image/svg+xml OTGS120SMC6 L 15 2554 514629
Karta informacyjna
ModelOTGS120SMC6
Deklarowany profil obciążenia
Klasa energetycznaC
Efektywność energetyczna ƞwh40 %
Roczne zużycie energii AEC2554,0 kWh
Dzienne zużycie energii Qelec13,214 kWh
Wartość "smart"
Tygodniowe zużycie energii przy użyciu funkcji "smart control" Qelec,week,smart51,611 kWh
Tygodniowe zużycie energii bez użycia funkcji "smart control" Qelec,week58,689 kWh
Pojemność zbiornika V118,9 l
Ilość mieszanej wody przy 40°C V40177,0 l