INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PENTRU CUPTOR ÎNCORPORAT

Avertizare de siguranţă importantă

Vă mulţumim pentru încredere şi pentru achiziţionarea aparatului!

Acest manual de instrucţiuni detaliat este oferit pentru a face mai accesibilă utilizarea acestui produs. Instrucţiunile ar trebui să vă permită să aflaţi totul despre noul dumneavoastră aparat, mult mai repede.

Asiguraţi-vă că aţi primit un aparat nedeteriorat. Dacă există deteriorări în urma transportului, contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat aparatul sau depozitul local de unde a fost furnizat. Numărul de telefon poate fi găsit pe factură sau nota de livrare.

Instrucțiunile de instalare și conectare sunt furnizate pe o coală separată.

Instrucțiunile de utilizare, instalare și conectare pot fi găsite și pe site-ul nostru:

http://www.gorenje.com

Următoarele simboluri sunt folosite pe tot cuprinsul manualului și au următoarele sensuri:

Informație, aviz, sfat, sau recomandare

Avertisment – pericol general

Este important să citiți instrucțiunile cu atenție.

Precauții de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Mijloacele de deconectare trebuie să fie încorporate în cablajul fix, în conformitate cu regulile de cablare.

Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uşi decorative pentru a evita supraîncălzirea.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, reprezentantul său de service sau persoane cu calificare similară pentru a evita pericolele (numai pentru aparatele furnizate cu cablu de alimentare).

În timpul utilizării aparatul se încălzește. Trebuie să aveți grijă să evitați atingerea elementelor fierbinți din cuptor.

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani sau mai mari și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștinţele necesare, dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți în ceea ce privește folosirea aparatului în mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie făcută de copiii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Mențineți copiii mici la distanță.

AVERTIZARE: Aparatul și unele din componentele sale accesibile se pot încălzi puternic în timpul utilizării. Trebuie să aveți grijă să evitați atingerea elementelor de încălzire. Copiii sub 8 ani trebuie ţinuţi la distanţă dacă nu sunt supravegheaţi continuu.

Aparatul nu este destinat a fi controlat prin temporizatori externi sau prin sisteme speciale de comandă de la distanţă.

Folosiți doar sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor.

Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi și nici raclete metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului sau a capacelor de sticlă ale plitei (acolo unde există), întrucât acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

Nu folosiți mașini de curățat cu aburi sau produse de curățat de înaltă presiune pentru a curăța aparatul, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare.

AVERTISMENT: Înainte de a înlocui becul, asiguraţi-vă că aparatul a fost deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie pentru a preveni pericolul de şoc electric.

Nu turnați niciodată apă direct în interiorul cuptorului. Diferențele de temperatură pot avea ca urmare deteriorarea stratului de acoperire din email.

Alte avertizări de siguranță importante

Aparatul este destinat uzului casnic. Nu îl folosiți în alte scopuri, cum ar fi încălzirea camerelor, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, țesăturilor, ierburilor, etc. pentru că acest lucru poate avea ca urmarea vătămarea corporală sau incendiul.

Aparatul trebuie conectat la instalaţia electrică fixă care dispune de elemente de deconectare. Instalaţia electrică fixă trebuie realizată în conformitate cu normele de conectare la instalaţia electrică.

Nu ridicați aparatul de mânerul ușii.

Balamalele ușii se pot deteriora din cauza suprasolicitării. Nu călcați și nu vă așezați pe ușa deschisă a cuptorului, și nu vă rezemați de aceasta. De asemenea, nu așezați obiecte grele pe ușa cuptorului.

În cazul în care cablurile de alimentare ale altor aparate aflate lângă acesta se prind în ușa cuptorului, acestea se pot deteriora, ceea ce poate produce un scurtcircuit. Prin urmare, mențineți cablurile de alimentare ale altor aparate la o distanță sigură.

Ușa cuptorului se încălzește puternic în timpul funcționării. Un al treilea strat de sticlă este instalat pentru protecție suplimentară, reducând temperatura la suprafața exterioară (doar la anumite modele).

Asiguraţi-vă că gurile de ventilaţie nu sunt acoperite sau obstrucţionate.

Nu căptușiți pereții cuptorului cu folie de aluminiu și nu puneți tăvi de copt sau alte vase pentru gătit pe fundul cuptorului. Acest lucru ar putea să împiedice circulția aerului în cuptor, să îngreuneze procesul de gătit și să distrugă stratul de acoperire din email.

Vă recomandăm să evitați deschiderea uși cuptorului pe durata coacerii, deoarece acest lucru mărește consumul de energie și acumularea de condens.

La încheierea procesului de coacere, precum și în timpul coacerii, aveți grijă când deschideți ușa cuprorului, deoarece există pericol de opărire.

Pentru a preveni acumularea de tartru, lăsați deschisă ușa cuptorului după coacere sau după utilizarea cuptorului pentru a permite răcirea interiorului cuptorului până la temperatura camerei.

Curățați cuptorul după ce s-a răcit complet.

Eventualele neconcordanţe între culorile diferitelor aparate sau componente dintr-o singură linie de proiectare pot să apară din cauza diferiţilor factori, cum ar fi unghiurile diferite în care sunt observate aparatele, fundalurile diferite, materialele și iluminarea camerei.

Nu turnați niciodată apă direct în interiorul cuptorului. Diferențele de temperatură pot avea ca urmare deteriorarea stratului de acoperire din email.

Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, lăsați-l la temperatura camerei, pentru câteva momente, astfel încât temperatura componentelor să devină egală cu cea a camerei. În cazul în care cuptorul a fost depozitat la o temperatură apropiată de punctul de îngheț sau sub acesta, anumite componente ar putea fi afectate, cu precădere pompa.

Nu operați acest aparat într-un mediu cu temperatură ambientală sub 5 °C. Pompa aparatului poate fi deteriorată în cazul pornirii sale în astfel de condiții.

Nu utilizați apă distilată, apă de la robinet cu conținut mare de clor sau alte lichide similare.

Atunci când coaceți cu injecție de abur, deschideți complet ușa cuptorului, după finalizarea procesului de coacere. În caz contrar, aburul care iese din incinta cuptorului poate afecta funcționarea unității de comandă.

Scoateți și înlocuiți tava de evaporare numai după răcirea completă a cuptorului.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a conecta aparatul. Orice reparaţie ce rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanţie.

Built-in oven

Appliance description

Appliance functions and equipment depend on the model.

