image/svg+xml 71 1.00 0.69 BOP799S51X 472942
Informační list
Identifikace modeluBOP799S51X
Index energetické účinnosti jednotlivých pečicích prostorů (EEI pečicího prostoru)81,2
Počet pečících prostorů1
Zdroje tepla jednotlivých pečících prostorů
Objem jednotlivých pečících prostorů (v litrech)71