Lista sa podacima aparata
Unutrašnja jedinica - modelTG50XA00G
Spoljašnja jedinica - modelTG50XA00W
Snaga zvuka pri standardnim uslovima merenja ( unutrašnji / spoljašnji ) [db(A)]60 / 65
Sredstvo za hlađenjeR32
GWP675
Dodatni iznos1200
CO2 ekvivalent (tona)0,810
SEER6,1