KÄYTTÖOHJE

UUNIN KÄYTTÖOHJE

Tärkeä varoitus

Kiitämme sinua luottamuksestasi ja siitä, että ostit laitteemme.

Tämä yksityiskohtainen ohje on suunniteltu helpottamaan tuotteen käyttöä. Sen tarkoitus on auttaa sinua tutustumaan uuteen laitteeseesi mahdollisimman nopeasti.

Varmista, että ostamassasi laitteessa ei ole vaurioita. Jos havaitset siinä kuljetusvaurioita, ota yhteys jälleenmyyjäsi tai paikalliseen myymälään, josta laite toimitettiin. Löydät puhelinnumeron laskusta tai toimitusasiakirjoista.

Asennus- ja liitäntäohjeet toimitetaan erillisessä ohjeessa.

Käyttö-, asennus- ja liitäntäohjeet ovat saatavilla myös verkkosivustoltamme:

http://www.gorenje.com

Käyttöoppaassa on käytetty seuraavia symboleita, ja niiden merkitykset ovat seuraavat:

Tieto, neuvo, vinkki tai suositus

Varoitus – yleinen vaara

On tärkeää, että luet ohjeet huolellisesti.

Turvatoimenpiteet

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA – LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen, jossa on asiaankuuluva erotusjärjestelmä. Kiinteän johdotuksen on vastattava johdotusmääräyksiä.

Yhteyden katkaisemistapa tulee liittää kiinteään johdotukseen asetusten mukaisesti.

Laitetta ei saa asentaa koristeoven taakse ylikuumenemisen välttämiseksi.

Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen valtuuttaman huoltoyrityksen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi (koskee vain laitteita, joiden mukana on virtajohto).

Laite kuumenee käytön aikana. Vältä koskemasta uunin sisällä oleviin lämpövastuksiin.

Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan asianmukaisesti tai heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

VAROITUS: Laitteen kosketettavat osat voivat kuumentua käytön aikana. Pidä pienet lapset loitolla laitteesta.

VAROITUS: Laite ja jotkut sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Vältä koskemasta lämpövastuksiin. Alle 8-vuotiaat lapset tulee pitää loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

Laitetta ei ole tarkoitettu ohjattavaksi ulkoisilla ajastimilla tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

Käytä vain tälle uunille suositeltavaa lämpötila-anturia.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallikaapimia uuninluukun lasin / keittotason saranoidun kannen lasin puhdistamiseen, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoutumiseen.

Älä puhdista laitetta höyry- tai korkeapainepuhdistimilla, sillä ne voivat aiheuttaa sähköiskun.

VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi varmista ennen lampun vaihtamista, että laite on irrotettu verkkovirrasta.

Älä koskaan kaada vettä suoraan uunin sisäosaan. Lämpötilaerot voivat vaurioittaa emalipinnoitetta.

Uunin turvallinen ja oikea käyttö pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

Poista ennen automaattisen puhdistuksen käynnistämistä kaikki varusteet uunista: ritilä, paahtosarja, kaikki paistopellit, liha-anturi, lanka- ja teleskooppikiskot sekä kaikki muut astiat, jotka eivät kuulu varusteisiin.

Poista ennen puhdistuksen käynnistämistä kaikki läikkyneet nestejäämät ja kaikki liikkuvat osat uunin sisäosasta.

Automaattisen puhdistuksen aikana uuni kuumenee erittäin kuumaksi ja se on erittäin kuuma myös ulkopuolelta. Palovammojen vaara! Pidä lapset poissa uunin luota.

Muita tärkeitä turvallisuusvaroituksia

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten esim. huoneiden lämmitykseen, lemmikkien tai muiden eläinten, paperin, kankaiden, yrttien tms. kuivaamiseen. Seurauksena voi olla loukkaantumisia tai tulipalon vaara.

Laite on liitettävä kiinteään johdotukseen, jossa on asiaankuuluva erotusjärjestelmä. Kiinteän johdotuksen on vastattava johdotusmääräyksiä.

Älä nosta laitetta pitämällä kiinni luukun kahvasta.

Uuninluukun saranat voivat vaurioitua, jos niitä ylikuormitetaan. Älä seiso tai istu avatun uuninluukun päällä tai nojaa sitä vasten. Älä myöskään aseta painavia esineitä avoimen uuninluukun päälle.

Jos tämän laitteen lähellä sijaitsevien muiden laitteiden virtajohdot jäävät uuninluukun väliin, ne voivat vahingoittua ja aiheuttaa oikosulun. Pidä siksi muiden laitteiden virtajohdot turvallisen matkan päässä.

Uunin luukku tulee hyvin kuumaksi käytön aikana. Joihinkin malleihin on asennettu lisäsuojaksi kolmas lasi, joka alentaa luukun ulkopinnan lämpötilaa.

Varmista, että tuuletusaukot eivät milloinkaan ole peitettyinä tai tukittuina.

Älä vuoraa uunin sisäseiniä alumiinifoliolla äläkä aseta uunipeltejä tai muita keittoastioita uunin pohjalle. Tämä estää ilmaa kiertämästä uunissa, hidastaa ruoan valmistumista ja vahingoittaa emalipintaa.

Suosittelemme välttämään uuninluukun avaamista ruoanvalmistuksen aikana, sillä se lisää virrankulutusta ja lisää kondenssiveden kertymistä.

Ole varovainen paistoprosessin lopussa ja paistamisen aikana uuninluukkua avatessasi palovammavaaran vuoksi.

Jätä kalkkikertymien estämiseksi uuninluukku auki paistamisen tai uunin käytön jälkeen, jotta uunin sisäosa jäähtyy huoneenlämpötilaan.

Puhdista uuni, kun se on täysin jäähtynyt.

Mahdolliset värisävyjen erot saman mallisarjan eri laitteiden tai komponenttien välillä voivat johtua eri tekijöistä, esim. eri kulmista, joista laitteita katsotaan, erivärisistä taustoista, materiaaleista ja huonevalaistuksesta.

Älä koskaan kaada vettä suoraan uunin sisäosaan. Lämpötilaerot voivat vahingoittaa emalipinnoitetta.

Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Soita valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Ennen kuin käynnistät automaattisen puhdistuksen, lue huolellisesti ja noudata kaikkia luvun Puhdistus ja huolto ohjeita, joissa kuvataan tämän toiminnon oikea ja turvallinen käyttö.

Älä aseta mitään uunin pohjalle automaattisen puhdistuksen aikana.

Pyrolyyttiseen puhdistukseen liittyy erittäin korkeita lämpötiloja, jotka voivat vapauttaa savua ja höyryjä elintarvikejäämistä. Suosittelemme, että varmistat keittiön hyvän ilmanvaihdon pyrolyyttisen puhdistuksen aikana. Pienet eläimet tai lemmikit ovat erittäin herkkiä kaikille höyryille, joita tulee uunista pyrolyyttisen puhdistuksen aikana. Suosittelemme niiden poistamista keittiöstä pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi ja keittiön perusteellista tuuletusta puhdistuksen jälkeen.

Älä avaa uunin luukkua puhdistuksen aikana.

Varmista, ettei luukun lukitusohjaimen aukkoon pääse vieraita esineitä, sillä se voi estää luukun automaattisen lukituksen uunin puhdistuksen aikana.

Älä koske metallipintoihin tai laitteen osiin automaattisen puhdistuksen aikana!

Jos automaattisen puhdistuksen aikana sattuu sähkökatkos, ohjelma keskeytetään kahden minuutin kuluttua ja uunin luukku pysyy lukittuna. Luukun lukitus avataan, kun laite tunnistaa, että lämpötila on laskenut alle 150 °C:hen uunin sisäosan keskellä.

Itsepuhdistusprosessin tuloksena uunin sisäosa ja varusteet voivat värjäytyä ja menettää kiiltonsa. Tämä ei vaikuta niiden toiminnallisuuteen.

Piroclean

Huomio – pinta kuumenee pyrolyyttisen puhdistuksen aikana

Lue huolellisesti käyttöohjeet ennen laitteen liittämistä. Takuu ei kata laitteen vääränlaisesta liitännästä tai käytöstä johtuvia korjauksia tai takuuvaateita.

