image/svg+xml OGB100SMC6 L 15 2458 404286
Karta informacyjna
ModelOGB100SMC6
Deklarowany profil obciążenia
Klasa energetycznaC
Efektywność energetyczna ƞwh40 %
Roczne zużycie energii AEC2458,0 kWh
Dzienne zużycie energii Qelec12,448 kWh
Wartość "smart"
Tygodniowe zużycie energii przy użyciu funkcji "smart control" Qelec,week,smart47,329 kWh
Tygodniowe zużycie energii bez użycia funkcji "smart control" Qelec,week53,301 kWh
Pojemność zbiornika V97,3 l
Ilość mieszanej wody przy 40°C V40137,0 l