image/svg+xml 50 0.82 0.62 BCS599S22X 569123
Opis výrobku
ModelBCS599S22X
Index energetickej účinnosti jednotlivých pečiacich priestorov (EEI pečiaceho priestoru)81,6
Počet pečiacich priestorov1
Zdroje tepla jednotlivých pečiacich priestorov
Objem jednotlivých pečiacich priestorov50