KÄYTTÖOHJE

UUNIN KÄYTTÖOHJE

Tärkeä varoitus

Kiitämme sinua luottamuksestasi ja siitä, että ostit laitteemme.

Tämä yksityiskohtainen ohje on suunniteltu helpottamaan tuotteen käyttöä. Sen tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi mahdollisimman nopeasti.

Varmista, että ostamassasi laitteessa ei ole vaurioita. Jos havaitset siinä kuljetusvaurioita, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai paikalliseen myymälään, josta laite toimitettiin. Löydät puhelinnumeron laskusta tai toimitusasiakirjoista.

Asennus- ja liitäntäohjeet toimitetaan erillisessä ohjeessa.

Käyttö-, asennus- ja liitäntäohjeet ovat saatavilla myös verkkosivustoltamme:

http://www.gorenje.com

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

Varoitus – yleinen vaara

On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

Turvatoimenpiteet

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA – LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen, jossa on asiaankuuluva erotusjärjestelmä. Kiinteän johdotuksen on vastattava johdotusmääräyksiä.

Yhteyden katkaisemistapa tulee liittää kiinteään johdotukseen asetusten mukaisesti.

Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi (koskee vain laitteita, joiden mukana on virtajohto).

Laite kuumenee käytön aikana. Vältä koskemasta uunin sisällä oleviin lämpövastuksiin.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

VAROITUS: Laitteen kosketettavat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä pienet lapset loitolla laitteesta.

VAROITUS: Laite ja jotkut sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskemasta lämpövastuksiin. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisilla ajastimilla tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

Käytä vain tälle uunille suositeltavaa lämpötila-anturia.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia uuninluukun lasin / keittotason saranoidun kannen lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumiseen.

Älä puhdista laitetta höyry- tai korkeapainepuhdistimilla, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi varmista ennen lampun vaihtamista, että laite on irrotettu verkkovirrasta.

Älä koskaan kaada vettä suoraan uunin sisäosaan. Lämpötilaerot voivat vaurioittaa emalipinnoitetta.

Uunin turvallinen ja oikea käyttö pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

Poista ennen automaattisen puhdistuksen käynnistämistä kaikki varusteet uunista: ritilä, paahtosarja, kaikki paistopellit, liha-anturi, lanka- ja teleskooppikiskot sekä kaikki muut astiat, jotka eivät kuulu varusteisiin.

Poista ennen puhdistuksen käynnistämistä kaikki läikkyneet nestejäämät ja kaikki liikkuvat osat uunin sisäosasta.

Automaattisen puhdistuksen aikana uuni kuumenee erittäin kuumaksi ja se on erittäin kuuma myös ulkopuolelta. Palovammojen vaara! Pidä lapset poissa uunin luota.

Muita tärkeitä turvallisuusvaroituksia

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten esim. huoneiden lämmitykseen, lemmikkien tai muiden eläinten, paperin, kankaiden, yrttien tms. kuivaamiseen. Seurauksena voi olla loukkaantumisia tai tulipalon vaara.

Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen, jossa on asiaankuuluva erotusjärjestelmä. Kiinteän johdotuksen on vastattava johdotusmääräyksiä.

Älä nosta laitetta pitämällä kiinni luukun kahvasta.

Uuninluukun saranat voivat vaurioitua, jos niitä ylikuormitetaan. Älä seiso tai istu avatun uuninluukun päällä tai nojaa sitä vasten. Älä myöskään aseta painavia esineitä avoimen uuninluukun päälle.

Jos tämän laitteen lähellä sijaitsevien muiden laitteiden virtajohdot jäävät uuninluukun väliin, ne voivat vahingoittua ja aiheuttaa oikosulun. Pidä siksi muiden laitteiden virtajohdot turvallisen matkan päässä.

Uunin luukku tulee hyvin kuumaksi käytön aikana. Joihinkin malleihin on asennettu lisäsuojaksi kolmas lasi, joka alentaa luukun ulkopinnan lämpötilaa.

Varmista, että tuuletusaukot eivät milloinkaan ole peitettyinä tai tukittuina.

Älä vuoraa uunin sisäseiniä alumiinifoliolla äläkä aseta uunipeltejä tai muita keittoastioita uunin pohjalle. Tämä estää ilmaa kiertämästä uunissa, hidastaa ruoan valmistumista ja vahingoittaa emalipintaa.

Suosittelemme välttämään uuninluukun avaamista ruoanvalmistuksen aikana, sillä se lisää virrankulutusta ja lisää kondenssiveden kertymistä.

Ole varovainen paistoprosessin lopussa ja paistamisen aikana uuninluukkua avatessasi palovammavaaran vuoksi.

Jätä kalkkikertymien estämiseksi uuninluukku auki paistamisen tai uunin käytön jälkeen, jotta uunin sisäosa jäähtyy huoneenlämpötilaan.

Puhdista uuni, kun se on täysin jäähtynyt.

Mahdolliset värisävyjen erot saman mallisarjan eri laitteiden tai komponenttien välillä voivat johtua eri tekijöistä, esim. eri kulmista, joista laitteita katsotaan, erivärisistä taustoista, materiaaleista ja huonevalaistuksesta.

Älä koskaan kaada vettä suoraan uunin sisäosaan. Lämpötilaerot voivat vahingoittaa emalipinnoitetta.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Soita valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin käynnistät automaattisen puhdistuksen, lue huolellisesti ja noudata kaikkia luvun Puhdistus ja huolto ohjeita, joissa kuvataan tämän toiminnon oikea ja turvallinen käyttö.

Älä aseta mitään uunin pohjalle automaattisen puhdistuksen aikana.

Pyrolyyttiseen puhdistukseen liittyy erittäin korkeita lämpötiloja, jotka voivat vapauttaa savua ja höyryjä elintarvikejäämistä. Suosittelemme, että varmistat keittiön hyvän ilmanvaihdon pyrolyyttisen puhdistuksen aikana. Pienet eläimet tai lemmikit ovat erittäin herkkiä kaikille höyryille, joita tulee uunista pyrolyyttisen puhdistuksen aikana. Suosittelemme niiden poistamista keittiöstä pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi ja keittiön perusteellista tuuletusta puhdistuksen jälkeen.

Älä avaa uunin luukkua puhdistuksen aikana.

Varmista, ettei luukun lukitusohjaimen aukkoon pääse vieraita esineitä, sillä se voi estää luukun automaattisen lukituksen uunin puhdistuksen aikana.

Älä koske metallipintoihin tai laitteen osiin automaattisen puhdistuksen aikana!

Jos automaattisen puhdistuksen aikana sattuu sähkökatkos, ohjelma keskeytetään kahden minuutin kuluttua ja uunin luukku pysyy lukittuna. Luukun lukitus avataan, kun laite tunnistaa, että lämpötila on laskenut alle 150 °C:hen uunin sisäosan keskellä.

Itsepuhdistusprosessin tuloksena uunin sisäosa ja varusteet voivat värjäytyä ja menettää kiiltonsa. Tämä ei vaikuta niiden toiminnallisuuteen.

Piroclean

Huomio – pinta kuumenee pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen liittämistä. Takuu ei kata laitteen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvia korjauksia tai takuuvaateita.

Laitteen kuvaus

Laitteen toiminnot ja varusteet riippuvat mallista.

Laitteen perusvarusteisiin kuuluvat lankakiskot, matala paistopelti ja ritilä.

aparat_opis_IL_plus_bio21

1 Ohjausyksikkö

2 Kytkimellä varustettu luukun lukko

3 Valaistus

4 Lämpötila-anturin liitäntä

5 Kiskot – paistotasot

6 Arvokilpi

7 Uuninluukku

8 Luukun kahva

Arvokilpi – tuotetiedot

Uunin reunaan on kiinnitetty arvokilpi, johon on merkitty laitteen perustiedot. Tarkat tiedot laitteen tyypistä ja mallista löytyvät myös takuulomakkeesta.

napisna tablica_BIO21

1 Sarjanumero

2 Malli

3 Tyyppi

4 Merkki

5 Koodi/tunnus

6 QR-koodi (mallista riippuen)

7 Tekniset tiedot

8 Vaatimustenmukaisuusmerkinnät/symbolit

Ohjausyksikkö

(mallista riippuen)

čelna plošča_piroliza_bio21_il_plus

 1. on | off-näppäin

 2. (pro bake) ammattilaistilan näppäin

 3. (auto bake) automaattitilan näppäin

 4. asetusten valinta- ja vahvistusnuppi
  - valitse asetus kiertämällä nuppia
  - vahvista asetus painamalla nuppia

 5. (extra bake) -näppäin lisätoimintoihin ja laitteen yleisiin asetuksiin

 6. (light)-näppäin uunin valaistuksen sytyttämiseen ja sammuttamiseen

 7. käynnistys-/pysäytysnäppäin käynnistystä ja keskeytystä sekä asetusten vahvistamista varten

 8. Näyttöyksikkö:

  1. paistojärjestelmät, vaihetila (STEP), liitettävyys (WIFI, REMOTE)

  2. erikoispaistojärjestelmät, automaattiset ohjelmat, gratiinit

  3. kello, ajastintoiminnot, lämpötila-anturi, paistoaika

  4. erikoisohjelmat, esilämmitys

  5. lämpötila, paino

Näppäimet reagoivat paremmin, kun kosketat niitä suuremmalla sormenpään pinnalla. Aina kun näppäintä painetaan, kuuluu lyhyt äänimerkki (jos toiminto on käytettävissä).

Laitteen varusteet

Merkkivalot

Uunin valo: uunin valo syttyy, kun avaat tai suljet uunin luukun, käynnistät uunin, paistoprosessin lopussa ja kun kosketat uunin valonäppäintä ohjausyksikössä.

