image/svg+xml 65 0.92 0.86 BO635E11B 471604
Karta informacyjna
ModelBO635E11B
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)104,9
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)65