Basic equipment of your appliance includes wire guides, shallow baking sheet, and a grid.

aparat_opis_steamIL_A_bio21

1 Unitate de comandă

2 Buton rezervor apă

3 Comutator de ușă

4 Lumină

5 Tavă de evaporare

6 Mufa sondei de temperatură

7 Ghidaje – niveluri de gătit

8 Plăcuța cu date tehnice

9 Ușa cuptorului

10 Mânerul ușii

Rating plate – product information

Plăcuța tehnică ce indică informațiile de bază ale aparatului este fixată pe marginea cuptorului. Informații exacte privind tipul și modelul aparatului se găsesc și pe fișa de garanție.

napisna tablica_BIO21

1 Număr de serie

2 Cod/ID

3 Tip

4 Marca

5 Model

6 Infromații tehnice

7 Indicații/simboluri de conformitate

Unitatea de control

(în funcţie de model)

čelna plošča_steam_bio21_il_A

 1. Butonul selectorului sistemului de gătit

 2. Tastă de injecție de abur

 3. Tasta de reducere a valorilor

 4. Tasta funcției de temporizare și setări

 5. Tasta de mărire a valorilor

 6. Tasta de pornire/oprire sau de întrerupere temporară a unui program

 7. Buton de setare a temperaturii

 8. Afișajul

Tastele vor reacționa mai bine dacă le veți atinge cu o parte mai mare a degetului. La fiecare apăsare a unei taste se va emite un semnal acustic scurt

Buton de împingere și tragere

(în funcţie de model)

Împingeţi uşor butonul până când sare, apoi rotiţi-l.

După fiecare utilizare, rotiţi butonul înapoi în poziţia "off" şi împingeţi-l la loc. Butonul de împingere şi tragere poate fi împins înapoi, doar atunci când butonul este în poziţia "off".

Dotările aparatului

Ghidaje

 • Ghidajele permit gătirea sau coacerea pe 5 niveluri

 • Înălțime nivelurilor ghidajelor în care se pot introduce grătare se numără de jos în sus.

 • Nivelurile 4 și 5 sunt destinate frigerii și preparării la grătar.

 • La introducerea accesoriilor acestea trebuie rotite în poziția corectă

 • Împingeți întotdeauna accesoriile până la capăt în aparat.

Ghidaje de sârmă

žična vodila_bio21

Pentru ghidajele din sârmă, introduceți întotdeauna grătarul de sârmă sau tava de copt în spațiul dintre partea superioară și cea inferioară a nivelului de ghidaj.

Ghidaje extensibile fixe

teleskopska vodila_bio21

Ghidajele extensibile pot fi instalate la nivelul 2 și 4.

Pentru ghidajele extensibile fixe așezați grătarul sau tava de copt pe ghidaj. Puteți așeza grătarul direct pe o tavă de copt (universală, de adâncime redusă sau mare) și le puteți așexa pe amândouă pe același ghidaj; în acest caz tava de copt funcționează drept tavă de colectare a lichidului.

Ghidaje click-on detașabile

(în funcţie de model)

flexi vodila_bio21

Ghidajul extensibil atașat poate fi inserat în oricare spațiu dintre două ghidaje de sârmă.
Amplasați ghidajul în mod simetric pe ghidajele de sârmă din stânga și din dreapta interiorului cuptorului. Mai întâi agățați clema superioară a ghidajului sub sârma superioară a ghidajului de sârmă. Apoi apăsați clema inferioară în poziția corectă până ce auziți un declic.

NOTĂ: Ghidajele pot fi atașate la orice înălțime între cele două niveluri de ghidaje de sârmă.

Ghidajele click-on detașabile nu pot fi montate pe ghidaje având extensie parțială fixă cu nivel dublu. Cu toate acestea, ele pot fi montate pe ghidaje având extensie parțială pe un singur nivel, la nivelurile 3–4 și 4–5.

Atenție la rotația corectă a ghidajului detașabil, astfel încât să se extindă către exterior, adică în afara cuptorului.

Buton uşă cuptor

(în funcţie de model)

În cazul în care ușa cuptorului se deschide în timpul funcționării, comutatorul ușii va opri sistemul de încălzire și ventilatorul din interiorul cuptorului. La închiderea ușii, același comutator va reporni aparatul.

Ventilator pentru răcire

Aparatul este prevăzut cu un ventilator de răcire, care răcește carcasa, ușa și unitatea de comandă a aparatului. După oprirea cuptorului, ventilatorul de răcire continuă să funcționeze pe o perioadă scurtă pentru a răci cuptorul.

Aparatură cuptor și accesorii

resetka

GRĂTARUL se utilizează pentru preparare la grătar/fierbere sau drept suport pentru tigaie, tavă de copt sau vas de copt cu alimentele de preparat.

Grătarul este prevăzut cu un sistem de blocare de siguranță. Prin urmare, ridicați ușor grătarul din partea din față când doriți să îl scoateți din cuptor.

nizek pekac

TAVA DE COPT PUȚIN ADÂNCĂ este folosită pentru produse de patiserie și prăjituri. Poate fi folosită și ca tavă de colectare.

Tava puțin adâncă se poate deforma în timpul încălzirii sale în cuptor. După răcire, aceasta revine la forma inițială. Această deformare nu îi afectează funcționarea.

perforiran pekač_steam_bio21

The TAVA DE COPT PUȚIN ADÂNCĂ ȘI PERFORATĂ se utilizează pentru preparare cu sisteme prevăzute pentru injecție cu abur și prăjire cu aer cald. Orificiile permit un flux de aer mai bun, pentru o crustă mai crocantă.
La prepararea alimentelor cu conținut mare de lichide (apă, grăsime), așezați tava de copt puțin adâncă sau tava de copt multifuncțională cu un nivel mai jos pentru a servi ca tavă de picurare.

globok pekac

TAVA ADÂNCĂ MULTIFUNCȚIONALĂ este utilizată pentru coacerea legumelor și pentru majoritatea produselor din aluat fraged. Poate fi folosită și ca tavă de colectare.

Nu așezați niciodată tava adâncă universală pe primul ghidaj în timpul procesului de gătire.

sonda_bio21

SONDĂ(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR) de temperatură.

Aparatul și unele dintre piesele accesibile tind să se încălzească în timpul gătirii.

Utilizarea aparatului

Înainte de prima utilizare

 • Detașați accesoriile cuptorului, precum și orice ambalaj (carton, spumă de polistiren) din cuptor.

 • Ștergeți accesoriile cuptorului și interiorul cu o cârpă umedă. Nu folosiți cârpe sau agenți de curățare abrazivi sau agresivi.

 • Încălziți cuptorul gol, timp de aproximativ o oră, cu sistemul inferior și superior, la o temperatură de peste 250 °C. Cuptorul va emana un „miros specific de cuptor nou”; prin urmare, ventilați bine camera în timpul primei utilizări.

Pornirea aparatului pentru prima dată

După conectarea aparatului la rețeaua electrică sau după o întrerupere prelungită a alimentării, va apărea pe ecran ora 12:00.

Mai întâi, reglați și confirmați setările de bază.

Pentru modificare, atingeți tastele simbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_il. Confirmați setarea dorită apăsând pe tasta multi time sau start I stop. Următoarea setare poate fi făcută după ce ați reglat și confirmat setarea anterioară.

nastavitev_ure_bio21_il

1. SETAREA CEASULUI
Setați ora/ceasul. Setați mai întâi minutele; apoi, cursorul va trece la ore. Dacă apăsați și mențineți apăsată tasta de reglare a valorii, va crește valoarea unității de modificare a valorii setate.