Kiskot

 • Kiskot mahdollistavat kypsentämisen tai paistamisen viidellä tasolla.

 • Kiskojen korkeustasot, joihin pellit voidaan asettaa, lasketaan alhaalta ylöspäin.

 • Tasot 4 ja 5 on tarkoitettu grillausta/paahtamista varten.

 • Kun asetat tarvikkeita paikalleen, niitä on kierrettävä oikein.

Lankaohjaimet

žična vodila_bio21

Jos kyseessä on lankakiskot, aseta ritilä ja paistopelti aina kunkin kiskotason ylä- ja alaosan väliseen aukkoon.

Kiinteät ulosvedettävät kiskot

(mallista riippuen)

teleskopska vodila_bio21

Ulosvedettävät kiskot voidaan kiinnittää toiselle ja neljännelle tasolle.

JOS ulosvedettävä kisko on kiinteä, aseta ritilä tai paistopelti kiskon päälle. Voit sijoittaa ritilän suoraan paistopellin päälle (matala tai syvä paistopelti) ja asettaa molemmat samalle kiskolle, jolloin paistopelti toimii rasvankeräysastiana.

Napsautettavat, ulosvedettävät kiskot

(mallista riippuen)

flexi vodila_bio21

Napsautettava, ulosvedettävä kisko voidaan asentaa mihin tahansa tilaan kahden lankakiskon väliin.
Aseta kisko symmetrisesti uunin pesän vasemmalla ja oikealla puolella oleville lankakiskoille. Kiinnitä ensin kiskon ylempi pidike lankakiskon langan alle. Paina sitten alempi pidike oikeaan kohtaan, kunnes kuulet napsahduksen.

HUOMAUTUS: Kiskot voidaan kiinnittää halutulle korkeudelle kahden lankakiskotason välillä.

Napsautettavia ulosvedettäviä kiskoja ei voi kiinnittää kiskoihin, joissa on kiinteä kaksitasoinen osittainen jatke. Ne voidaan kuitenkin asentaa yksitasoisille, osittain pidennettäville kiskoille, tasoille 3–4 ja 4–5.

Varmista, että ulosvedettävää kiskoa kierretään oikein ja että se pitenee ulospäin, ts. ulos uunista.

Uuninluukun kytkin

(mallista riippuen)

Jos uuninluukku avataan uunin käytön aikana, kytkin sammuttaa lämpövastuksen ja tuulettimen uunin sisällä. Kun luukku suljetaan, kytkin käynnistää laitteen toiminnan uudelleen.

Uunin käyttö luukku avattuna ja luukun kytkin kytkettynä (suljettuna) ei ole sallittua. Uuni ilmoittaa virheestä, ja se on nollattava.

Jäähdytystuuletin

Laite on varustettu jäähdytystuulettimella, joka jäähdyttää sen runkoa, luukkua ja ohjauspaneelia. Kun uuni on kytketty pois päältä, jäähdytystuuletin jatkaa toimintaansa jonkin aikaa uunin jäähdyttämiseksi.

Uunin varustus ja tarvikkeet

(mallista riippuen)

Odota ennen pyrolyyttistä puhdistusta, että uuni jäähtyy, ja poista sitten kaikki laitteet ja lisävarusteet uunista, mukaan lukien kiskot (mallista riippuen).

resetka

LANKARITILÄÄ käytetään grillaukseen/paahtamiseen tai ruoanvalmistukseen käytettävien pannujen, paistopeltien tai paistoastioiden alustana.

Ritilässä on turvahaka. Nosta ritilän etuosaa tästä syystä hieman vetäessäsi sitä ulos uunista.

nizek pekac

MATALAA PAISTOPELTIÄ käytetään litteille ja pienille leivonnaisille. Sitä voidaan käyttää myös rasvankeräysastiana.

Matala paistopelti saattaa vääntyä uunin kuumentuessa. Jäähtyessään se palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Tällainen muodonmuutos ei vaikuta sen toimintaan.

globok pekac

YLEISKÄYTTÖISTÄ SYVÄÄ PAISTOPELTIÄ käytetään vihannesten paahtamiseen ja kosteiden leivonnaisten paistamiseen. Sitä voidaan käyttää myös rasvankeräysastiana.

Älä koskaan aseta yleiskäyttöistä syvää paistopeltiä ensimmäiselle kiskolle paiston aikana.

sonda_bio21

Lämpötila-ANTURI(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Laite ja jotkut sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat ruoanvalmistuksen aikana.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

 • Poista uunin varusteet ja mahdolliset pakkaukset (pahvi, polystyreenivaahto) uunista.

 • Pyyhi uunin varusteet ja sisäpinnat kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai aggressiivisia liinoja tai puhdistusaineita.

 • Lämmitä tyhjää uunia noin tunnin ajan ylä- ja alalämpövastuksella 250 °C:n lämpötilassa. Tästä vapautuu tyypillistä ”uuden uunin tuoksua”, mistä syystä huonetta on tuuletettava hyvin tämän prosessin aikana.

Ensimmäinen käynnistys

Laitteen sähköverkkoon liittämisen tai pidemmän sähkökatkon jälkeen näytössä vilkkuu 12:00.

Valitse ja vahvista ensin seuraavat perusasetukset.

Muuta niitä kiertämällä NUPPIA. Vahvista haluamasi asetus painamalla NUPPIA tai koskettamalla start | stop-näppäintä.

nastavitev_ure_bio21_il_plus

1.KELLON ASETUS
Aseta kello/vuorokaudenaika. Aseta ja vahvista ensin minuutit ja sen jälkeen tunnit.

Jos haluat asettaa tai säätää kelloa myöhemmin, katso kappale Lisätoiminnot.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

2. ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS
Keskitason voimakkuus on oletusasetus. Näytöllä näytetään merkki VoL ja äänimerkin voimakkuudelle asetettu arvo. Suurenna tai pienennä näppäinäänen voimakkuutta kiertämällä NUPPIA.

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

3. NÄYTÖN HIMMENNIN
Keskitason valonvoimakkuus on oletusasetus. Näytöllä näytetään merkki brht ja näytön valonvoimakkuudelle asetettu arvo. Suurenna tai pienennä valonvoimakkuutta kiertämällä NUPPIA.

Kun olet vahvistanut valitut asetukset, kello näkyy näytöllä. Laite on valmiustilassa.

Asetusten valitseminen

Käyttöliittymän avulla voidaan valita useita toimintatiloja:

 • Ammattilaistila (pro bake)

 • Automaattitila (auto bake)

 • Lisätoiminnot (extra bake)

 • Vaiheohjelma (STEP) ammattitilassa (pro bake)

 • Automaattiset ohjelmat automaattitilassa (auto bake)

 • Selaa asetuksia kiertämällä NUPPIA.

 • Vahvista ensin valittu asetus painamalla NUPPIA; muuta sen jälkeen asetusta.

 • Vahvista jokainen asetus painamalla NUPPIA.

 • Viiva ja nuoli osoittavat sen parametrin sijainnin, jota etsit määrittämistä varten.

 • Käynnistä ohjelma painamalla start | stop.

 • on | off -näppäimen käyttö:

  – lyhyt kosketus: kytkee uunin päälle tai sammuttaa sen, keskeyttää paistamisen tai toiminnon
  – pitkä kosketus: uuni siirtyy alhaisen virrankulutuksen tilaan (virransäästötilaan).

  Näppäimet tai NUPPI eivät ole aktiivisia on | off -näppäintä lukuun ottamatta. Jos haluat kytkeä uunin päälle, kosketa tätä näppäintä pitkään.

simbol_ProBake_bio21_il_plusAmmattilaistila (pro bake)

Tämä toiminto mahdollistaa paistoparametrien – paistojärjestelmän, lämpötilan, esilämmityksen ja paistoajan – asettamisen vapaasti käyttäjän harkinnan mukaan.

Kosketa pro bake-näppäintä ja tee seuraavat asetukset:

nastavitev_ProBake_bio21_il_plus

Paistojärjestelmä
C ohjelman kesto
D esilämmitys
E lämpötila

Lisäksi voidaan asettaa seuraavat:
- ajastintoiminnot (katso luku Ajastintoiminnot)
- vaihepaistotila (STEP) (katso luku Vaiheohjelma)
- gratiini (GRATIN) (katso luku Kypsennyksen aloittaminen)

Nopea esilämmitys

Käytä nopeaa esilämmitystoimintoa, jos haluat lämmittää uunin haluttuun lämpötilaan mahdollisimman nopeasti.
Aktivoi nopea esilämmitys kiertämällä NUPPI asetuksen kohdalle simbol_prehet_bio21_il_plus (katso kuva, kohta D). Vahvista valinta. Valitse sitten täysin valaistu merkki kiertämällä NUPPIA ja vahvista valintasi. Toiminto on nyt aktivoitu.
Kun valittu lämpötila saavutetaan, esilämmitysprosessi pysähtyy ja kuuluu äänimerkki. door näkyy näytöllä. Avaa luukku ja aseta ruoka uuniin. Ohjelma jatkaa paistamista automaattisesti valituilla asetuksilla.

Kun nopea esilämmitystoiminto on asetettu, ajastettua käynnistystä ei voi käyttää.

KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Laitteen toiminnot ja varusteet riippuvat mallista.

