Oplysningsskema
ModelDNP72GN
Automatisk tørretumblerYes
Energiforbrug - standard bomuldsprogram ved fuld belastning(Edry) [kWh]1,60
Energiforbrug - standard bomuldsprogram ved delvis last ( Edry½) [kWh]0,94
Strømforbrug i slukket tilstand (P0) [W]0,26
Strømforbrug ved stand by (Pl )0,42
Varigheden ved stand by [min]5
Standard bomuldsprogram, der anvendes ved fuld og delvis belastning, er det standardtørringsprogram, som oplysningerne i etiketten og informationsbladet vedrører. Dette program er velegnet til tørring af normalt vådt bomuldsvaskeri, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld.
Beregnet program (TT) - standard bomuldsprogram ved fuld last og delvis last [min]118
Programtid - standard bomuldsprogram ved fuld last (Tdry) og delvis last (Tdry½) [min]150 / 94
Beregnet kondens-effektivitet (Ct )85
Gennemsnitlig kondens-effektivitet (Cdry) / (Cdry1/2)85 / 85
IndbygningsproduktNej