Podatkovna kartica izdelka
Modelna oznakaE6121WD
Indeks energijske učinkovitosti (EEI prostor za peko)95,1
Število prostorov za peko1
Toplotni vir za prostor za peko
Prostornina prostora za peko v litrih65

Vrsta kuhalne ploščeelektrična
Število električnih kuhalnih mest/območij4
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območjelitoželezna grela
Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer (Ø ) koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm [cm]
14,518
1814,5
Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm:
Dolžina [cm]
Širina [cm]
Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje (EC Električna plošča) - [Wh/kg]
192,2188,9
185189,7
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg (EC Električna plošča) - [Wh/kg]189,0
Število plinskih gorilnikov-
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik
(EEplinski gorilnik)
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE plinska plošča) - [Wh/kg]-