image/svg+xml 73 0.96 0.70 BCS747S34X 591552
Karta informacyjna
ModelBCS747S34X
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,4
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)73