Laitteen kuvaus

Laitteen toiminnot ja varusteet riippuvat mallista.

Laitteen perusvarusteisiin kuuluvat lankakiskot, matala paistopelti ja ritilä.

aparat_opis_konvIL_A_bio21

1 Ohjausyksikkö

2 Kytkimellä varustettu luukun lukko

3 Valaistus

4 Lämpötila-anturin liitäntä

5 Kiskot – paistotasot

6 Arvokilpi

7 Uuninluukku

8 Luukun kahva

Arvokilpi – tuotetiedot

Uunin reunaan on kiinnitetty arvokilpi, johon on merkitty laitteen perustiedot. Tarkat tiedot laitteen tyypistä ja mallista löytyvät myös takuulomakkeesta.

napisna tablica_BIO21

1 Sarjanumero

2 Malli

3 Tyyppi

4 Merkki

5 Koodi/tunnus

6 QR-koodi (mallista riippuen)

7 Tekniset tiedot

8 Vaatimustenmukaisuusmerkinnät/symbolit

Ohjausyksikkö

(mallista riippuen)

čelna plošča_bio21_il_A

 1. järjestelmän valintanuppi

 2. Gratinointi, peruutus- tai paluunäppäin

 3. Arvon pienennysnäppäin

 4. Ajastintoiminto- ja asetusnäppäin

 5. Arvon suurennusnäppäin

 6. start I stop -näppäintä käytetään vahvistamiseen, käynnistämiseen tai pysäyttämiseen/keskeyttämiseen

 7. Lämpötilan asetusnuppi

 8. Näyttö

Näppäimet reagoivat paremmin, jos kosketat niitä suuremmalla sormenpään pinnalla. Aina kun näppäintä painetaan, kuuluu lyhyt äänimerkki.

Paino-vetonupit

(mallista riippuen)

Paina kevyesti nuppia, kunnes se menee pois, pyöritä sitä sen jälkeen.

Kierrä aina käytön jälkeen nuppi takaisin "off"-asentoon ja paina se takaisin sisään. Paino-vetonuppi voidaan painaa takaisin vain silloin, kun kytkin on "off"-asennossa.

Laitteen varusteet

Kiskot

 • Kiskot mahdollistavat kypsentämisen tai paistamisen viidellä tasolla.

 • Kiskojen korkeustasot, joihin pellit voidaan asettaa, lasketaan alhaalta ylöspäin.

 • Tasot 4 ja 5 on tarkoitettu grillausta/paahtamista varten.

 • Kun asetat tarvikkeita paikalleen, niitä on kierrettävä oikein.

Lankaohjaimet

žična vodila_bio21

Jos kyseessä on lankakiskot, aseta ritilä ja paistopelti aina kunkin kiskotason ylä- ja alaosan väliseen aukkoon.

Kiinteät ulosvedettävät kiskot

(mallista riippuen)

teleskopska vodila_bio21

Ulosvedettävät kiskot voidaan kiinnittää toiselle ja neljännelle tasolle.

JOS ulosvedettävä kisko on kiinteä, aseta ritilä tai paistopelti kiskon päälle. Voit sijoittaa ritilän suoraan paistopellin päälle (matala tai syvä paistopelti) ja asettaa molemmat samalle kiskolle, jolloin paistopelti toimii rasvankeräysastiana.

Napsautettavat, ulosvedettävät kiskot

(mallista riippuen)

flexi vodila_bio21

Napsautettava, ulosvedettävä kisko voidaan asentaa mihin tahansa tilaan kahden lankakiskon väliin.
Aseta kisko symmetrisesti uunin pesän vasemmalla ja oikealla puolella oleville lankakiskoille. Kiinnitä ensin kiskon ylempi pidike lankakiskon langan alle. Paina sitten alempi pidike oikeaan kohtaan, kunnes kuulet napsahduksen.

HUOMAUTUS: Kiskot voidaan kiinnittää halutulle korkeudelle kahden lankakiskotason välillä.

Napsautettavia ulosvedettäviä kiskoja ei voi kiinnittää kiskoihin, joissa on kiinteä kaksitasoinen osittainen jatke. Ne voidaan kuitenkin asentaa yksitasoisille, osittain pidennettäville kiskoille, tasoille 3–4 ja 4–5.

Varmista, että ulosvedettävää kiskoa kierretään oikein ja että se pitenee ulospäin, ts. ulos uunista.

Uuninluukun kytkin

(mallista riippuen)

Jos uuninluukku avataan uunin käytön aikana, kytkin sammuttaa lämpövastuksen ja tuulettimen uunin sisällä. Kun luukku suljetaan, kytkin käynnistää laitteen toiminnan uudelleen.

Uunin käyttö luukku avattuna ja luukun kytkin kytkettynä (suljettuna) ei ole sallittua. Uuni ilmoittaa virheestä, ja se on nollattava.

Jäähdytystuuletin

Laite on varustettu jäähdytystuulettimella, joka jäähdyttää sen runkoa, luukkua ja ohjauspaneelia. Kun uuni on kytketty pois päältä, jäähdytystuuletin jatkaa toimintaansa jonkin aikaa uunin jäähdyttämiseksi.

Uunin varustus ja tarvikkeet

(mallista riippuen)

Odota ennen pyrolyyttistä puhdistusta, että uuni jäähtyy, ja poista sitten kaikki laitteet ja lisävarusteet uunista, mukaan lukien kiskot (mallista riippuen).

resetka

LANKARITILÄÄ käytetään grillaukseen/paahtamiseen tai ruoanvalmistukseen käytettävien pannujen, paistopeltien tai paistoastioiden alustana.

Ritilässä on turvahaka. Nosta ritilän etuosaa tästä syystä hieman vetäessäsi sitä ulos uunista.

nizek pekac

MATALAA PAISTOPELTIÄ käytetään litteille ja pienille leivonnaisille. Sitä voidaan käyttää myös rasvankeräysastiana.

Matala paistopelti saattaa vääntyä uunin kuumentuessa. Jäähtyessään se palautuu alkuperäiseen muotoonsa. Tällainen muodonmuutos ei vaikuta sen toimintaan.

globok pekac

YLEISKÄYTTÖISTÄ SYVÄÄ PAISTOPELTIÄ käytetään vihannesten paahtamiseen ja kosteiden leivonnaisten paistamiseen. Sitä voidaan käyttää myös rasvankeräysastiana.

Älä koskaan aseta yleiskäyttöistä syvää paistopeltiä ensimmäiselle kiskolle paiston aikana.

sonda_bio21

Lämpötila-ANTURI(simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR).

Laite ja jotkut sen osat, joihin pääsee käsiksi, kuumenevat ruoanvalmistuksen aikana.

Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa

 • Poista uunin varusteet ja mahdolliset pakkaukset (pahvi, polystyreenivaahto) uunista.

 • Pyyhi uunin varusteet ja sisäpinnat kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai aggressiivisia liinoja tai puhdistusaineita.

 • Lämmitä tyhjää uunia noin tunnin ajan ylä- ja alalämpövastuksella 250 °C:n lämpötilassa. Tästä vapautuu tyypillistä ”uuden uunin tuoksua”, mistä syystä huonetta on tuuletettava hyvin tämän prosessin aikana.

Ensimmäinen käynnistys

Laitteen sähköverkkoon liittämisen tai pidemmän sähkökatkon jälkeen näytöllä näytetään 12:00.

Valitse ja vahvista ensin perusasetukset.

Asetusten vaihtamiseksi kosketa näppäimiä simbol_puščica levo_iltaisimbol_puščica desno_il. Vahvista haluamasi asetus painamalla näppäintä multi time tai start I stop. Seuraavaa asetusta voidaan säätää, kun olet määrittänyt ja vahvistanut edellisen asetuksen.

nastavitev_ure_bio21_il

1. KELLON ASETUS
Aseta kellonaika näppäimillä simbol_puščica levo_il ja simbol_puščica desno_il. Aseta ensin minuutit ja vahvista ne. Aseta ja vahvista sitten tunnit. Asetettava arvo muuttuu nopeammin, jos pidät näppäintä painettuna.

