image/svg+xml 65 0.92 0.85 MEBO76SY2W 728481
Karta informacyjna
ModelMEBO76SY2W
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)103,7
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)65