image/svg+xml 71 0.94 0.81 K62CLI 729465
Karta informacyjna
ModelK62CLI
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)95,3
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)71

Typ płytygazowa
Ilość elektrycznych pól lub obszarów grzejnych-
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)
W przypadku okrągłych pól grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego w zaokrągleniu do 5 mm [Ø cm]
W przypadku pól grzejnych innych niż okrągłe: długość i szerokość powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego
Długość [cm]
Szerokość [cm]
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]-
Liczba palników gazowych4
Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego.
(EEgas burner)
59,459,4
58
Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej (EE gas hob) - [Wh/kg]58,9