Karta informacyjna
ModelK5352WH
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)95,2
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)70

Typ płytygazowa
Ilość elektrycznych pól lub obszarów grzejnych-
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)
W przypadku okrągłych pól grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego w zaokrągleniu do 5 mm [Ø cm]
W przypadku pól grzejnych innych niż okrągłe: długość i szerokość powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego
Długość [cm]
Szerokość [cm]
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg (EC Electric hob) - [Wh/kg]-
Liczba palników gazowych4
Efektywność energetyczna dla każdego palnika gazowego.
(EEgas burner)
5757
55,6
Efektywność energetyczna płyty grzejnej gazowej (EE gas hob) - [Wh/kg]56,5