image/svg+xml 71 0.94 0.81 BA737EX 734913
Karta informacyjna
ModelBA737EX
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)95,3
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)71