Product fiche concerning the "COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1059/2010"
Supplier name or trademarkGORENJE
MODELLGU663X
Rated capacity (nb of place settings)16
ENERGIKLASSA+++
Energy Consumption 245 kWh per year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumtion of the low power modes. Actual energy consumtion will depend on how the appliance is used.
Energy Consumption of standard cleaning cycle [kWh]0,860
STRÖMFÖRBRUKNING I AVSTÄNGT LÄGE OCH I STAND-BY LÄGE [W]0,49 / 0,49
Water consumption 2660 litres per year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumtion will depend on how the appliance is used.
Drying efficiency class A on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)
“STANDARDPROGRAM” ÄR DEN DISKCYKLUS SOM INFORMATIONEN PÅ ETIKETTEN OCH I INFORMATIONBLADET RELATERAR TILL. DETTA PROGRAM ÄR LÄMPLIGT FÖR DISK AV NORMALT SMUTSAT PORSLIN OCH DET ÄR DET MEST EFFEKTIVA PROGRAMMET VAD GÄLLER KOMBINATIONEN AV ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING.
PROGRAMTID FÖR STANDARD DISKCYCLUS I MINUTER180
VARAKTIGHET AV STAND-BY LÄGET (TK) [MIN]-
LJUDNIVÅ (DB(A)RE PW)44
INBYGGNADSPRODUKTERJa