Pentru a regla sau ajusta ceasul mai târziu, consultați capitolul funcții Suplimentare.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. REGLAJ INTENSITATE ECRAN
Aparatul este setat implicit pe iluminare de intensitate ridicată. Se vor afișa pe ecran semnul brh și valoarea curentă a intensității luminii ecranului. Utilizați tastele de setare a valorii pentru a mări sau a reduce intensitatea luminii.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. VOLUM SEMNAL ACUSTIC
Volumul mediu este setat implicit. Vor apărea pe ecran semnul Vol și valoarea curentă pentru volumul semnalului acustic. Utilizați tasta de setare a valorii pentru a mări volumul semnalului acustic sau pentru a-l opri.

Atunci când setările selectate sunt confirmate, ceasul va apărea pe unitatea de afișare (dacă BUTONUL de selectare a sistemului de operare este în poziția 0).

Umplerea rezervorului de apă

Rezervorul de apă permite alimentarea cu apă pentru abur în cuptor, dintr-o sursă independentă. Capacitatea rezervorului de apă este de aprox. 1,3 dl.

Umpleți întotdeauna rezervorul cu apă curată de la robinet sau apă îmbuteliată, fără aditivi. Apa turnată în rezervorul de apă va fi la temperatura camerei, și anume, aproximativ 20 °C (+/– 10 °C).

polnjenje rezervoarja_steam_bio21_il

1Scoateți rezervorul de apă din carcasă prin apăsarea butonului. La apăsare, rezervorul va ieși din poziție.

2Turnați apa până la marcajul MAX de pe rezervorul de apă.

3Apăsați rezervorul de apă pentru repoziționarea sa în carcasă, atât cât permite (va face clic).

După utilizare, apa rămasă se va scurge în tava de picurare din cuptor, fixată sub tavanul incintei cuptorului, fixată de elementul de încălzire și încălzitorul/sistemul de încălzire grill (infraroșii). (Pentru curățare, consultați capitolul Scoaterea și curățarea tăvii de evaporare.)

Rezervorul de apă nu poate fi scos din aparat.

În cazul nerespectării marcajului MAX de pe rezervorul de apă și adăugați prea multă apă, cantitatea de apă în exces poate curge printr-un orificiu dintre capacul rezervorului de apă și rezervorul de apă, ajungând în partea de jos a incintei cuptorului.

Nu utilizați apă distilată, apă de la robinet cu conținut mare de clor sau alte lichide similare. Folosiți doar apă de la robinet, apă dedurizată sau apă minerală necarbonatată.

Selectarea setărilor

SELECTAREA SISTEMULUI DE GĂTIRE

gumb_izklop_bio21_il

Rotiți butonul (stânga și dreapta) pentru a selecta SISTEMUL DE GĂTIRE (consultați tabelul cu programe).

Setările pot fi modificate și în timpul funcționării.

Appliance functions and equipment depend on the model.

Simbol

Utilizare

predgretje_bio21

PREÎNCĂLZIREA RAPIDĂ A CUPTORULUI
Pentru a permite unității să atingă temperatura presetată în cel mai scurt timp posibil Atunci când cuptorul se încinge la temperatura dorită, procesul de încălzire este finalizat. Acesta este urmat de setarea sistemului pe care doriți să o utilizați pentru a găti alimentele. Această funcție nu este potrivită pentru gătirea alimentelor. Această funcție nu este potrivită pentru prepararea alimentelor.

sp. in zg. grelo_bio21

VENTILATOR DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR1
Pentru coacere uniformă a alimentelor pe un singur nivel și pentru sufleuri.

Aceste sisteme permit injecția de abur în timpul coacerii (consultați capitolul Începerea procesului de gătit).

žar z vent._bio21

GRĂTAR MARE CU VENTILATOR
Pentru friptură de pui și porțiuni mai mari de carne pe grătar.

simbol_airfry_bio21_il

COACERE INTENSIVĂ (PRĂJIRE CU AER)
Această metodă de coacere formează o crustă crocantă, fără grăsime adăugată. Aceasta este o alternativă sănătoasă la prăjirea de tip fast-food, având mai puține calorii în mâncarea gătită. Adecvat pentru bucăți mai mici de carne, pește, legume și produse congelate pentru prăjit (cartofi prăjiți, nuggets de pui).

vroči zrak_bio21

AER CALD
Pentru înăbușirea cărnii și a legumelor sau pentru coacerea produselor de patiserie.

zg. in sp. grelo_bio21

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE SUPERIOR ȘI INFERIOR
Utilizați acest sistem pentru coacere convențională, pe un singur rând, pentru sufleuri și pentru coacere la temperaturi reduse (gătire lentă).

žar_bio21

GRĂTAR MARE
Utilizați sistemul pentru a prepara la grătar alimentele plate, precum pâinea prăjită, sandvișurile, cârnații de grătar, pește, frigărui, etc., precum și pentru gratinarea și rumenirea crustei. Sistemele de încălzire montate în partea superioară a interiorului cuptorului încălzesc întreaga suprafață.
Temperatura maximă permisă este 240 °C.

počasna peka_bio21

COACERE LENTĂ2
Pentru gătirea delicată, lentă și uniformă a cărnii, a peștelui și a produselor de patiserie pe un singur rând. Această metodă de gătit va lăsa carnea cu un conținut mai mare de apă în interior, făcând-o mai suculentă și mai fragedă, în timp ce produsele de patiserie vor fi rumenite/coapte uniform. Acest sistem este folosit în intervalul de temperatură 140 °C și 220 °C

Este folosit pentru a obţine o clasă de eficienţă energetică în conformitate cu standardul EN 60350-1.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

SISTEM PIZZA
Acest sistem este optim pentru coacerea de pizza și produse de patiserie cu conținut mare de apă. Utilizați pentru coacere pe un singur rând, atunci când doriți gătirea mai rapidă și mai crocantă.

peka zamrzjene hrane_bio21

COACEREA ALIMENTELOR CONGELATE
Această metodă permite coacerea alimentelor congelate într-un interval de timp mai scurt, fără preîncălzire. Ideală pentru produse congelate coapte în prealabil (produse de panificație, croissante, lasagna, cartofi prăjiți, nuggets de pui), carne și legume.

odtaljevanje_bio21

DEZGHEȚARE
Acest sistem este adecvat pentru dezghețare ușoară a alimentelor congelate.

aqua_bio21

AQUA CLEAN
Acest program facilitează îndepărtarea oricăror pete din interiorul cuptorului.

simbol_lička_bio21

ILUMINAREA CUPTORULUI
Iluminarea cuptorului va porni când este selectat un sistem sau când butonul este rotit în poziția de iluminare.

REGLAREA TEMPERATURII DE GĂTIRE

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Rotiţi butonul pentru a seta TEMPERATURA dorită.

