Opis výrobku
ModelTH62E4X
Ročná spotreba energie - AECOdsávač64,8 kWh/a
Energetická triedaC
Účinnosť prúdenia tekutín - FDE13,7 %
Trieda účinnosti prúdenia tekutínD
Účinnosť osvetlenia - LEOdsávač32,3 lux/W
Trieda účinnosti osvetleniaA
Účinnosť filtrácie tuku - GFEOdsávač86,0 %
Trieda účinnosti filtraácie tukovB
Prietok vzduchu - pri minimálnej rýchlosti, pri bežnom režime220 m³/h
Prietok vzduchu - pri maximálnej rýchlosti, pri bežnom režime450 m³/h
Prietok vzduchu - v intenzivnom alebo zosílenom režime-
Akustický výkon - pri minimálnej rýchlosti, pri bežnom režime59 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - pri maximálnej rýchlosti, pri bežnom režime71 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivnom alebo zosílenom režime-
Nameraná spotreba energie vo vypnutom stave - Po-
Nameraná spotreba energie v pohotovostnom režime - Ps-