image/svg+xml 71 1.00 0.69 BOP799S51X 472942
Opis výrobku
ModelBOP799S51X
Index energetickej účinnosti jednotlivých pečiacich priestorov (EEI pečiaceho priestoru)81,2
Počet pečiacich priestorov1
Zdroje tepla jednotlivých pečiacich priestorov
Objem jednotlivých pečiacich priestorov71