Symboli

Käyttö

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

KUUMA ILMA
Tämä toiminto mahdollistaa kuuman ilman paremman kiertämisen ruoan ympärillä. Näin se kuivuu pinnasta ja kuoresta tulee paksumpi. Käytä tätä järjestelmää lihan, leivonnaisten ja vihannesten kypsentämiseen, ja ruoan kuivaamiseen yhdellä tai usealla ritilällä samanaikaisesti.
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

PIZZAJÄRJESTELMÄ
Tämä järjestelmä on ihanteellinen pizzan ja kosteampien leivonnaisten paistamiseen. Käytä sitä paistamiseen yhdellä ritilällä, kun haluat ruoan valmistuvan nopeasti ja rapeaksi.

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

ILMAFRITEERAUS
Tällä menetelmällä saat ruokaan rapean kuoren ilman lisättyä rasvaa. Tämä on terveellinen ja vähäkalorinen versio pikaruoan paistamisesta. Sopii pienemmille paistovalmiille liha-, kala-, vihannes- ja pakastetuotteille (ranskalaiset perunat, kananugetit).
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

GRILLI KUUMALLA ILMALLA
mahdollistaa kuuman ilman paremman kiertämisen ruoan ympärillä. Tämä kuivattaa ruoan pinnan. Yhdessä grillivastuksen/parilan kanssa tuloksena on myös intensiivisempi väri.

Lihan ja vihannesten nopeampaan paistamiseen.

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

TEHOPAISTO
Ruokalajeille, joiden halutaan olevan rapeita joka puolelta. Järjestelmä sopii myös vaihepaistotilan ensimmäiseksi vaiheeksi, sillä se mahdollistaa pinnan nopean ruskistamisen ensimmäisessä vaiheessa ja hitaan paistamisen toisessa vaiheessa. Lihasta tulee mehukas ja pinnaltaan kauniisti ruskistunut.

velik žar_bio21_il_plus

SUURI GRILLI
Grillaa tällä järjestelmällä suuria määriä litteitä ruokia, kuten paahtoleipää, lämpimiä voileipiä, grillimakkaroita, pihvejä, kalaa, vartaita jne., ja käytä sitä gratinointiin ja kuoren ruskistamiseen. Uunin kattoon asennetut lämpövastukset lämmittävät tasaisesti koko pinnan.
Suurin sallittu lämpötila on 240 °C.

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus


simbol_steam_bio21_il_plus

YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS1
Käytä tätä järjestelmää perinteiseen ruoanvalmistukseen yhdellä ritilällä, kohokkaiden valmistamiseen ja paistamiseen alhaisissa lämpötiloissa (hidas kypsennys).
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja rapeutta.

Järjestelmät mahdollistavat myös höyryruiskutuksen paiston aikana (katso luku Kypsennyksen aloittaminen).

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

HELLÄVARAINEN PAISTAMINEN
Herkän ruoan (pehmeät lihaleikkeleet) ja rapeapohjaisten leivonnaisten hellävaraiseen ja hallittuun hitaaseen kypsentämiseen.

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS TUULETTIMELLA
Ruoan tasaiseen paistamiseen yhdellä ritilällä sekä kohokkaiden valmistukseen.

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

SUURI GRILLI TUULETTIMELLA
Siipikarjan ja suurempien lihaleikkeiden paistamiseen parilan alla.

velik žar in sp.grelo_bio21_il_plus

SUURI GRILLI JA ALALÄMPÖVASTUS
Nopeampaan paistamiseen yhdellä ritilällä ja leivonnaisen yläosan ruskistamiseen rapeaksi.

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

GRILLI ALALÄMPÖVASTUKSELLA JA TUULETTIMELLA
Hiivataikinan ja kaikentyyppisen leivän optimaaliseen paistamiseen ja säilytykseen.

Näissä järjestelmissä on mahdollista käyttää gratinointitoimintoa (katso luku Kypsennyksen aloittaminen).

Aloita kypsennys painamalla start | stop. Valitut asetukset näkyvät näytöllä.

AJASTINTOIMINNOT

Valitse ajastintoiminnot kiertämällä NUPPIA.

nastavitev_časovne funkcije_bio21_il_plus

simbol_ura_bio21

Ajastettu kypsennys
Tässä tilassa voit määrittää uunin toiminta-ajan (kypsennysajan).
Kypsennyksen keston symbolisimbol_ura_bio21näkyy näytöllä. Aseta haluttu kypsennysaika kiertämällä NUPPIA. Vahvista asetus painamalla NUPPIA.

Aloita paistaminen koskettamalla start | stop-näppäintä.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Viivästetyn käynnistysajan asettaminen

Viivästetty käynnistys ei ole mahdollista, kun esilämmitystoiminto on aktivoitu.

Käytä tätä toimintoa, kun haluat aloittaa ruoan kypsentämisen uunissa tietyn ajan kuluttua. Aseta ruoka uuniin ja valitse sitten järjestelmä ja lämpötila. Aseta sitten ohjelman kesto ja kellonaika, jolloin haluat ruoan olevan valmis.

Esimerkki:
Nykyinen aika: 12:00 (keskipäivä)
Kypsennysaika: 2 tuntia
Kypsennyksen loppu: 18:00 (6 pm)

Kypsennyksen keston symbolisimbol_ura_bio21näkyy näytöllä. Valitse asetus ja vahvista se painamalla NUPPIA (tässä tapauksessa 2:00). Paina NUPPIA uudelleen ja kierrä sitä valitaksesi symbolin simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il. Vahvista ja aseta aika, jolloin haluat ruokasi olevan valmis (tässä tapauksessa klo 18.00 tai 6 pm.). Haluttu kypsennyksen päättymisaika näkyy näytöllä (18.00). Vahvista asetus painamalla NUPPIA.

Aloita paistaminen koskettamalla start | stop-näppäintä.

Odottaessaan käytön aloittamista uuni on osittaisessa valmiustilassa (näyttö sammuu). Uuni käynnistyy automaattisesti valituilla asetuksilla (tässä tapauksessa klo 16.00 tai 4 pm). Uuni sammuu asetettuna aikana (tässä tapauksessa klo 18.00 tai 6 pm).

Kypsennyksen päättymisaika ja kellonaika vuorottelevat näyttöyksikössä.

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, uuni sammuu automaattisesti. Symbolit End ja 00.00 vuorottelevat näyttöyksikössä. Lisäksi kuuluu äänimerkki, joka voidaan sammuttaa koskettamalla mitä tahansa näppäintä. Minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Tämä toiminto ei sovellu nopeaa esilämmitystä vaativalle ruoalle.

Pilaantuvaa ruokaa ei saa säilyttää uunissa pitkään. Tarkista ennen tämän tilan käyttöä, että laitteen kellonaika on asetettu oikein.

simbol_alarm_bio21_il

Minuuttimuistuttimen asettaminen
Minuuttimuistutinta voidaan käyttää uunin toiminnasta riippumatta. Asetus voi olla pisimmillään 24 tuntia. Viimeisen minuutin aikana minuuttimuistutin näyttää myös sekunnit.
Kierrä NUPPIA symbolin simbol_alarm_bio21_il valitsemiseksi ja vahvista asetus. Kierrä NUPPIA ja aseta minuuttimuistuttimen kesto. Vahvista asetus painamalla NUPPIA.

Valittu ajastintoiminto voidaan palauttaa arvoon 00:00 painamalla pitkään NUPPIA.

Viimeksi käytetyt ajastinarvot tallennetaan ja tarjotaan esiasetettuina arvoina, kun seuraavan kerran käytät ajastinta. Tehdasasetuksena tämä asetus on poissa käytöstä, mutta se voidaan aktivoida (katso kappale Lisätoimintojen valitseminen, Mukautuva toiminto).

VAIHEOHJELMA

Tämä tila mahdollistaa paistamisen kahdessa vaiheessa (kaksi peräkkäistä paistovaihetta yhdistetään yhdeksi kypsennysprosessiksi).

nastavitev_step_bio21_il_plus

A1 ensimmäinen kypsennysvaihe STEP1, (STEP2)
C ohjelman kesto/loppu (katso luku Ajastintoiminnot)
E lämpötila

Vaihe: STEP1
Aseta pro bake-tilassa paistojärjestelmä ja -lämpötila. Voit valita myös nopean esilämmitystoiminnon. Aseta sitten paistoaika STEP1:lle (katso kappale Ajastintoiminnot). Vahvista asetus painamalla NUPPIA.

Voit asettaa STEP1:lle ajastetun käynnistyksen: jos teet niin, et kuitenkaan voi aktivoida nopeaa esilämmitystä.

Vaihe: STEP2
Pidä pro bake-näppäintä painettuna. STEP2 (toinen kypsennysvaihe) näkyy näytöllä (ensimmäinen on jo asetettu). Aseta paistojärjestelmä, -lämpötila ja -aika. Vahvista asetus painamalla NUPPIA.

Voit myös halutessasi muokata STEP1- tai STEP2-vaiheita ennen niiden käynnistämistä.
Kosketa pro bake-näppäintä ja valitse STEP1. Voit nyt muuttaa asetuksia. Tee sitten sama STEP2:lle.
Poista vaihetila pitämällä pro bake-näppäintä painettuna.

Paina start | stop-näppäintä paistamisen aloittamiseksi. Uuni alkaa ensin toimia STEP1:lle valituilla asetuksilla. Kun STEP1 on valmis, STEP2 aktivoidaan.

simbol_AvtoBake_bio21_il_plusAUTOMAATTITILA (auto bake)

Tässä tilassa voit valita erikoispaistojärjestelmien tai automaattisten ohjelmien (tietyille elintarvikkeille esiasetetut ohjelmat) välillä.