FUNCȚII DE CRONOMETRARE

Mai întâi, se va afișa, BUTONUL DE SELECTARE A SISTEMULUI DE GĂTIRE; apoi, setați TEMPERATURA.

nastavitev_ure_bio21_il_b

simbol_ura_bio21

Gătirea cronometrată
În acest mod, puteți specifica durata de operare a cuptorului (timp de gătire).
Atingeți tasta multi time. Se va afișa simbolul simbol_ura_bio21 pe ecran. Atingeți simbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru setarea timpului de operare dorit. Atingeți tasta start I stop pentru confirmarea setărilor dvs.
Pentru a porni operarea cuptorului, atingeți tasta start I stop.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Setarea începerii întârziate

Pornirea temporizată nu se poate seta pentru grill și grill cu sisteme de ventilație.

Utilizați această funcție atunci când doriți să începeți gătirea alimentelor în cuptor după un anumit interval. Așezați alimentele în cuptor, apoi setați sistemul și temperatura. Apoi, setați durata programului și timpul în care doriți ca alimentele să fie gata.

Exemplu:
Ora curentă: prânz
Timp de gătire: 2 ore
Finalizare proces de gătit: 18:00

Atingeți tasta multi time. Se va afișa pe ecran simbolul privind durata gătirii. Atingețisimbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru a seta durata programului (gătire)simbol_ura_bio21 (în cazul nostru, ora 2:00). Confirmați fiecare setare, apăsând tasta start I stop. Dați din nou dublu-clic pe multi time pentru a seta ora la care doriți ca alimentele să fie gata (în cazul nostru, 18:00 sau 6:00 P.M.). Se va afișa pe ecran timpul dorit de finalizare a preparării (18:00). Atingeți tasta start I stop pentru confirmarea setărilor.

Atingeți tasta start I stop pentru a începe coacerea.

Atunci când se așteaptă pornirea operării, cuptorul va fi parțial în așteptare. Luminozitatea ecranului se va reduce, iar sistemul de ventilație și iluminarea cuptorului vor rămâne pornite în permanență. Cuptorul va porni cu setările selectate, automat (în cazul nostru, 16:00 sau 04:00 P.M.). Cuptorul se va opri la ora selectată (în cazul nostru, 18:00 sau 06:00 P.M.).

Se va afișa pe ecran timpul dorit de finalizare a preparării, iar ceasul se va afișa alternativ pe ecran.

După expirarea timpului, cuptorul se va opri automat. Semnele End și 00:00 se vor afișa alternativ pe ecran. Se va emite un semnal acustic, care poate fi oprit prin atingerea oricărei taste. După un minut, semnalul acustic se va opri automat.

Această funcție nu este potrivită pentru alimentele care necesită preîncălzirea cuptorului.

Nu păstrați alimente perisabile în cuptor pentru perioade îndelungate. Înainte de utilizarea acestui mod, verificați dacă ceasul sau aparatul au fost setate corect.

simbol_alarm_bio21_il

Setările cronometrului
Cronometrul poate fi utilizat independent de operarea cuptorului. Cea mai lungă setare posibilă este de 24 ore. În ultimele 10 minute, cronometrul afișează secundele. Atingeți multi time de două ori (dați dublu-clic) până la afișarea simbolului pe ecran. Atingețisimbol_puščica levo_ilsau simbol_puščica desno_ilpentru setarea cronometrului.

În cazul în care s-a setat pornirea temporizată, puteți seta minutarul prin triplu-clic pe multi time.

La setarea funcției de cronometrare, puteți reseta simultan valoarea, prin atingerea tastelor simbol_puščica levo_ilși simbol_puščica desno_il. Confirmați setarea prin apăsarea tastei start I stop start / stop.

Cele mai recente valori utilizate pentru funcția cronometru vor fi stocate și furnizate ca valori prestabilite la următoarea utilizare a temporizatorului. Aceste setări pot fi dezactivate (consultați capitolul Selectarea funcțiilor suplimentare, Funcția adaptivă).

ALEGEREA SETĂRILOR GENERALE

Rotiți BUTONUL DE SELECȚIE A SISTEMULUI DE GĂTIRE în poziția „0”.

Pentru a activa o funcție, apăsați multi time și mențineți-o apăsată timp de 3 secunde. Apare SEtt timp de câteva secunde. Apoi se va afișa meniul cu funcții suplimentare.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Utilizați tastele simbol_puščica levo_ilșisimbol_puščica desno_ilpentru navigarea în meniu. Confirmați fiecare setare, apăsând pe start I stop . Pentru a ieși din meniul funcțiilor suplimentare, atingeți Steam [abur] .

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Afișare ceas
Utilizați tastele simbol_puščica levo_ilșisimbol_puščica desno_ilpentru setarea ceasului. CLoc se va afișa pe ecran. După confirmare, puteți modifica afișarea între 12 ore și 24 de ore. Confirmați, setați ora/ceasul. Setați mai întâi minutele; apoi, cursorul va trece la ore.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Volumul semnalului acustic
Puteți alege între trei niveluri de semnal acustic. Selectați setarea Vol . Atingeți tasta simbol_puščica levo_ilsau simbol_puščica desno_ilpentru a atinge nivelul dorit și confirmați. De asemenea, semnalul acustic poate fi oprit.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Iluminare ecran
Optați între trei niveluri de afișare a intensității luminoase. Selectați setarea brh. Atingeți simbol_puščica levo_ilsau tastele simbol_puščica desno_ilpentru a selecta nivelurile dorite și confirmați. Utilizați tastele de setare a valorii pentru a crește sau reduce intensitatea luminii.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Unitatea de afișare – mod noapte
Această funcție va reduce automat luminozitatea ecranului (comutare între nivel de iluminare ridicat sau scăzut) în timpul nopții (8:00 P.M. până la 6:00 A.M.) Selectați setarea nGht . Atingeți tasta simbol_puščica levo_ilsau simbol_puščica desno_ilpentru selectarea iluminării dorite pentru afișaj pe parcursul nopții și confirmați.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5. În așteptare
Această funcție comută automat între pornirea și oprirea afișării ceasului. Selectați setarea hidE. Atingeți tastasimbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru a selecta on sau off, apoi confirmați.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Funcția adaptivă
Această funcție permite ajustarea orei dorite pentru gătit. Funcția este dezactivată în setările implicite, însă poate fi activată.
Când funcția este activată, sunt afișate cele mai recente setări pentru durata programului de gătit. Se vor utiliza valorile pentru cea mai recentă sesiune de gătit.
AdPt va apărea pe ecran. Pentru dezactivarea butonului, atingeți tasta simbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru selectare off. Urmați aceeași procedură pentru reactivarea funcției. Selectați on pe ecran.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Setări din fabrică
Această funcție permite resetarea aparatului la valorile din fabrică. Pe ecran va apărea FAct. Atingeți tasta simbol_puščica levo_ilsau simbol_puščica desno_il pentru a selecta rES pentru a alege setările din fabrică, apoi confirmați menținând apăsată tasta start I stop. Mențineți apăsată tasta până ce dispar toate liniile aprinse.

nastavitev_trdota vode_bio21_il

8. Duritatea apei

Atingeți tastelesimbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru a selecta între cinci niveluri de duritate. Setarea implicită este nivelul 5.