Jos haluat asettaa tai säätää kelloa myöhemmin, katso kappale Lisätoiminnot.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

2. NÄYTÖN HIMMENNIN
Korkea valonvoimakkuus on oletusasetus. Näyttöyksikössä näytetään merkki brh ja näytön valonvoimakkuudelle asetettu arvo. Valitse haluttu arvo näppäimellä simbol_puščica levo_il tai simbol_puščica desno_il ja vahvista valinta. Suurenna tai pienennä valonvoimakkuutta asetusnäppäimillä.

nastavitev_glas_bio21_il_a

3. ÄÄNIMERKIN VOIMAKKUUS
Keskitason voimakkuus on oletusasetus. Näyttöyksikössä näytetään merkki Vol ja äänimerkin voimakkuudelle asetettu arvo. Valitse haluttu arvo näppäimellä simbol_puščica levo_il tai simbol_puščica desno_il ja vahvista valinta. Äänimerkki voidaan myös kytkeä pois päältä.

Kun valitut asetukset on vahvistettu, näytöllä näytetään kello (jos käyttöjärjestelmän VALINTANUPPI on asennossa 0).

Asetusten valitseminen

KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTA

gumb_izklop_bio21_il

Kierrä NUPPIA (vasen ja oikea) ja valitse KYPSENNYSJÄRJESTELMÄ (katso ohjelmataulukko).

Laitteen toiminnot ja varusteet riippuvat mallista.

Symboli

Käyttö

predgretje_bio21

NOPEA ESILÄMMITYS
Käytä tätä toimintoa, jos haluat lämmittää uunin mahdollisimman nopeasti haluamaasi lämpötilaan. Kun uuni lämpenee haluttuun lämpötilaan,Prht lämmitysprosessi on valmis ja laite antaa äänimerkin. Tätä seuraa järjestelmäasetus, jota haluat käyttää ruoanvalmistukseen. Tämä toiminto ei sovellu ruoanvalmistukseen.

sp. in zg. grelo_bio21

YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS TUULETTIMELLA
Ruoan tasaiseen paistamiseen yhdellä ritilällä sekä kohokkaiden valmistukseen.

žar z vent._bio21

SUURI GRILLI JA TUULETIN
Siipikarjan ja suurempien lihaleikkeiden paistamiseen parilan alla.

simbol_airfry_bio21_il

INTENSIIVINEN PAISTAMINEN (ILMAFRITEERAUS)
Tällä kypsennysmenetelmällä saat ruokaan rapean kuoren ilman lisättyä rasvaa. Tämä on terveellinen ja vähäkalorinen versio pikaruoan paistamisesta. Sopii pienemmille paistovalmiille liha-, kala-, vihannes- ja pakastetuotteille (ranskalaiset perunat, kananugetit).
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.

vroči zrak_bio21

KUUMA ILMA12
Tämä toiminto mahdollistaa kuuman ilman paremman kiertämisen kypsennettävän ruoan ympärillä. Näin se kuivuu pinnasta ja muodostaa paksumman kuoren. Käytä tätä toimintoa lihan, leivonnaisten ja vihannesten kypsentämiseen ja ruoan kuivaamiseen yhdellä ritilällä tai useilla ritilöillä samanaikaisesti. Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.

oraito_simbol_gratin_bio21 Näissä järjestelmissä on mahdollista käyttää gratinointitoimintoa (katso luku Kypsennyksen aloittaminen).

simbol_para_bio21Näillä järjestelmillä voit lisätä höyryä paistoprosessiin. Perustoiminto toimii, kun järjestelmä on valittuna. Käyttämällä vettä uunipellillä toiminto vaihtuu paistamiseen höyryllä (katso luku Käytön aloittaminen).

simbol_vroči zrak z dod pare_bio21_il

zg. in sp. grelo_bio21

YLÄ- JA ALALÄMPÖVASTUS
Käytä tätä järjestelmää perinteiseen ruoanvalmistukseen yhdellä ritilällä, kohokkaiden valmistamiseen ja paistamiseen alhaisissa lämpötiloissa (hidas kypsennys).
Höyrysuihkutus parantaa pinnan ruskistumista ja lisää rapeutta.

simbol_zg. in sp. grelo z dod pare_bio21_il

žar_bio21

SUURI GRILLI
Grillaa tällä järjestelmällä suuria määriä litteitä ruokia, kuten paahtoleipää, lämpimiä voileipiä, grillimakkaroita, kalaa, vartaita jne., ja käytä sitä gratinointiin ja kuoren ruskistamiseen. Uunin kattoon asennetut lämpövastukset lämmittävät tasaisesti koko pinnan.
Suurin sallittu lämpötila on 240 °C.

počasna peka_bio21

HIDAS PAISTAMINEN3
Lihan, kalan ja leivonnaisten hellävaraiseen, hitaaseen ja tasaiseen kypsentämiseen yhdellä ritilällä. Tämä kypsennysmenetelmä jättää lihan kosteammaksi, mikä tekee siitä mehukkaamman ja pehmeämmän, kun taas leivonnaiset ruskistuvat/paistuvat tasaisesti. Tätä järjestelmää käytetään lämpötila-alueella 140–220 °C

Sitä käytetään energiatehokkuusluokan määrittämiseksi standardin EN 60350-1 mukaisesti.

sp. grelo in vroči zrak_bio21

PIZZAJÄRJESTELMÄ
Tämä järjestelmä on ihanteellinen pizzan ja kosteampien leivonnaisten paistamiseen. Käytä sitä paistamiseen yhdellä ritilällä, kun haluat valmistaa ruoan nopeasti ja rapeaksi.

peka zamrzjene hrane_bio21

PAKASTERUOAN PAISTAMINEN
Tämä menetelmä mahdollistaa pakasteruokien paistamisen lyhyemmässä ajassa ilman esilämmitystä. Optimaalinen esipaistetuille pakastetuotteille (leipomotuotteet, croissantit, lasagne, ranskalaiset perunat, kananugetit), lihalle ja vihanneksille.

odtaljevanje_bio21

SULATUS
Käytä tätä toimintoa pakastetun ruoan (kakut, leivonnaiset, leivät, sämpylät ja pakastetut hedelmät) hallittuun sulattamiseen. Sulatuksen aikana käännä ruokapalat, sekoita ruoka ja erota yhteen jäätynet palat. Mikrobiologisen turvallisuuden vuoksi suosittelemme lihan ja muiden herkkien elintarvikkeiden sulattamista hitaasti jääkaapissa.

aqua_bio21

PYROLYYSI
Tämä toiminto mahdollistaa uunin sisäosan automaattisen puhdistuksen korkeassa lämpötilassa, joka polttaa rasvajäämät ja muut epäpuhtaudet tuhkaksi.

simbol_lička_bio21

UUNIN VALO
Uunin valo syttyy, kun valitset järjestelmän (paitsi pyroliittisen puhdistuksen) tai käännät nupin valoasentoon.

PAISTOLÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

gumb_nastavitev_temp_bio21_il

Aseta haluamasi LÄMPÖTILA kiertämällä nuppia.

AJASTINTOIMINNOT

Aseta haluamasi JÄRJESTELMÄ ja LÄMPÖTILA kiertämällä NUPPIA. Aseta ajastintoiminnot koskettamalla näppäintä multi time.

nastavitev_ure_bio21_il_b

Viimeisten 10 minuutin aikana ennen asetetun ajan päättymistä jäljellä oleva aika näytetään sekunteina.

simbol_ura_bio21

Ajastettu kypsennys
Tässä tilassa voit määrittää uunin toiminta-ajan (paistoajan).
Kosketa näppäintä multi time. Näyttöyksikköön tulee symboli simbol_ura_bio21. Aseta haluamasi käyttöaika koskettamalla näppäintä simbol_puščica levo_il tai simbol_puščica desno_il. Aseta ja vahvista ensin minuutit, aseta ja vahvista sitten tunnit. Vahvista asetukset koskettamalla näppäintä start I stop.
Aloita uunin käyttö koskettamalla näppäintä start I stop.

simbol_zakasnjeni vklop_bio21_il

Viivästetyn käynnistysajan asettaminen

Viivästettyä käynnistystä ei voi asettaa grillille ja grillille tuuletinjärjestelmillä.