Erikoispaistojärjestelmät

Kosketa auto bake-näppäintä ja tee seuraavat asetukset:

nastavitev_AvtoBake_bio21_il_plus

B erikoispaistojärjestelmät
C ohjelman kesto (katso luku Ajastintoiminnot)
E lämpötila

Kierrä NUPPIA ja valitse asetukset. Esiasetetut arvot tulevat näkyviin: Voit muuttaa lämpötilaa ja ohjelman kestoa.

Symboli

Käyttö

peka zamrzjene hrane_bio21

PAKASTERUOAN PAISTAMINEN2
Tämä menetelmä mahdollistaa pakasteruokien paistamisen lyhyemmässä ajassa ilman esilämmitystä. Optimaalinen esipaistetuille pakastetuotteille (leipomotuotteet, croissantit, lasagne, ranskalaiset perunat, kananugetit), lihalle ja vihanneksille.

Näissä järjestelmissä on mahdollista käyttää gratinointitoimintoa (katso luku Kypsennyksen aloittaminen).

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZAJÄRJESTELMÄ
Tämä järjestelmä on ihanteellinen pizzan ja kosteampien leivonnaisten paistamiseen. Käytä sitä paistamiseen yhdellä ritilällä, kun haluat valmistaa ruoan nopeasti ja rapeaksi.

počasna peka_bio21

HIDAS PAISTAMINEN3
Lihan, kalan ja leivonnaisten hellävaraiseen, hitaaseen ja tasaiseen kypsentämiseen yhdellä ritilällä. Tämä kypsennysmenetelmä jättää lihan kosteammaksi, mikä tekee siitä mehukkaamman ja mureamman, kun taas leivonnaiset ruskistuvat/paistuvat tasaisesti. Tätä järjestelmää käytetään lämpötila-alueella 140–220 °C.

Sitä käytetään energiatehokkuusluokan määrittämiseksi standardin EN 60350-1 mukaisesti.

simbol_airfry_bio21_il_plus

ILMAFRITEERAUS
Tällä menetelmällä saat ruokaan rapean kuoren ilman lisättyä rasvaa. Tämä on terveellinen ja vähäkalorinen versio pikaruoan valmistamisesta. Sopii pienemmille lihaleikkeille, kalalle, vihanneksille ja paistovalmiille pakastetuotteille (ranskalaiset perunat, kananugetit).

Nopea esilämmitys

Auto bake -tilassa joidenkin ruokien kypsennysmenetelmiin sisältyy myös nopea esilämmitystoiminto. Merkki palaa täysin. Kun valittu lämpötila saavutetaan, esilämmitysprosessi pysähtyy ja kuuluu äänimerkki. door näkyy näytöllä. Avaa luukku ja aseta ruoka uuniin. Ohjelma jatkaa paistamista automaattisesti valituilla asetuksilla.

Kun nopea esilämmitystoiminto on asetettu, ajastettua käynnistystä ei voi käyttää.

Automaattiset ohjelmat

Automaattitilassa (auto bake) on mahdollista valita useista automaattisista ohjelmista (laite suosittelee optimaalista kypsennysmenetelmää, lämpötilaa ja kypsennyksen kestoa määritetyn elintarviketyypin mukaan).

Pidä(auto bake)-näppäintä painettuna automaattisten ohjelmien näyttämiseksi näytöllä (katso taulukko). Ehdotettua paistojärjestelmää, -lämpötilaa ja -aikaa voidaan myös muuttaa oman harkinnan mukaan. Mikäli mahdollista, voit asettaa ruoan painon.
Vahvista asetus painamalla NUPPIA. Paina start | stop-näppäintä paistamisen aloittamiseksi. Esiasetetut arvot näkyvät näytöllä.

nastavitev_dodatni recpti_bio21_il_plus

Paistojärjestelmä
C automaattisen ohjelman ilmaisin/ohjelman kesto
D nopea esilämmitys
E valittu määrä

Ilmaisin

Ohjelma nimi

Varusteet

Taso

Esilämmitys

Kääntö

Pr01

pursotetut keksit

matala paistopelti

3

kyllä

ei

Pr02

kuppikakut

matala paistopelti

3

kyllä

ei

Pr03

Sokerikakku

paistovuoka/astia lankaritilällä

2

kyllä

ei

Pr04

hiivahapatteiset pienet leivonnaiset

matala paistopelti

2

kyllä

ei

Pr05

lehtitaikinaleivonnaiset

matala paistopelti

2

kyllä

ei

Pr06

omenapiirakka

paistovuoka/astia lankaritilällä

2

ei

ei

Pr07

Omenastruudeli

matala paistopelti

2

ei

ei

Pr08

Suklaakohokas

paistovuoka/astia lankaritilällä

3

kyllä

ei

Pr09

kohottamien ja tarkistus

matala paistopelti

2

ei

ei

Pr10

leipä

matala paistopelti

2

kyllä

ei

Pr11

Porsaanpaisti

pieni paistovuoka lankaritilällä

2

ei

ei

Pr12

Paahtopaisti

pieni paistovuoka lankaritilällä

2

ei

ei

Pr13

Siipikarja – kokonainen

lankaritilä ja valumisastia

2

ei

2/3 kypsennysajan jälkeen

Pr14

Siipikarja – pienemmät palat

lankaritilä ja valumisastia

3

ei

2/3 kypsennysajan jälkeen

Pr15

lihamureke

paistovuoka/astia lankaritilällä

2

ei

ei

Pr16

Uunissa paistettu pihvi

lankaritilä ja valumisastia

4

ei

2/3 kypsennysajan jälkeen

Pr17

Liha – hidas kypsennys

pieni paistovuoka lankaritilällä

2

kyllä

ei

Pr18

Paistettu/grillattu kala

lankaritilä ja valumisastia

4

ei

2/3 kypsennysajan jälkeen

Pr19

uuniperunat – suikaleet

yleiskäyttöinen syvä paistopelti

3

ei

ei

Pr20

Vihanneskohokas

paistovuoka/astia lankaritilällä

2

ei

ei

Pr21

lasagne

paistovuoka/astia lankaritilällä

2

ei

ei

Pr22

pizza

matala paistopelti

1

kyllä

ei

Gratiinitoimintoa voidaan käyttää joidenkin automaattisten ohjelmien kanssa (katso luku Kypsennyksen aloittaminen).

simbol_ExtraBake_bio21_il_plusLISÄTOIMINTOJEN VALITSEMINEN (extra bake)

Kosketa extra bake-näppäintä, jos haluat näyttää lisätoiminnot ja niiden esiasetetut arvot näyttöyksikössä.

nastavitev_dodatne nastavitve3_bio21_il_plus

C kypsennyksen kesto
D ohjelma
E esiasetettu lämpötila

Kierrä NUPPIA ja valitse ohjelma. Esiasetetut arvot näytetään: Jotkin ohjelmat sallivat lämpötilan ja kypsennysajan asettamisen.

Selaa ohjelmia kiertämällä NUPPIA. Vahvista jokainen asetus painamalla NUPPIA.

aqua_bio21

Vesipuhdistus
Tämä ohjelma mahdollistaa tahrojen helpon poistamisen uunista (katso luku Puhdistus ja huolto.)

simbol_odtaljevanje_bio21_il_plus

Sulatus
Käytä tätä toimintoa pakasteiden hitaaseen sulattamiseen (kakut, leivonnaiset, leipä, sämpylät ja pakastetut hedelmät). Esiasetettuja ohjelma-arvoja voidaan muuttaa (lämpötila, kypsennyksen kesto).
Sulatusajan puolivälissä palat tulee kääntää toisinpäin, sekoittaa ja erotella, jos ne ovat jäätyneet kiinni toisiinsa.

simbol_pogrevanje_bio21_il_plus

Uudelleenlämmitys
Tätä toimintoa käytetään jo kypsennetyn ruoan lämmittämiseen. Voit asettaa lämpötilan ja uudelleenlämmityksen alkamis- ja päättymisajan.

simbol_pogrevanje krožnikov_bio21_il_plus

Lautasen lämmitys
Tällä toiminnolla voit lämmittää astiasi (lautaset, kupit) ennen ruoan tarjoilemista, jotta ruoka pysyisi pidempään lämpimänä. Voit asettaa lämpötilan ja uudelleenlämmityksen alkamis- ja päättymisajan.

Paqua_bio21

Pyrolyysi
Tämä toiminto mahdollistaa uunin sisäosan automaattisen puhdistuksen korkeassa lämpötilassa, joka polttaa rasvajäämät ja muut epäpuhtaudet tuhkaksi.

Lapsilukko

Lapsilukon aktivoimiseksi pidä valonäppäintä simbol_lička_bio21 painettuna 5 sekunnin ajan. Loc näkyy näytöllä. Kun pidät valonäppäintä painettuna pitkään, lapsilukko poistetaan käytöstä.

 • Jos lapsilukko aktivoidaan ilman ajastintoimintoa (vain kello näkyy näytöllä), uuni ei toimi.

 • Jos lapsilukko aktivoidaan ajastintoiminnon jälkeen, uuni toimii normaalisti. Asetuksia ei kuitenkaan voi muuttaa.

 • Kun lapsilukko on käytössä, kypsennys- tai paistojärjestelmiä (tiloja) tai lisätoimintoja ei voi muuttaa. Kypsennys-/paisto-/paahtoprosessi voidaan vain pysäyttää tai kytkeä pois päältä.

 • Lapsilukko jää aktivoiduksi myös sen jälkeen, kun uuni on kytketty pois päältä. Uuden järjestelmän valitsemiseksi lapsilukko on ensin poistettava käytöstä.

Kypsennyksen aloittaminen

simbol_start stop_bio21_il

Aloita kypsennys painamalla start | stop-näppäintä.
Näytöllä näkyy vuorotellen virta ja asetettu lämpötila, kunnes asetettu lämpötila saavutetaan ensimmäisen kerran. Lämpötilasymboli vilkkuu aluksi. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, se sammuu.