Wh 1 înseamnă apa cea mai puțin dură.
Wh 5 înseamnă apa cea mai dură.

nastavitev_vodni kamen_bio21_il

9. Decalcifierea

Puteți activa manual funcția de decalcifierea sau aceasta poate fi sugerată după un anumit număr de cicluri de funcționare cu abur (se va afișadEcL pe ecran).
Pentru a activa funcția, atingeți tastele simbol_puščica levo_ilsausimbol_puščica desno_ilpentru a selecta Yes [Da]. Selectați No [Nu] pentru dezactivare.

După o pană de curent sau după oprirea aparatului, setările de funcționare suplimentară vor rămâne stocate pentru câteva minute. Apoi, toate setările, cu excepția volumului de semnal acustic și reducerea intensității ecranului, vor fi resetate la valorile implicite din fabrică.

Începerea procesului de gătit

simbol_start stop_bio21_il

Cratima de deasupra tastei start I stop este iluminată slab. Apăsați tasta pentru rularea programului setat.
Pe durata operării programului, cratima de deasupra tastei se va aprinde complet (va fi iluminată complet).

În cazul în care nu se selectează, se va afișa timpul de gătit pe ecran. Atunci când cuptorul atinge temperatura dorită, se va auzi un semnal sonor și se va afișa °C pe ecran.

simbol_steam_bio21_il

Injecție cu abur

Această funcție poate fi utilizată dacă ați selectat un sistem cu injecție de abur.

Funcția poate fi pornită numai după 10 minute de operare a cuptorului (liniuța de deasupra tastei va fi aprinsă parțial/slab). După confirmarea funcției, se va afișa Fill [Umplere] pe ecran.
Umpleți rezervorul de apă (consultați capitolul Umplerea rezervorului de apă). Apoi, atingeți tastele steam [abur] pentru confirmare (linia de deasupra tastei se va aprinde complet).

Aburul ajută la formarea crustei și o face mai crocantă.

La încheierea procesului de gătire, pe afișaj va apărea EmP. Scoateți alimentele din cuptor și introduceți tava multifuncțională adâncă pe nivelul 5 de ghidare. Atingeți tasta steam pentru a porni procesul de golire a rezervorului de apă. La încheierea procesului scoateți tava de copt cu apă din cuptor, și ștergeți cuptorul de apă.

Finalizarea procesului de gătit și oprirea cuptorului

Apăsați tasta start I stop pentru a opri temporar procesul de gătit. Se va afișa End pe ecran și veți auzi un semnal acustic.

Rotiți BUTONUL DE SELECȚIE A SISTEMULUI DE GĂTIRE în poziția „0”.

După procesul de gătire, toate setările de cronometrare vor fi oprite și șterse, cu excepția minutarului. Se va afișa momentul zilei (ceas).

După utilizarea cuptorului, este posibil să rămână apă în canalul de condens (sub ușă). Ștergeți canalul cu un burete sau o cârpă.

Sfaturi și recomandări generale pentru coacere

 • Îndepărtează din cuptor toate echipamentele care nu sunt necesare în timpul coacerii

 • Utilizați echipamentele realizate din materiale non-reflectorizante rezistente la căldură (foi de copt furnizate, tăvi și vase, recipiente de copt emailate, vase de gătit din sticlă temperată). Materialele deschise la culoare (oțel inoxidabil sau aluminiu) reflectă căldura. Prin urmare, procesarea termică a alimentelor din acestea este mai puțin eficientă.

 • Foile și tăvile de copt se vor introduce întotdeauna în ghidaje. Atunci când coaceți pe grătar, așezați vasele de copt sau tăvile pe centrul acestuia.

 • Pentru pregătirea optimă a alimentelor, recomandăm respectarea instrucțiunilor specificate în tabelul de gătire. Alegeți temperatura inferioară specificată și cel mai scurt timp de gătire specificat. La expirarea timpului, verificați rezultatele și apoi ajustați setările, după caz.

 • Cu excepția cazului în care este absolut necesar, nu deschideți ușa cuptorului în timpul coacerii.

 • Nu așezați niciodată tăvile pe partea de jos a cuptorului.

 • Nu utilizați tăvile de copt adânci multifuncționale pe primul nivel de ghidaj, în timpul funcționării aparatului.

 • Nu acoperiți partea inferioară din interiorul cuptorului sau grătarul cu folie de aluminiu.

 • Cu programele de gătit mai lungi, puteți opri cuptorul timp de aproximativ 10 minute înainte de finalizarea timpului de gătire pentru a vă folosi de căldura acumulată.

 • Vasele de copt se vor așeza întotdeauna pe grătar.

 • La coacere pe diferite niveluri, în același timp, introduceți tava adâncă la nivelul inferior.

 • La gătire conform rețetelor din cărțile bucate mai vechi, utilizați sistemul de încălzire inferior și superior) și setați temperatura cu 10 °C față de cele specificate în rețetă.

 • În cazul în care utilizați hârtia de pergament, asigurați-vă că aceasta este rezistentă la temperaturi ridicate. Tăiați la dimensiunea corespunzătoare. Hârtia de pergament previne aderarea alimentelor de tavă și astfel permite îndepărtarea alimentelor de pe tavă.

 • La prepararea bucăților de carne sau de patiserie mai mari cu conținut mai mare de apă, se va genera mai mult abur în interiorul cuptorului, ceea ce poate genera condens pe ușa cuptorului. Acesta este un fenomen normal care nu va afecta operarea aparatului. După procesul de gătit, ștergeți ușa și sticla ușii.

 • Atunci când coaceți direct pe grătar, introduceți tava adâncă multifuncțională cu un nivel mai jos pentru a servi ca tavă de picurare.

 • Preîncălzire: Preîncălziți cuptorul doar dacă este necesar conform rețetei din tabelele cu instrucțiuni de utilizare. Dacă preîncălziți cuptorul, nu introduceți alimentele în cuptor decât dacă cuptorul este complet încălzit. Temperatura are un efect substanțial asupra rezultatului final. Se recomandă preîncălzirea pentru prepararea porțiunilor delicate de carne (mușchi) și pentru aluat cu drojdie sau foietaj, care necesită timp de gătire mai scurt. Încălzirea cuptorului gol consumă multă energie. Prin urmare, în măsura în care este posibil, recomandăm gătirea mai multor feluri de mâncare succesiv sau pregătirea lor simultan.

  Preparatele care necesită preîncălzirea cuptorului sunt indicate cu un asterisc în tabel * , în timp ce preparatele, pentru care o preîncălzire de 5 minute va fi suficientă, sunt indicate cu două asteriscuri **. În acest caz, nu utilizați modul de preîncălzire rapidă.

