Karta informacyjna
ModelGS879B
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,4
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)73