image/svg+xml 73 0.94 0.70 GO778B 462806
Karta informacyjna
ModelGO778B
Wskaźnik efektywności elektrycznej (EEI cavity)81,4
Liczba komór1
Źródło ciepła (energia elektryczna lub gazowa)
Polemnośći komory (l)73