Karta informacyjna
ModelBSA66334PX
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,6
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)77
Rodzaj oświetleniaFLUOROWIEC
Klasa efektywności energetycznej źródła światłaG