velik žar_bio21_il+

230 *

3-10

LEGUME

baked potatoes, wedges

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

30-40

baked potatoes, halved

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

200-210 *

40-50

stuffed potato (jacket potato)

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

French fries, home-made

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

20-30

mixed vegetables, wedges

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

190-200

30-40

stuffed vegetables

3

velik žar in ventilator_BIO21_il+

190-200

30-40

CONVENTIONAL PRODUCTS – FROZEN

French fries

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

20-25

French fries, 2 levels

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

190-210

30-40

Chicken medallions

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220 *

12-17

Fish fingers

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il+

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

diced vegetables

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissants

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

BAKED PUDDINGS, SOUFFLÉS AND DISHES AU GRATIN

potato moussaka

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il+

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

180-190

35-45

sweet baked pudding

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180

40-60

sweet soufflé

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

160-180*

35-45

dishes au gratin

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il+

170-190

30-45

stuffed tortillas, enchiladas

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

180-200

20-35

grilling cheese

4

velik žar_bio21_il+

240 **

6-9

OTHER

preservation

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il+

180

30

sterilization

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il+

125

30

cooking in a bain-marie (double boiler)

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il+

150-170 *

/

reheating

3

zg. in sp. grelo_bio21_il+

60-95

/

plate warming

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il+

75

15

Cooking with a temperature probe (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(în funcţie de model)

The temperature probe allows for accurate monitoring of the core temperature of the food during cooking.

The temperature probe should not be in direct vicinity of the heating elements.

priklop sonda_bio21_il+

1Stick the metal end of the probe into the thickest part of the food.

2Introduceți ștecherul sondei în priza amplasată în colțul din dreapta-sus, în parte din față a interiorului cuptorului (vezi figura). SEnS pe ecran.

NOTE: When you insert the probe into the socket, the preset functions on the oven are deleted.

3Selectați sistemul dorit și temperatura de gătit (în intervalul de temperatură de până la 230 °C). Simbolul de operare a sondei și temperatura presetată se vor afișa pe ecran. Pentru a modifica temperatura, rotiți BUTONUL. Selectați temperatura maximă finală dorită (în intervalul de temperatură între 30 și 99 °C).

NOTE: When using the probe, setting the cooking time is not possible.

4Confirmați fiecare setare, apăsând pe start | stop .

5When the set core temperature is reached, the oven will stop operating. End will appear on the display unit. An acoustic signal will be heard which you may turn off by touching any key. After one minute, the acoustic signal will be switched off automatically.

During the cooking process, set and current food core temperature alternate on the display unit. You may change the cooking temperature or the target food core temperature during the cooking process.

Correct use of the probe, by type of food:

 • poultry: stick the probe in the thickest part of the breast;

 • red meat: stick the probe into a lean part that is not marbled with fat;

 • smaller chunks with bone: stick them into an area along the bone;

 • fish: stick the probe behind the head, towards the spine.

After use, carefully remove the probe from the food, unplug from the socket in the oven cavity, and clean it.

If you do not use the probe, remove it from the oven.

Recommended doneness levels for different types of meat

Tip aliment

blue (raw)

medium rare

medium

medium well

well done

CARNE DE VITĂ

beef, roast

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

beef, sirloin

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

roast beef/rump steak

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgers

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

CARNE DE VIŢEL

veal, sirloin

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

veal, rump

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

PORC

roast, neck

/

/

/

65-70

75-85

pork, loin

/

/

/

60-69

/

meat loaf

/

/

/

/

80-85

CARNE DE MIEL

lamb

/

60-65

66-71

72-76

77-80

CARNE DE OAIE

mutton

/

60-45

66-71

72-76

77-80

CARNE DE CAPRĂ

goat

/

60-45

66-71

72-76

77-80

CARNE DE PUI

poultry, whole

/

/

/

/

82-90

poultry, breast

/

/

/

/

62-65

FISH AND SEAFOOD

trout

/

/

/

62-65

/

tuna

/

/

/

55-60

/

salmon

/

/

/

52-55

/

Întreținere & curățare

Before cleaning, unplug the appliance from the power mains and wait for the appliance to cool down.

Copiii nu trebuie să cureţe aparatul fără a fi supravegheaţi.

For easier cleaning, oven cavity and baking tray and sheet are coated with special enamel for a smooth and resistant surface.

Regularly clean the appliance and use warm water and hand dishwashing liquid to remove larger impurities and limescale. Use a clean soft cloth or sponge cloth.

Appliance exterior: use hot soapsuds and a soft cloth to remove impurities, then wipe the surfaces

dry.

Appliance interior: for stubborn dirt and grime, use conventional oven cleaners. When using such cleaners, thoroughly wipe the appliance with a wet cloth to remove all cleaner residue.

Accessories and guides: clean with hot soapsuds and a damp cloth. For stubborn dirt and grime, we recommend prior soaking and use of a brush.

If the cleaning results are not satisfactory, repeat the cleaning process.

Never use aggressive or abrasive cleaners and accessories (abrasive sponges and detergents, stain and rust removers, scrapers for glass ceramic plates).

Oven equipment is dishwasher-safe.

Food residue (fat, sugar, protein) can ignite during the use of the appliance. Therefore, remove larger chunks of dirt from the oven interior and accessories before each use.

Folosirea programului Aqua Clean pentru curățarea cuptorului

Acest program facilitează îndepărtarea oricăror pete din interiorul cuptorului.
Pentru o curățare cât mai eficientă, se recomandă utilizarea regulată a acestei funcții, după fiecare preparare.
Înainte de a porni programul de curățare, ștergeți toate reziduurile vizibile de mizerie și alimente din interiorul cuptorului.