Jos ajastintoimintoa ei ole valittu, paistoaika tulee näkyviin näyttöyksikköön. Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun uuni saavuttaa valitun lämpötilan.

simbol_gratin_bio21_il_plus

Ylimääräinen gratinointi
Tämän toiminnon voi aktivoida vasta 10 minuuttia kypsennyksen aloittamisen jälkeen (symboli simbol_gratin_bio21_il_plus tulee näkyviin näyttöyksikköön).
Avaa asetukset painamalla NUPPIA. Käännä NUPPI merkin simbol_gratin_bio21_il_plus kohdalle ja vahvista valintasi. Käännä NUPPIA uudelleen ja valitse täysin valaistu merkki. Vahvista valintasi. Toiminto on nyt aktivoitu. 10 minuutin kypsennysaika (10:00) tulee näkyviin näyttöyksikköön.
Jos haluat muuttaa kestoa, paina NUPPIA kahdesti ja säädä aika kääntämällä (enintään 30 min). Vahvista valintasi.
Toimintoa käytetään kypsennyksen viimeisessä vaiheessa, kun ruokaan lisätään kastiketta / kosteaa peitettä tai kuivaa peitettä tai kun lisäksi halutaan ruskistaa kuori. Gratinointi muodostaa ruokaan kullanruskean kuoren, joka suojaa ruokaa kuivumiselta ja antaa samalla miellyttävämmän ulkonäön ja paremman maun.

Toiminto voidaan myös poistaa käytöstä sen olemassa käynnissä. Kierrä NUPPI asetuksen simbol_gratin_bio21_il_plus kohdalle. Valitse himmennetty merkki ja vahvista valinta painamalla NUPPIA.

uporaba_entry steam_bio21

Paistaminen lisäämällä höyryäsimbol_para_bio21
Aseta höyrynlisäyksellä varustetuissa järjestelmissä matala paistopelti ensimmäisen tason kiskoille, kun uuni on vielä viileä. Kaada paistopelille enintään 2 dl vettä. Aseta valmistettava ruoka toiselle tasolle ja käynnistä järjestelmä.

Jos käytät syvää paistopeltiä, aseta se suositeltua asetustaulukkoa korkeammalle tasolle.
Toiminnon optimaalisen toiminnan vuoksi älä avaa uuninluukkua äläkä lisää vettä kypsennyksen aikana.

Kypsennyksen päättäminen ja uunin sammuttaminen

Keskeytä toiminto painamalla start | stop-näppäintä. End näkyy näytöllä ja kuulet äänimerkin. Kolmen minuutin kuluttua näyttöön tulee kello.

Kun toiminto on suoritettu loppuun, kaikki ajastinasetukset pysäytetään ja poistetaan minuuttimuistutinta lukuun ottamatta. Näytöllä näytetään vuorokaudenaika (kello). Jäähdytystuuletin jatkaa käyntiään jonkin aikaa.

Uunin käytön jälkeen kondenssivesikanavaan (luukun alle) voi jäädä jonkin verran vettä. Pyyhi kanava sienellä tai liinalla.

Yleisten asetusten valitseminen

Pidä näppäintä extra bake painettuna. SEtt näytetään näytöllä muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen näkyviin tulee yleisten asetusten valikko.

Selaa asetuksia kiertämällä NUPPIA. Vahvista jokainen asetus painamalla NUPPIA tai start | stop-näppäintä.

nastavitev_ure_bio21_il_plus_1

Kellonäyttö
Aseta kello kiertämällä NUPPIA. CLoc näkyy näytöllä. Vahvistamisen jälkeen voit valita 12 tunnin ja 24 tunnin kellonäytön välillä. Vahvista ja aseta sitten kello/vuorokaudenaika. Aseta ensin minuutit. Vahvista, aseta tunnit ja vahvista uudelleen.

nastavitev_glas_bio21_il_plus

Äänimerkin voimakkuus
Valitse kolmesta äänimerkin voimakkuudesta. Valitse VoL-asetus kiertämällä NUPPIA. Vahvista asetus ja aseta äänenvoimakkuus. Käytettävissä on neljä äänenvoimakkuustasoa (nolla palkkia – POIS PÄÄLTÄ, yksi, kaksi tai kolme palkkia).

nastavitev_kontrast_bio21_il_plus

Näytön valaistus
Valitse näytön kolmen valonvoimakkuustason väliltä. Valitse brht-asetus kiertämällä NUPPIA. Vahvista valinta ja valitse pienempi tai suurempi voimakkuus. Käytettävissä on kolme valaistustasoa (yksi, kaksi tai kolme palkkia).

nastavitev_nočni način_bio21_il_plus

Näyttöyksikkö – yötila
Tämä toiminto himmentää näytön automaattisesti (vaihtaa korkeasta matalalle valaistustasolle) yöllä (klo 20.00 - 6.00). Valitse nGht-asetus. Kytke On tai OFF kiertämällä NUPPIA.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_plus

Valmiustila
Tämä toiminto kytkee kellonäytön päälle tai pois päältä. Valitse hidE-asetus. Kytke päälle tai pois päältä kiertämällä NUPPIA.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_plus

Mukautuva toiminto
Toiminto mahdollistaa kypsennyslämpötilan ja -ajan asettamisen. Tehdasasetuksena tämä toiminto on poissa käytöstä, mutta se voidaan myös aktivoida.
Kun toiminto on käytössä, näytössä näytetään viimeisin kypsennysaika. Huomioon otetaan viimeisimmän, vähintään 1 minuutin kestäneen kypsennyksen asetukset.
AdPt näkyy näytöllä. Toiminto poistetaan käytöstä kiertämällä NUPPI asentoon OFF. Ota toiminto käyttöön noudattamalla samoja ohjeita. Valitse "Päällä" näytöllä.

nastavitev_predgretje_bio21_il_plus_1

Automaattinen nopea esilämmitys
Tämä toiminto mahdollistaa nopean esilämmityksen automaattisen lisäyksen paistojärjestelmiin, joissa sitä voidaan käyttää.
Valitse Auto-asetus kiertämällä NUPPIA. Valitse On tai OFF.

nastavitev_sabb_bio21_il_plus

Sapattitila
Sapattitoiminto mahdollistaa ruoan pitämisen lämpimänä ilman, että uunia joudutaan kytkemään päälle tai pois päältä.
Valitse SAbb kiertämällä NUPPIA. Valitse On tai OFF.
Aseta kesto (24 - 72 tuntia) ja lämpötila. Vahvista jokainen asetus painamalla NUPPIA.
Jos haluat uunin valon olevan päällä koko ajan, kytke se päälle koskemalla simbol_lička_bio21 -symbolia.
Kosketa start | stop -näppäintä käynnistääksesi ajastimen. SAbb näkyy näytöllä.
Kaikki äänet ja toiminnot poistetaan käytöstä on | off -näppäintä lukuun ottamatta.

Sähkökatkoksen sattuessa Sapattitila poistetaan käytöstä ja uuni palaa alkutilaan.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_plus

Tehdasasetukset
Tämä toiminto mahdollistaa laitteen palauttamisen tehdasasetuksiin. FAct näkyy näytöllä. Valitse rES kiertämällä NUPPIA. Vahvista pitämällä start I stop-näppäintä painettuna animaation loppuun saakka.

Sähkökatkon yhteydessä tai kytkettäessä laite pois päältä kaikki ylimääräiset toimintoasetukset pysyvät tallentuneina vain muutamia minuutteja. Sen jälkeen kaikki asetukset äänimerkkiä ja näytön himmennystä lukuun ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.

Yleisiä vinkkejä ja neuvoja paistamiseen

 • Poista kaikki tarpeettomat tarvikkeet uunista paistamisen aikana

 • Käytä tarvikkeita, jotka on valmistettu lämmönkestävistä, heijastamattomista materiaaleista (mukana toimitetut paistopellit, leivinpellit ja astiat, emalipinnoitteiset paistoastiat, karkaistut lasiset astiat). Kirkkaanväriset materiaalit (ruostumaton teräs tai alumiini) heijastavat lämpöä. Tämän vuoksi ruoan lämpökäsittely niissä on tehottomampaa.

 • Aseta paisto- ja leivinpellit aina kiskojen päähän. Kun paistat ritilällä, aseta paisto- ja leivinpellit ritilän keskelle.

 • Optimaaliseen ruoanvalmistukseen suosittelemme noudattamaan paistotaulukossa määriteltyjä ohjeita. Valitse alempi määritelty lämpötila ja lyhin määritetty paistoaika. Kun tämä aika on kulunut, tarkista tulokset ja säädä sitten asetuksia tarpeen mukaan.

 • Älä avaa uuninluukkua paistamisen aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

 • Älä aseta paistopeltejä suoraan uunin pohjalle.

 • Älä käytä monikäyttöistä syvää paistopeltiä ensimmäisellä kiskotasolla uunin ollessa toiminnassa.

 • Älä peitä uunin pohjaa tai lankaritilää alumiinifoliolla.

 • Energian säästämiseksi uuni voidaan sammuttaa noin 10 minuuttia ennen kypsennysprosessin loppua ja hyödyntää jälkilämpöä.

 • Aseta paistoastiat aina lankaritilälle.

 • Kun paistat useilla tasoilla samanaikaisesti, aseta yleiskäyttöinen syvä paistopelti alemmalle tasolle.

 • Kun kypsennät vanhojen keittokirjojen reseptien mukaisesti, käytä pohja- ja ylävastuksia (kuten perinteisissä uunissa) ja aseta lämpötila 10 °C reseptin ohjetta alhaisemmaksi.

