Karta informacyjna
ModelBO758A31BG
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,2
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)71