Продуктов фиш
МоделEC5341WG
Индекс на енергийна ефективност (EEI cavity)95,2
Брой интериорни единици1
Източник на топлина към интериора
Обем на вътрешността в литри70

Тип плотелектрическа
Брой зони за готвене4
Технология на нагряване (индукционни котлони, стандартни нагревателни зони, солидни плочи) за нагревателна зонаизлъчващ
При кръгли зони: диаметър (Ø ) на полезна площ на нагревателна зона, закръглена до най-близките 5 mm (cm)
1518,5
18,515
При некръгли зони ширина и дължина на полезната площ на нагревателна зона, закръглена до най-близките 5 mm :
Дължина [cm]
Ширина [cm]
Консумация на енергия по зони за готвене, изчислена на кг (EC Електрически плот) - [Wh/kg]
179,9189,7
179,8179,9
Консумация на енергия на плота, изчислена на кг (EC Електрически плот) - [Wh/kg]182,3
Брой газови котлони-
Енергийна ефективност на газов котлон
(EEгазов котлон)
Енергийна ефективност на газовия котлон (EE газов плот) - [Wh/kg]-