 • Varmista leivinpaperia käytettäessä, että se kestää korkeita lämpötiloja. Leikkaa se aina sopivankokoiseksi. Leivinpaperi estää ruoan tarttumisen paistopeltiin ja helpottaa ruoan irrottamista paistopelliltä.

 • Valmistettaessa suurempia lihapaloja tai kosteampia leivonnaisia, uunin sisällä muodostuu runsaasti höyryä, joka puolestaan voi tiivistyä uuninluukkuun. Tämän on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi luukku ja luukun lasi kuiviksi ruoanvalmistuksen jälkeen.

 • Kun paistat suoraan lankaritilällä, aseta yleiskäyttöinen syvä uunipelti yhtä tasoa alemmalle tasolle rasvankeräysastiaksi.

Uunin nopea esilämmitys: Esilämmitä uuni vain, jos tämän käyttöohjeen taulukoiden resepti sitä edellyttää. Jos esilämmität uunia, älä aseta ruokaa uuniin ennen kuin uuni on täysin lämmennyt. Lämpötilalla on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Nopeaa esilämmitystä suositellaan pienille lihaleikkeille (ulkofilee) sekä hiivahapatteille ja taikinoille, jotka vaativat lyhyemmän paistoajan. Tyhjän uunin lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa. Siksi suosittelemme mahdollisuuksien mukaan useiden ruokien kypsentämistä peräkkäin tai useiden ruokien samanaikaista valmistusta.

GentleBake: Tämä toiminto mahdollistaa hitaan ja hallitun kypsennyksen alhaisessa lämpötilassa. Lihamehut jakautuvat tasaisesti ja liha pysyy mehukkaana ja pehmeänä. Hidas GentleBake-kypsennysmenetelmä sopii herkille, luuttomille lihaleikkeille. Ruskista liha huolellisesti joka puolelta paistinpannulla ennen hidasta kypsennystä.

Paistotaulukko

HUOMAA: Ruoat, jotka vaativat täysin esilämmitettyä uunia, on merkitty taulukossa yhdellä tähdellä *. Ruoat, joille riittää 5 minuutin esilämmitys, on merkitty kahdella tähdellä **. Tässä tapauksessa älä käytä nopeaa esilämmitystilaa.

Ruoka

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

LEIVONNAISET JA LEIPOMOTUOTTEET

Leivonnaiset/kakut muoteissa

Sokerikakku

3

počasna peka_bio21

200

60-70

piirakka täytteellä

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180

60-70

marmorikakku

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

50-60

kakku, jossa on hapatettua taikinaa, Gugelhupf (nippukakku, paunakakku)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-180

45-55

piirakka, torttu

3

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

170-180

35-45

browniet

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

30-35

leivonnaiset paisto- ja leivinpelleillä

struudelit

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

60-70

struudelit, pakastetut

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

kääretorttu

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

+ paistopelti, jossa vettä

170-180 *

13-18

hillotäytteiset pullat (Buchtel)

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

180-190

30-40

keksit

kuppikakut

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160 *

25-35

kuppikakut, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

155-165 *

30-40

hiivahapatteiset pienet leivonnaiset

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180 *

17-22

hiivahapatteiset pienet leivonnaiset, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

160 *

18-25

lehtitaikinaleivonnaiset

3

počasna peka_bio21

200

30-45

lehtitaikinaleivonnaiset, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170 *

25-30

keksit/pikkuleivät

pursotetut keksit

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

150 *

30-40

pursotetut keksit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150 *

30-40

pursotetut keksit, 3 tasoa

1, 3, 5

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

145 *

40-50

keksit/pikkuleivät

3

počasna peka_bio21

160

40-50

keksit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

150-160 *

20-25

marenki

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

marenki, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

80-100 *

120-150

macaronit

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

macaronit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

130-140 *

15-20

leipä

kohottamien ja tarkistus

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

40-45

30-45

leipää paistopellillä

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ paistopelti, jossa vettä

190-200

40-55

leipää paistopellillä, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-200 *

40-55

leipää vuoassa

3

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-45

leipää vuoassa, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210

30-45

leipä (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

270

15-25

tuoreet sämpylät (sämpylät/aamiaissämpylät)

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

+ paistopelti, jossa vettä

180-200

20-30

tuoreet sämpylät (sämpylät/aamiaissämpylät), 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-210 *

15-20

paahdettu leipä

5

velik žar_bio21_il_plus

240

4-6

lämpimät voileivät

5

velik žar_bio21_il_plus

240

3-5

pizza ja muut ruoat

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-10

pizza, 2 ritilätasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

210-220 *

25-30

pakastepizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

pakastepizza, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

200-220

10-25

suolainen piirakka, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

180-190

40-50

LIHA

naudan- ja vasikanliha

naudanpaisti (kylki, takapaisti), 1,5 kg

2

mali žar in sp.grelo_BIO21_il_plus

160-170

130-160

keitetty naudanliha, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

200-210

90-120

ulkofilee, medium, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

170-190 *

40-60

naudanpaisti, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

250-300

naudanlihapihvit, kypsä, paksuus 4 cm

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-30

hampurilaispihvit, paksuus 3 cm

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

25-35

vasikanpaisti 1.5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

160-170

120-150

porsaanliha

porsaanpaisti, takapaisti, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

190-200

70-90

porsaanpaisti, lapa, 1,5 kg

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

90-120

porsaan ulkofilee, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

80-100 *

80-100

porsaanpaisti, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

200-230

porsaankyljet, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

120-140 *

210-240

porsaankyljykset, paksuus 3 cm

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

20-25

siipikarja

perutnina, 1,2 - 2,0 kg

2

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

200-220

60-80

siipikarja täytteellä, 1,5 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

70-90

siipikarja, rinta

2

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

170-180

45-60

kananreidet

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

210-220

25-40

kanansiivet

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

25-40

siipikarja, rinta, hitaasti kypsennetty

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

100-120 *

60-90

liharuoat

lihamureke, 1 kg

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

170-180

60-70

grillimakkarat, bratwurst

4

velik žar_bio21_il_plus

230 **

8-15

KALAT JA ÄYRIÄISET

kokonainen kala, 350 g

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230-240

12-20

kalafilee, paksuus 1 cm

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

8-12

kalapihvi, paksuus 2 cm

4

velik žar_bio21_il_plus

220-230

10-15

kampasimpukat

4

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

230 *

5-10

katkaravut

4

velik žar_bio21_il_plus

230 *

3-10

VIHANNEKSET

uuniperunat, suikaleet

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

30-40

uuniperunat, puolitetut

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ paistopelti, jossa vettä

200-210 *

40-50

uuniperunat (kuoriperuna)

3

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

ranskalaiset, kotitekoiset

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

20-30

sekavihannekset, suikaleet

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

+ paistopelti, jossa vettä

190-200

30-40

täytetyt vihannekset

3

velik žar in ventilator_BIO21_il_plus

190-200

30-40

PERINTEISET TUOTTEET – PAKASTETUT

Ranskalaiset perunat

3

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

20-25

Ranskalaiset perunat, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

190-210

30-40

Kanamedaljongit

4

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220 *

12-17

Kalapuikot

2

zg. grelo in broči zrak_BIO21_il_plus

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

kuutioidut vihannekset

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissantit

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

PAISTETUT VANUKKAAT, KOHOKKAAT JA GRATINOIDUT RUOAT

perunamoussaka

2

mali žar in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-190

35-45

lasagne

2

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

180-190

35-45

makea paistettu vanukas

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180

40-60

makea kohokas

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

160-180 *

35-45

gratinoidut ruoat

3

žar_sp. grelo in vroči zrak_bio21_il_plus

170-190

30-45

täytetyt tortillat, enchiladat

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

180-200

20-35

juuston grillaaminen

4

velik žar_bio21_il_plus

240 **

6-9

MUU

säilöntä

2

mali žar, sp.grelo in ventilator_BIO21_il_plus

180

30

sterilointi

3

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

125

30

kypsentäminen bain-marie (kaksikerroskattila)

2

sp. grelo in vroči zrak_BIO21_il_plus

150-170 *

/

uudelleenlämmitys

3

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

60-95

/

lautasten lämmittäminen

2

zg. sp. grelo in ventilator_BIO21_il_plus

75

15

Kypsentäminen lämpötila-anturilla (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(mallista riippuen)

Lämpötila-anturi mahdollistaa ruoan ytimen lämpötilan tarkan seurannan kypsennyksen aikana.

Lämpötila-anturi ei saa olla suoraan lämpövastusten läheisyydessä.

priklop sonda_bio21_il+

1Työnnä anturin metallipää ruoan paksuimpaan osaan.

2Liitä anturin pistotulppa pistorasiaan, joka sijaitsee uunin sisällä etuosassa oikeassa yläkulmassa (ks. kuva). SEnS näkyy näyttöyksikössä. Ota toiminto käyttöön kääntämällä nuppi asentoon On. Poista toiminto käytöstä noudattamalla samaa menetelmää. Valitse OFF näyttöyksiköstä.

HUOM: Valikkoon SEnS siirtymistä varten keskeytä meneillään oleva ruoanvalmistusprosessi ja liitä anturi pistorasiaan. Kun työnnät anturin pistorasiaan, uunin aiemmin valitut ja asetetut toiminnot poistetaan.

3Valitse haluamasi järjestelmä ja kypsennyslämpötila (lämpötila-alueella 230 °C asti). Anturin toimintasymboli ja esiasetettu lämpötila näkyvät näyttöyksikössä. Voit muuttaa lämpötilaa kiertämällä NUPPIA. Valitse ruoan haluttu lopullinen ydinlämpötila (lämpötila-alueella 30–99 °C).