 • GentleBake: Permite coacerea lentă și controlată la temperaturi inferioare. Sucurile cărnii sunt distribuite uniform, iar carnea rămâne suculentă și fragedă. Metoda de gătire lentă GentleBake este adecvată pentru porțiunile de carne delicată fără os. Înainte de gătire lentă, rumeniți corespunzător carnea din toate părțile într-o tigaie.

Tabel de gătire

Meniu

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

PRODUSE DE PATISERIE ȘI PANIFICAȚIE

Patiserie/prăjituri în forme

Pandișpan

3

zg. in sp. grelo_bio21

160

30-40

plăcintă cu umplutură

2

zg. in sp. grelo_bio21

180

60-70

prăjitură marmorată

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

prăjitură cu aluat dospit Gugelhupf (prăjitură Bundt, chec)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

plăcintă, tartă

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

negrese

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

produse de patiserie pe tăvi și foi de copt

ștrudel

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

ștrudel, congelat

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

ruladă

3

sp. in zg. grelo_bio21 + simbol_steam_bio21_il

170-180

13-18

Buchteln

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

biscuiți, fursecuri

brioșe

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

25-35

brioșe, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

155-165 *

30-40

produse de panificație mici cu drojdie

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

produse de panificație mici cu drojdie, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

produse din foietaj

2

zg. in sp. grelo_bio21

200 *

15-20

produse din foietaj, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

fursecuri/prăjituri

fursecuri șprițate

3

zg. in sp. grelo_bio21

150 *

30-40

fursecuri șprițate, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

150 *

30-40

fursecuri șprițate, 3 niveluri

1, 3, 5

vroči zrak_bio21

145 *

40-50

fursecuri/prăjituri

3

zg. in sp. grelo_bio21

160-170 *

15-20

biscuiți, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

bezea

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

bezea, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

macarons

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

macarons, 2 nivele

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

pâine

creștere și dospire

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

pâine la tavă

2

sp. in zg. grelo_bio21 + simbol_steam_bio21_il

190-200

40-55

pâine la tavă, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

pâine coaptă în oală

1

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

pâine coaptă în oală, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

lipie (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

chifle (chifle pentru hambugeri/chifle rotunde)

3

sp. in zg. grelo_bio21 + simbol_steam_bio21_il

200-210

10-15

chifle (chifle pentru hambugeri/chifle rotunde), 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

pâine prăjită

5

žar_bio21

240

4-6

sandvișuri

5

žar_bio21

240

3-5

pizza și alte preparate

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

pizza congelată

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

pizza congelată, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220

10-20

plăcintă savuroasă, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

CARNE

carne de vită și mânzat

friptură de vită (spată, pulpă), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

rasol de vită, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

mușchi, medie, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

friptură de vită, gătire lentă

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

steak de vită, bine-făcut, grosime 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

burgeri, grosime 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

friptură de vițel, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

carne de porc

friptură de porc, pulpă, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

100-130

friptură de porc, spată, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

mușchi file de porc, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

friptură de porc, gătire lentă

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

friptură de porc, gătire lentă

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

cotlete de porc, grosime 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

carne de pui

perutnina, 1,2 - 2,0 kg

2

žar z vent._bio21 + simbol_steam_bio21_il

200-220

60-80

carne de pui umplută, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

carne de pui, piept

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

chicken thighs

3

žar z vent._bio21 + simbol_steam_bio21_il

210-220

25-40

aripi de pui

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-35

carne de pui, piept, gătire lentă

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

preparate din carne

ruladă de carne tocată, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

cârnați de grătar, bratwurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

pește întreg, 350 g

4

žar z vent._bio21+ simbol_steam_bio21_il

230-240

12-20

file de pește, grosime 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

pește la cuptor, grosime 2 cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

scoici Saint-Jacques

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

creveți

4

žar_bio21

230 *

3-10

LEGUME

cartofi copți, wedges

3

simbol_airfry_bio21_il + simbol_steam_bio21_il

210-220 *

30-40

cartofi copți, jumătăți

3

simbol_airfry_bio21_il + simbol_steam_bio21_il

200-210 *

40-50

cartofi umpluți (cartofi în folie)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

Cartofi pai, de casă

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

legume mixte, wedges

3

simbol_airfry_bio21_il + simbol_steam_bio21_il

190-200

30-40

legume umplute

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

PRODUSE CONVENȚIONALE - CONGELATE

cartofi pai

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

cartofi pai, 2 niveluri

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Medalioane de pui

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Batoane de pește

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lasagna, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

legume cuburi

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissante

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

BUDINCĂ, SUFLEU ȘI PREPARATE GRATINATE

musaca de cartofi

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lasagna

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

budincă dulce coaptă

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

sufleu dulce

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

preparate gratinate

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

tortilla umplută, enchilada

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

brânză la grătar

4

žar_bio21

240 **

6-9

ALTELE

dezghețare

2

odtaljevanje_bio21

45

/

conservare

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

sterilizare

3

vroči zrak_bio21

125

30

gătit în bain-marie (fierbere sub presiune)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

reîncălzire

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

încălzire placă

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Gătirea cu sonda de temperatură. (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(în funcţie de model)

Sonda de temperatură permite monitorizarea exactă a temperaturii maxime a alimentelor în timpul preparării.

Verificați ca sonda de temperatură să nu fie în vecinătatea elementelor de încălzire.

priklop sonda_bio21

1Introduceți capătul metalic al sondei în cea mai groasă parte a alimentelor.

2Introduceți ștecherul sondei în priza amplasată în colțul din dreapta-sus, în parte din față a interiorului cuptorului (vezi figura). SEnS pe ecran.

NOTĂ: Atunci când introduceți sonda în priză, funcțiile presetate din cuptor vor fi șterse.

3Selectați sistemul dorit și temperatura de gătit (în intervalul de temperatură de până la 230 °C). Simbolul de operare a sondei și temperatura presetată se vor afișa pe ecran. Pentru a modifica temperatura, utilizați tastele simbol_puščica levo_ilsau simbol_puščica desno_il. Selectați temperatura maximă finală dorită (în intervalul de temperatură între 30 și 99 °C).

NOTĂ: La utilizarea sondei, nu este posibilă setarea timpului de gătire.

4Confirmați fiecare setare, apăsând pe tasta start I stop.

5Atunci când se atinge temperatura internă setată, cuptorul se va opri. Pe ecran se va afișa End. Se va emite un semnal acustic, care poate fi oprit prin atingerea oricărei taste. După un minut, semnalul acustic se va opri automat.

În timpul procesului de preparare, setați și temperatura curentă a miezului de alimente alternativ pe ecran. Puteți schimba temperatura de preparare sau temperatura dorită pentru miezul alimentelor în timpul procesului de preparare. Confirmați setarea prin apăsarea tastei start I stop.

