Informationsblad
MODELLWA74SY2B
rated capacity in kg of cotton for the standard 60 °C cotton programme at full load or the 40 °C cotton programme at full load, whichever is the lower7,0
ENERGIKLASSA+++
weighted annual energy consumption (AEC ) in kWh per year, rounded up to the nearest integer; it shall be described as: ‘Energy consumption “X” kWh per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used166
ENERGIFÖRBRUKNING VID STANDARDPROGRAM (E T,60, E T,60½, E T,40½) [KWH]0,84 / 0,73 / 0,58
RBRUKNING I AVSTÄNGT LÄGE OCH I STAND-BY LÄGE [W]0,07 / 1,00
weighted annual water consumption (AW C) in litres per year, rounded up to the nearest integer; it shall be described as: ‘Water consumption “X” litres per year, based on 220 standard washing cycles for cotton programmes at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.9586
spin-drying efficiency class determined in accordance with point 2 of Annex VI, expressed as ‘spin-drying efficiency class “X” on a scale from G (least efficient) to A (most efficient)’; this may be expressed by other means provided it is clear that the scale is from G (least efficient) to A (most efficient);B
MAX CENTRIFUGERINGSHASTIGHET (RPM)1400
ÅTERSTÅENDE FUKT (%)53
STANDARDPROGRAMMEN BOMULL 60°C OCH BOMULL 40°C ÄR DE TVÄTTPROGRAM SOM INFORMATIONEN PÅ ETIKETTEN OCH I INFORMATIONBLADET RELATERAR TILL. DESSA PROGRAM PASSAR FÖR TVÄTT AV NORMALSMUTSIG BOMULL OCH DE ÄR DE MEST EFFEKTIVA PROGRAMMEN VAD GÄLLER KOMBINATIONEN AV ENERGI- OCH VATTENFÖRBRUKNING.
PROGRAMTID FÖR STANDARD BOMULLSPROGRAM 60°C OCH 40°C, HELT ELLER DELVIS FYLLD (60°C FULL / 60°C ½ / 40°C ½) [MIN]181 / 161 / 150
VARAKTIGHET AV STAND-BY LÄGET (TK) [MIN]5
Noise (db(A) re 1 pW) – Washing / Spinning57 / 72
INBYGGNADSPRODUKTERNej