HUOMAUTUS: Anturia käytettäessä paistoajan asettaminen ei ole mahdollista.

4Vahvista asetus koskettamalla start | stop-näppäintä.

5Kun asetettu ytimen lämpötila on saavutettu, uuni sammuu automaattisesti. End näytetään näyttöyksikössä. Uunista kuuluu äänimerkki, joka voidaan sammuttaa koskettamalla mitä tahansa näppäintä. Minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Kypsennyksen aikana asetettu lämpötila ja ruoan ytimen senhetkinen lämpötila vuorottelevat näyttöyksikössä. Voit muuttaa kypsennyslämpötilaa tai ruoan ytimen tavoitelämpötilaa kypsennyksen aikana.

Anturin oikea käyttö ruoan tyypin mukaan:

 • siipikarja: työnnä anturi rintapalan paksuimpaan osaan

 • punainen liha: työnnä anturi vähärasvaiseen osaan, jossa ei ole rasvakerrosta

 • pienemmät luiset palat: työnnä anturi luun vieressä olevalle alueelle

 • kala: työnnä anturi pään taakse selkäruotoa kohti.

Poista anturi varovasti ruoasta käytön jälkeen, irrota pistoke uunin pistorasiasta ja puhdista se.

Jos SEnS näytetään näyttöyksikössä, kun lämpötila-anturi ei ole kytkettynä, puhdista pistorasia. Yritä kytkeä ja irrottaa lämpötila-anturi useita kertoja peräkkäin.

Jos et käytä anturia, poista se uunista.

Suositeltavat kypsyystasot erityyppisille lihoille

Ruoan tyyppi

sininen (raaka)

medium -

medium

medium +

kypsä

NAUDANLIHA

naudanliha, paahtopaisti

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

naudanliha, ulkofilee

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

paahtopaisti/takapaisti

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

hampurilaispihvit

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

VASIKANLIHA

vasikanliha, ulkofilee

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

vasikanliha, takapaisti

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SIANLIHA

paahtopaisti, niska

/

/

/

65-70

75-85

porsaan ulkofilee

/

/

/

60-69

/

lihamureke

/

/

/

/

80-85

LAMMAS

lammas

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KARITSA

karitsa

/

60-65

66-71

72-76

77-80

VUOHENLIHA

vuohi

/

60-65

66-71

72-76

77-80

LINNUNLIHA

siipikarja, kokonainen

/

/

/

/

82-90

siipikarja, rinta

/

/

/

/

62-65

KALAT JA ÄYRIÄISET

taimen

/

/

/

62-65

/

tonnikala

/

/

/

55-60

/

lohi

/

/

/

52-55

/

Puhdistus ja huolto

Muista irrottaa laite verkkovirrasta ja antaa sen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi uunin sisäpinnat ja paisto- ja leivinpelti on pinnoitettu erikoisemalilla sileän ja kestävän pinnan varmistamiseksi.

Puhdista laite säännöllisesti ja käytä lämmintä vettä ja astianpesuainetta suurempien epäpuhtauksien ja kalkkikiven poistamiseksi. Käytä puhdasta pehmeää liinaa tai sieniliinaa.

Laitteen ulkopinta: poista epäpuhtaudet lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla ja pyyhi sitten pinnat kuiviksi.

Laitteen sisäpinnat: käytä pinttyneelle lialle ja tahroille tavallisia uuninpuhdistusaineita. Kun käytät tällaisia puhdistusaineita, pyyhi laite perusteellisesti märkäliinalla kaikkien puhdistusainejäämien poistamiseksi.

Varusteet ja kiskot: puhdista lämpimällä saippuavedellä ja kostealla liinalla. Pinttyneelle lialle ja tahroille suosittelemme esiliuottamista ja harjan käyttöä.

Jos puhdistustulokset eivät ole tyydyttäviä, puhdista uudelleen.

Älä koskaan käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita ja varusteita (hankaavat sienet ja puhdistusaineet, tahran- ja ruosteenpoistoaineet, kaapimet lasikeraamisille levyille).

Uunitarvikkeet ovat konepesunkestävät.

Ruoantähteet (rasva, sokeri, proteiini) voivat syttyä laitteen käytön aikana. Poista siksi suuremmat liat uunin sisältä ja varusteista ennen jokaista käyttöä.

Automaattinen uuninpuhdistus – pyrolyysi

Odota ennen pyrolyyttistä puhdistusta, että uuni jäähtyy, ja poista sitten kaikki laitteet ja lisävarusteet uunista, mukaan lukien kiskot (mallista riippuen).

Tämä toiminto käyttää korkeaa lämpötilaa laitteen sisätilojen ja joidenkin mukana toimitettujen laitteiden (yleiskäyttöinen syvä paistopelti, matala leivinpelti) puhdistuksen helpottamiseksi.
Puhdistusprosessin aikana rasvajäämät ja muut epäpuhtaudet poltetaan ja pelkistetään tuhkaksi.

Käytettävissä on kolme pyrolyysitasoa (puhdistustehoa), joiden kesto vaihtelee:

Taso

Puhdistusteho

Puhdistuksen tarkoitus

Ohjelman kesto

1

Pikapuhdistus

Pienille epäpuhtauksille

2 tuntia

2

Keskitehoinen puhdistus

Havaittavat suuret epäpuhtaudet

2,5 tuntia

3

Tehopuhdistus

Pinttyneet ja pysyvät (vanhemmat) epäpuhtaudet

3 tuntia

Mitä pinttyneempää lika on, sitä korkeampi taso on valittava.

Pyrolyysipuhdistuksen valmistelu

 • Poista kaikki näkyvä lika ja ruoantähteet uunista.

 • Poista aina kiskot ja kaikki tarpeettomat varusteet laitteesta.

 • Käynnistä pyrolyysipuhdistus vasta, kun laite on jäähtynyt.

nastavitev_piro1p_bio21_il_plus

1. Kosketa extra bake-näppäintä, jos haluat näyttää lisätoimintoja näyttöyksikössä. Kierrä NUPPIA niin, että symbolit aqua_bio21 ja P syttyvät, ja vahvista valintasi. Näytölle ilmestyy kolme puhdistustehotasoa. Valitse puhdistusteho kiertämällä NUPPIA. Mitä pinttyneempää lika on, sitä korkeampi tehotaso on valittava. Oletusasetukseksi on valittu keskitaso.
Vahvista asetus painamalla NUPPIA. Kosketa start I stop -näppäintä. Ajastin käynnistyy.

nastavitev_piro2_bio21_il_plus

2. Tietyn ajan kuluttua uunin luukku lukkiutuu automaattisesti turvallisuutesi vuoksi.Loc näkyy näyttöyksikössä, kun lukko on kytketty.

nastavitev_piro3_bio21_il_plus

3. Kun ohjelma on valmis, End näytetään näyttöyksikössä ja kuulet äänimerkin.

 • Pyrolyysiprosessin aikana saattaa vapautua epämiellyttäviä hajuja ja savua sekä ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja. Varmista siksi huoneen riittävä ilmanvaihto ja äläkä viivy huoneessa liian kauan. Älä päästä lapsia tai lemmikkejä uunin lähelle tämän prosessin aikana.

 • Kun pyrolyyttinen puhdistus on valmis ja uuni on jäähtynyt, uunin luukun lukitus avautuu automaattisesti.

 • Kun uunin sisäosa on täysin jäähtynyt, pyyhi se kuumalla saippualiuoksella ja pehmeällä liinalla jäämien poistamiseksi (esim. tuhka).

 • Jos uunia käyttömäärä on keskitasoa, suosittelemme pyrolyyttista puhdistusta kerran kuukaudessa.

Pyrolyysiprosessin aikana elintarvike- ja rasvajäämät voivat syttyä. Poista siksi kaikki epäpuhtaudet uunin sisältä ennen prosessin aloittamista.

Laitteen ulkopinta kuumenee pyrolyyttisen puhdistusprosessin aikana. Älä koske uunin luukkuun äläkä koskaan ripusta luukun kahvaan syttyviä esineitä, kuten keittiöliinoja tai pyyhkeitä.

Älä yritä avata luukkua sen ollessa lukittuna (pyrolyyttisen puhdistuksen aikana ja laitteen jäähtyessä puhdistuksen jälkeen)! Puhdistusprosessi voi keskeytyä ja palovammojen vaara on olemassa!

Suosittelemme niiden poistamista keittiöstä pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi ja keittiön perusteellista tuuletusta puhdistuksen jälkeen.

Toimitettujen varusteiden pyrolyyttinen puhdistus

 • Mukana toimitetut varusteet (yleiskäyttöinen syvä paistopelti, matala leivinpelti) voidaan puhdistaa pyrolyysillä vain, jos uunissa on ylimääräiset lankatelinekiskot.

 • Aseta lisävarusteet toisen tai kolmannen kiskotason uraan – älä koskaan käytä ensimmäistä kiskotasoa.

 • Odota pyrolyyttisen puhdistuksen jälkeen, että varuste jäähtyy, ja puhdista se kuumalla saippualiuoksella ja kostealla liinalla.

Jos uunissa on pidennettävät kiskot, varusteita ei saa puhdistaa pyrolyysillä.

Parempien puhdistustulosten saamiseksi suosittelemme uunin ja lisävarusteiden/tarvikkeiden puhdistamista erikseen. Kun käytät pyrolyyttistä puhdistusprosessia varusteen puhdistamiseen, uunin sisäosa ei ehkä ole täysin puhdas syklin lopussa.

Jos et ole tyytyväinen puhdistustuloksiin, suosittelemme prosessin toistamista.