Käytä tätä toimintoa, kun haluat aloittaa ruoan kypsentämisen uunissa tietyn ajan kuluttua. Aseta ruoka uuniin ja valitse sitten järjestelmä ja lämpötila. Aseta sitten ohjelman kesto ja kellonaika, jolloin haluat ruoan olevan valmis.

Esimerkki:
Nykyinen aika: keskipäivä
Kypsennysaika: 2 tuntia
Kypsennyksen loppu: 18:00

Kosketa näppäintä multi time. Kypsennyksen kestosymboli näkyy näyttöyksikössä. Kosketa näppäintä simbol_puščica levo_il tai simbol_puščica desno_il asettaaksesi ohjelman (kypsennys) keston simbol_ura_bio21 (tässä tapauksessa 2:00). Aseta ja vahvista ensin minuutit, aseta ja vahvista sitten tunnit. Vahvista asetus painamalla näppäintä start I stop. Kaksoisnapauta näppäintä multi time uudelleen asettaaksesi ajan, jolloin haluat ruokasi olevan valmis (tässä tapauksessa klo 18.00). Vahvista valinta. Haluttu kypsennyksen päättymisaika näkyy näyttöyksikössä (18.00). Vahvista asetukset koskettamalla näppäintä start I stop.

Aloita uunin käyttö painamalla näppäintä start I stop.

Odottaessaan käytön aloittamista uuni on osittaisessa valmiustilassa. Näyttö on himmeä, ja tuuletinjärjestelmä ja uunin valaistus ovat päällä koko ajan. Uuni käynnistyy automaattisesti valituilla asetuksilla (tässä tapauksessa klo 16.00 tai 4 pm). Uuni sammuu asetettuna aikana (tässä tapauksessa klo 18.00 tai 6 pm).

Kypsennyksen päättymisaika ja kellonaika vuorottelevat näyttöyksikössä.

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, uuni sammuu automaattisesti. Symbolit End ja 00:00 vuorottelevat näyttöyksikössä. Lisäksi kuuluu äänimerkki, jonka voit sammuttaa koskettamalla mitä tahansa näppäintä. Minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Tämä toiminto ei sovellu esilämmitettyä uunia vaativalle ruoalle.

Pilaantuvaa ruokaa ei saa pitää uunissa pitkään.

Tarkista ennen tämän tilan käyttöä, että laitteen kellonaika on asetettu oikein.

simbol_alarm_bio21_il

Hälytystoiminto
Hälytystoimintoa voidaan käyttää uunin toiminnasta riippumatta. Pisin mahdollinen asetus on 24 tuntia. Kaksoisnapauta näppäintä multi time, kunnes symboli tulee näkyviin näyttöyksikössä. Aseta hälytys koskettamalla näppäintä simbol_puščica levo_il tai simbol_puščica desno_il. Aseta ja vahvista ensin minuutit, aseta ja vahvista sitten tunnit.
Kun asetettu aika päättyy, laite antaa äänimerkin, jonka voit sammuttaa painamalla mitä tahansa painiketta. Äänimerkki sammuu automaattisesti yhden minuutin kuluttua.

Jos ajastettu käynnistys on asetettu, voit asettaa minuuttimuistuttimen napauttamalla kolme kertaa multi time -näppäintä.

Ajastintoimintoa asetettaessa voit nollata arvon koskettamalla samanaikaisesti näppäimiä simbol_puščica levo_ilja simbol_puščica desno_il. Vahvista asetus painamalla start I stop-näppäintä.

Viimeksi käytetyt ajastinarvot tallennetaan ja tarjotaan esiasetettuina arvoina, kun seuraavan kerran käytät ajastinta. Nämä asetukset voidaan myös poistaa käytöstä (katso kappale Lisätoimintojen valitseminen, Adaptiivinen toiminto).

Kypsennyksen aloittaminen

simbol_start stop_bio21_il

Näppäimen start I stop yläpuolella oleva viiva palaa osittain. Paina näppäintä käynnistääksesi ohjelman.
Ohjelman käytön aikana avaimen yläpuolella oleva viiva kirkastuu (palaa täysin).
Kun asetettu lämpötila on saavutettu, simbol_temperaturaC_BIO21 näkyy näyttöyksikössä muutaman sekunnin ajan ja laite antaa äänimerkin.

Kypsennyksen aikana voit muuttaa JÄRJESTELMÄN, LÄMPÖTILAN ja AJASTIMEN TOIMINTOJA.

Jos ajastintoimintoa ei ole valittu, kypsennysaika näkyy näyttöyksikössä.

simbol_gratin_bio21_il

Lisägratinointi
Toiminto voidaan käynnistää vasta, kun uuni on ollut toiminnassa 10 minuuttia (gratinointinäppäimen yläpuolella oleva viiva palaa osittain/himmeästi). Kun toiminto on vahvistettu, näytössä näytetään paistoaika 10 minuuttia (10:00). Aseta gratinoinnin kesto koskettamalla näppäintä simbol_puščica levo_iltaisimbol_puščica desno_il.
Toiminto voidaan myös poistaa käytöstä painamalla näppäintä gratin.

Toimintoa käytetään paistamisen viimeisessä vaiheessa tai kypsennysprosessin jälkeen, kun lisäät kastikkeen (kostea peite) tai kuivan peitteen ruokaan tai kun haluat lisäksi ruskistaa kuoren. Gratinointi muodostaa ruokaan kullanruskean kuoren, joka suojaa ruokaa kuivumiselta ja antaa samalla miellyttävämmän ulkonäön ja paremman maun.

uporaba_entry steam_bio21

Paistaminen lisäämällä höyryäsimbol_para_bio21
Aseta
höyrynlisäyksellä tai induktiotoiminnolla varustetuissa järjestelmissä matala paistopelti ensimmäisen tason kiskoille, kun uuni on vielä viileä. Kaada paistopelille enintään 2 dl vettä. Aseta valmistettava ruoka toiselle tasolle ja käynnistä järjestelmä.

Jos käytät syvää paistopeltiä, aseta se suositeltua asetustaulukkoa korkeammalle tasolle.
Toiminnon optimaalisen toiminnan vuoksi älä avaa uuninluukkua äläkä lisää vettä kypsennyksen aikana.

Kypsennyksen päättäminen ja uunin sammuttaminen

Keskeytä kypsennys painamalla start I stop-näppäintä. End näkyy näytöllä ja kuulet äänimerkin.

Kierrä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPI "0”-asentoon.

Kun kypsennys on suoritettu loppuun, kaikki ajastinasetukset keskeytyvät ja peruuntuvat minuuttimuistutinta lukuun ottamatta. Näytöllä näytetään kellonaika.

Uunin käytön jälkeen kondenssivesikanavaan (luukun alle) voi jäädä jonkin verran vettä. Pyyhi kanava sienellä tai liinalla.

Yleisten asetusten valitseminen

Kierrä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPI "0”-asentoon.

