Informationsblad
MODELLTDC1772CC.S
AUTOMATISK TORKTUMLAREJa
ENEGRIFÖRBRUKNING VID NORMAL BOMMULSPROGRAM MED FULL HELT FYLLD TRUMMA (EDRY) [KWH]4,14
ENERGI FÖRBRUKNING PÅ NORMAL BOMULLSPROGRAM MED HALFYLLD TRUMMA ( EDRY½) [KWH]2,36
STRÖMFÖRBRUKNING I LÄGE OFF (P0) [W]0,25
STRÖMFÖRBRUKNING I LÄGE ON (PL )0,80
MAX TID I LÄGE ON [MIN]5
Standardprogram för bomull, som används vid full och partiell fyllning är det standardtorkprogram som informationen på etiketten och informationsbladet avser. Detta program är lämpligt för torkning av normal våt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
BERÄKNAD PROGRAMTID (TT ) VID NORMAL BOMULLSPROGRAM MED HELT FYLLD MASKIN RESPEKTIVE HALFYLLD MASKIN [MIN]107
PROGRAMTID VID NORMAL BOMULLSPROGRAM VID FULL LAST (TDRY) OCH HALVFYLLD MASKIN (TDRY½ ) [MIN]135 / 86
BERÄKNAD KONDENSERINGSEFFEKT (CT )91
GENOMSNITTLIG KONDENSERINGSEFFEKT (CDRY) / (CDRY1/2)91 / 91
INBYGGNADSPRODUKTERNej