Itsepuhdistusprosessin tuloksena uunin sisäosa ja varusteet voivat värjäytyä ja menettää kiiltonsa. Tämä ei vaikuta uunin tai lisävarusteiden/tarvikkeiden toimivuuteen.

Aqua Clean -ohjelman käyttö uunin puhdistamiseen

Tämä ohjelma helpottaa mahdollisten tahrojen poistamista uunin sisältä.
Toiminto on tehokkain, jos sitä käytetään säännöllisesti jokaisen käytön jälkeen.
Poista ennen puhdistusohjelman käynnistämistä kaikki suuret näkyvät liat ja ruoantähteet uunista.

čiščenje_aqua_bio21

1Aseta matala paistopelti ensimmäiselle paistotasolle ja kaada pellille 0,4 litraa kuumaa vettä.

2Näytä lisätoiminnot näyttöyksikössä koskettamalla extra bake-näppäintä. Kierrä NUPPI symboliin aqua_bio21. Esiasetetut arvot näytetään näyttöyksikössä.

3Ohjelma on käynnissä 30 minuuttia. Kun ohjelma on valmis, End näytetään näyttöyksikössä.

4Kun ohjelma on valmis, poista paistopelti varovasti uunikintaita käyttäen (paistopellillä voi vielä olla vettä). Pyyhi tahrat kostealla liinalla ja saippualiuoksella. Pyyhi laite perusteellisesti märällä liinalla puhdistusainejäämien poistamiseksi.

Jos puhdistusprosessi ei onnistu (lika on pinttynyttä), toista se.

Käytä Aqua Clean -järjestelmää vasta, kun uuni on täysin jäähtynyt.

Lankakiskojen ja kiinteiden ulosvedettävien kiskojen irrotus (pidennettävät)

odstranitev vodil_bio21

APitele kiskoja alapuolelta ja vedä niitä uunin keskustaa kohti.

BPoista ne ylhäällä olevista aukoista.

Kun irrotat kiskoja, älä vahingoita emalipinnoitetta.

Uuninluukun ja lasien irrottaminen ja vaihtaminen

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Avaa luukku ensin täysin (niin auki kuin mahdollista).

2Uuninluukku kiinnitetty saranoihin erityistuilla, joissa on myös turvavivut. Käännä turvavipuja luukkua kohti 90°. Sulje luukku hitaasti 45° kulmaan (suhteessa täysin suljetun luukun sijaintiin). Nosta sitten luukkua ja vedä se ulos.

Uuninluukun lasi voidaan puhdistaa sisäpuolelta, mutta se on ensin poistettava uuninluukusta. Toimi ensin kohdassa 2 kuvatulla tavalla, mutta älä poista sitä.

3Irrota ilmanohjain. Pidä sitä käsilläsi luukun vasemmalla ja oikealla puolella. Poista se vetämällä sitä hieman itseäsi kohti.

4Pidä luukun lasia yläreunasta ja irrota se. Tee sama toiselle ja kolmannelle lasille (mallista riippuen).

5Aseta lasit takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Noudata käänteistä järjestystä luukun takaisin paikalleen laittamiseksi. Jos luukku ei aukea tai sulkeudu kunnolla, varmista, että saranat ovat asianmukaisesti kohdallaan.

Uuninluukun sarana voi sulkeutua huomattavalla voimalla. Käännä siksi aina molemmat turvavivut tukeen, kun asennat tai irrotat uuninluukkua.

Luukun pehmeä sulkeminen ja avaaminen

(mallista riippuen)

Uuninluukku on varustettu järjestelmällä, joka vaimentaa sen sulkeutumisvoimaa ja joka alkaa vaikuttaa 75° kulmassa. Se mahdollistaa vaivattoman, hiljaisen ja pehmeän sulkemisen. Kevyt työntö (15° kulmassa suhteessa suljetun luukun asentoon) riittää sulkemaan luukun automaattisesti ja äänettömästi.

Jos luukun sulkemiseen käytetty voima on liian suuri, järjestelmän teho heikkenee tai järjestelmä ohitetaan turvallisuussyistä.

Lampun vaihtaminen

Lamppu on kuluva osa, eikä takuumme siten kata sitä. Poista kaikki varusteet uunista ennen lampun vaihtamista.

Halogeenilamppu: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Irrota ja poista suojus (vastapäivään). Poista halogeenilamppu.

2Irrota suojus litteällä muovityökalulla. Poista halogeenilamppu.

Älä vahingoita emalipinnoitetta.
Käytä suojavarusteita, ettet polta itseäsi.

Vaihda lamppu vain, kun laite on irrotettu virtalähteestä.

Vianetsintä ja virhetaulukko

Erityiset varoitukset ja virheilmoitukset

Takuuajan kuluessa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltopalvelu voi tehdä korjauksia.

Varmista ennen korjaustöiden aloittamista, että laite on irrotettu virtalähteestä joko poistamalla sulakkeet tai vetämällä virtajohdon irti pistokkeesta.

Laitteen luvattomat korjaukset voivat aiheuttaa sähköiskun ja oikosulun vaaran. Siksi niitä ei saa tehdä itse. Jätä tällainen työ asiantuntijalle tai huoltoteknikolle.

Jos laitteen käytössä ilmenee pieniä ongelmia, tarkista tästä käyttöohjeesta, voitko korjata ongelman itse.

Jos laite ei toimi oikein tai ollenkaan virheellisen käytön tai käsittelyn vuoksi, huoltoteknikon vierailu ei ole ilmainen, vaikka laitteen takuu olisi voimassa.

Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten ja luovuta ne laitteen mukana mahdollisille tuleville omistajille tai käyttäjille.

Seuraavassa on joitakin yksinkertaisia neuvoja pienten vikojen korjaamista varten.

Ongelma/vika

Syy

Kotisi pääsulake palaa usein.

Ota yhteys huoltoon.

Uunin valo ei toimi.

Lampun vaihto on kuvattu luvussa Lampun vaihtaminen.

Ohjausyksikkö ei vastaa, näyttö on jumittunut.

Irrota laite verkkovirrasta muutamaksi minuutiksi (irrota sulake tai kytke pääkytkin pois päältä), kytke laite takaisin verkkovirtaan ja kytke se päälle.

Näyttöön tulee virhekoodi ErrX.

Jos kyseessä on kaksinumeroinen virhekoodi, ErXX näytetään.

Elektroniikkamoduulin toiminnassa on häiriö. Irrota laite verkkovirrasta muutamaksi minuutiksi.

Jos virheilmoitus saadaan uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea edellä olevien ohjeiden avulla, soita valtuutetulle huoltoteknikolle. Takuu ei kata laitteen virheellisestä liitännästä tai käytöstä johtuvia korjaustöitä tai takuuvaateita. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä vastaa itse korjauskustannuksista.

Käytöstä poisto

kanta1_FACE_LIFT

Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaankuuluvalla tavalla tätä varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.

Paistotesti

EN60350-1: Käytä vain valmistajan toimittamia laitteita.
Aseta paistopelti aina kiskon päätyasentoon asti. Sijoita vuokaleivonnaiset tai -kakut kuvan osoittamalla tavalla.

* Esilämmitä laite asetettuun lämpötilaan. Älä käytä nopeaa esilämmitystilaa.
** Esilämmitä laitetta 10 minuuttia. Älä käytä nopeaa esilämmitystilaa.
*** Käännä 2/3 kypsennysajan jälkeen.

LEIVONTA

Ruoka

Varusteet

Vuokien
sijoittaminen

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

keksit/leivonnaiset – yksi ritilä

matala paistopelti

3

150

25-40

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

keksit/leivonnaiset – yksi ritilä

matala paistopelti

3

135 **

35-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

leivonnaiset – kaksi ritilää/tasoa

matala paistopelti

2, 4

140 **

25-40

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

leivonnaiset – kolme ritilää/tasoa

matala paistopelti

1, 4, 5

135

45-60

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

vuokaleivokset – yksi ritilä

matala paistopelti

3

160-170 **

20-30

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

vuokaleivokset – yksi ritilä

matala paistopelti

3

155 **

20-30

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

vuokaleivokset – kaksi ritilää/tasoa

matala paistopelti

1,5

140 **

30-45

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

vuokaleivokset – kolme ritilää/tasoa

matala paistopelti

1, 3, 5

140-150

30-50

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

Sokerikakku

pyöreä metallivuoka, halkaisija 26 cm / paistoritilä

2

150

45-55

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

Sokerikakku

pyöreä metallivuoka, halkaisija 26 cm / paistoritilä

2

160

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

täytekakku – kaksi ritilää/tasoa

2 × pyöreä metallivuoka, halkaisija 26 cm / paistoritilä

modeli_2_test jedi

2, 4

170 *

45-55

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

omenapiirakka

2 × pyöreä metallivuoka, halkaisija 20 cm / paistoritilä

modeli_1_test jedi

2

160 **

70-120

zg. in sp. grelo_bio21_il_plus

omenapiirakka

2 × pyöreä metallivuoka, halkaisija 20 cm / paistoritilä

modeli_1_test jedi

2

160

70-120

vroči zrak_ECO_BIO21_il_plus

GRILLAUS

Ruoka

Varusteet

Vuokien
sijoittaminen

simbol_vodilaT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

simbol_sistemT_bio21

paahdettu leipä

paistoritilä

5

max

4-7

velik žar_bio21_il_plus

pljeskavica (jauhelihapihvi)

paistoritilä + matala paistopelti leivinpaperi tippakaukalona

5

230

25-40 ***

velik žar_bio21_il_plus

Omat muistiinpanot

 

843507