image/svg+xml 71 1.00 0.69 BOP747ORAW 728032
Karta informacyjna
ModelBOP747ORAW
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,2
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)71