image/svg+xml 71 1.00 0.69 BOP747ORAW 728032
Informační list
Identifikace modeluBOP747ORAW
Index energetické účinnosti jednotlivých pečicích prostorů (EEI pečicího prostoru)81,2
Počet pečících prostorů1
Zdroje tepla jednotlivých pečících prostorů
Objem jednotlivých pečících prostorů (v litrech)71