Voit aktivoida toiminnon pitämällä multi time-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.SEtt näkyy näyttöyksikössä muutaman sekunnin ajan. Sen jälkeen näkyviin tulee lisätoimintojen valikko.

nastavitev_dodatne fun_bio21_il

Siirry valikossa näppäimillä simbol_puščica levo_iljasimbol_puščica desno_il. Vahvista asetus painamalla näppäintä start I stop tai multi time. Poistu lisätoimintojen valikosta koskettamalla näppäintä gratin.

nastavitev_ure_bio21_il_a

1. Kello näytössä
Aseta kellonaika simbol_puščica levo_il- jasimbol_puščica desno_il-näppäimillä. CLoc näkyy näyttöyksikössä. Kun olet vahvistanut, voit vaihtaa 12 tunnin ja 24 tunnin näytön välillä. Vahvista aika/ kellonaika. Aseta ja vahvista ensin minuutit. Aseta ja vahvista sen jälkeen tunnit.

nastavitev_glas_bio21_il_a

2. Äänimerkin voimakkuus
Valitse kolmesta äänimerkin voimakkuudesta. Valitse Vol-asetus. Valitse simbol_puščica levo_il- tai simbol_puščica desno_il-näppäimellä haluamasi taso ja vahvista. Äänimerkki voidaan myös poistaa käytöstä.

nastavitev_kontrast_bio21_il_a

3. Näytön valaistus
Näytön valonvoimakkuudelle on valittavana kolme tasoa. Valitse brh-asetus. Valitse haluamasi taso koskettamalla simbol_puščica levo_il- taisimbol_puščica desno_il-näppäintä ja vahvista. Suurenna tai pienennä valonvoimakkuutta käyttämällä arvoasetusnäppäimiä.

nastavitev_nočni način_bio21_a

4. Näyttöyksikkö – yötila
Tämä toiminto himmentää näytön automaattisesti (vaihtaa korkeasta matalalle valaistustasolle yöllä (klo 20.00 – 6.00) Valitse nGht-asetus. Valitse haluttu yönäytön valaistus koskettamalla simbol_puščica levo_il- tai simbol_puščica desno_il-näppäintä ja vahvista asetus.

nastavitev_pripravljenost_bio21_il_a

5. Valmiustila
Tämä toiminto kytkee kellonäytön automaattisesti päälle ja pois päältä. Valitse hidE-asetus. Valitse on tai off koskettamalla simbol_puščica levo_il- tai simbol_puščica desno_il-näppäintä ja vahvista asetus.

nastavitev_adaptivne_bio21_il_a

6. Mukautuva toiminto
Tämä toiminto mahdollistaa asetettujen paistoaikojen säätämisen. Toiminto on tehdasasetuksena pois käytöstä, mutta se voidaan myös aktivoida.
Kun toiminto aktivoidaan, näytöllä näytetään viimeisimmän kypsennysohjelman kestoasetukset. Viimeksi käytetyn kypsennysjakson arvoja käytetään. Näyttöyksikössä näytetään
AdPt. Voit poistaa toiminnon käytöstä koskettamalla simbol_puščica levo_il- taisimbol_puščica desno_il-näppäintä valitaksesi off. Aktivoi toiminto uudelleen noudattamalla samoja ohjeita. Valitse on näyttöyksiköstä.

nastavitev_tovarniške_bio21_il_a

7. Tehdasasetukset
Tämä toiminto mahdollistaa laitteen palauttamisen tehdasasetuksiin.FAct näkyy näyttöyksikössä. Kosketa simbol_puščica levo_il- tai simbol_puščica desno_il-näppäintä valitaksesi rES tehdasasetusten valitsemiseksi ja vahvista pitämällä start I stop-näppäintä painettuna. Pidä näppäintä painettuna, kunnes kaikki syttyneet viivat katoavat näytöltä.

Sähkökatkon yhteydessä tai kytkettäessä laite pois päältä kaikki ylimääräiset toimintoasetukset pysyvät tallentuneina vain muutamia minuutteja. Sen jälkeen kaikki asetukset äänimerkkiä ja näytön himmennystä lukuun ottamatta palautetaan tehdasasetuksiin.

Yleisiä vinkkejä ja neuvoja paistamiseen

 • Poista kaikki tarpeettomat tarvikkeet uunista paistamisen aikana

 • Käytä tarvikkeita, jotka on valmistettu lämmönkestävistä, heijastamattomista materiaaleista (mukana toimitetut paistopellit, leivinpellit ja astiat, emalipinnoitteiset paistoastiat, karkaistut lasiset astiat). Kirkkaanväriset materiaalit (ruostumaton teräs tai alumiini) heijastavat lämpöä. Tämän vuoksi ruoan lämpökäsittely niissä on tehottomampaa.

 • Aseta paisto- ja leivinpellit aina kiskojen päähän. Kun paistat ritilällä, aseta paisto- ja leivinpellit ritilän keskelle.

 • Optimaaliseen ruoanvalmistukseen suosittelemme noudattamaan paistotaulukossa määriteltyjä ohjeita. Valitse alempi määritelty lämpötila ja lyhin määritetty paistoaika. Kun tämä aika on kulunut, tarkista tulokset ja säädä sitten asetuksia tarpeen mukaan.

 • Älä avaa uuninluukkua paistamisen aikana, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

 • Älä aseta paistopeltejä suoraan uunin pohjalle.

 • Älä käytä monikäyttöistä syvää paistopeltiä ensimmäisellä kiskotasolla uunin ollessa toiminnassa.

 • Älä peitä uunin pohjaa tai lankaritilää alumiinifoliolla.

 • Energian säästämiseksi uuni voidaan sammuttaa noin 10 minuuttia ennen kypsennysprosessin loppua ja hyödyntää jälkilämpöä.

 • Aseta paistoastiat aina lankaritilälle.

 • Kun paistat useilla tasoilla samanaikaisesti, aseta yleiskäyttöinen syvä paistopelti alemmalle tasolle.

 • Kun kypsennät vanhojen keittokirjojen reseptien mukaisesti, käytä pohja- ja ylävastuksia (kuten perinteisissä uunissa) ja aseta lämpötila 10 °C reseptin ohjetta alhaisemmaksi.

 • Varmista leivinpaperia käytettäessä, että se kestää korkeita lämpötiloja. Leikkaa se aina sopivankokoiseksi. Leivinpaperi estää ruoan tarttumisen paistopeltiin ja helpottaa ruoan irrottamista paistopelliltä.

 • Valmistettaessa suurempia lihapaloja tai kosteampia leivonnaisia, uunin sisällä muodostuu runsaasti höyryä, joka puolestaan voi tiivistyä uuninluukkuun. Tämän on luonnollinen ilmiö, eikä vaikuta laitteen toimintaan. Pyyhi luukku ja luukun lasi kuiviksi ruoanvalmistuksen jälkeen.

 • Kun paistat suoraan lankaritilällä, aseta yleiskäyttöinen syvä uunipelti yhtä tasoa alemmalle tasolle rasvankeräysastiaksi.

Uunin nopea esilämmitys: Esilämmitä uuni vain, jos tämän käyttöohjeen taulukoiden resepti sitä edellyttää. Jos esilämmität uunia, älä aseta ruokaa uuniin ennen kuin uuni on täysin lämmennyt. Lämpötilalla on merkittävä vaikutus lopputulokseen. Nopeaa esilämmitystä suositellaan pienille lihaleikkeille (ulkofilee) sekä hiivahapatteille ja taikinoille, jotka vaativat lyhyemmän paistoajan. Tyhjän uunin lämmittäminen kuluttaa paljon energiaa. Siksi suosittelemme mahdollisuuksien mukaan useiden ruokien kypsentämistä peräkkäin tai useiden ruokien samanaikaista valmistusta.

GentleBake: Tämä toiminto mahdollistaa hitaan ja hallitun kypsennyksen alhaisessa lämpötilassa. Lihamehut jakautuvat tasaisesti ja liha pysyy mehukkaana ja pehmeänä. Hidas GentleBake-kypsennysmenetelmä sopii herkille, luuttomille lihaleikkeille. Ruskista liha huolellisesti joka puolelta paistinpannulla ennen hidasta kypsennystä.

Paistotaulukko

HUOMAA: Ruoat, jotka vaativat täysin esilämmitettyä uunia, on merkitty taulukossa yhdellä tähdellä *. Ruoat, joille riittää 5 minuutin esilämmitys, on merkitty kahdella tähdellä **. Tässä tapauksessa älä käytä nopeaa esilämmitystilaa.

