image/svg+xml 50 0.82 0.62 GCS873X 730146
Karta informacyjna
ModelGCS873X
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,6
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)50