čiščenje_aqua_bio21

1Introduceți tava puțin adâncă pe primul nivel de ghidare și turnați 0,4 litri de apă fierbinte în aceasta.

2Atingeți tasta extra bake pentru afișarea funcțiilor suplimentare pe ecran. Rotiți BUTONUL, în direcția simbolului aqua_bio21. Se vor afișa pe ecran valorile presetate.

3Durata programului este de 30 de minute. La finalizarea procesului de gătit, se va afișa End [Sfârșit] pe ecran.

4După ce programul s-a încheiat, scoateți cu grijă tava, cu ajutorul unor mănuși (este posibil să fi rămas apă în tavă). Ștergeți petele cu o cârpă umedă și spumă. Ștergeți bine aparatul, cu o cârpă umedă, pentru a îndepărta toate reziduurile de curățare.

În cazul în care procesul de curățare nu s-a încheiat cu succes (dacă există urme persistente de murdărie), repetați procesul.

Utilizați sistemul Aqua Clean când cuptorul s-a răcit complet..

Removing wire and fixed pull-out (extendible) guides

odstranitev vodil_bio21

AApucaţi ghidajele de partea inferioară şi trageţi-le spre centrul interiorului cuptorului.

BScoateţi-le din orificiile din partea superioară.

When removing the guides, take care not to damage the enamel coating.

Removing and replacing the oven door and glass panes

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1În primul rând, deschideţi complet uşa (cât de mult posibil).

2Oven door is attached to the hinges with special supports that also include safety levers. Rotate the safety levers towards the door by 90°. Slowly close the door to a 45° angle (relative to the position of the fully closed door); then, lift the door and pull it out.

Oven door glass pane can be cleaned from the inside, but it has to be removed from the appliance door first. First, proceed as described under item 2, but do not remove it.

3Remove the air guide. Hold it on the left- and right-hand side of the door with your hands. Remove it by slightly pulling it towards you.

4Hold the door glass at the upper edge and remove it. To the same for the second and third glass pane (depending on the model).

5To replace the glass panes, observe the reverse order.

Pentru a înlocui uşa, aplicaţi procedura în ordine inversă. Dacă uşa nu se deschide sau închide corespunzător, asiguraţi-vă că crestăturile de pe balamale sunt aliniate cu bazele balamalei.

The oven door hinge can close with considerable force. Therefore, always rotate both safety levers to the support when fitting or removing the appliance door.

Soft door closing and opening

Oven door is fitted with a system that dampens the door closing force, starting at the 75-degree angle. It allows simple, quiet, and gentle opening and closing of the door. A gentle push (to a 15° angle relative to the closed door position) is enough for the door to close automatically and softly.

În cazul în care forța aplicată pentru închiderea ușii este prea puternică, efectul sistemului va fi redus sau sistemul va fi ocolit pentru siguranța acestuia.

Înlocuirea becului

The bulb is a consumable and therefore not covered by warranty. Before replacing the bulb, remove all accessories from the oven.

Halogen lamp: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Unscrew and remove the cover (in anti-clockwise direction). Remove the halogen bulb.

2Use a flat plastic tool to remove the cover. Remove the halogen bulb.

Take care not to damage the enamel coating.
Use protection to avoid burning yourself.

Only replace the light bulb when the appliance is disconnected from power supply.

Tabel depanare și erori

Avertismente speciale şi raportare erori

În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat de producător.

Înainte de efectuarea oricărei reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie prin scoaterea siguranţei sau a ştecherului din priza de perete.

Any unauthorized repairs of the appliance may result in electric shock and short circuit hazard; therefore, do not perform them. Leave such work to an expert or a service technician.

In case of minor problems with appliance operation, check this manual to see if you can fix the problem yourself.

If the appliance is not operating properly or at all due to inappropriate operation or handling, a visit from a service technician shall not be free of charge, even during the warranty period.

Save the instructions for future reference and pass them on to any subsequent owners or users of the appliance.

În cele ce urmează sunt prezentate sfaturi pentru soluționarea unor probleme comune.

Problemă/eroare

Cauză

Siguranţa principală sare des.

Sunaţi un tehnician.

Iluminatul cuptorului nu funcţionează.

The process of changing the light bulb in the oven is described in the chapter Replacing the bulb.

Control unit is not responding, the screen is frozen.

Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes (undo the fuse or switch off the main switch); then, reconnect the appliance and switch it on.

Error code ErrX is displayed.

In case of a double-digit error code, ErXX will be displayed.

There is an error in the electronic module operation. Disconnect the appliance from the power mains for a few minutes.

If the error is still indicated, call a service technician.

If the problems persist despite observing the above advice, call an authorized service technician. Repair or any warranty claim resulting from incorrect connection or use of the appliance shall not be covered by the warranty. In this case, the user will cover the cost of repair.

Evacuare

kanta1_FACE_LIFT

Ambalajul este confecționat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun risc pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi considerat un deșeu casnic. Predați produsul unui centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea corectă a produsului va ajuta la eliminarea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării incorecte a produsului. Pentru informații detaliate privind eliminarea și reciclarea produsului, vă rugăm să contactați autoritatea municipală competentă responsabilă de gestionarea deșeurilor, serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Ne rezervăm dreptul asupra oricăror modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

Notele dvs.

 

843539