Ruoka

simbol_vodilaT_bio21

simbol_sistemT_bio21

simbol_tempT_bio21

simobl_časT_bio21

LEIVONNAISET JA LEIPOMOTUOTTEET

Leivonnaiset/kakut muoteissa

Sokerikakku

3

počasna peka_bio21

200

60-70

piirakka täytteellä

2

zg. in sp. grelo_bio21

180

60-70

marmorikakku

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

50-60

kakku, jossa on hapatettua taikinaa, Gugelhupf (nippukakku, paunakakku)

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-180

45-55

piirakka, torttu

3

vroči zrak_bio21

170-180

35-45

browniet

2

vroči zrak_bio21

170-180

30-35

leivonnaiset paisto- ja leivinpelleillä

struudelit

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-190

60-70

struudelit, pakastetut

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

34-45

kääretorttu

3

vroči zrak_bio21

+ paistopelti, jossa vettä

170-180 *

13-18

hillotäytteiset pullat (Buchtel)

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

30-40

keksit

kuppikakut

3

zg. in sp. grelo_bio21

160 *

25-30

kuppikakut, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

155-165 *

30-40

hiivahapatteiset pienet leivonnaiset

2

zg. in sp. grelo_bio21

180 *

17-22

hiivahapatteiset pienet leivonnaiset, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

160 *

18-25

lehtitaikinaleivonnaiset

3

počasna peka_bio21

200

30-45

lehtitaikinaleivonnaiset, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

170 *

25-30

keksit/pikkuleivät

pursotetut keksit

3

zg. in sp. grelo_bio21

150 *

30-40

pursotetut keksit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

150 *

30-40

pursotetut keksit, 3 tasoa

1, 3, 5

vroči zrak_bio21

145 *

40-50

keksit/pikkuleivät

3

počasna peka_bio21

160

40-50

keksit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

150-160 *

20-25

marenki

3

sp. in zg. grelo_bio21

80-100 *

120-150

marenki, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

80-100 *

120-150

macaronit

3

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

macaronit, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

130-140 *

15-20

leipä

kohottamien ja tarkistus

2

zg. in sp. grelo_bio21

40-45

30-45

leipää paistopellillä

2

zg. in sp. grelo_bio21

+ paistopelti, jossa vettä

190-200

40-55

leipää paistopellillä, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

190-200 *

40-55

leipää vuoassa

2

zg. in sp. grelo_bio21

190-200

30-45

leipää vuoassa, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210

30-45

leipä (focaccia)

2

zg. in sp. grelo_bio21

270

15-25

tuoreet sämpylät (sämpylät/aamiaissämpylät)

3

zg. in sp. grelo_bio21

+ paistopelti, jossa vettä

200-210

10-15

tuoreet sämpylät (sämpylät/aamiaissämpylät), 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-210 *

15-20

paahdettu leipä

5

žar_bio21

240

4-6

lämpimät voileivät

5

žar_bio21

240

3-5

pizza ja muut ruoat

pizza

1

sp. grelo in vroči zrak_bio21

300 *

4-7

pizza, 2 ritilätasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

210-220 *

25-30

pakastepizza

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-220

10-20

pakastepizza, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

200-220

10-20

suolainen piirakka, quiche

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

190-200

50-60

burek

2

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

40-50

LIHA

naudan- ja vasikanliha

naudanpaisti (kylki, takapaisti), 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

130-160

keitetty naudanliha, 1,5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

200-210

90-120

ulkofilee, medium, 1 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

170-190 *

40-60

naudanpaisti, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

250-300

naudanlihapihvit, kypsä, paksuus 4 cm

4

žar_bio21

220-230

25-30

hampurilaispihvit, paksuus 3 cm

4

žar_bio21

220-230

25-35

vasikanpaisti 1.5 kg

2

zg. in sp. grelo_bio21

160-170

120-150

porsaanliha

porsaanpaisti, takapaisti, 1,5 kg

3

počasna peka_bio21

190-200

70-90

porsaanpaisti, lapa, 1,5 kg

3

zg. in sp. grelo_bio21

180-190

120-150

porsaan ulkofilee, 400 g

2

zg. in sp. grelo_bio21

80-100 *

80-100

porsaanpaisti, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

200-230

porsaankyljet, hitaasti kypsennetty

2

zg. in sp. grelo_bio21

120-140 *

210-240

porsaankyljykset, paksuus 3 cm

4

žar_bio21

220-230

20-25

siipikarja

perutnina, 1,2 - 2,0 kg

2

žar z vent._bio21

200-220

60-80

siipikarja täytteellä, 1,5 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

80-100

siipikarja, rinta

2

vroči zrak_bio21

170-180

45-60

kananreidet

3

žar z vent._bio21

210-220

25-40

kanansiivet

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-35

siipikarja, rinta, hitaasti kypsennetty

3

zg. in sp. grelo_bio21

100-120 *

60-90

liharuoat

lihamureke, 1 kg

2

vroči zrak_bio21

170-180

60-70

grillimakkarat, bratwurst

4

žar_bio21

230 **

8-15

KALAT JA ÄYRIÄISET

kokonainen kala, 350 g

4

žar z vent._bio21

230-240

12-20

kalafilee, paksuus 1 cm

4

žar_bio21

220-230

8-12

kalapihvi, paksuus 2 cm

4

žar_bio21

220-230

10-15

kampasimpukat

4

žar z vent._bio21

230 *

5-10

katkaravut

4

žar_bio21

230 *

3-10

VIHANNEKSET

uuniperunat, suikaleet

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

30-40

uuniperunat, puolitetut

3

simbol_airfry_bio21_il

+ paistopelti, jossa vettä

200-210 *

40-50

uuniperunat (kuoriperuna)

3

sp. in zg. grelo_bio21

190-200

30-40

ranskalaiset, kotitekoiset

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

20-30

sekavihannekset, suikaleet

3

simbol_airfry_bio21_il

+ paistopelti, jossa vettä

190-200

30-40

täytetyt vihannekset

3

žar z vent._bio21

190-200

30-40

PERINTEISET TUOTTEET – PAKASTETUT

Ranskalaiset perunat

3

simbol_airfry_bio21_il

210-220

20-25

Ranskalaiset perunat, 2 tasoa

2, 4

vroči zrak_bio21

190-210

30-40

Kanamedaljongit

4

simbol_airfry_bio21_il

210-220 *

12-17

Kalapuikot

2

simbol_airfry_bio21_il

210-220

15-20

lasagne, 400 g

2

peka zamrzjene hrane_bio21

200-210

30-40

kuutioidut vihannekset

2

peka zamrzjene hrane_bio21

190-200

20-30

croissantit

3

peka zamrzjene hrane_bio21

170-180

18-23

PAISTETUT VANUKKAAT, KOHOKKAAT JA GRATINOIDUT RUOAT

perunamoussaka

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

lasagne

2

vroči zrak_bio21

180-190

35-45

makea paistettu vanukas

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180

40-60

makea kohokas

2

sp. in zg. grelo_bio21

160-180 *

35-45

gratinoidut ruoat

3

vroči zrak_bio21

170-190

30-45

täytetyt tortillat, enchiladat

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180-200

20-35

juuston grillaaminen

4

žar_bio21

240**

6-9

MUU

säilöntä

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

180

30

sterilointi

3

vroči zrak_bio21

125

30

kypsentäminen bain-marie (kaksikerroskattila)

2

sp. grelo in vroči zrak_bio21

150-170 *

/

uudelleenlämmitys

3

zg. in sp. grelo_bio21

60-95

/

lautasten lämmittäminen

2

sp. in zg. grelo_bio21

75

15

Kypsentäminen lämpötila-anturilla (simbol_sonda_bio21_ilBAKESENSOR)

(mallista riippuen)

Lämpötila-anturi mahdollistaa ruoan ytimen lämpötilan tarkan seurannan kypsennyksen aikana.

Lämpötila-anturi ei saa olla suoraan lämpövastusten läheisyydessä.

priklop sonda_bio21

1Työnnä anturin metallipää ruoan paksuimpaan osaan.

2Liitä anturin pistoke pistorasiaan, joka sijaitsee uunin sisällä etuosassa oikeassa yläkulmassa (ks. kuva). SEnS näkyy näyttöyksikössä.

HUOMAUTUS: Kun asetat anturin pistorasiaan, uunin esiasennetut toiminnot poistetaan.

3Valitse haluamasi järjestelmä ja kypsennyslämpötila (lämpötila-alueella 230 °C asti). Anturin toimintasymboli ja esiasetettu lämpötila näkyvät näyttöyksikössä. Voit muuttaa lämpötilaa simbol_puščica levo_il- jasimbol_puščica desno_il-näppäimillä. Valitse ruoan haluttu lopullinen ydinlämpötila (lämpötila-alueella 30–99 °C).

