Lista sa podacima aparata
ModelEIT6355XPD
Indeks energetske efikasnosti (EEI prostor za pečenje)95,3
Broj prostora za pečenje1
Izvor toplote u prostoru za pečenje
Zapremina prostora za pečenje u litrima71

Vrsta ploče za kuvanjeelektrična
Broj električnih mesta/površina za kuvanje4
Tehnologija zagrevanja (indukcijske površine za kuvanje, infra-crvene grejne površine, ringle) za svako električno mesto za kuvanje i/ili površinuindukcija
Za okrugle ploče za kuvanje ili površine: prečnik (Ø ) koristna površina za svako električno zagrevano mesto za kuvanje, zaokružen na najbližih 5 mm [cm]
18,521
18,514,5
Za grejna mesta ili površine, koja nisu okrugla: dužina i širina korisne površine za svako električno zagrevano mesto za kuvanje ili površinu, zaokružen na najbližjih 5 mm:
Dužina [cm]
Širina [cm]
Potrošnja energije za svako električno mesto za kuvanje ili površinu (EC Električna ploča) - [Wh/kg]
172,5171,4
172,5179,5
Potrošnja energije ploče za kuvanje, izračunata po kg (EC Električna ploča) - [Wh/kg]174,0
Broj plinskih gorionika-
Energetska efiksnost za svaki plinski gorionik
(EEplinski gorionik)
Energetska efiksnost za plinsku ploču za kuvanje (EE plinska ploča) - [Wh/kg]-