Suported browsers:
 
 
 
Username
Password:


NOVOST
V novi verziji je potreben vnos obrata na katerega dobavljate material znotraj Gorenja.
To je obvezen podatek. Pravi obrat izberete s klikom na spustni seznam.

NEW
In the new version it is necessary to enter the plant on which you are deliver material inside Gorenje.
This is obligatory data. Select the right turn by clicking on the drop-down list.