Podatkovna kartica izdelka
Modelna oznakaG5115WH
Indeks energijske učinkovitosti (EEI prostor za peko)87,7
Število prostorov za peko1
Toplotni vir za prostor za peko
Prostornina prostora za peko v litrih70

Vrsta kuhalne ploščeplinska
Število električnih kuhalnih mest/območij-
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območje
Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer (Ø ) koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm [cm]
Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm:
Dolžina [cm]
Širina [cm]
Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje (EC Električna plošča) - [Wh/kg]
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg (EC Električna plošča) - [Wh/kg]-
Število plinskih gorilnikov4
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik
(EEplinski gorilnik)
5757
55,6
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE plinska plošča) - [Wh/kg]56,5