image/svg+xml 65 0.92 0.85 BO637ORAB 596278
Karta informacyjna
ModelBO637ORAB
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)103,7
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)65