Utilizarea corectă a sondei, în funcție de tipul de alimente:

 • carne de pui: introduceți sonda în cea mai groasă parte a pieptului;

 • carne roșie: introduceți sonda în cea mai slabă porțiune, fără grăsime;

 • bucăți mici cu os: introduceți sonda în zona de lângă os;

 • pește: introduceți sonda în spatele capului, spre coloană.

După utilizare, îndepărtați cu grijă sonda din alimente, scoateți din priza din interiorul cuptorului și curățați.

Dacă nu utilizați sonda, scoateți-o din cuptor.

Niveluri recomandate pentru diferite tipuri de carne

Tip aliment

albastru (crud)

mediu-în sânge

mediu

mediu-bine făcut

bine făcut

CARNE DE VITĂ

vită, friptură

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

vită, mușchi

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

friptură de vită/steak de vită

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

burgeri

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

CARNE DE VIŢEL

vițel, vrăbioară

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

vițel, pulpă

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

PORC

friptură, ceafă

/

/

/

65-70

75-85

porc, mușchi

/

/

/

60-69

/

ruladă de carne tocată

/

/

/

/

80-85

CARNE DE MIEL

miel

/

60-65

66-71

72-76

77-80

CARNE DE OAIE

carne de oaie

/

60-65

66-71

72-76

77-80

CARNE DE CAPRĂ

carne de capră

/

60-65

66-71

72-76

77-80

CARNE DE PUI

carne de pui, întreg

/

/

/

/

82-90

carne de pui, piept

/

/

/

/

62-65

PEȘTE ȘI FRUCTE DE MARE

păstrăv

/

/

/

62-65

/

ton

/

/

/

55-60

/

somon

/

/

/

52-55

/

Întreținere & curățare

Înainte de curățare, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și așteptați pentru răcirea aparatului.

Copiii nu trebuie să cureţe aparatul fără a fi supravegheaţi.

Pentru curățare ușoară, interiorul cuptorului, tava și vasul de copt sunt acoperite cu un strat de email special pentru o suprafață netedă și rezistentă.

În mod regulat, curățați aparatul și utilizați apă caldă și detergent de spălat vase pentru îndepărtarea impurităților mai mari și a calcarului. Utilizați o cârpă moale sau un burete curat.

Exteriorul aparatului: folosiți spumă caldă și o cârpă moale pentru a îndepărta impuritățile, apoi ștergeți suprafețele

pentru uscare.

Interiorul aparatului: pentru murdărie și mizerie persistente, utilizați agenți de curățare convenționali pentru cuptor. Când utilizați astfel de agenți de curățare, ștergeți bine aparatul cu o cârpă umedă pentru a îndepărta toate reziduurile.

Accesorii și ghidaje: curățați cu săpunuri fierbinți și o cârpă umedă. Pentru murdărie și mizerie persistentă, vă recomandăm înmuierea în prealabil și utilizarea unei perii.

Dacă rezultatele curățării nu sunt satisfăcătoare, repetați procesul de curățare.

Nu folosiți niciodată produse de curățare și accesorii agresive sau abrazive (bureți și detergenți abrazivi, agenți de îndepărtare a petelor și ruginii, raclete pentru plăci din sticlă ceramică).

Echipamentele de cuptor pot fi spălate la mașina de spălat.

Reziduurile alimentare (grăsimi, zahăr, proteine) se pot aprinde în timpul utilizării aparatului. Prin urmare, îndepărtați bucățile mai mari de murdărie din interiorul cuptorului și accesoriile înainte de fiecare utilizare.

Folosirea programului Aqua Clean pentru curățarea cuptorului

Acest program facilitează îndepărtarea oricăror pete din interiorul cuptorului.
Pentru o curățare cât mai eficientă, se recomandă utilizarea regulată a acestei funcții, după fiecare preparare.
Înainte de a porni programul de curățare, ștergeți toate reziduurile vizibile de mizerie și alimente din interiorul cuptorului.

čiščenje_aqua_bio21

1Introduceți tava puțin adâncă pe primul nivel de ghidare și turnați 0,4 litri de apă fierbinte în aceasta.

2Rotiți BUTONUL SELECTOR AL SISTEMULUI DE GĂTIRE în poziția „Aqua Clean”. Setați BUTONUL DE TEMPERATURĂ la 80 °C.

3Așteptați 30 de minute.

4După ce programul s-a încheiat, scoateți cu grijă tava, cu ajutorul unor mănuși (este posibil să fi rămas apă în tavă). Ștergeți petele cu o cârpă umedă și spumă. Ștergeți bine aparatul, cu o cârpă umedă, pentru a îndepărta toate reziduurile de curățare.

În cazul în care procesul de curățare nu s-a încheiat cu succes (dacă există urme persistente de murdărie), repetați procesul.

Utilizați sistemul Aqua Clean când cuptorul s-a răcit complet..

Curățarea tăvii de evaporare

După utilizare, tava de evaporare poate fi fierbinte și pot exista urme de apă. Pentru a evita opărirea, așteptați până la răcirea completă a cuptorului.

Scoateți tava și curățați-o manual, cu detergent de vase sau în mașina de spălat vase. În cazul depunerilor de calcar pe tavă, cufundați tava în decalficiant (a se folosi produsul de decalcifiere recomandat de producător în instrucțiuni) sau în oțet. După curățare și înainte de a o pune la loc, nu uitați să clătiți tava.

čiščenje izparilne posodive_bio21_il

1Tava de evaporare va fi fixată pe partea dreaptă, între sistemele de încălzire superioare.

2Împingeți ușor, către spate (aprox. 2 cm), clema de fixare a tăvii de evaporare pentru a elibera tava.

3Curățați tava de evaporare cu apă și detergent.

4Înainte de a refolosi cuptorul, reintroduceți tava de evaporare. Așezați tava pe marginile îndoite sau pe brațele sistemului de încălzire și trageți către dumneavoastră, până ce face clic (va opune rezistență).

NOTĂ: În cazul în care nu ați pus tava la loc, apa se va scurge pe alimente, atunci când coaceți cu injecție de abur.

Având în vedere distanța mică față de sistemele de încălzire, tava de evaporare se poate decolora. Acest lucru nu îi afectează funcționarea sau capacitatea de utilizare.

Curățarea sistemului de gătire la aburi

Frecvența de curățare depinde de frecvența utilizării funcției cu injecție de abur și de duritatea apei folosite.

Setarea nivelului de duritate - numărul liniilor colorate de pe banda de test:

 • 4 linii verzi Duritate 1

 • 1 linie roșie Duritate 2

 • 2 linii roșii Duritate 3

 • 3 linii roșii Duritate 4

 • 4 linii roșii Duritate 5

 1. Din meniul funcțiilor suplimentare, selectați Decalcifiere (dEcL). Confirmați selecția prin apăsarea tastei de pornire I oprire . Se va afișa Yes [Da] pe ecran. La confirmarea selecției, va începe procesul de decalcifiere. Acesta nu poate fi finalizat sau anulat.

