Lista sa podacima aparata
ModelDE82/G
Automatska kućna mašina za sušenjeYes
Potrošnja električne energije za standardni program pamuka pri punom opterećenju(Edry)) [kWh]1,97
Potrošnja električne energija za standardni program za pamuk pri delimičnom punjenju (Edry½) [kWh]1,07
Potrošnja električne energije u isključenom stanju (P0) [W]0,35
Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (Pl ) [W]0,60
Vreme trajanja stanja mirovanja [min]5
Standardni program za pamuk, koristi se za potpuno ili delimično napunjenu mašinu, standardan program koji se odnosi na informacije sa energetske nalepnice. Program je pogodan za sušenje normalno vlažnog pamučnog veša i to je energetski najefikasniji program.
Ponderirano vreme trajanja (Tt) standarnog programa pamuk pri punom i delimičnom opterećenju [min]149
Vreme trajanja programa za standardni program za pamuk na punom opterećenju (Tdry) i na delimičnom opterećenju (Tdry½) [min]195 / 115
Ponderirana kondenzacijska efikasnost (Ct)91
Prosečna kondenzacijska efikasnost (Cdry) / (Cdry1/2)91 / 91
Ugradni aparatNo