HUOMAUTUS: Anturia käytettäessä paistoajan asettaminen ei ole mahdollista.

4Vahvista asetukset painamalla näppäintä start I stop.

5Kun asetettu ytimen lämpötila on saavutettu, uuni sammuu automaattisesti. End näytetään näyttöyksikössä. Uunista kuuluu äänimerkki, joka voidaan sammuttaa koskettamalla mitä tahansa näppäintä. Minuutin kuluttua äänimerkki sammuu automaattisesti.

Kypsennyksen aikana asetettu lämpötila ja ruoan ytimen senhetkinen lämpötila vuorottelevat näyttöyksikössä. Voit muuttaa kypsennyslämpötilaa tai ruoan ytimen tavoitelämpötilaa kypsennyksen aikana. Vahvista asetus painamalla start I stop-näppäintä.

Anturin oikea käyttö ruoan tyypin mukaan:

 • siipikarja: työnnä anturi rintapalan paksuimpaan osaan

 • punainen liha: työnnä anturi vähärasvaiseen osaan, jossa ei ole rasvakerrosta

 • pienemmät luiset palat: työnnä anturi luun vieressä olevalle alueelle

 • kala: työnnä anturi pään taakse selkäruotoa kohti.

Poista anturi varovasti ruoasta käytön jälkeen, irrota pistoke uunin pistorasiasta ja puhdista se.

Jos et käytä anturia, poista se uunista.

Suositeltavat kypsyystasot erityyppisille lihoille

Ruoan tyyppi

sininen (raaka)

medium -

medium

medium +

kypsä

NAUDANLIHA

naudanliha, paahtopaisti

46-48

48-52

53-58

59-65

68-73

naudanliha, ulkofilee

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

paahtopaisti/takapaisti

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

hampurilaispihvit

49-52

54-57

60-63

66-68

71-74

VASIKANLIHA

vasikanliha, ulkofilee

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

vasikanliha, takapaisti

45-48

49-53

54-57

58-62

63-66

SIANLIHA

paahtopaisti, niska

/

/

/

65-70

75-85

porsaan ulkofilee

/

/

/

60-69

/

lihamureke

/

/

/

/

80-85

LAMMAS

lammas

/

60-65

66-71

72-76

77-80

KARITSA

karitsa

/

60-65

66-71

72-76

77-80

VUOHENLIHA

vuohi

/

60-65

66-71

72-76

77-80

LINNUNLIHA

siipikarja, kokonainen

/

/

/

/

82-90

siipikarja, rinta

/

/

/

/

62-65

KALAT JA ÄYRIÄISET

taimen

/

/

/

62-65

/

tonnikala

/

/

/

55-60

/

lohi

/

/

/

52-55

/

Puhdistus ja huolto

Muista irrottaa laite verkkovirrasta ja antaa sen jäähtyä ennen puhdistuksen aloittamista.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille huoltotöitä ilman valvontaa.

Puhdistuksen helpottamiseksi uunin sisäpinnat ja paisto- ja leivinpelti on pinnoitettu erikoisemalilla sileän ja kestävän pinnan varmistamiseksi.

Puhdista laite säännöllisesti ja käytä lämmintä vettä ja astianpesuainetta suurempien epäpuhtauksien ja kalkkikiven poistamiseksi. Käytä puhdasta pehmeää liinaa tai sieniliinaa.

Laitteen ulkopinta: poista epäpuhtaudet lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla ja pyyhi sitten pinnat

kuivaksi.

Laitteen sisäpinnat: käytä pinttyneelle lialle ja tahroille tavallisia uuninpuhdistusaineita. Kun käytät tällaisia puhdistusaineita, pyyhi laite perusteellisesti märkäliinalla kaikkien puhdistusainejäämien poistamiseksi.

Varusteet ja kiskot: puhdista lämpimällä saippuavedellä ja kostealla liinalla. Pinttyneelle lialle ja tahroille suosittelemme esiliuottamista ja harjan käyttöä.

Jos puhdistustulokset eivät ole tyydyttäviä, puhdista uudelleen.

Älä koskaan käytä aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita ja varusteita (hankaavat sienet ja puhdistusaineet, tahran- ja ruosteenpoistoaineet, kaapimet lasikeraamisille levyille).

Uunitarvikkeet ovat konepesunkestävät.

Ruoantähteet (rasva, sokeri, proteiini) voivat syttyä laitteen käytön aikana. Poista siksi suuremmat liat uunin sisältä ja varusteista ennen jokaista käyttöä.

Automaattinen uuninpuhdistus – pyrolyysi

Odota ennen pyrolyyttistä puhdistusta, että uuni jäähtyy, ja poista sitten kaikki laitteet ja lisävarusteet uunista, mukaan lukien kiskot (mallista riippuen).

Tämä toiminto käyttää korkeaa lämpötilaa laitteen sisätilojen ja joidenkin mukana toimitettujen laitteiden (yleiskäyttöinen syvä paistopelti, matala leivinpelti) puhdistuksen helpottamiseksi.
Puhdistusprosessin aikana rasvajäämät ja muut epäpuhtaudet poltetaan ja pelkistetään tuhkaksi.

Käytettävissä on kolme pyrolyysitasoa (puhdistustehoa), joiden kesto vaihtelee:

Taso

Puhdistusteho

Puhdistuksen tarkoitus

Ohjelman kesto

1

Pikapuhdistus

Pienille epäpuhtauksille

2 tuntia

2

Keskitehoinen puhdistus

Havaittavat suuret epäpuhtaudet

2,5 tuntia

3

Tehopuhdistus

Pinttyneet ja pysyvät (vanhemmat) epäpuhtaudet

3 tuntia

Mitä pinttyneempää lika on, sitä korkeampi taso on valittava.

Pyrolyysipuhdistuksen valmistelu

 • Poista kaikki näkyvä lika ja ruoantähteet uunista.

 • Poista aina kiskot ja kaikki tarpeettomat varusteet laitteesta.

 • Käynnistä pyrolyysipuhdistus vasta, kun laite on jäähtynyt.

nastavitev_piro_bio21

1. Käännä KYPSENNYSJÄRJESTELMÄN VALINTANUPPI symbolin P kohdalle. Näyttöyksikössä näkyy ensin merkki PYro.

nastavitev_piro stopnja1_bio21

2. Valitse haluamasi puhdistusteho/-taso koskettamalla näppäintä simbol_puščica levo_iltaisimbol_puščica desno_il ja vahvista valinta näppäimellä start I stop . Ohjelman keston ajastin käynnistyy.

nastavitev_piro Loc_bio21

3. Tietyn ajan kuluttua uunin luukku lukkiutuu automaattisesti turvallisuutesi vuoksi.Loc näkyy näyttöyksikössä.

 • Pyrolyysiprosessin aikana saattaa vapautua epämiellyttäviä hajuja ja savua sekä ärsyttäviä höyryjä ja kaasuja. Varmista siksi huoneen riittävä ilmanvaihto ja äläkä viivy huoneessa liian kauan. Älä päästä lapsia tai lemmikkejä uunin lähelle tämän prosessin aikana.

 • Kun pyrolyyttinen puhdistus on valmis ja uuni on jäähtynyt, uunin luukun lukitus avautuu automaattisesti.

 • Kun uunin sisäosa on täysin jäähtynyt, pyyhi se kuumalla saippualiuoksella ja pehmeällä liinalla jäämien poistamiseksi (esim. tuhka).

 • Jos uunia käyttömäärä on keskitasoa, suosittelemme pyrolyyttista puhdistusta kerran kuukaudessa.

Pyrolyysiprosessin aikana elintarvike- ja rasvajäämät voivat syttyä. Poista siksi kaikki epäpuhtaudet uunin sisältä ennen prosessin aloittamista.

Laitteen ulkopinta kuumenee pyrolyyttisen puhdistusprosessin aikana. Älä koske uunin luukkuun äläkä koskaan ripusta luukun kahvaan syttyviä esineitä, kuten keittiöliinoja tai pyyhkeitä.