 2. Fill [Umplere] pe ecran. Adăugați decalcifiant în rezervorul de apă.

 3. Decalcifierea este în curs.

 4. La finalizarea procesului, se va afișa din nou semnul Fill [Umplere] pe ecran. Turnați apă curată în rezervorul de apă, pentru clătire.

 5. Introduceți tava de copt adâncă multifuncțională pe nivelul 5 (superior) de ghidare pentru a permite apei să sa scurgă în aceasta.

 6. După procesul de clătire, se va afișa End [Sfârșit] pe ecran.

 7. Scoateți tava de copt cu apă din cuptor și ștergeți cuptorul, dacă este cazul.

Dacă nu doriți să curățați sistemul de abur atunci când cuptorul vă semnalează acest lucru, puteți anula opțiunea prin selectare OFF [OPRIRE] Programul de decalcifiere poate fi anulat doar de trei ori. La următoarea anulare, cuptorul va dezactiva funcția de operare cu abur.

Îndepărtarea grilajului și a ghidajelor fixe detașabile (extensibile)

odstranitev vodil_bio21

AApucaţi ghidajele de partea inferioară şi trageţi-le spre centrul interiorului cuptorului.

BScoateţi-le din orificiile din partea superioară.

Atunci când scoateți ghidajele, aveți grijă să nu deteriorați stratul de email.

Demontarea și înlocuirea ușii cuptorului și a geamurilor de sticlă

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1În primul rând, deschideţi complet uşa (cât de mult posibil).

2Ușa cuptorului este atașată la balamale cu suporturi speciale care includ cleme de siguranță. Rotiți clemele de siguranță către ușă la 90°. Închideți încet ușa la unghi de 45° (față de poziția ușii complet închise); apoi, ridicați ușa și trageți.

Panoul de sticlă al ușii cuptorului poate fi curățat din interior, însă trebuie mai întâi demontat de pe aparat. Mai întâi, procedați conform descrierii de la punctul 2, fără a-l scoate.

3Scoateți ghidajul de aer. Țineți apăsat cu mâinile pe partea stângă și dreaptă a ușii. Detașați-le trăgând ușor către dvs.

4Țineți ușa de marginea superioară și detașați. Procedați identic pentru al doilea și al treilea panou de sticlă (în funcție de model).

5Pentru montarea panourilor de sticlă, se va respecta ordinea inversă.

Pentru a înlocui uşa, aplicaţi procedura în ordine inversă. Dacă uşa nu se deschide sau închide corespunzător, asiguraţi-vă că crestăturile de pe balamale sunt aliniate cu bazele balamalei.

Balamaua ușii se poate închide cu o forță considerabilă. Prin urmare, rotiți întotdeauna ambele cleme de siguranță la fixarea sau detașarea ușii aparatului.

Închiderea și deschiderea lentă a ușii

(în funcţie de model)

Ușa cuptorului este prevăzută cu un sistem care amortizează forța de închidere a ușii, începând cu unghiul de 75 de grade. Astfel ușa se poate deschide și închide cu ușurință, fără zgomot și delicat. O apăsare delicată (la un unghi de 15° față de poziția ușii închise) este suficientă pentru închiderea automată și delicată a ușii.

În cazul în care forța aplicată pentru închiderea ușii este prea puternică, efectul sistemului va fi redus sau sistemul va fi ocolit pentru siguranța acestuia.

Înlocuirea becului

Acest bec este consumabil și, prin urmare, nu este acoperit de garanție. Înainte de înlocuirea becului, scoateți toate accesoriile din cuptor.

Lămpi cu halogen: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Deșurubați și îndepărtați capacul (în direcția inversă acelor de ceasornic). Scoateți becul cu halogen.

2Folosiți un instrument plat din plastic pentru detașarea capacului. Scoateți becul cu halogen.

Asigurați-vă că nu deteriorați stratul de email.
Utilizați protecția pentru a evita arsurile.

Exclusiv, înlocuiți becul, atunci când aparatul este deconectat de sursa de alimentare.

Tabel depanare și erori

Avertismente speciale şi raportare erori

În timpul perioadei de garanţie, reparaţiile pot fi efectuate doar de un centru de service autorizat de producător.

Înainte de efectuarea oricărei reparaţii, asiguraţi-vă că aparatul este deconectat de la reţeaua de alimentare cu energie prin scoaterea siguranţei sau a ştecherului din priza de perete.

Orice reparații neautorizate ale aparatului pot rezulta în electrocutare și risc de scurtcircuit; prin urmare, nu se recomandă să le efectuați. Lucrările respective se vor efectua de un expert sau tehnician de servicii.

În cazul problemelor minore cu operarea aparatului, consultați acest manual pentru a vedea dacă puteți rezolva problema pe cont propriu.

În cazul în care aparatul nu funcționează corespunzător sau deloc în condiții de operare sau manipulare, tehnicianul va face intervenții contracost, chiar și pe perioada de garanție.

Salvați instrucțiunile pentru consultare ulterioară și transmiteți-le oricăror titulari ulteriori sau ai utilizatori ai aparatului.

În cele ce urmează sunt prezentate sfaturi pentru soluționarea unor probleme comune.

Problemă/eroare

Cauză

Siguranţa principală sare des.

Sunaţi un tehnician.

Iluminatul cuptorului nu funcţionează.

Procesul de schimbare a becului din cuptor este descrisă în capitolul Înlocuirea becului.

Unitatea de control nu răspunde. Ecranul este blocat.

Deconectați aparatul de la rețeaua electrică timp de câteva minute (coborâți siguranța sau opriți comutatorul principal); apoi reconectați aparatul și porniți-l.

Se afișează codul de eroare ErrX.

În cazul unui cod de eroare cu două cifre, se va afișa ErXX.

Există o eroare în funcționarea modulului electronic. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare pentru câteva minute.

Dacă eroarea persistă, apelați un tehnician de service.

Dacă problemele persistă în ciuda respectării sfaturilor de mai sus, apelați un tehnician de service autorizat. Repararea sau orice reclamație de garanție rezultată din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu va fi acoperită de garanție. În acest caz, utilizatorul va acoperi costul reparației.

Evacuare

kanta1_FACE_LIFT

Ambalajul este confecționat din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără niciun risc pentru mediu. În acest scop, materialele de ambalare sunt etichetate corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi considerat un deșeu casnic. Predați produsul unui centru de colectare autorizat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Eliminarea corectă a produsului va ajuta la eliminarea oricăror efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor, care ar putea apărea în cazul eliminării incorecte a produsului. Pentru informații detaliate privind eliminarea și reciclarea produsului, vă rugăm să contactați autoritatea municipală competentă responsabilă de gestionarea deșeurilor, serviciul dvs. de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Ne rezervăm dreptul asupra oricăror modificări și erori în instrucțiunile de utilizare.

Notele dvs.

 

843462