image/svg+xml WE64S3 153 57 9020 6.0 76 729375
Informationsblad
MODELLWE64S3
6,0
ENERGIKLASSA+++
153
ENERGIFÖRBRUKNING VID STANDARDPROGRAM (E T,60, E T,60½, E T,40½) [KWH]0,75 / 0,65 / 0,60
RBRUKNING I AVSTÄNGT LÄGE OCH I STAND-BY LÄGE [W]0,47 / 0,47
9020
B
MAX CENTRIFUGERINGSHASTIGHET (RPM)1400
ÅTERSTÅENDE FUKT (%)53
STANDARDPROGRAMMEN BOMULL 60°C OCH BOMULL 40°C ÄR DE TVÄTTPROGRAM SOM INFORMATIONEN PÅ ETIKETTEN OCH I INFORMATIONBLADET RELATERAR TILL. DESSA PROGRAM PASSAR FÖR TVÄTT AV NORMALSMUTSIG BOMULL OCH DE ÄR DE MEST EFFEKTIVA PROGRAMMEN VAD GÄLLER KOMBINATIONEN AV ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING.
PROGRAMTID FÖR STANDARD BOMULLSPROGRAM 60°C OCH 40°C, HELT ELLER DELVIS FYLLD (60°C FULL / 60°C ½ / 40°C ½) [MIN]214 / 175 / 171
VARAKTIGHET AV STAND-BY LÄGET (TK) [MIN]5
Noise (db(A) re 1 pW) – Washing / Spinning57 / 76
INBYGGNADSPRODUKTERNej