image/svg+xml 71 0.94 0.81 K634WF 728319
Opis výrobku
ModelK634WF
Index energetickej účinnosti jednotlivých pečiacich priestorov (EEI pečiaceho priestoru)95,3
Počet pečiacich priestorov1
Zdroje tepla jednotlivých pečiacich priestorov
Objem jednotlivých pečiacich priestorov71

Typ varnej platnegas
Počet varných zón a/alebo plôch-
Technológia ohrevu
Priemer varných zón (Ø ) užitkovej plochy pre každú elektrickú varnú zónu, zaokrúhlé na 5 mm [cm]
Pre varné zóny a/alebo plochy, ktoré nie sú kruhové: dĺžka a šírka užitkovej plochy pre každú elektrickú varnú zónu a/alebo plochu, zaokrúhlené na 5 mm:
Dĺžka [cm]
Šírka [cm]
Spotreba energie na varnú zónu a/alebo plochu (EC Elektrická varná platňa) - [Wh/kg]
Spotreba energie varnej platne, vypočítaná na kg (EC Elektrická varná platňa) - [Wh/kg]-
Počet plynových horákov4
Energetická účinnosť jednotlivých plynových horákov
(EEPlynový horák)
59,759,7
58
Energetická účinnosť plynovej varnej platne (EE Plynová varná platňa) - [Wh/kg]59,1