Продуктов фиш
МоделEC6352WPA
Индекс на енергийна ефективност (EEI cavity)95,3
Брой интериорни единици1
Източник на топлина към интериора
Обем на вътрешността в литри71

Тип плотелектрическа
Брой зони за готвене4
Технология на нагряване (индукционни котлони, стандартни нагревателни зони, солидни плочи) за нагревателна зонаизлъчващ
При кръгли зони: диаметър (Ø ) на полезна площ на нагревателна зона, закръглена до най-близките 5 mm (cm)
15
21,515
При некръгли зони ширина и дължина на полезната площ на нагревателна зона, закръглена до най-близките 5 mm :
Дължина [cm]
17,5
Ширина [cm]
27
Консумация на енергия по зони за готвене, изчислена на кг (EC Електрически плот) - [Wh/kg]
189,5192,3
186,6189,5
Консумация на енергия на плота, изчислена на кг (EC Електрически плот) - [Wh/kg]189,5
Брой газови котлони-
Енергийна ефективност на газов котлон
(EEгазов котлон)
Енергийна ефективност на газовия котлон (EE газов плот) - [Wh/kg]-