Älä yritä avata luukkua sen ollessa lukittuna (pyrolyyttisen puhdistuksen aikana ja laitteen jäähtyessä puhdistuksen jälkeen)! Puhdistusprosessi voi keskeytyä ja palovammojen vaara on olemassa!

Suosittelemme niiden poistamista keittiöstä pyrolyyttisen puhdistuksen ajaksi ja keittiön perusteellista tuuletusta puhdistuksen jälkeen.

Toimitettujen varusteiden pyrolyyttinen puhdistus

 • Mukana toimitetut varusteet (yleiskäyttöinen syvä paistopelti, matala leivinpelti) voidaan puhdistaa pyrolyysillä vain, jos uunissa on ylimääräiset lankatelinekiskot.

 • Aseta lisävarusteet toisen tai kolmannen kiskotason uraan – älä koskaan käytä ensimmäistä kiskotasoa.

 • Odota pyrolyyttisen puhdistuksen jälkeen, että varuste jäähtyy, ja puhdista se kuumalla saippualiuoksella ja kostealla liinalla.

Jos uunissa on pidennettävät kiskot, varusteita ei saa puhdistaa pyrolyysillä.

Parempien puhdistustulosten saamiseksi suosittelemme uunin ja lisävarusteiden/tarvikkeiden puhdistamista erikseen. Kun käytät pyrolyyttistä puhdistusprosessia varusteen puhdistamiseen, uunin sisäosa ei ehkä ole täysin puhdas syklin lopussa.

Jos et ole tyytyväinen puhdistustuloksiin, suosittelemme prosessin toistamista.

Itsepuhdistusprosessin tuloksena uunin sisäosa ja varusteet voivat värjäytyä ja menettää kiiltonsa. Tämä ei vaikuta uunin tai lisävarusteiden/tarvikkeiden toimivuuteen.

Lankakiskojen ja kiinteiden ulosvedettävien kiskojen irrotus (pidennettävät)

odstranitev vodil_bio21

APitele kiskoja alapuolelta ja vedä niitä uunin keskustaa kohti.

BPoista ne ylhäällä olevista aukoista.

Kun irrotat kiskoja, älä vahingoita emalipinnoitetta.

Uuninluukun ja lasien irrottaminen ja vaihtaminen

snemanje in vstavljenje vrat in stekla_bio21

1Avaa luukku ensin täysin (niin auki kuin mahdollista).

2Uuninluukku kiinnitetty saranoihin erityistuilla, joissa on myös turvavivut. Käännä turvavipuja luukkua kohti 90°. Sulje luukku hitaasti 45° kulmaan (suhteessa täysin suljetun luukun sijaintiin). Nosta sitten luukkua ja vedä se ulos.

Uuninluukun lasi voidaan puhdistaa sisäpuolelta, mutta se on ensin poistettava uuninluukusta. Toimi ensin kohdassa 2 kuvatulla tavalla, mutta älä poista sitä.

3Irrota ilmanohjain. Pidä sitä käsilläsi luukun vasemmalla ja oikealla puolella. Poista se vetämällä sitä hieman itseäsi kohti.

4Pidä luukun lasia yläreunasta ja irrota se. Tee sama toiselle ja kolmannelle lasille (mallista riippuen).

5Aseta lasit takaisin paikalleen päinvastaisessa järjestyksessä.

Noudata käänteistä järjestystä luukun takaisin paikalleen laittamiseksi. Jos luukku ei aukea tai sulkeudu kunnolla, varmista, että saranat ovat asianmukaisesti kohdallaan.

Uuninluukun sarana voi sulkeutua huomattavalla voimalla. Käännä siksi aina molemmat turvavivut tukeen, kun asennat tai irrotat uuninluukkua.

Luukun pehmeä sulkeminen ja avaaminen

(mallista riippuen)

Uuninluukku on varustettu järjestelmällä, joka vaimentaa sen sulkeutumisvoimaa ja joka alkaa vaikuttaa 75° kulmassa. Se mahdollistaa vaivattoman, hiljaisen ja pehmeän sulkemisen. Kevyt työntö (15° kulmassa suhteessa suljetun luukun asentoon) riittää sulkemaan luukun automaattisesti ja äänettömästi.

Jos luukun sulkemiseen käytetty voima on liian suuri, järjestelmän teho heikkenee tai järjestelmä ohitetaan turvallisuussyistä.

Lampun vaihtaminen

Lamppu on kuluva osa, eikä takuumme siten kata sitä. Poista kaikki varusteet uunista ennen lampun vaihtamista.

Halogeenilamppu: G9, 230 V, 25 W

menjava žarnice_bio21

1Irrota ja poista suojus (vastapäivään). Poista halogeenilamppu.

2Irrota suojus litteällä muovityökalulla. Poista halogeenilamppu.

Älä vahingoita emalipinnoitetta.
Käytä suojavarusteita, ettet polta itseäsi.

Vaihda lamppu vain, kun laite on irrotettu virtalähteestä.

Vianetsintä ja virhetaulukko

Erityiset varoitukset ja virheilmoitukset

Takuuajan kuluessa ainoastaan valmistajan valtuuttama huoltopalvelu voi tehdä korjauksia.

Varmista ennen korjaustöiden aloittamista, että laite on irrotettu virtalähteestä joko poistamalla sulakkeet tai vetämällä virtajohdon irti pistokkeesta.

Laitteen luvattomat korjaukset voivat aiheuttaa sähköiskun ja oikosulun vaaran. Siksi niitä ei saa tehdä itse. Jätä tällainen työ asiantuntijalle tai huoltoteknikolle.

Jos laitteen käytössä ilmenee pieniä ongelmia, tarkista tästä käyttöohjeesta, voitko korjata ongelman itse.

Jos laite ei toimi oikein tai ollenkaan virheellisen käytön tai käsittelyn vuoksi, huoltoteknikon vierailu ei ole ilmainen, vaikka laitteen takuu olisi voimassa.

Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten ja luovuta ne laitteen mukana mahdollisille tuleville omistajille tai käyttäjille.

Seuraavassa on joitakin yksinkertaisia neuvoja pienten vikojen korjaamista varten.

Ongelma/vika

Syy

Kotisi pääsulake palaa usein.

Ota yhteys huoltoon.

Uunin valo ei toimi.

Lampun vaihto on kuvattu luvussa Lampun vaihtaminen.

Ohjausyksikkö ei vastaa, näyttö on jumittunut.

Irrota laite verkkovirrasta muutamaksi minuutiksi (irrota sulake tai kytke pääkytkin pois päältä), kytke laite takaisin verkkovirtaan ja kytke se päälle.

Näyttöön tulee virhekoodi ErrX.

Jos kyseessä on kaksinumeroinen virhekoodi, ErXX näytetään.

Elektroniikkamoduulin toiminnassa on häiriö. Irrota laite verkkovirrasta muutamaksi minuutiksi.

Jos virheilmoitus saadaan uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea edellä olevien ohjeiden avulla, soita valtuutetulle huoltoteknikolle. Takuu ei kata laitteen virheellisestä liitännästä tai käytöstä johtuvia korjaustöitä tai takuuvaateita. Tällaisessa tapauksessa käyttäjä vastaa itse korjauskustannuksista.

Käytöstä poisto

kanta1_FACE_LIFT

Pakkausmateriaali on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, heittää pois tai hävittää ilman ympäristöriskiä. Pakkausmateriaalit on merkitty asiaankuuluvalla tavalla tätä varten.

Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Tuote on toimitettava valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskukseen.

Tuotteen oikea hävittäminen auttaa ehkäisemään haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, mitä voisi tapahtua virheellisessä tuotteen hävittämisessä. Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tuotteen hävittämisestä ja käsittelystä ota yhteyttä asianmukaisiin jätehuollosta vastuussa oleviin kunnallisiin viranomaisiin, jätehuoltopalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Pidätämme oikeuden muuttaa käyttöohjetta, emmekä vastaa sen mahdollisesti sisältämistä virheistä.

Omat muistiinpanot

 

843434