image/svg+xml 70 1.03 0.80 K5352SH 466169
Podatkovna kartica izdelka
Modelna oznakaK5352SH
Indeks energijske učinkovitosti (EEI prostor za peko)95,2
Število prostorov za peko1
Toplotni vir za prostor za peko
Prostornina prostora za peko v litrih70

Vrsta kuhalne ploščeplinska
Število električnih kuhalnih mest/območij-
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območje
Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer (Ø ) koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm [cm]
Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm:
Dolžina [cm]
Širina [cm]
Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje (EC električna plošča) - [Wh/kg]
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg (EC električna plošča) - [Wh/kg]-
Število plinskih gorilnikov4
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik
(EEplinski gorilnik)
5757
55,6
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE plinska plošča) - [Wh/kg]56,5