image/svg+xml 70 1.03 0.80 EC5351XA 466121
Podatkovna kartica izdelka
Modelna oznakaEC5351XA
Indeks energijske učinkovitosti (EEI prostor za peko)95,2
Število prostorov za peko1
Toplotni vir za prostor za peko
Prostornina prostora za peko v litrih70

Vrsta kuhalne ploščeelektrična
Število električnih kuhalnih mest/območij4
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in območja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošče) za vsako električno kuhalno mesto in/ali območjesevalna grela
Za okrogla kuhalna mesta ali območja: premer (Ø ) koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto, zaokrožen na najbližjih 5 mm [cm]
15
18,515
Za kuhalna mesta ali območja, ki niso okrogla: dolžina in širina koristne površine za vsako električno segrevano kuhalno mesto ali območje, zaokroženi na najbližjih 5 mm:
Dolžina [cm]
25,5
Širina [cm]
14,5
Poraba energije za vsako električno kuhalno mesto ali območje (EC električna plošča) - [Wh/kg]
175,5198,6
190189,5
Poraba energije za kuhalno ploščo, izračunana na kg (EC električna plošča) - [Wh/kg]188,4
Število plinskih gorilnikov-
Energijska učinkovitost za vsak plinski gorilnik
(EEplinski gorilnik)
Energijska učinkovitost za plinsko kuhalno ploščo (EE plinska plošča) - [Wh/kg]-