image/svg+xml 70 1.03 0.80 MEKI510I 729739
Karta informacyjna
ModelMEKI510I
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)95,2
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)70

Typ płyty*električna
Ilość elektrycznych pól lub obszarów grzejnych4
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)indukcja
W przypadku okrągłych pól grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego w zaokrągleniu do 5 mm [Ø cm]
18,520,5
18,516,5
W przypadku pól grzejnych innych niż okrągłe: długość i szerokość powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego
Długość [cm]
Szerokość [cm]
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]
194177,6
188198
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]189,4
Liczba palników gazowych-
Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego.
(EEgas burner)
Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej (EE gas hob) - [Wh/kg]-