image/svg+xml GBFU100SMC6 L 15 2542 514903
Karta informacyjna
ModelGBFU100SMC6
Deklarowany profil obciążenia
Klasa energetycznaC
Efektywność energetyczna ƞwh40 %
Roczne zużycie energii AEC2542,0 kWh
Dzienne zużycie energii Qelec13,568 kWh
Wartość "smart"
Tygodniowe zużycie energii przy użyciu funkcji "smart control" Qelec,week,smart51,286 kWh
Tygodniowe zużycie energii bez użycia funkcji "smart control" Qelec,week60,245 kWh
Pojemność zbiornika V96,1 l
Ilość mieszanej wody przy 40°C V40137,0 l